Open brief: “Gemeenteraden bij grote projecten boterzacht”

(26 maart 2007 – update 210311) Gemeenteraadslid Cees Freeke verzet zich al geruime tijd tegen de wijze waarop B&W van Terneuzen een grootschalig investeringsproject probeert door te drukken. Met Terneuzen als voorbeeld geeft hij in een open brief  aan dat het gemeenteraden vaak aan lef ontbreekt om zich te verzetten tegen wanbeheer en grote schadelijke investeringsprojecten. Lees verder“Open brief: “Gemeenteraden bij grote projecten boterzacht””

Raadslid Terneuzen verzet zich tegen komst van nieuw winkelcentrum

(21 januari 2007 –  update 210302) Rond de bouw van een ‘bovenregionaal leisure center‘ (een skihal en andere voorzieningen) aan de rand van Terneuzen is veel beroering ontstaan. LCF-raadslid Cees Freeke zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 januari voorstellen om B&W van Terneuzen tijdelijk zijn speciale mandaat te ontnemen. De Raad gaf B&W destijds de bevoegdheid om zonder toestemming vooraf ruimtelijke ordeningprocedures in gang te zetten, maar het College is ernstig tekort geschoten. Lees verder“Raadslid Terneuzen verzet zich tegen komst van nieuw winkelcentrum”