Internationale campagnes

Petitie ‘Stoppt die Landflucht
Het landbouwbeleid zoals het in Europa en ook in Zwitserland wordt gepland, betekent voor de kleine boerenbedrijven een catastrofe. Zowel in Brussel als in Bern gaat de discussie rond het thema landbouw alleen nog over “economische” berekeningen. Duizenden bedrijven dreigen te verdwijnen, een economsiche, sociale en culturele rhttps://www.supermacht.nl/amp. De coöperaties van Longo maï, een vakbond en andere organisaties verzetten zich hiertegen met de aktie “Stop de trek naar de stad”.
naar website Stoppt die Landflucht >

Campagne “Legislation, not exploitation”
Nadat in februari 2004 23 Chinese illegale schelpenrapers verdronken, startte de Britse Transport and General Workers Union (T&G) deze campagne met als eis de instelling van een registratie- en licentiesysteem voor zogenaamde ‘gangmasters’ (werkgevers die vooral illegalen voor een schijntje zwaar en gevaarlijk werk laten doen). Op 8 juli 2004 werd als gevolg van de grote steun voor de campagne in de UK de Gangmasters Licensing Act aangenomen. Deze wet geldt voor de hele landbouwsector.
naar Legislation, not exploitation (nu: Gangmaster registration) >

Campagne: Breaking the Armlock
Breaking the Armlock is een alliantie van 16 boeren-, consumenten-, ontwikkelings- en milieuorganisaties die sinds 16 maart 2004 gezamenlijk campagne voeren voor strictere controle op de handelspraktijken van grote supermarkten, vooral waar het gaat om de afwenteling van onredelijke kosten op boeren en telers.
Achtergrond: een rapport van de Competition Commission uit 2000 gaf aan dat de grootste supermarkten hun toeleveranciers tiranniseren. Recente gevallen van overname en uitkopen deden de balans nog meer overhellen naar de kant van de grootwinkelreuzen. Volgens de alliantie moet de macht van supermarkten gereguleerd worden door een onafhankelijke instelling met echte tanden en moet er een bindende Code voor Bedrijfsvoering komen.
Nadat dezelfde Commissie in 2002 concludeerde dat grote supermarkten de belangen van het publiek schaden door de beperking van de keuze en de kwaliteit van goederen kwam er een vrijwillige Code die echter niet goed bleek te werken. Het Office of Fair Trading dat tot die conclusie kwam deed verder onderzoek (waaruit bleek dat de situatie verslechterde) zonder tegelijkertijd een betere versie van de Code voor te stellen. Na mei 2005 was het OFT zelfs voorstander van handhaving van een aangescherpte vorm van deze Code.
naar website 
Breaking the Armlock >

Campagne: Tescopoly – Every little hurts!
Deze website is van organisaties die bezorgd zijn over de marktverstorende macht van supermarktketen Tesco. Tesco beheerst 30% van de kruideniersmarkt in de UK. De grote winsten die het concern maakt zijn waarschijnlijk deels te wijten aan handelspraktijken die ernstige gevolgen hebben voor toeleveranciers, boeren, migrantenwerkers, plaatselijke winkels, en het milieu.
Doelen van de campagne:

  • de instelling van een wettelijk bindende code voor bedrijfsvoering die een eerlijke behandeling voor alle toeleranciers in de hele keten in de UK en daarbuiten moet garanderen;
  • de instelling van een onafhankelijke ‘watchdog’ die verzekert dat de kruideniersmarkt de belangen van consumenten, boeren en kleine winkeliers dient;
  • het blokkeren van alle nieuwe overnames door Tesco van andere grote supermarkten;
  • het steunen van plaatselijke winkels door plaatselijke autoriteiten en de regering;
  • maatregelen om supermarkten in de hele keten verantwoordelijk te houden voor de naleving van de internationaal erkende rechten voor arbeiders.

naar website Tescopoly >

Campagne: Co-op America tegen Wal-Mart
Co-op America roept samen met milieu-, vakbonds-, mensenrechten-activisten, gemeenschapsleiders, arbeiders en consumenten uit de hele wereld Wal-Mart op om zijn machtsmisbruik te stoppen.
Op de website zijn allerlei initiatieven waar bezoekers bij aan kunnen sluiten (kritische brieven aan het bedrijf, oproepen om de inzet van kritische aandeelhouders te steunen, handboeken voor hoe plaatselijke aktie op te zetten is, etc).
Co-op America heet inmiddels GreenAmerica.
Naar de GreenAmerica-pagina voor de ‘Responsible Shopper’: WalMart

Twee Lidl-campagnes in Duitsland: ATTAC en VERDI

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *