Internationale campagnes rondom supermarkten

1      Lidl-Kampagne
Lidl campagne van VER.DI
2      Lidl IST nicht zu BILLIGen
Attac campagne tegen Lidl
3      Co-op America
Co-op America roept samen met milieu-, vakbonds-, mensenrechten-activisten, gemeenschapsleiders, arbeiders en consumenten uit de hele wereld Wal-Mart op om zijn machtsmisbruik te stoppen.
4      Tescopoly
Website van organisaties die bezorgd zijn over de marktverstorende macht van supermarktketen Tesco. Tesco beheerst 30% van de kruideniersmarkt in de UK.
5      Breaking the Armlock
Campagne van 17 boeren-, consumenten-, ontwikkelings- en milieuorganisaties voor strictere controle op de handelspraktijken van grote supermarkten, vooral waar het gaat om de afwenteling van onredelijke kosten op boeren en telers
6      Legislation, not exploitation
Campagne voor instelling van een registratie- en licentiesysteem voor zogenaamde ‘gangmasters’ (werkgevers die vooral illegalen voor een schijntje zwaar en gevaarlijk werk laten doen)