9 mei: The Good Food Agenda 2030 gelanceerd

(11 mei 2014) Fairfood, Youth Food Movement, Foodwatch,  The Hunger Project, Wemos en FIAN Nederland lanceerden op 9 mei de Good Food Agenda 2030. Een structurele herziening van het hele voedselsysteem is hard nodig om te komen tot een transparant, eerlijk en duurzaam voedselsysteem in de wereld zonder honger, ondervoeding, overconsumptie, voedselschandalen, uitbuiting van voedselwerkers en overmatige gebruik van de aarde.
Lees verder“9 mei: The Good Food Agenda 2030 gelanceerd”

21+22 febr., Wageningen: Conferentie ‘Naar eerlijke voedsel- en landbouwsystemen’ (‘Voedsel Anders’-netwerk)

(20 december 2013) Het ‘Voedsel Anders’-Netwerk nodigt uit voor een conferentie over eerlijke voedsel- en landbouwsystemen op 21 en 22 februari 2014. Met bijdragen en discussies over korte ketens producent-consument, de macht van de grote agrobedrijven, eerlijke boereninkomens, rechtvaardig handels- en landbouwbeleid, agroecologie en meer. Mmv. van Olivier de Schutter, Vandana Shiva en vele anderen. Lees verder“21+22 febr., Wageningen: Conferentie ‘Naar eerlijke voedsel- en landbouwsystemen’ (‘Voedsel Anders’-netwerk)”

Kerstboomverkopers steeds meer onderuit door concurrentie grootwinkelbedrijven

kerstwagen(14 december 2013) De tijd dat kerstboomverkopers nog een aardig centje konden bijverdienen, lijkt nu grotendeels voorbij. De traditionele verkoop van kerstbomen verdwijnt meer en meer uit het straatbeeld. In toenemende mate bieden tuincentra, bouwmarkten, maar ook supermarkten bomen onder de kostprijs aan en nemen ze de markt over. Lees verder“Kerstboomverkopers steeds meer onderuit door concurrentie grootwinkelbedrijven”

Marketing en beleid moet supermarktklant verleiden tot ‘gezond en duurzaam’ inkopen

(11 maart 2013) Er wordt steeds meer onderzoek gedaan om de supermarktconsument te verleiden tot het aanschaffen van gezonde en duurzame producten. Het koopgedrag is meestal een onbewust gebeuren waarbij afleiding en gewoontes een rol spelen. Kunnen (nieuwe) marketingtechnieken het verschil maken? Lees verder“Marketing en beleid moet supermarktklant verleiden tot ‘gezond en duurzaam’ inkopen”

Albert Heijn en WNF: schone schijn met duurzame(?) vis

(30 augustuis 2011) Supermarktconcern Albert Heijn en het Wereld Natuur Fonds sloten onlangs een overeenkomst om te komen tot de verduurzaming van het volledige visassortiment van het eigen huismerk van AH. Deze inzet gaat uit van de keurmerken MSC (Marine Stewardship Council) voor wilde vis en ASC (Aquaculture Stewardship Council) voor kweekvis. Er is echter volop kritiek op de duurzaamheidsclaims van beide keurmerken.

(door Rob Bleijerveld)

Supermarktconcern Albert Heijn en het Wereld Natuur Fonds (WNF) sloten onlangs een overeenkomst om te komen tot de verduurzaming van het volledige visassortiment van het eigen huismerk van AH. Volledige verduurzaming (verpakking en productie) moet op 31 december 2015 een feit zijn en gaat uit van de keurmerken MSC (Marine Stewardship Council) voor wilde vis en ASC (Aquaculture Stewardship Council) voor kweekvis.

Vanaf 15 augustus liggen in het schap bij Albert Heijn de eerste Nederlandse MSC-mosselen.

Sinds 2007 werken AH en het WNF samen op het gebied van duurzaamheidvraagstukken. Op 30 september van dat jaar sloten ze een overeenkomst gericht op het vergroten van het aandeel duurzame vis in de Albert Heijn-winkels. De nieuwe overeenkomst legt duurzaamheidsdoelstellingen vast met betrekking tot het hele visassortiment van huismerk Albert Heijn. Het gaat daarbij om alle verse producten, diepvriesvisproducten en producten waarin vis verwerkt is.

Twijfels over de duurzaamheidsclaims van de keurmerken MSC en ASC

Op 30 november vorig jaar werd tijdens een debat in de Rode Hoed veel kritiek geuit op de aquacultuur-sector die kweekvis levert. Die kritiek ging over de antibiotica en pesticiden die daarbij worden gebruikt, het overbrengen van ziekten op wilde soortgenoten door ontsnapte vissen, en het voeren van wilde vis aan de kweekvis [1]. Ook zou de garnalenkweek in ontwikkelingslanden hebben geleid tot ontbossing (40-60% van de mangrovebossen aan tropische kusten) en meer gericht zijn op kortetermijn-winst dan op het verschaffen van een duurzame inkomstenbron.

Esther Luiten, programmamanager aquacultuur bij het Nederlandse Initiatief Duurzame Handel [2] is niet van mening dat kweekvis slechter is dan gevangen vis. Het ligt volgens haar aan de bedrijven zelf hoe ze omgaan met het kweken van vis. Het ASC-keurmerk is zou een grote kans bieden aan (kleine) producenten in ontwikkelingslanden, met name in China, India, Vietnam en andere Aziatische landen om een marktpositie te verwerven. “Met een groeiende wereldbevolking kunnen we eigenlijk niet zonder kweekvis,” aldus Luiten.

Een Katwijkse visser die al 45 jaar op zee heeft gevist, stelde dat echt duurzaam kweken niet mogelijk is: “Om vis te kweken heb je kleinere vis en krill nodig als voer en daarvoor moet je de zee op en ga je dieper de voedselketen in. Dat is rampzalig voor het ecosysteem.” Hij voegde toe dat een grotere vraag tot grotere vangst leidt. Luiten reageerde door te stellen dat men moet uitgaan van een effectief gebruik van alle zeeorganismen zonder de oceanen leeg te roven. Het ASC-keurmerk zou ervoor zorgen dat dat duurzaam gebeurt. Verder zou de macht van de supermarkten nodig zijn om echte vooruitgang te boeken. Voor zowel supermarkten als producenten zou het commercieel interessant zijn om klanten te binden en om zo een voorsprong te krijgen op andere bedrijven.

WNF en de belangen van grote bedrijven

In mei 2009 protesteerden 70 milieu- en mensenrechtenorganisaties uit ontwikkelingslanden, gecoördineerd door het Mangrove Action Network, heftig bij het Wereld Natuur Fonds tegen het ASC-keurmerk (dat rond die tijd gelanceerd zou worden). Volgens hen dient dat slechts de belangen van de grote kweekbedrijven en schaadt het de belangen van de lokale bevolking. “Het proces legitimeert een schadelijke vorm van aquacultuur in de naam van goedkope garnalen en goedkope zalm”, aldus een van de woordvoerders. Het WNF was volgens het Netwerk niet bereid om de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschappen te betrekken bij het overleg over het ASC. De organisatie werd zelfs van corruptie beschuldigd: de certificatie-instelling is deels betaald door de voedselindustrie en de WNF-er die leiding gaf aan het proces werkte voorheen als regionale CEO bij een controversiele aquacultuur multinational die veelvuldig is beschuldigd van het schenden van arbeidsrechten en van milieuvernietiging.

In het dagblad Trouw worden gemeld dat ook wetenschappers vraagtekens hebben gezet bij de effecten van keurmerken als ASC en MSC. Zo zouden volgens onderzoeker Gulbrandsen van het Noorse Fridtjof Nansen Instituut kleine bedrijven helemaal niet ‘meetellen’ bij het MSC-keurmerk en is een ecolabel vooral aantrekkelijk voor kapitaalkrachtige visserijbedrijven als promotiemiddel. De kosten voor het verkrijgen van een certificaat zijn bijvoorbeeld erg hoog.

Onvoldoende toezicht

Onderzoekers van Turtle Island Restoration Network zijn op hun beurt van mening dat de visserijbedrijven aan de kust van Florida geen MSC-label mogen krijgen. Bij de vangst van zwaardvis sterven namelijk ook schildpadden, haaien en andere beschermde vissoorten. “The certifiers can’t support claims that they know how much swordfish can be caught and how many sea turtles are killed in the process,” aldus zeebioloog Chris Pincetich, “The data is not there.”

Peter Marko van de Clemson Universiteit meldde onlangs dat genetische proeven uitwezen dat het bij een aanzienlijk deel van alle MSC-gecertificeerde Chileense zeebaars die wordt verkocht in de VS, in feite niet gaat om Chileense zeebaars.

Volgens zeebioloog Misty MacDuffee van Raincoast dumpten commerciele visbedrijven in Brits Columbia (Canada) de laatste maand 1,37 miljoen pond Pacifische zalm (ofwel zo’n 40 transporttrucks vol). Veel van deze vis is afkomstig van uitgeputte visgronden en zal volgens wetenschappers zich niet meer kunnen voortpanten na het terugzetten. De Pacifische zalm is bijvangst van de ‘roze zalm’ die veel meer opbrengt en die door de MSC is gecertificeerd. Onterecht volgens de Watershed Watch Salmon Society, Raincoast Conservation Foundation en SkeenaWild Conservation Trust: er is geen toezicht om een veilige vrijlating van de zalm te garanderen. De verkwisting wordt ingegeven door de concurrentiestrijd tussen de bedrijven.

Ook Greenpeace deelt bepaalde sommige van de bezwaren tegen het MSC-keurmerk.

Bronnen:
– “Overeenkomst AH en WNF op duurzame vis,” Happynews, 17 augustus 2011.
– “Duurzame kweekvis kans en bedreiging voor Aziatische kwekers,” Trouw, 1 december 2010.
– Debat (Rode Hoed) “De prijs van ons voedsel” thema “vis” van 30 november 2010 (verslag).
– “Worldwide Protest Against WWF’s Plans to Launch Aquaculture Stewardship Council,” NGO’s, 14 mei 2009.
– “Ook duurzame kweekvis krijgt standaard,” Trouw, 2 november 2009.
– “De-Coding Seafood Eco-Labels- Why we need public standards,” Food&Water Watch, 13 december 2010.
– “Fish Feed” (Farmed and dangerous)
– “Eco-label for Florida Swordfish Challenged Due to Harm to Sea Turtles at Risk of Extinction,” 26 augustus 2011.
– “When sustainable fish is not all that it seems,” Wildlifenews, 23 augustus 2011.
– “Sustainability: BC conservationists blast federal gov’t for ‘irresponsible’ MSC-certified salmon fisheries; Discards,”  Seafoodintelligence, 18 augustus 2011.
– “Greenpeace Campaign on U.S. Retailer Costco To Protect Oceans Ends With Chain Creating New Seafood Policy,” Greenpeace, 25 februari 2011.
– “Sustainable fish customers ‘duped’ by Marine Stewardship Council – Certification granted to controversial fisheries has prompted severe criticism of the sustainable fisheries organisation,” Guardian, 6 januari 2011.
– “Wetenschappers: duurzame vis is niet duurzaam,” NRC, 2 september 2010.
– “Marine Stewardship Council (MSC),” Greenpeace.
– “Seafood stewardship in crisis,” Nature, 1 september 2010.
– “Assessment of the Marine Stewardship Council (MSC) Fisheries Certification Programme,” Greenpeace 22 juni 2009.
Marine Stewardship Council
Aquaculture Stewardship Council
Wereld Natuur Fonds
Initiatief Duurzame Handel

Noten:
[1] De Canadese visserijbioloog Daniel Pauly uitte kritiek op de zogenaamde duurzaamheid van Noorse en Canadese kweekzalm omdat de zalm wordt gevoed met visolie, vismeel en wilde vis (van ver weg). Zie bijvoorbeeld: “Is salmon farming sustainable?” van 14 mei 2010.
[2] Het Initiatief Duurzame Handel (waarvan ook Ahold en WNF deel uit maken) schrijft op haar site: “De belangrijkste aandachtspunten op het gebied van duurzaamheid bij kweekvis vormen: verbeteren van afvalwatermanagement, bescherming van kustgebieden, verantwoord gebruik van antibiotica, voorkomen van ontsnappingen van niet-inheemse soorten, verbeteren van arbeidsomstandigheden en gebruik van verantwoorde soja voor visvoer.” Ofwel: antibiotica-gebruik wordt niet verboden vboor de kweekbedrijven. En er is kritiek op de term ‘verantwoorde soja’, onder andere omdat daar ook genetische gemanipuleerde en met gif behandelde soja onder valt.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=460)

‘Duurzaam Voedsel’: publiek-private groenwas-operatie

(16 april 2011) In de Tweede Kamer wordt al een tijdje gepraat over duurzaamheid, bijvoorbeeld met betrekking tot voedsel. In 2009 kwam het toenmalige ministerie van LNV met de beleidsnota “Duurzaam Voedsel” en het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) deed ondersteunend onderzoek. Het LEI legde bijvoorbeeld consumentenpanels de vraag voor of ze bij de aankoop van levensmiddelen al dan niet letten op fair trade- of EKO-keurmerken. Nadruk leggen op dit soort keurmerken staat in schril contrast met de harde realiteit. De overheid subsidieert namelijk zeer onduurzame productie- en distributieprocessen in het kader van “keten-verduurzamingsprogramma’s” door Nederlandse multinationals. Ook steunt dezelfde regering de ondernemersgerichte agenda van de Europese Commissie op gebied van handels- en investeringsakkoorden die wereldwijd voor veel ellende zorgt.
Lees verder“‘Duurzaam Voedsel’: publiek-private groenwas-operatie”

Stop het ‘groenwassen’ van foute soja! Teken de petitie aan supermarkten (ook: animatiefilmpje)

(30 maart 2011) Europese organisaties voeren aktie tegen het ‘verantwoorde’ gifsoja-animatiesoja-label van de RTRS, de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja. Ze vragen supermarkten en voedingsindustie dringend om geen producten te gebruiken of te verkopen waarin die soja is verwerkt. Ook is er een petitie gestart waarin consumenten deze aktie kunnen ondersteunen. Deze week werd er op You Tube een grappig animatiefilmpje gelanceerd over een varken dat onderzoek doet naar de foute soja.
Lees verder“Stop het ‘groenwassen’ van foute soja! Teken de petitie aan supermarkten (ook: animatiefilmpje)”

Verslag werkgroep ‘De (on-)macht van de consument’ (Fair&Green deal 21-1, Tilburg)

(17 februari 2010) Verslag werkgroep 9, Fair&Green deal (21 januari 2010, Tilburg) (voor meer informatie over deze conferentie, zie hier).

Titel: De (on-)macht van de consument
Sprekers: Eelco Fortuin (Goede Waar&co, Time to Turn) en
Jeanine Schreurs (Universiteit van Maastricht).
Inleider: Ted van Hees (OxfamNƒovib)
Verslag: Rob Bleijerveld (Supermacht.nl)

Inleiding:

Ted van Hees: Ik zit voor Oxfam-Novib in het platform Duurzame en Faire Economie. Deze workshop gaat over de vraag ‘Wat is de (on)macht van de consument?’, gekoppeld aan wat vanmorgen ter sprake kwam in de inleiding van David Korten en de reacties daarop van anderen, namelijk over de verhouding consument-overheden-bedrijven.

De eerste spreker, Eelco Fortuin, is directeur van Club Fair Index (presentatie: aanstaande week). Hij zal ingaan op de verhouding consumenten (resp. burgers) en het (internationale) bedrijfsleven. De tweede spreker, Jeanine Schreurs, is onderzoekster aan de universiteit van Maastricht. Zij zal ingaan op de ‘economie van het genoeg’, op ‘consuminderen’. Na de inleidingen is er eerst de gelegenheid voor de Vlaamse gasten om aan te vullen vanuit de Belgische context.


Spreker 1:

Eelco Fortuin: Tijdens mijn studie bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam in de jaren ’90 bleek dat de rol van bedrijven in maatschappelijke kwesties onderbelicht is. Dat is pas na 2000 veranderd door de inzet van Rob van Tulder; Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen werd een issue. In mijn vorige werkkring, Fair Food, is in de loop van de jaren geëxperimenteerd met het maken van duurzaamheidslijsten van voedselproducten (‘ranken’). Belangrijke vragen voor ons waren ‘Wat is handig voor de consument?’, ‘Hoe maak je onderscheid?’ en ‘Wat is de impact, hoeveel consumenten gaan ermee aan de slag?’

De kwestie van duurzaam produceren is ingewikkeld en zou moeten worden opgepakt door het publieke domein (overheden en het maatschappelijk middenveld), maar dat gebeurt niet of nauwelijks. Factoren als gebrek aan draagvlak en politieke wil spelen een rol. Draagvlak krijg je vooral door veel ‘praktijk te genereren’. Daarom richt ik me vooral op de rol van consumenten en bedrijven, het private domein dus. Een voorhoede van ‘donkergroene’ consumenten die meer ‘donkergroen’ gaat consumeren kan daarbij een grotere groep van ‘lichtgroene’ consumenten ‘meekrijgen’. Op de langere duur kan dat leiden tot meer draagvlak en van daaruit tot aanpassing van publiek beleid door(inter-)nationale overheden.

Maar ‘Hoe krijgen we de consument aan boord?’: het sleutelwoord hierbij is de term ‘gedragskloof’ (gedrag komt niet overeen met de wil). Zelfs indien consumenten beschikken over voldoende informatie over de verborgen kosten die een rol spelen bij productie en distributie en zelfs als hun houding positief is, dan nog kan er sprake zijn van een gedragskloof.

Diverse studies gaan er echter van uit dat de gedragskloof is te overbruggen met als rode draad het 3C-model: Convenience (gemak) – Collaboration (samenwerking) – Confidence (vertrouwen).
Hoe kan de keuze voor fair en groen worden vergemakkelijkt?|
– door kennis te delen en beschikbaar te maken;
– door samensteling van persoonlijke keurmerken mogelijk te maken;
– door de verborgen kosten door de hele keten heen transparant te maken:
– door de beschikbaarheid van hulpmidddelen als barcode-scanners.

Informatiewebsites en databases.

Het project Club Fair Index, waar mijn team en ik mee bezig zijn, biedt de consument de mogelijkheid om via streepjescode en persoonlijke keurmerk een uitgebreide database aan te spreken met ‘rankings’ van de onderzochte producten en vergelijkbare andere producten. De database bevat allerlei niveaus van informatie, en iedereen kan er zelf via Open Source informatie aan toevoegen (over productieproces-kenmerken zoals wel/niet gebruik van kinderarbeid, en productkenmerken als zoetbeleving). Club Fair Index wil met hulp van consumenten en experts (‘gewogen’ meningen) komen tot een evenwichtig informatieaanbod. Verder kan men deelnemen aan fora-discussies.

Dit systeem kan de consument veel tijd en moeite besparen, het gevoel van machteloosheid ten opzichte van producenten en retailers doen verminderen, en stimuleren tot gezamenlijke actie aan de vraagzijde. Zo kunnen consumenten bijvoorbeeld druk uitoefenen op een buurtsupermarkt om het aanbod te verduurzamen.

Het lijdt geen twijfel dat er zo’n systeem zal komen ondanks dat er nog belangrijke vragen open staan zoals ‘Hoe krijg je dit effectief werkend?’, ‘Hoe voorkom je misbruik?’ en ‘Wat doe je met tegenstrijdige informatie?’. Zo’n systeem biedt consumenten dan de mogelijkheid om gezamenlijk aan de vraagkant eisen te stellen aan bijvoorbeeld een supermarkt in de buurt.

Voldoen aan de 3 C’s betekent niet dat 100% van de consumenten, op 100% van de aankoopmomenten en bij 100% van de producten kiezen voor duurzaam. Maar een kleine groep kan een grotere groep beïnvloeden of vertegenwoordigen. Volgens de Wet van de Marginale Consument kan een zeer kleine verschuiving in marktaandeel tot grote druk leiden bij productmanagers om te verduurzamen (en tot draagvlak bij de politiek om actief te sturen). Verder zijn er allerlei ‘kielzog-effecten’ die een rol spelen. Uiteindelijk zal dit kunnen leiden tot een collaboratieve, meritokratische (= demokratisch, op expertgewicht gebaseerde) definitie van ‘duurzaam’, hetgeen beleidsvorming door de overheid kan vergemakkelijken.


Publieksreacties en -vragen aan EF:

1. Waar sluit dit project aan bij ‘co-creatie’ (het betrekken door producenten van consumenten bij de ontwikkeling van bestaande en nieuwe producten)?
EF: Er zijn inderdaad een aantal overeenkomsten.

2. Bepaalde criteria die voornamelijk op duurzaamheid duiden (zoals de  CO2- uitstoot) kunnen beter worden ontwikkeld op basis van meningen van neutrale experts, maar zeker niet door publieke co-creatie.
EF: Dit wordt opgevangen door het gebruik van de zogenaamde meritokratische (gewogen) besluitvorming en allerlei beproefde methodes om misbruik tegen te gaan. Er zijn verschillende systemen om te komen tot meritokratische (gewogen) besluitvorming. Binnen expertgroepen geven experts elkaar een status (‘rating’) gebaseerd op de score van een product (waar dan ook in de keten), en/of op de relatie van de expert en het product in kwestie (wordt hij, zij betaald door de onderneming in kwestie?).

3. Het gaat hier om de macht van de consument, maar onduidelijk blijft hoe die consument beïnvloed wordt om voor duurzaamheid te kiezen. Deze methode laat zien hoe duurzaam iets is, maar macht van consumenten ontstaat pas zodra meer mensen voor duurzaam gaan kiezen.
EF: De consument stelt een persoonlijk keurmerk samen op basis van standpunten die door van organisaties als Greenpeace wordt aangeleverd en het vertrouwen dat de consument daarin heeft. De scanner laat vervolgens heel gemakkelijk en snel zien of het product al dan niet voldoet aan de eigen criteria. De macht van de consument zit voor een deel in het beter informeren van consumenten door marketing, maar daar gaat hier niet zo zeer om. De inzet is om de groep van 35% ‘lichtgroene’ consumenten (zie onderzoek van Motivaction.com) beter in staat te stellen te kiezen voor duurzaam en zich te gezamenlijk te organiseren (en niet om die andere 65% over te halen mee te doen).

4. Wat is daarbij het verschil tussen intern geformuleerde A-label (voorbeeld: een sector die zich zelf een label toekent op basis van een kwaliteit of productkenmerk) en extern geauditeerde B-labels (idem, maar dan door buitenstaanders vastgesteld)?
TH: Dit vind ik te specialistisch voor dit publiek.

5. Dit systeem is niet ‘gemakkelijk’ voor mij, want ik heb een minde dan modaal inkomen en 4 kinderen. Zo’n scanner is mij te duur en heb ik geen tijd om uitgebreid te gaan scannen tijdens het winkelen of om de avond ervoor een paar uur mijn aankopen voor te bereiden op het internet.
(beantwoording verderop)

6. Je hebt het hier over een systeem van ‘crowd sourcing’ (aanmaak van kennisdatabank door een gebruikersgroep), maar wat zijn de noodzakelijke randvoorwaarden (aanvaardingsmogelijkheden, kennispotentieel en ontwikkelingsmodi van elk individu) waar je vanuit gaat? Dit project lijkt bedoeld voor een high end, niche publiek met heel veelintellectuele capaciteiten, maar niet voor de meerderheid van consumenten. In je verhaal ga je uit van kennis als hefboom voor gedragsverandering (kennis – sensibilisatie – houding – gedragsaanpassing). Maar het gros van de mensen bereik je alleen via de onderbuik, daarna de gedragservaring en dan volgt pas kennisopbouw. Óf je kiest voor het aanspreken van de beperkte groep van ‘donkergroene’ consumenten die door de scherpte van hun consumptiegedrag verschil kunnen uitmaken in de sociaal, economisch en ecologische effectiviteit ervan. Óf je probeert het gros van consumenten te mainstreamen enalle kleine inspanningen in diens gedrag massaal te verspreiden opdat er effect ontstaat op milieu-, sociaal en economisch gebied.
TvH: De beantwoording hiervan komt na het verhaal van Jeanine Schreurs…


Spreker 2:

Jeanine Schreurs:
Ik doe promotieonderzoek aan de Universiteit van Maastricht naar de gevolgen van ‘down shiften’ (‘leven met minder geld’) en hoop in maart te promoveren [Voor dit promotieonderzoek, zie hier
].

In de VS is de ‘down shifting’-beweging verder ontwikkeld dan hier. Het is daar een aantal jaar geleden begonnen met mensen die vrijwillig minder gingen consumeren (en anders leven) door zich minder afhankelijk op te stellen tav. de manipulaties van de consumptiemaatschappij. Dat thema is daar opgepakt door tal van universitaire onderzoekers. Ik deed onderzoek in Nederland. Een belangrijke inspiratiebron voor mij was het tijdschrift ‘Genoeg’ (www.genoeg.nl).
Mijn onderzoek gaat enerzijds over
de gevolgen (gedrag, consumptie, identiteit, sociale relaties, etc) voor consumenten die al dan niet gedwongen leven van minder geld, anderzijds naar de positieve effecten daarvan (is dus geen beschouwing van armoede of deprivatie). Dat onderzoek naar de positieve effecten is nieuw, want steeds is uitgegaan van ‘meer is beter’ en ‘minder is problematisch’. De uitkomsten zijn verrassend en het heeft zelfs geleid tot aandacht in Nederlandse kranten.

Uit de Green Index (VS – www.thegreenindex.com) blijkt dat steeds meer mensen zorg hebben voor het milieu. Het gaat zowel om een mentaliteitsverandering als om concrete vormen van milieubewust(er) leven (minder vlees, meer OV, minder energie, etc). Onderzoek – ook empirisch – toont aan dat mensen geen hedonistische, egoïstische gebruikers zijn. Harde cijfers tonen ook aan dat ‘down shifting’ een snel groeiende trend is in de geïndustrialiseerde wereld. Onderzoeken (zoals dat van mij) geven aan dat ongeveer 25% van de burgers met minder geld (en goederen) gaat leven en dan in belangrijke mate vrijwillig (de meesten van hen hebben ook te maken met minder inkomsten).

Tot zover mijn inleiding. Nu een reactie op het verhaal van de eerste spreker.

 

Enkele kritische kanttekeningen bij het Club Fair Index initiatief:
– de vooronderstelling dat informatie leidt tot gedragsverandering klopt niet (en ik sluit aan bij de kritiek uit het publiek). Als het gaat omgedragsverandering moeten we letten op het hele systeem rondom consumptie en interveniëren in de vraagzijde, de regelgeving, de consumptieve infrastructuur et cetera;
– er wordt te gemakkelijk vanuit gegaan dat we er zijn met duurzame consumptie. Het is belangrijk dat er meer groene en eerlijke producten komen, maar daarmee redden we niet het milieu en lossen we niet de problemen op die samenhangen met onze wijze van produceren en consumeren.
– zo’n scannerproject is niet het juiste middel om mensen te informeren of te overtuigen. Als illustratie: in Blokkerwinkels blijkt er nauwelijks aandacht te zijn voor het aanwezige Closed Circuit tv-systeem voor productpromotie. Verder heeft het winkelend publiek en zeker de jonge ‘high achievers’ veel te weinig tijd om zich te verdiepen in de aangeboden informatie.
– wie garandeert dat de informatie van de bron (het web, de database) betrouwbaar is?

Ik voeg ook een positieve noot toe:
– Het kan wel een belangrijk instrument zijn om de macht van consumenten te mobiliseren. De website kan het ontmoetingspunt voor groepen consumenten die door de macht van het getal een vuist willen maken richting overheid of producenten om het systeem te veranderen.
– Het kan een hefboom zijn om met de vraag van consumenten naar meer duurzame producten veranderingen in productiesystemen (groener, eerlijker) af te dwingen bij producenten.


Zaaldiscussie

TvH:
ik open hierbij de zaaldiscussie en hoop dat we aan het eind tot een gemeenschappelijke slotconclusie kunnen komen om straks bij het plenair te presenteren.

De centrale vraag uit het voorgaande is of informatie en kennis via zo’n scanner-project (of iets soortgelijks) kan leiden tot ander koopgedrag (en waarom wel of niet?).

A/ De organisatie Stoere Vrouwen (www.stoerevrouwen.nl) is ook bezig met bouwen van een zoekmachine voor producten.

B/
Het Innovatienetwerk (
www.innovatienetwerk.org) waar ik bij betrokken ben, koos een andere benadering om de vrijblijvendheid van consumenten te doorbreken zodat er daadwerkelijk veranderingen in koopgedrag ontstaan. De overheid kan in dit systeem OZW-belasting verhogen voor consumenten die onduurzame producten kopen. Een sanctiesysteem dat de consument in feite ‘eigenaar’ maakt van de voedselketen en in gaat tegen het ‘free rider-effect’ (waarbij 10% van de bevolking goede initiatieven van de andere 90% om zeep kan helpen). De consument bepaalt hoe er geproduceerd wordt, maar betaalt ook de rekening daarvoor. Nu is het de producent die bepaalt (marktgericht). Zie ondermeer ‘Dichterbij, over regionalisering van voedselketens en een grotere rol voor de consument’ (dec 2009). Het innovatienetwerk wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en een aantal bedrijven.

Vraag uit publiek: hoe reëel is dit, want de Europese wetgeving en de WTO-regels staan geen discriminatie door overheden toe van productiemethoden?
Antwoord: Onze opdracht (van de overheid) is juist om vernieuwingen te bedenken die systeemdoorbrekend zijn en strijdig met bestaand beleid. De bestaande problemen zijn hardnekkig omdat ze door het systeem in stand worden gehouden….

EF:
Ongeveer 5 jaar geleden nam ik deel aan een lobby van 14 organisaties voor een importverbod of extra importheffingen op producten waarbij gebruik is gemaakt van de ergste vormen van kinderarbeid. Maar dat wilde de Nederlandse regering niet. In plaats van te proberen via een proefproces bij de WTO-geschillenbeslechting nieuwe jurisprudentie te bewerkstelligen, houdt ze zich strikt aan een nauwe uitleg van de WTO-regels en weigert om daar de discussie over marktverstoring aan te gaan. Steeds weer organiseert de Nederlandse overheid arena’s waar gepraat wordt over vernieuwing zonder er echt voor te gaan….

C/
Belonen van de consument helpt beter dan afstraffen. Zo is er een petitie om van de overheid te vragen de BTW op duurzame en
biologische producten te verlagen (bio btwvrij petities).
Dit kan de vraag naar die producten stimuleren en zo de belastingderving door de overheid weer deels teniet doen.

D/
Bij het KEMA-keur (consuwijzer kema-keur) is er wel degelijk sprake van een succesvolle beïnvloeding van koopgedrag door middel van informatie. Betrouwbaarheid van die kennis is echter doorslaggevend.

E/
Waarom worden niet gewoon (in kranten) rijtjes van producten gepubliceerd waar wat mee aan de hand is en daarbij wordt opgeroepen die producten niet te kopen?

F/
[zie ook reactie 6] (Ik ben niet tegen het instrument van Club Fair, maar:) Informatie leidt bij het gros van de bevolking niet tot gedragsverandering, en niet tot doordachte aankoopkeuzes. Ook bij de meest groene producten moet je uitgaan van een boodschap die de consument brengt tot de vraag ‘Wat heb ìk er aan?’. Dit wordt door (ook de groene) marketeers ingevuld vanuit de levensthema’s van mensen. Het moet op een emotioneel niveau de wens van geluk, gezondheid, welzijn, sociale status en zo aanspreken, los van de objectieve behoeftenbevrediger of ‘gedetecteerde’ behoefte. Dus de ‘Wat heb ìk
er aan’-vraag wordt ook ’emotioneel’ geformuleerd.

TvH:
Dit is inderdaad de kernvraag waar het nu om gaat: hoe krijgen we de doorbraak naar het grote publiek buiten keurmerken als Max Havelaar om die de (bewuste) consument over te halen tot het aankoop van fair en groen?

 

G/
Ik vind keurmerken en scanners goed voor het mobiliseren van de donkergroene consumentengroep als machtsblok, en daarnaast zijn sancties (belastingverhogingen) nodig voor degenen die zich niet aan de (faire, groene) regels houden.

 

H/ JS:
Een ander beproefd middel is de consumentenactie om de steeds meer grootschalig opererende bedrijven via imago-schade onder druk te zetten. Dat kan al met negatieve publiciteit op websites en een kleine groep mensen die posten bij grote winkels in Europa. Met slim actievoeren kun je zelfs gesprekken afdwingen met managers van bedrijven. En het appelleert aan de mainstream consument, want die wil geen T-shirt dat met kinderarbeid is geproduceerd.

I/
Als aanvulling op dat laatste: je moet ook de politiek aanpakken, zoals de Europese Commissie. Die laat zich namelijk belobbyen door die grote bedrijven. Recent bleek bijvoorbeeld dat tabaksgigant BAT in staat was de voorstellen voor Europese wetgeving op gebied van milieu, gezondheid en consumptie sterk af te laten zwakken (zie: ‘Tobacco company helped shape European policy system favoring corporate profits over public health’- www.physorg.com).

J/
Waarom slaan keurmerken als Max Havelaar beter aan in Duitsland en Zwitserland dan hier. Welke mogelijkheden en belemmeringen spelen daar een rol waarvan we in NL en B kunnen leren?
Reactie hierop uit het publiek: Daar is onderzoek naar gedaan. Lees ondermeer het boek ‘Terra Reversa’ en andere publicaties van P.T. Jones na over het 4-E model (Enable – Encourage – Engage – Exemplify).
Dat is een vervanging voor het 3C-model van Kennis – Houding – Gedrag. Het is een geïntegreerde benadering over consumenten, burgers, organisaties, overheden en bedrijven. Met op elk niveau een structurele en individuele component. In het 4E-model komt tot uiting hoe de eventueel aanwezige gedragsverandering kan worden omgezet in daadwerkelijke aankoop en beleidsaanpassing. Er is een groot verschil tussen consumentengedrag (het kopen van goederen en diensten) en burgergedrag (met betrekking tot consumptie).

K/
Dat scannen kan wel de nieuwsgierigheid naar het verhaal achter producten helpen bevredigen, omdat consumenten vaak door producenten om de tuin worden geleid waar het informatie betreft.


Slotopmerkingen:

TvH:
Nu is het tijd voor enkele slotopmerkingen door de sprekers:

JS:
Het initiatief van Club Fair Index is waardevol en voegt iets toe (database). Hopelijk is het een aanjager voor een daadwerkelijke verbetering.

EF:
Bedankt. Er zijn vanmiddag veel dingen gezegd die ik zal meenemen.

Ik zou net als – denk ik – iedereen willen dat er veranderingen tot stand komen via het publieke domein, eventueel door een eenvoudige financiële of emotionele prikkel via de kassabon. Ikzelf zie het echter als uitdaging om het te organiseren zonder de overheid (mijn ‘Plan B’). Club Fair Index is een van de mogelijkheden hiervoor en het kan dat wat hier vanmiddag is gezegd integreren. Het kan consumenten een fijn gevoel geven als het ze lukt een groen product te verkrijgen voor dezelfde lage prijs als dat van een onduurzaam product, als ze de winkel om de hoek zo ver kunnen krijgen om het aanbod te verduurzamen. of als ze zich succesvol weten te verenigen in lokale netwerken die gezamenlijk duurzaam aankopen doen.

Een anekdote: In mijn vorige werkkring, bij Fair Food, hebben we via ranking en acties onder andere bereikt dat Verkade stopte met gebruik van kinderarbeid bij de productie van hun koekjes. Ze gingen zelfs helemaal over op Max Havelaar (zie ‘Verkade switches to Fairtrade chocolate
[De nieuwsbrief van juli 2008 van Fair Food waaraan hij refereerde is niet meer te vinden op het net].
Later hoorde ik van de betrokken manager van het bedrijf dat hij de ranking van Fair Food intern kon aangrijpen om de lage positie van Verkade te problematiseren. Lage rankings blijken ook demotiverend voor een deel van de medewerkers en aandeelhouders en daarvan kun je gebruik maken…

TvH:
De ‘Groene Sint’-aktie (
www.groenesint.nl) van Oxfam-Novib in samenwerking met o.a. de Stoere Vrouwen, heeft er – met veel geld voor marketing, tv-spotjes, krantenadvertenties – toe geleid dat een groot aantal bedrijven in de chocolade-branche (waaronder Albert Heijn) zijn ‘omgegaan’ door de steeds meer toenemende publieke druk op die bedrijven.

Verder vieren we morgen (22 januari) het een-jarig bestaan van de ‘Eerlijke
Bankwijzer’ (
www.eerlijkebankwijzer.nl), ook een succesvol initiatief. De ruim 100.000 mensen die de site bezochten, hebben het gedrag van banken al in hoge mate kunnen verbeteren. Er wordt door die banken niet meer geïnvesteerd in bepaalde bewapening (als clustermunitie, persoonsmijnen, nucleaire wapens). Consumentenactie en het zoeken van goede manieren van
publiciteit kan dus heel wat opleveren qua verandering van het gedrag van mensen.


Afsluiting:

We moeten nu gaan afsluiten. Ik doe ik hierbij een voorstel voor de slotstelling voor het panel van straks. Ben je het er niet mee eens of wil je andere formulering, laat dat dan nu weten….

De
inzet van relatief kleine groepen consumenten – ook als ze zich lokaal en/of via internet organiseren – kan leiden tot grote verbeteringen in de/ productieketen“

Iemand uit het publiek: Ieder systeem heeft zijn gevoeligheden; als je bijvoorbeeld de gevoeligheden kent van de CEO (die omzet moet maken), dan kun je ook dingen veranderen.


 

Help Jumbo over de streep: teken mee tegen ‘foute soja’ in de supermarkt

(19 november 2009) Ruim 50.000 mensen tekenden dit voorjaar de oproep van Milieudefensie aan Albert Heijn om te stoppen met het gebruik van soja waarvoor tropische bossen worden gekapt. In de Trouw van 31 oktober liet de grootgrutter weten dat het zichzelf niet in staat acht werkelijk stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Milieudefensie wil nu Jumbo over de streep trekken en vraagt opnieuw om handtekeningen (via het web). Lees verder“Help Jumbo over de streep: teken mee tegen ‘foute soja’ in de supermarkt”

Protesteer mee tegen gebruik van palmolie door fabrikant Henkel

Image
Vernield Regenwoud Papua
(foto Rettet den Regenwald)

(5 november 2009) Rettet den Regenwald (redt het regenwoud) roept op te protesteren tegen het gebruik van palmkernolie door fabrikant Henkel, de producent van ondermeer Persil, Dixan, Schwarzkopf, Schauma, Fa en Pritt. Dat kan door een brief te tekenen op het web. Lees verder“Protesteer mee tegen gebruik van palmolie door fabrikant Henkel”