Overigen

FairTrade Original (http://www.fairtrade.nl/)
Deze stichting zonder winstoogmerk importeert voedsel en non-food producten van handelspartners uit 26 ontwikkelingslanden in Afrika, Aziƫ en Latijns-Amerika en verkoopt deze op de Nederlandse en Europese markt. Fair Trade Original werkt vanuit de visie dat handel een motor is voor ontwikkeling.

Globalinfo (http://www.globalinfo.nl/)
Website met informatie over neoliberale globalisering gezien vanuit het kader van acties en bewegingen die zich daartegen verzetten.

Bureau Ver(?)Antwoord (http://www.bureauverantwoord.nl)
Deze eorganisatie geeft op uiteenlopende manieren informatie over eerlijke handel. Zo wil zij een bijdrage leveren aan de groei van de verkoop van deze producten en aan de kennis van mensen m.b.t. (eerlijke) handel.

Max Havelaar (http://www.maxhavelaar.nl/)
Stichting die zich zegt in te zetten om bestaande handel te veranderen ten gunste van producenten in ontwikkelingslanden: “Het verbindt deze producenten met consumenten door het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade. Fairtrade draagt door langdurige handelsrelaties op basis van gelijkheid en transparantie bij aan duurzame ontwikkeling van organisaties van kleine boeren, van plantage-arbeiders en van lokale gemeenschappen. Fairtrade biedt een alternatief voor conventionele handel”.

Consumenten.Startpagina (http://www.consumenten.startpagina.nl/)
Algemene consumenten startpagina.

Consuminderen.Startpagina (http://www.consuminderen.startpagina.nl/)
Startpagina met links ten behoeve van ‘consuminderen’.

Duurzame-Producten.Startpagina (http://www.duurzame-producten.startpagina.nl/)
Startpagina met links naar websites over duurzame producten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (http://maatschappelijk-verantwoord-ondernemen.startpagina.nl/)
Startpagina Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Biologische Producten (http://www.biologische.startpagina.nl/)
Startpagina biologische producten