Gelekt: Landbouwindustrie valt duurzame voedseldoelen EU aan (Farm-to-Fork)

(14 oktober 2021 – update 211018) Grote landbouwbedrijven en de agroindustrie voeren op dit moment een desinformatiecampagne tegen de Europese doelen voor duurzaam voedsel van de Farm-to-Fork strategie. Zij richten tegen bovengrenzen voor ongezonde voedselingrediënten, productetikettering, aansprakelijkheid van de industriële veehouderij voor zoönosen en reductie van pesticide-, antibiotica- en kunstmestgebruik. (Update : Grote pesticideproducenten lobbyen tegen gedurfde beloftes in EU Green Deal over aanzienlijk reduceren van gebruik giftige persticiden)

(door Rob Bleijerveld)

De lobbyorganisaties van grote landbouwbedrijven en landbouwtechnische, chemische en vlees-industrieën hebben een gecoördineerde aanval ingezet op de Europese doelen voor duurzame voedselvoorziening die zijn neergelegd in de Farm-to-Fork strategie [1] van de Europese Commissie.

Dat schreven het European Environmental Bureau [2] en Corporate Europe Observatory [3] op 12 oktober. Zij deden deze uitspraak op basis van pas uitgelekte documenten van Copa-Cogeca [4], de lobbyorganisatie van grote landbouwbedrijven en coöperaties (waarvan de Nederlandse Land- en Tuinbouworganisatie en Nationale Coöperatieve Raad lid zijn).

Desinformatie

De aanval blijkt te zijn gericht op het creëren van een zogenaamde echokamer, het in korte tijd veelvuldig naar buiten brengen en herhalen van misleidende berichten gericht tegen de Farm-to-Fork strategie van de Europese Commissie. Het gaat daarbij om berichten die grotendeels zijn gebaseerd op effectrapportages waarvan de meesten zijn betaald door de landbouwbedrijven en agroindustrie [5].

Europarlement

Bij de aanval gaat het met name om het beïnvloeden van de Europarlementariërs. Zij zijn degenen die op 19 of 21 oktober zullen stemmen over de Farm-to-Fork-strategie en zij nemen ook deel aan de topconferentie die de Commissie vandaag en morgen (14 en 15 oktober) organiseert over haar stategische plannen. Eerder werden Europarlementariërs al door Copa-Cogeca onder druk gezet om de parlementaire stemming met twee weken uit te stellen zodat er meer tijd zou zijn voor het ´publieke debat´ (lees: de fakenews-lawine).

Medeplichtigen

European Environmental Bureau en Corporate Europe Observatory gingen in hun artikel uitgebreid in op hoe de samenzweerders te werk gaan en welke belangrijke aspecten uit de Farm-to-Fork strategie ze negeren in hun PR.

Ze gaven ook aan met wie Copa-Cogeca samenwerkt in deze aanval. Een van die organisaties is Euractiv [6], een online Brussels medium dat pretendeert een onafhankelijk pan-Europees netwerk te zijn dat debatten uitlokt over Europese kwesties, maar zich nu leent om de lobbyaanval te ondersteunen.

Ook bepaalde Wageningse wetenschappers spelen het spelletje mee; zij hebben zich laten betalen door CropLife Europe om een belangrijke ¨effectenrapportage¨ en een beleidsstuk te schrijven en traden en treden op als ´deskundige gasten´ tijdens vergaderingen van de Commissie en bijeenkomsten van Euractiv.
Copa-Cogeca werkt verder nauw samen met de Agri-Food Chain Coalition en European Livestock Voice [7].

Kritiek NGO´s

Volgens Célia Nyssens van het European Environmental Bureau uit Brussel tonen de gelekte documenten aan dat ¨de industriele landbouw/voedsel lobby een massale desinformatiecampagne heeft opgezet om de Europese duurzame voedseldoelen te ondermijnen¨.

Nyssens: ¨Zonder enige schaamte selecteren ze bepaalde onderzoeken en binnen die onderzoeken weer bepaalde uitkomsten die in hun eigen agenda passen en die ze inzetten om de Europarlementariërs ervan te overtuigen dat die de doelen uit de Farm-to-Fork strategie moeten afwijzen, doelen die juist broodnodig zijn om de landbouw op het duurzame pad te zetten

Waar gaat het om?

De Europarlementariërs wordt gevraagd om bepaalde compromis-amendementen af te wijzen zoals voorstellen die bovengrenzen stellen aan de hoeveelheid suiker, vet en zout in verwerkt voedsel.

Ook wordt hen gevraagd om etiketteringsmaatregelen af te wijzen die de consument moeten informeren over de voedingswaarde van voedselproducten, hun herkomst, de duurzaamheid en toegepaste productiemethoden en de gevolgen voor dierenwelzijn.

Ook wil Copa-Cogeca de verwijdering van alle verwijzingen naar de risiko´s van opkomende zoönosen (overdraagbare ziekten van dier op mens) die het gevolg zijn van industriële veehouderij (en die nu onderdeel zijn van de Commissie-strategie).

Maar het belangrijkste doel van de aanval is om de Europarlementariërs zo ver te krijgen dat zij de bindende reductiedoelstellingen voor het gebruik van pesticiden en antibiotica (50% vóór 2030) en kunstmest (20% vóór 2030) afwijzen.

Voorlopige overeenstemming

In september, tijdens de voorbereidende fase, bereikte het Europese Parlement voorlopige overeenstemming over de ruim 2200 amendementen in deze kwestie [8]. Daarbij werd opgemerkt dat de overeengekomen doelen ¨goed binnen bereik liggen¨ maar dat ze pas in werking treden als ze met wettelijke status krijgen en in de strategische landbouwplanning van de lidstaten worden opgenomen.

Nawoord

European Environmental Bureau en Corporate Europe Observatory schrijven ¨we leven in een tijd waarin klimaatverandering en de afname van biodiversiteit ons confronteren met de grootste wereldwijde en existentiële bedreiging. Terwijl de landbouwsector een belangrijke rol te spelen heeft in deze crisis, bewijst deze opzettelijke verkeerde voorstelling van de gevolgen van de Farm-to-Fork strategie de maatschappij een zeer slechte dienst.
Bovendien is het schadelijk voor de boeren die Copa-Cogeca zegt te vertegenwooordigen want het stelt hen bloot aan de gevolgen van klimaatverandering en ineenstorting van de biodiversiteit en omdat het hen verhindert om meer duurzame landbouwmethodes over te nemen die hun bedrijfsvoering op de lange termijn kan waarborgen. De vraag is of deze taktiek in staat zal zijn om veel mensen te misleiden want maar liefst 1.2 miljoen Europese burgers hebben gekozen voor de uitfasering van synthetische pesticides


Update 211018

De EU Green Deal omvat gedurfde beloftes over het aanzienlijk reduceren van het gebruik van giftige persticiden. Grote pesticideproducenten (Bayer, BASF, Syngenta, Corteva, ect) proberen dit initiatief te torpederen met hun lobby. Zij willen doorgaan met het produceren en exporteren van (door de EU verboden) pesticiden naar andere landen.
Meer daarover (met verwijzingen en achtergrondinformatie) in: ¨Stop the Toxic Trade!,¨ Corporate Europe Observatory (13 oktober 2021).Meer lezen:
– ¨Internal documents reveal agribusiness lobby to keep status quo CAP and derail ´Farm to Fork´ ,¨ Corporate Europe Observatory, 12 oktober 2020.
– ¨CAP vs Farm to Fork – Will we pay billions to destroy, or to support biodiversity, climate, and farmers?,¨ Corporate Europe Obervatory, 12 oktober 2020.
– ¨Billions for CAP as an “extinction machine” – Farm to Fork Derailed,¨ Holland, Pigeon, van Scharen, 14 oktober 2020.
– ¨Civil society organisations urge EU governments to end corporate sponsorship deals during Council presidencies,¨ Corporate Europe Observatory, 3 maart 2021.
– ¨MEPs call for binding targets on cutting pesticides,¨ EUObserver, 13 september 2021.

– ¨EU Agri Commissioner dangles promise of ‘comprehensive’ Farm to Fork impact assessment,¨ Euractiv, 23 september 2021 (update: 5 oktober).
– ¨Commission sat on Farm to Fork report for months, published quietly in August,¨ Euractiv, 6 oktober 2021 (update 12 oktober).
– ¨Hield Timmermans studie over effecten Farm to Fork maanden achter?,¨ Vilt, 7 oktober 2021.

– ¨The EU finally has the makings of a sustainable food policy – why is it under attack?,¨ Perrins, Jacobs, Holland (ARC2020), 7 oktober 2021.
– ¨MEPs slam Commission for delaying release of Farm to Fork report,¨ Euractiv, 12 oktober 2021.

Meer lezen van Supermacht:
– ¨VoedselAnders webinar 9 juli: hoe kan de EU voedselstrategie effectiever worden?,¨ Supermacht, 3 juli 2020 (update 200727).
– ¨Europese organisaties roepen landbouwministers op: GLB moet op de schop,¨ Supermacht, 31 augustus 2020.
– ¨Landbouwindustrie lobbyt voor behoud vette subsidies en tegen eerlijker en duurzamer Farm-to-Fork beleid,¨ Supermacht, 12 oktober 2020.
– ¨Grote Europese discounters, bio-supers en groothandels willen geen markttoelating van ´nieuwe gentechproducten´,¨ Supermacht, 5 juni 2021.
– ¨Europese wetgeving nodig voor verantwoorde praktijken van voedselhandel en marketing,¨ Supermacht, 16 juli 2021.

Noten:
[1] ¨Farm to Fork strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system¨.
Deze strategie [afgekort met F2F] is onderdeel van de European Green Deal (´Striving to be the first climate-neutral continent´).
[2] Het standpunt van het European Environmental Bureau over de Europese landbouw.
[3] ¨Leak: industrial farm lobbies’ coordinated attack on Farm to Fork targets,¨ Corporate Europe Observatory, 12 oktober 2021.
[4] Copa-Cogeca pretendeert er voor te zorgen dat de Europese landbouw duurzaam, innovatief en concurrerend is en dat zij garant staan voor de voedselzekerheid van 500 miljoen mensen in heel Europa. De Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) is lid van de Copa en de Nationale Coöperatieve Raad is lid van de Cogeca.
[5] Het gaat om deze documenten (downloadbaar):
* Copa Cogeca lobby strategy presentation.pdf
* Copa Cogeca speaking points.pdf
* Split vote CAs Copa Cogeca proposal of modifications.pdf
* Summary of the studies on the F2F targets impact.pdf
[6] Bijvoorbeeld de samenwerking met CropLife, Livestock Voice en Corteva over pesticiden. In de week van 18-22 oktober zal Euractiv een aantal artikelen publiceren die ¨uitleg geven aan de gemeenschappelijke elementen van de verschillende effectenrapportages¨.
[7] Agri-Food Chain Coalition en de European Livestock Voice
[8] ¨MEPs call for binding targets on cutting pesticides,¨ EUObserver, 13 september 2021.

Bronnen:
– ¨Leaked: How farm lobby waged war on EU food reform,¨ EUObserver, 13 oktober 2021.
– ¨Leak: industrial farm lobbies’ coordinated attack on Farm to Fork targets,¨ Corporate Europe Observatory, 12 oktober 2021.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=10878)

Europese wetgeving nodig voor verantwoorde praktijken van voedselhandel en marketing

(16 juli 2021) Op 5 juli werd de Europese Gedragscode voor verantwoorde voedselhandel en marketingpraktijken gepresenteerd. Ruim zestig grote voedselproducenten en supermarktconcerns ondertekenden dit eerste product van de Farm-to-Fork strategie. Anders dan in de Europese Klimaatwet van 14 juli, die ook onderdeel is van de EU Green Deal, zijn de bepalingen in deze gedragscode juridisch niet bindend. Daarom, en vanwege de grote belangentegenstellingen tussen de deelnemende bedrijven valt te betwijfelen of de code een succes zal worden. Lees verder“Europese wetgeving nodig voor verantwoorde praktijken van voedselhandel en marketing”

Mega teeltproject in West-Sahara bedreigt voortbestaan Europese tomatensector

(19 juni 2021 – update 210919) Telersorganisaties uit Spanje, Frankrijk en Nederland eisen van de Europese Commissie beter toezicht op en aanpassing van het Associatieverdrag EU-Marokko om de Europese tomatensector te redden. De Spaanse Europarlementariër Cañas verzocht de Commissie om onderzoek te doen naar fraude bij de export van tomaten uit de Westelijke Sahara met Marokkaans label. Een rapport van de NGO Mundubat wijst op overtreding van de Europese regelgeving en van de bepalingen in het associatieverdrag. Lees verder“Mega teeltproject in West-Sahara bedreigt voortbestaan Europese tomatensector”

VoedselAnders webinar 9 juli: hoe kan de EU voedselstrategie effectiever worden?

Foto Lekker Nassuh(3 juli 2020 – update 200727) Eind mei presenteerde de Europese Commissie de ‘Farm to Fork’ strategie met beleidsvoornemens voor een integraal Europees voedsel- en landbouwbeleid, van ‘boer tot bord’. Praat mee in de VoedselAnders webinar op 9 juli over wat dit in de dagelijkse praktijk betekent voor de (Nederlandse) boer of burger. Hoe duurzaam en rechtvaardig is deze Farm to Fork strategie? Update: Impressie van het webinar. Lees verder“VoedselAnders webinar 9 juli: hoe kan de EU voedselstrategie effectiever worden?”

