Wat willen wij

De supermarkt neemt een voorname plaats in in de nederlandse economie. Supermarktketens als Ahold zijn niet alleen grote multinationals, met alle problemen van dien. Ze nemen een steeds meer overheersende positie in op de consumentenmarkt, met name op het gebied van voedsel. In veel wijken van steden en dorpen zijn de kleine buurtwinkels verdwenen en moet je wel naar de supermarkt voor voedsel en andere dagelijkse boodschappen. De supermarktketen heeft daarmee een ongekende macht gekregen, zowel naar de consument toe, als bij haar inkoopbeleid. De ‘koopmacht’ van de supermarktketen zorgt ervoor dat deze door de hele productieketen heen haar wensen op kan leggen. En die zijn grotendeels tegengesteld aan de belangen van mens en milieu.

Een campagne om dit duidelijk te maken, is in de eerste plaats nodig omdat bijna geen enkele consument deze situatie als problematisch ziet. Dat is merkwaardig omdat iedereen er wel mee te maken heeft en er zelfs in veel gevallen niet meer omheen kan. Meestal wordt gedacht dat het probleem opgelost is als de supermarkt ook wat eco-produkten verkoopt. Er moet dus op een of andere manier duidelijk gemaakt worden welke effecten dit soort bedrijven hebben, en wat dat (dus) te maken heeft met het feit dat men daar inkoopt.

Daarnaast moeten we de macht van het bedrijf in de gehele productie- en verkoopketen bekijken en uitvinden welke groepen daarvan het slachtoffer zijn (en dus mogelijke partners). Je moet dan denken aan toeleveranciers, arbeiders in de landbouw, kassapersoneel, etc. Het gaat er ook om hun problematiek zichtbaar te maken.

Ten derde moet er gewerkt worden aan handelingsperspectief: wat zijn de alternatieven, welke campagnes worden in het buitenland gevoerd en met welk effect?

Als beginpunt van de campagne kan een vertaling (en met Nederlandse voorbeelden aangevuld) van de brochure ‘What’s Wrong With Supermarkets’ dienen van de Britse organisatie Corporate Watch. Deze tekst, en natuurlijk veel meer informatie, krijgt een plek op de website. Een serie info-avonden/debatten in het Broeinest kan verder dienen om netwerken te smeden en de inkomende informatie te bespreken.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *