Grote Europese discounters, bio-supers en groothandels willen geen markttoelating van ´nieuwe gentechproducten´

(5 juni 2021 – update 220120) Uit een rapport van de Europese Commissie van eind april zou blijken dat ´nieuwe gentechnologieën´ kunnen bijdragen aan een duurzamer voedselsysteem in overeenstemming met de doelen van de Groene Deal en de Farm-to-Fork strategie. De discussie binnen de EU spitst zich nu toe op aanpassing van de bestaande GMO-wetgeving. Grote Europese supermarktbedrijven, discounters en voedselgroothandels (waaronder Lidl en Aldi) wijzen dat krachtig van de hand: marktoelating van producten gemaakt of bewerkt met Crispr/cas, Talens ed. tast hun handelsbelangen aan en beperkt de keuzevrijheid van de consument. (update: tot 22 oktober kan iedereen meedoen aan een EU consultatie over GMOs; beschikbaar is een vooringevuld formulier dat je zelf kunt aanpassen). Lees verder “Grote Europese discounters, bio-supers en groothandels willen geen markttoelating van ´nieuwe gentechproducten´”

Manifest ´Bescherm boeren, werknemers, consumenten, dieren en planeet tegen huidige vrijhandelsverdragen´

Aanbieding Manifest tegen vrijhandelsverdragen, 1 oktober 2019 (foto Handel Anders)
Aanbieding Manifest tegen vrijhandelsverdragen, 1 oktober 2019 (foto Handel Anders)

(4 oktober 2019 – update 191007) Op 1 oktober, de dag van het grote boerenprotest [1], boden vertegenwoordigers van boerenorganisaties [2], FNV en Milieudefensie een manifest tegen de huidige vrijhandelsverdragen aan aan Tweedekamerleden. Het is getiteld ´Manifest: Bescherm boeren, werknemers, consumenten, dieren en de planeet tegen de huidige vrijhandelsverdragen´ en is mede ondertekend door ongeveer 20 andere organisaties en bedrijven [3]. Lees verder “Manifest ´Bescherm boeren, werknemers, consumenten, dieren en planeet tegen huidige vrijhandelsverdragen´”

16 oktober: wereldwijde zadenadoptieactie voor voedselsoevereiniteit (La Vía Campesina)

(16 oktober 2018) De rechten van kleine boeren op het vrije gebruik, uitwisselen, verkopen en beschermen van hun zaden wordt bedreigd. Daarmee ook de biodiversiteit en de basis voor gezonde en gevarieerde voeding. Ter gelegenheid van de Internationale Actiedag voor Voedselsoevereiniteit en tegen Multinationals start La Vía Campesina een Wereldwijde Zadencampagne en een zaad-adoptieactie op. Lees verder “16 oktober: wereldwijde zadenadoptieactie voor voedselsoevereiniteit (La Vía Campesina)”

Over de ´Monsanto-methode´ (Zembla-tv), een belangrijk patentbesluit en de Mars tegen Monsanto (23 mei)

2015 MaM Banner(4 maart 2015)(Update 27 maart 2015: EPO staat patenten toe op klassiek veredelde groente en fruit !)  Op 4 maart zond Zembla de documentaire ´De Monsanto-mothode´ uit. Daarin wordt uitgelegd hoe dit bedrijf (en andere multinationals) de traditionele veredelingssector kapot maakt door het patenteren van nieuwe groenterassen en hoe het daarmee een groot deel van de wereldvoedseprodutie in handen te krijgt. Dit voorjaar doet het Europese Octrooi Buro (EPO) een heel belangrijke uitspraak over de principiële vraag of dit soort patenten geoorloofd zijn. Reden te meer om op 23 mei mee te lopen tijdens de Mars tegen Monsanto! (met veel weblinks) Lees verder “Over de ´Monsanto-methode´ (Zembla-tv), een belangrijk patentbesluit en de Mars tegen Monsanto (23 mei)”

Uitgelekt: TTIP-handelsverdrag bedreigt voedselveiligheid, dier- en plantgezondheid. Bedrijfswinsten vóór publiek belang

(27 juli 2014)(Update) Volgens het Institute for Agriculture and Trade Policy worden de voedselveiligheid en gezondheidszorg in Europa bedreigd door een beoogd handels- en investeringsakkoord tussen de EU en de VS. Analyse van een onlangs gelekt document van de Europese Commissie over SPS (Sanitary and PhytoSanitary Issues) toont aan dat de onderhandelingen over het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP ) achter gesloten deuren aankoersen op lagere veiligheidsnormen en minder handelsbelemmeringen voor ondernemingen. Dit vindt plaats juist op een moment waarop er in Nederland en Europa wordt aangedrongen op betere controles en scherpere sankties binnen de voedselketen naar aanleiding van een serie recente voedselschandalen. Lees verder “Uitgelekt: TTIP-handelsverdrag bedreigt voedselveiligheid, dier- en plantgezondheid. Bedrijfswinsten vóór publiek belang”

Nieuw wetsvoorstel Europese Commissie: binnenkort (nog méér) GMO in het supermarktschap?

gmo-say_no_to_gmo(m_shields_photography)
¨Weg met GMOs¨ (foto: M Shields)

(1 juni 2014 – update 211230) De Permanente Vertegenwoordigers van de Europese Lidstaten (COREPER) keurden op 28 mei een wetsvoorstel van de Commissie goed dat de deuren wagenwijd opent voor teelt en doorvoer van gentechgewassen (GMOs) in de EU. Op 12 juni krijgen de milieuministers van de lidstaten de kans het voorstel te torpederen, en anders kan alleen nog het nieuwe Europarlement ervoor zorgen dat we niet nòg meer gentech op ons bord krijgen dan nu al het geval is…. Lees verder “Nieuw wetsvoorstel Europese Commissie: binnenkort (nog méér) GMO in het supermarktschap?”

12 oktober: Tweede Wereldwijde Mars tegen Monsanto (World Food Day) (Update)

1310-MarchAgainstMonsdantoAmsterdam(6 oktober 2013) Op 12 oktober wordt de tweede Mars tegen Monsanto gehouden in zo’n 50 landen. Behalve een protest tegen deze agressieve multinational is het ook een dag van alternatieven en van voedseldelen. In Amsterdam en Bergsenhoek zijn er manifestaties om resp. 12 en 14 uur. In Den Haag is er een informatiebijeenkomst om 17 uur.
(Update 17 oktober, zie onderaan) Lees verder “12 oktober: Tweede Wereldwijde Mars tegen Monsanto (World Food Day) (Update)”

Burgerinspectie onthult Monsanto’s geheime agenda, en kritiek op ‘It’s Down to Earth’-conferentie

(6 november 2010) Op 2 november hield een dertigtal verontruste burgers een ludieke protestactie voor de vestiging van de Amerikaanse multinational Monsanto in Enkhuizen. Na een geënsceneerde burgerinspectie maakten ze de verborgen agenda van de Amerikaanse multinational bekend. Monsanto is één van ’s werelds grootste ‘life-science’ondernemingen (zaden, gentech, insectides, etc) dat zich tot doel heeft gesteld om de wereldwijde landbouwproductie te monopoliseren.

De aanleiding voor de actie was de internationale topconferentie over landbouw en klimaat “It’s down to Earth” die van 31 oktober tm 5 november in Den Haag werd gehouden. Hieronder een actieverslag, de oproep daarvoor, een kritiek op de Haagse conferentie door ASEED en een gezamenlijke verklaring van deelnemende maatschappelijke organisaties. (red.: de ASEED-tekst is enigszins aangepast, 7 nov.)

Reveal Monsanto’s hidden agenda!

1/   Burgerinspectie onthult verborgen agenda Monsanto
2 november 2010

door monsantoshiddenagenda

(de oorspronkelijke oproep staat onder dit verslag)


Enkhuizen, dinsdag 2 november 2010
– Vandaag hield een dertigtal verontruste burgers een ludieke protestactie voor de Monsanto-vestiging in Enkhuizen. Na een geënsceneerde burgerinspectie maakten ze de verborgen agenda van de Amerikaanse multinational bekend. De aanleiding voor de actie is de internationale topconferentie “It’s down to Earth” die op dit moment plaats vindt in Den Haag.

Eerder die ochtend trok de groep in een demonstratieve optocht vanuit het centrum van Enkhuizen naar de vestiging van chemie- en zadenconcern Monsanto aan het Westeinde 161. Aangekomen bij de bedrijfspoort, verkregen de actievoerders echter geen toegang tot het terrein en de gebouwen voor een openbare burgersinspectie. Woordvoerder Anna William van de actiegroep Verdelg Monsanto: “Het is teleurstellend dat we niet worden toegelaten. Burgemeester Jan Baas heeft ons van te voren gezegd dat Monsanto ons tenminste te woord zou staan. Maar zelfs daarvan was geen sprake.”

Bij gebrek aan openheid en medewerking van de kant van Monsanto maakten de actievoerders daarom met behulp van theatrale elementen de resultaten bekend van een eerder gehouden onderzoek naar de ‘verborgen agenda’ van het bedrijf. Getoond werden documenten over consumentenbedrog met ‘verantwoorde’ (giftige en genetisch gemanipuleerde) soja, over gekochte onderzoeksresultaten en over beïnvloede politici. Een door Monsanto benadeelde boer liet een wurgcontract zien. Als klapper onthulden de inspecteurs de geheime agenda van Monsanto. Deze werd in de directiekamer aangetroffen, op de achterkant van het portret van Huge Grant, de grote baas van Monsanto.

De Monsanto-agenda blijkt schade aan mens en milieu ondergeschikt te maken aan het behalen van maximale winst, aldus Anna William. “Het gaat hier niet om een onschuldig groentezadenbedrijf dat de mensheid helpt om voldoende voedsel te produceren, maar om een onderneming die er alles aan doet om de hele voedselmarkt onder controle te krijgen. En een ieder die tegen haar belangen ingaat, wordt de mond gesnoerd.”

 

 

 

 

 

 

De Amerikaanse multinational is groot geworden met de verkoop van bestrijdingsmiddelen, zoals het ontbladeringsmiddel ‘Agent Orange’. Tegenwoordig richt zij zich op de combinatie van genetisch gemanipuleerde soja en maïs die resistent zijn gemaakt tegen de bijgeleverde insecticide RoundupReady. Het bedrijf ijvert voor klimaatsubsidies (CO2-kredieten) voor het telen van gewassen met gif. Monsanto is sinds enkele jaren ook actief in Nederland, waar het Seminis, De Ruiter Seeds en Western Seed heeft opgekocht. Het bedrijf heeft wereldwijd inmiddels 23% van de commerciële zadenmarkt in handen.

De inspectie valt samen met de internationale topconferentie ‘It’s Down to Earth’ in Den Haag over  landbouw, klimaatverandering en voedselzekerheid. Bedrijven als Monsanto lobbyen daarbij voor technologische oplossingen voor het wereldwijde voedselvraagstuk. De actiegroep ‘Verdelg Monsanto’ bepleit echter de bevordering van lokale duurzame landbouw. Kleinschalige landbouw biedt wereldwijd werkgelegenheid aan 2,8 miljard mensen en helpt tegen honger, ondervoeding en de huidige voedselcrisis. Deze vorm van landbouw is daarbij minder afhankelijk van fossiele brandstof en zorgt voor minder milieuschade en klimaatverandering.

 

 

 

 

 

 

 

 

**   Meer foto’s van deze actie zijn te vinden bij het verslag op de Indymedia website: https://www.indymedia.nl/nl/2010/11/70903.shtml

**  Meer over een blokkade vaneen Monsanto-vestiging in Bergschenhoek, mei 2010 op: http://indymedia.nl/nl/2010/05/67350.shtml

______________________________________

2/ De oproep: Burgerinspectie van een Monsanto-vestiging
Enkhuizen
dinsdagochtend 2 november 2010

Voedselzekerheid ten tijden van klimaatverandering?
1-5 November komen agro-industrie, machtige regeringen, de VN, en de Wereldbank samen in de conferentie It’s down 2 Earth in Den Haag. Ter voorbereiding op de klimaattop COP16 eind november in Cancun, Mexico, bespreken ze slechts technologische oplossingen terwijl we een systeemverandering nodig hebben.

1. Handen af van ons land en voedsel!
Multinationals monopoliseren onze voedselvoorziening. Aan de basis staan chemische bedrijven die bestrijdingsmiddelen en kunstmest verkopen. Ze ontwikkelen gentechgewassen, kopen zaadbedrijven op en vertellen met greenwash-verhalen om meer geld te verdienen. Grote agrobedrijven als Monsanto en Syngenta hebben andere prioriteiten dan voedselzekerheid en de bestrijding van klimaatverandering. Hun praktijken bedreigen kleinschalige landbouw en ‘voedselsoevereiniteit’ over de hele wereld.

2. Ons klimaat is niet te koop!
Een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing en CO2-vervuiling is industriële landbouw als grote soja- en oliepalmplantages. Monsanto is fanatiek aan het lobbyen om carbon credits te krijgen voor hun genetisch gemanipuleerde Roundup-Ready-soja. Deze teelt zou bijdragen aan de CO2-reductie. Maar in werkelijkheid wordt de soja vervoerd over de hele wereld en de naburige gemeenschappen worden vergiftigd met Roundup, verliezen hun eigen voedselproductie, en belanden in sloppen.

3. Voedselsoevereiniteit – geen voedselmonopolies!
De sleutel tot mondiale voedselzekerheid is voedselsoevereiniteit: lokale gemeenschappen die zelf over land, zaadgoed, water en duurzame landbouwpraktijken beschikken. Dit kan alleen zonder monopoliserende, winstnajagende en speculerende bedrijven als Monsanto en Syngenta. Kleinschalige landbouw draagt niet alleen bij aan de CO2-reductie, het biedt ook werk aan 2,8 miljard mensen, gebruikt minder fossiele brandstoffen, houdt rekening met lokale ecosystemen en vergiftigt het milieu niet met bestrijdingsmiddelen: de beste manier om de huidige voedsel- en klimaatcrisis te bestrijden.

Voor echte ‘slimme klimaatlandbouw’ moeten we beginnen met de leugens van de voedselindustrie te ontmaskeren. Laten we Monsanto’s Verborgen Agenda onder het voetlicht brengen met een Burgerinspectie!

Contact: verdelg-monsanto [at] riseup [dot] net

Datum: dinsdag 2 november
Start inspectie 12:00, Westeinde 161, Enkhuizen (vanaf 11:00 tocht vanaf de binnenstad)
Presentatie resultaten: 13:00, zelfde locatie

—————————————————–

3/                       Reactie A SEED op ‘It’s Done with Earth’
A SEED – 04.11.2010 19:33 (www.aseed.net)

Kort samengevat:
– geen legitimiteit,
– dubbelzinnigheid over groei,
– gevolgen vleesproductie genegeerd,
– misleidend over emissiehandel, en
– schandalige lobby door gesubsidieerd Initiatief Duurzame Handel

Uitkomst Landbouw-klimaattop in Den Haag: a Roadmap to nowhere
Begin november 2010 vond in Den Haag de internationale conferentie over landbouw en klimaat ‘It’s Down 2 Earth’ [1] plaats. Vooraf was er al veel kritiek van maatschappelijke organisaties [2]. Vooraf was er al veel kritiek van maatschappelijke organisaties over de agenda [2]. Vertegenwoordigers van kleine boeren en milieuorganisaties waren slechts beperkt welkom bij de belangrijkste bijeenkomsten. Als resultaat van de conferentie ligt er nu een Roadmap for Action [3]. Ook deze tekst is voor veel organisaties echter totaal onaanvaardbaar. Ten eerste mist de tekst legitimiteit. De roadmap suggereert ook te spreken namens de aanwezige boerenorganisaties en NGOs. Dit klopt niet; ook veel organisaties die wel aanwezig zijn, gaan niet akkoord met de uitgebrachte tekst. Vertegenwoordigers van kleine boeren en milieuorganisaties waren slechts beperkt welkom bij de belangrijkste bijeenkomsten. Als resultaat van de besprekingen conferentie ligt er nu een voorlopige verklaring. Ook deze tekst is voor veel organisaties echter totaal onaanvaardbaar. Ten eerste mist de tekst legitimiteit. De Roadmap zegt ook te spreken namens de aanwezige boerenorganisaties en NGOs. Dit is een leugen; ook de organisaties die wel aanwezig zijn, gaan voor het grootste deel niet akkoord met de uitgebrachte tekst [4].

Groei-problemen
Er wordt in de tekst gesproken over ‘groei’ zonder dit duidelijk te definiëren. Om te zorgen dat een grotere wereldbevolking voldoende te eten krijgt is inderdaad enige productiegroei nodig. Maar het gaat hier vooral ook een betere distributie en een stop van de verspilling als veevoer. Maar het woord groei kan in de tekst te makkelijk worden uitgelegd als schaalvergroting en groei van bedrijven in de landbouw en voedingsindustrie, en dat is precies de ontwikkeling in de landbouw die gestopt zou moeten worden. In de verklaring staat dat dat zowel de grootschalige als de kleinschalige boeren geholpen moeten worden. Dat het eerste vaak ten kosten van het tweede gaat, daar wordt verder niet op in gegaan.

Uitstoot vleesproductie genegeerd
De paragraaf in de roadmap over veeteelt zegt niets over het reduceren van de productie en consumptie van vlees en andere dierlijke producten. Terwijl dit toch de meest logische oplossingsrichting is als je het hebt over landbouw en klimaat. Zelfs de FAO geeft aan dat veeteelt wereldwijd verantwoordelijk is voor 18 procent van de uitstoot van broeikasgassen [5]. Het omzetten van veevoer in dierlijk voedsel is inefficiënt en er bestaan voldoende alternatieve eiwitbronnen. Het is zeer teleurstellend en dat er in dit lange document geen woord aan wordt vuilgemaakt. De economische belangen van de betrokken producenten van veevoer, handelaren, grootschalige veehouders en vleesverwerkers zullen wel te groot zijn geweest.

Misleiding over emissiehandel
De voorlopige versie van de roadmap suggereert dat er een unanieme steun is voor emissiehandel en marktmechanismen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dingen. Niets is minder waar. En ook afgelopen week bij de VN-top over biodiversiteit5 was dit onderwerp nog zo controversieel dat voorstellen dezelfde financiële constructies het niet haalden in de eindverklaring.

Nederlandse subsidie voor ontbossing en gifgebruik
Tijdens de conferentie was het Initiatief Duurzame Handel (IDH) flink aan het lobbyen voor het verstrekken van emissierechten aan monocultuur plantages. De non-tillage techniek (zonder ploegen) zou uitstoot van broeikasgassen schelen. Hierbij wordt totaal voorbij gegaan aan het gifgebruik waarmee deze techniek gepaard gaat en de ontbossing en repressie tegen de lokale bevolking die het gevolg zijn van deze grootschalige productie voor de export [7]. Het IDH van het vorige kabinet zo’n 50 miljoen subsidie gekregen uit het potje ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van Economische Zaken om met haar misleidende naam te lobbyen voor nep-klimaatoplossingen en zo multinationale ondernemingen te ondersteunen [8]. Het wrange is dat vele milieu- en ontwikkelingsorganisaties die wel opkomen voor kleine boeren en een duurzame duurzame landbouw bepleiten, voor zover ze al geld kregen, door de regering worden gekort en bovendien niet werden uitgenodigd voor de conferentie in Den Haag.

Noten:
1] “Down 2 Earth” conference: http://www.afcconference.com
2] http://www.iatp.org/climate/files/document/civil%20society%20statement_hague_0.pdf

3] http://www.afcconference.com/final-roadmap-for-action

4] http://www.iatp.org/climate/index.php?q=document/civil-society-statement-on-hague-roadmap

5] Zie het rapport Livestocks Long Shadow van de Food and Agriculture Organisation van de VN uit 20066] 10th Conference of the Parties of the Convention on Biological Diversity) in Nagoya7] Zie onder andere de website http://gifsoja.nl

8] http://www.minbuza.nl/nl/Actueel/Kamerstukken/2010/01/Kamerbrief_inzake_uw_verzoek_een_voortgangsrapportage_naar_aanleiding_van_de
_notitie_Landbouw_rurale_bedrijvigheid_en_voedselzekerheid_in_ontwikkelingslanden

4/   Gezamenlijke verklaring van deelnemende maatschappelijke organisaties
                                         

We, the undersigned civil society groups who have been present here in The Hague, collectively reject the Hague Roadmap for Action.
More than 100 organisations, many of which have not been invited to this Conference, have also expressed their serious concerns in a Civil Society Statement on October 31.

Those most impacted by climate change and whose livelihoods are most at risk, in particular small-scale farmers, indigenous people and women especially from developing countries, have not been present, or consulted, nor have genuinely participated in this process. A democratic and participatory process should have involved all sectors of civil society engaged on these issues in a process designed to genuinely engage and dialogue with civil society. The “roadmap for action” drafted by a few cannot be claimed to have been “collectively developed”, even by those present at the Conference.

We therefore have strong objections to a Chair’s summary that portrays a “shared understanding” on challenges and solutions for a so-called roadmap on highly complex linkages between food security, climate change and agriculture.

The conference also lacks the legitimacy of a UN process where all governments are represented, and negotiate and adopt decisions. It therefore cannot produce as its output an agreed Roadmap for Action, but should only issue a Chair’s summary of the various discussions that have taken place at the conference.

In addition, a process that genuinely seeks to draw together the linkages between agriculture, food security and climate change should have involved participants from both the agriculture and climate change sectors and processes. Otherwise, the outcome of the conference could be interpreted to be an attempt to undermine or pre-empt on-going negotiations in the UNFCCC.

Our understanding of the problems and solutions differs fundamentally from the framing posed by the organizers. We believe that adaptation has to be the main priority of this conference. The agricultural challenges faced by the poorest and most vulnerable, in Africa but also in Asia, in small-island states, in Latin America, are adaptation challenges. While sustainable farming practices can provide mitigation benefits, the climate crisis is caused first and foremost by the emissions of rich countries and we reject that small farmers are meant now to take on the mitigation responsibilities of the North.

The unanimous endorsement of carbon markets and market mechanisms in the draft is unfounded. There are on-going discussions about market-based mechanisms at both the CBD and the UNFCCC. At the 10th Conference of the Parties of the Convention on Biological Diversity which ended in Nagoya last week, the issue of innovative financial mechanisms, including market mechanisms for financing biodiversity, proved so controversial that a draft decision on it was not adopted.

Also, at the UNFCCC, the issue of carbon market mechanisms is equally controversial. Developing countries support limiting the use of existing carbon market mechanisms, and oppose the introduction of new ones. Therefore, the conference should refrain from policy prescriptions about carbon markets.

This is because under the UNFCCC, developed countries have legally binding commitments to finance adaptation and mitigation (including for agriculture) in developing countries. So-called innovative “carbon finance” is being promoted by some so that developed countries can avoid, rather than fulfill their obligations. Instead, many developing countries are demanding that fund-based financing should be the focus. Carbon markets, with their speculative tendencies, inherent instability, combined with the complexity of the agriculture markets could spell disaster for food rights, food security and livelihoods in developing countries.

Finally, tools and strategies needed to address food security, food sovereignty and climate change have been widely discussed in the IAASTD; in ongoing discussions within the UN FAO Committee on World Food Security and key processes led by social movements such as La Via Campesina and other farmers organizations. The Hague conference need not reinvent the wheel. Conference organizers cannot therefore ascribe a set of tools and policy recommendations to all the participants who have gathered here.

4 November, 2010

Signatories:
Both ENDS, the Netherlands ETC Group
ILEIA – Centre for learning on sustainable agriculture, the Netherlands
Institute for Agriculture and Trade Policy, USA
International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)
International Forum on Globalisation
Joop de Koeijer, member of NAV (Dutch Arable farmers’ Union) and Via Campesina
Platform Aarde, Boer, Consument, the Netherlands
Tearfund, UK
Third World Network
X MinY Solidarity Fund, the Netherlands


(Verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=374)

19, 20 april: 3de Int. Conf. over GMO-vrije Regio’s, Biodiversiteit en Rurale Ontwikkeling

(6 maart 2007 – update 210516) Tijdens de 3de Internationale Conferentie over GMO-vrije Regio’s, Biodiversiteit en Rurale Ontwikkeling, op 19 en 20 april in Brussel, zullen vertegenwoordigers van GMO-vrije regio’s en gemeenten, van boeren, consumenten, milieu- en andere organisaties praten over diverse onderwerpen met betrekking tot genetische modificatie, vrij zaadgebruik en de wereldwijde competitie tussen voedings- en energiegewassen. U bent uitgenodigd! Lees verder “19, 20 april: 3de Int. Conf. over GMO-vrije Regio’s, Biodiversiteit en Rurale Ontwikkeling”

Film 9 januari: ‘The Future of Food’

(6 december 2006 – update 210304) Film ‘The Future of Food‘, een indringende film over genetisch gemanipuleerd voedsel.
Plaats: sociaal centrum De Groene Voltage, Schieweg 61, Rotterdam.
Tijd: 9 januari 2007, 19 uur, toegang gratis. Lees verder “Film 9 januari: ‘The Future of Food’”