Reacties op wetsvoorstel Oneerlijke handelspraktijken landbouw-en voedselvoorzieningsketen

(25 augustus 2019) Op 17 april namen de Europese Raad en het Europees Parlement de Europese richtlijn inzake oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen aan. Het ministerie van LNV bereidt nu een wetsvoorstel voor en organiseerde op 17 juni een stakeholdersbijeenkomst over de toepassen van de richtlijn in de wet en startte in juli een consultatie voor belanghebbenden. Tot 1 september kunnen organisaties van belanghebbenden reageren. Tot nu toe kwamen er 8 reacties binnen (ondermeer van CBL, NAV en SOMO/OxfamNovib). Lees verder“Reacties op wetsvoorstel Oneerlijke handelspraktijken landbouw-en voedselvoorzieningsketen”

Grondwettelijke klacht tegen EU handelsverdrag met ondemokratische uitwerking

(21 mei 2019 – update 190603) De organisaties Mehr Demokratie, Campact en foodwatch vragen het Duitse Grondwettelijke Hof om een uitspraak over het demokratische gehalte van de vrijhandelsovereenkomst EU-Singapore. Buiten de nationale parlementen om kunnen handelscomités namelijk besluiten nemen over ingrijpende kwesties als de etikettering van levensmiddelen. Ze krijgen zelfs de bevoegdheid om de tekst en de structuur van het EU-Singapore eenzijdig te wijzigen. De EU neemt zo op onwettige wijze bevoegdheden over van de natiestaten. En de democratische participatie van het Europees Parlement en de nationale parlementen wordt verzwakt. Lees verder“Grondwettelijke klacht tegen EU handelsverdrag met ondemokratische uitwerking”

Voorlopig akkoord over Europese richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen -update

(24 december 2018 – update 190316) Na twee maanden onderhandelen bereikten de Europese Raad, het Parlement en de Commissie op 19 december een akkoord over een richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedseldistributieketen. Zodra deze richtlijn door de lidstaten is omgezet in nationale wetgeving kunnen kleine boeren en middelgrote producenten met juridische middelen oneerlijke praktijken van supermarktketens en grote voedselfabrikanten aanklagen. Dat geldt ook voor grensoverschrijdende handelsactiviteiten, bijvoorbeeld in geval van een producent van buiten de EU of indien een afnemer in een andere Europese lidstaat is gevestigd. Lees verder“Voorlopig akkoord over Europese richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen -update”

Actiedag tegen CETA in aanloop naar stemming in Europarlement

(26 januari 2017)(Update 28 jan. 2017) Op 15 februari stemt het volledige europarlement over het CETA-verdrag met Canada. De campagnes en lobby van de tegenstanders van CETA draaien op volle toeren. Zo ook die van 37 boeren- en maatschappelijke organisaties uit twaalf Europese landen. Zij roepen de europarlementariërs op om ¨de boerderij CETA en TTIP vrij te houden¨. Maar ook waren er boze melkveehouders die In hartje Brussel actie voerden met melkpoeder. In Berlijn werd tijdens de massaal bezochte ´Wir haben es satt´-manifestatie het CETA-verdrag naar de mesthoop verwezen. En er wordt opgeroepen om parlementariërs te mailen, twitteren en bellen. Lees verder“Actiedag tegen CETA in aanloop naar stemming in Europarlement”

Voorzetten voor betere aanpak oneerlijke handelspraktijken in voedselketen

(10 juni 2016) Het Europese parlement stemde op 7 juni met overweldigende meerderheid vóór een effectieve aanpak van oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen. Hun oproep aan de Commissie: kom eindelijk met passende, EU-brede maatregelen. Tweede Kamerleden praten op 30 juni over de kabinetsevaluatie van de pilot vrijwillige gedragscode eerlijke handelspraktijken. In een brief aan minister Kamp dringen Supermacht en andere organisaties aan op een effectief, bindend mechanisme en een onafhankelijk toezicht. Akkerbouwvakbond NAV stelt ondertussen een eigen klachtenmeldpunt in voor boeren en tuinders. Lees verder“Voorzetten voor betere aanpak oneerlijke handelspraktijken in voedselketen”

(Update: TTIP) EU-Richtlijn ´Bescherming handelsgeheimen´, een bedreiging voor de demokratie !

logo_We-Move-EU(30 maart 2016) (Update: TTIP relevantie) Burgerbeweging We Move Europe startte vandaag samen met andere kritische organisaties een campagne tegen het ¨Trade Secrets Act¨-voorstel van de Europese Commissie. Via een petitie en social media roepen ze de europarlementariërs op om op 14 april tegen te stemmen. Door het wetsvoorstel kunnen ondernemingen zo´n beetje al hun bedrijfsinformatie geheim houden. En dat is een directe bedreiging voor het functioneren van journalisten (en hun bronnen), klokkenluiders, wetenschappers, vakbondsleden en de openbare opinie. (Onderaan: update over TTIP en de Trade Secrets Act) Lees verder“(Update: TTIP) EU-Richtlijn ´Bescherming handelsgeheimen´, een bedreiging voor de demokratie !”