Consumentgedrag is niet alleen met feiten te veranderen

(11 december 2006- update 210228) Op 11 december promoveert C.T. Hoogland op een onderzoek naar het effect van productinformatie op onder meer de voedselkeuze door de consument. Lees verder“Consumentgedrag is niet alleen met feiten te veranderen”