Arbeidsinspectie: onveilige en ongezonde arbeid in viervijfde van de distributiecentra

(3 augustus 2022) Vandaag publiceerde de Arbeidsinspectie een rapport over de slechte en gevaarlijke arbeidsomstandigheden in 82% van 200 onderzochte distributiecentra. Dit treft met name arbeidsmigranten die daar via uitzendburo´s werken.

De Arbeidsinspectie voert sinds het begin van de coronapandemie extra vaak onaangekondigde controles uit in distributiecentra. Tijdens corona bestelden mensen vaker online, waardoor de werkdruk toenam en het aantal ernstige ongevallen ook.

Onderzoek

Nederland telt ongeveer 9000 distributiecentra. Daarvan zijn er het afgelopen jaar 200 gecontroleerd door de Arbeidsinspectie. Deze controles volgen op eerdere inspecties en onderzoek van de Arbeidsinspectie. In 2020 bleek al dat distributiecentra vaak onveilig zijn en dat ze de coronaregels tijdens de pnademie op grote schaal aan de laars lapten. Het personeel voelde zich daardoor onveilig.

Overtredingen

Bij zo´n 82% van de nu onderzochte centra werden de veiligheids- en gezondheidsregels overtreden, werden de coronavoorschriften niet opgevolgd en/of was het werk er fysiek of mentaal te zwaar. In totaal werden 547 overtredingen vastgesteld, waarvan 28 zeer ernstige. Bij 20 distributiecentra werden werkzaamheden stilgelegd.
Bij 108 distributiecentra was het risico van aanrijdingen niet onder controle. Het werk bij 178 van de geïnspecteerde distributiecentra bleek fysiek belastend. Bij 105 distributiecentra was dat risico niet onderzocht om maatregelen te kunnen nemen en bij 25% van de distributiecentra waren de effecten van trillingen bij het rijden op heftrucks niet onderzocht.
In sommige centra werd op grote hoogte boven de grond gewerkt zonder valbeveiliging. Ook werden werknemers na 1 dag instructie (maar zonder certificaaat) te werk gesteld op een heftruck.

De werkzaamheden waarbij fysieke belasting of aanrijdgevaar voorkomt (die van de orderpickers) worden voornamelijk uitgevoerd door uitzendkrachten, voor het grote deel ook arbeidsmigranten (vooral afkomstig uit Polen en Roemenië). Deze migranten worden voor korte of onzekere perioden aangenomen en zijn de Nederlandse taal vaak niet machtig. Volgens een woordvoerder van de Arbeidsinspectie klagen arbeidsmigranten vaak pas laat.

Andere aanpak nodig

Volgens de Arbeidsinspectie dienen de distributiecentra in Nederland daarom serieus werk te gaan maken van veilig en gezond werk. Het gebrek aan aandacht voor belangrijke risico’s en het hoge aantal overtredingen zijn opvallend. Een goede borging in een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) ontbreekt te vaak en het plan van aanpak wordt niet doorlopend uitgevoerd. Hierdoor worden maatregelen die de werkplek veiliger en gezonder maken niet genomen

Arbeidsmigranten

Universitair hoofddocent rechtssociologie en migratierecht aan de Nijmeegse Radboud Universiteit, Anita Böcker, gaat ervan uit dat taal- en communicatieproblemen de kans op ongelukken op de werkvloer vergroten. Arbeidsmigranten hebben dezelfde rechten als Nederlandse werknemers, maar de hr-afdelingen van grote distributiecentra laten buitenlandse krachten vaak werken via uitzendbureaus. Ze laten de begeleiding op en buiten de werkvloer over aan uitzendbureaus, aalldus Böcker.
Een woordvoerder van de Arbeidsinspectie zei vorig jaar tegen de NRC dat grote uitzendbureaus doorgaans betrouwbaar worden geacht. Maar als de centra niet onvoldoende arbeidskrachten vinden nemen ze soms hun toevlucht tot schimmige, kleinere uitzendbureaus. En die opereren op de rand van de cao en regelen vaak ook huisvesting. Als een arbeidsmigrant zijn baan kwijtraakt, verliest hij meteen ook zijn onderdak.

Het rapport: ¨Projectrapportage Distributiecentra,¨ Arbeidsinspectiie, 3 augustus 2022.

Meer lezen:
– ¨Werken in een distributiecentrum: ´Ik voel me een aapje dat steeds hetzelfde trucje doet,¨ NRC, 7 januari 2022.
– ¨Arbeidsinspectie: ´Distributiecentra zijn een verdienmodel ten koste van de werknemer´,¨ NPO Radio1, 3 augustus 2022. Inclusief een interview met een woordvoerder van de Arbeidsinspectie en een projectleider van de FNV.

Bronnen:
– ¨Arbeidsinspectie: vier op vijf distributiecentra onveilig,¨ NRC, 2 augustus 2022.
– ¨Nederlandse distributiecentra vaak onveilig, ontdekt de Arbeidsinspectie,¨ Trouw, 3 augustus 2022.

(Verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=11239)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *