Kleine supermarkt verdwijnt

(8 oktober 2018 – update 210228) Het Parool meldde dat de kleine supermarkt snel uit het straatbeeld verdwijnt. De laatste drie jaar zijn tweehonderd kleine supermarkten gesloten. Lees verder “Kleine supermarkt verdwijnt”

Documentaire over slechte arbeidsomstandigheden in supermarkten

(8 oktober 2006 – update 210304) De reusachtige omzetten bij Aldi, Lidl en Co hebben een verschrikkelijke keerzijde: de voorwaarden waaronder vele werknemers bij deze ‘Billigheimers’ moeten werken. Dit laat de documentaire “Billigheimer: Discounter und ihre Methoden” van Mirco Tomic (2005) zien die in oktober op de Duitse tv werd vertoond. Lees verder “Documentaire over slechte arbeidsomstandigheden in supermarkten”

Consument duurder uit met Wal-Mart dan beweerd door ‘deskundigen’

(8 oktober 2006 – update 230119) De onderzoekers John Cavanagh en Sarah Anderson halen in een artikel in The Nation de tien stellingen onderuit waarmee ´deskundigen´ het afgelopen jaar de Amerikaanse supermarktketen Wal-Mart opgehemeld hebben. Aanleiding voor hun kritiek is het veto waarmee de burgemeester van Chicago de verhoging van de minimumlonen voor employees van Wal-Mart en andere grote winkelbedrijven blokkeerde. Zonder veto was de verhoging doorgegaan… Lees verder “Consument duurder uit met Wal-Mart dan beweerd door ‘deskundigen’”

Britse supermarkten nemen loopje met biologische standaarden

(8 oktober 2006 – update 210304) Volgens vertegenwoordigers van de Britse biologische sector oefenen supermarktketens in de UK druk uit op de overheid om de regels voor biologische productie te versoepelen.
Lees verder “Britse supermarkten nemen loopje met biologische standaarden”

Supermarktketen Laurus in grote problemen

(17 september 2006 – update 210304) Het bedrijf Laurus was het resultaat van een fusie in 1998 tussen de Vendex Food Groep [1] en De Boer-Unigro, die beide op deze wijze probeerden te overleven in de Nederlandse supermarktsector. Met de fusie omvatte Laurus zes winkelformules: Edah, Super de Boer, Konmar, Nieuwe Weme, Groenwoudt en Lekker & Laag. Acht jaar later – na diverse mislukte pogingen tot reorganisatie – bestaat het bedrijf echter alleen nog uit de Super de Boer-winkels. De leiding is inmiddels opgestapt, het beursaandeel is sterk gedaald en er zijn grote schulden. Lees verder “Supermarktketen Laurus in grote problemen”

Wat willen wij

De supermarkt neemt een voorname plaats in in de nederlandse economie. Supermarktketens als Ahold zijn niet alleen grote multinationals, met alle problemen van dien. Ze nemen een steeds meer overheersende positie in op de consumentenmarkt, met name op het gebied van voedsel. In veel wijken van steden en dorpen zijn de kleine buurtwinkels verdwenen en moet je wel naar de supermarkt voor voedsel en andere dagelijkse boodschappen. De supermarktketen heeft daarmee een ongekende macht gekregen, zowel naar de consument toe, als bij haar inkoopbeleid. De 'koopmacht' van de supermarktketen zorgt ervoor dat deze door de hele productieketen heen haar wensen op kan leggen. En die zijn grotendeels tegengesteld aan de belangen van mens en milieu.

Een campagne om dit duidelijk te maken, is in de eerste plaats nodig omdat bijna geen enkele consument deze situatie als problematisch ziet. Dat is merkwaardig omdat iedereen er wel mee te maken heeft en er zelfs in veel gevallen niet meer omheen kan. Meestal wordt gedacht dat het probleem opgelost is als de supermarkt ook wat eco-produkten verkoopt. Er moet dus op een of andere manier duidelijk gemaakt worden welke effecten dit soort bedrijven hebben, en wat dat (dus) te maken heeft met het feit dat men daar inkoopt.

Daarnaast moeten we de macht van het bedrijf in de gehele productie- en verkoopketen bekijken en uitvinden welke groepen daarvan het slachtoffer zijn (en dus mogelijke partners). Je moet dan denken aan toeleveranciers, arbeiders in de landbouw, kassapersoneel, etc. Het gaat er ook om hun problematiek zichtbaar te maken.

Ten derde moet er gewerkt worden aan handelingsperspectief: wat zijn de alternatieven, welke campagnes worden in het buitenland gevoerd en met welk effect?

Als beginpunt van de campagne kan een vertaling (en met Nederlandse voorbeelden aangevuld) van de brochure 'What's Wrong With Supermarkets' dienen van de Britse organisatie Corporate Watch. Deze tekst, en natuurlijk veel meer informatie, krijgt een plek op de website. Een serie info-avonden/debatten in het Broeinest kan verder dienen om netwerken te smeden en de inkomende informatie te bespreken.

Tuinarbeid, supermarktmacht en verzet

(16 september 2006 – update 210304) Tijdens een excursie naar de Franse coöperaties van Longo Mai kwamen de belabberde situatie en de uitbuiting van (il)legale land- en tuinarbeiders aan de orde, en hun feitelijke economische bijdrage. Ook werd gesproken over de macht van supermarktenketens – de uiteindelijke afnemers van de door de tuinarbeiders geproduceerde groente en fruit.
Dit artikel gaat ondermeer in op een onderzoek naar de economische bijdrage van illegale arbeiders in de Nederlandse glastuinbouw, op de steun van Franse en Spaanse vakbonden en andere organisatie aan tuinEuropean Civic Forumarbeiders in Zuid-Europa, en op supermarktmacht. Lees verder “Tuinarbeid, supermarktmacht en verzet”

Kleine boer de dupe van expansie supermarkten

(27 juni 2006 – update 210227) Wereldwijd wordt de handel in verse groenten en fruit meer en meer gecontroleerd door een klein aantal multinationals en supermarkten. Dat vrijhandel in landbouw en diensten een negatief effect heeft op kleine boeren en producenten in ontwikkelingslanden wordt in de WTO-onderhandelingen genegeerd. De conclusies van het vandaag uitgekomen rapport ‘Who reaps the fruit; Critical issues in the Fresh Fruit and Vegetable Chain‘ van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) onderstrepen het belang van dit onderwerp.  Lees verder “Kleine boer de dupe van expansie supermarkten”