Woedende vakbondskaders stellen supermarktbazen ultimatum wegens ´negatief loonbod´

(3 december 2020) Na enige maanden van zeer stroeve gesprekken kwam er op 1 december een voortijdig einde aan de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de supermarkten. CNV Vakmensen stapte in oktober op nadat de bazen weigerden de toeslag voor zon- en feestdagen weer volledig op te nemen in de cao. De FNV Handel volgde op 1 december nadat de bazen met een ´negatief loonbod´ kwamen. Beide bonden maken zich kwaad over het gebrek aan waardering voor het personeel terwijl de supermarktconcerns miljoenen winst opstreken in de Corona-tijd. Vandaag stuurden de FNV-kaderleden de bazen een ultimatum voor een goed tegenaanbod.


(door Rob Bleijerveld)

Begin januari dit jaar keurde bijna 70% van de CNV-leden een eindbod van de werkgevers goed. Dit leverde een cao op met looptijd van 31 december 2019 tot 1 april 2020 die gold voor al het winkelpersoneel van de supermarkten. Deze cao werd echter niet ondertekend door de FNV. De vakbondskaders beoordeelden het namelijk als een ¨slecht¨ akkoord wegens het veel te lage loonaanbod en de te hoge mate aan flexibiliteit en werkdruk [1].

Ondermijning van nieuwe cao-ronde

Sinds deze zomer wordt er weer gesproken over een nieuwe cao die volgens de supermarktbazen moet lopen tot april 2022. Tijdens de eerste fase van de onderhandelingen schopten de bazen tegen de schenen van de CNV Vakmensen door te weigeren de Coronabonus op te nemen in de cao. Toen ze in oktober ook nog weigerden om de toeslag voor zon- en feestdagen weer op te nemen in de cao was dat reden voor CNV-bestuurder Jacqueline Twerda om op te stappen uit het overleg.

De FNV-vertegenwoordigers gingen door met onderhandelen omdat hun achterban (leden en niet-leden) hen daartoe in een enquête had opgedragen. Maar de derde ronde van de onderhandelingen op 27 oktober werd door de bond afgeblazen toen de supermarktbazen weigerden te vergaderen met een uitgebreide delegatie van bestuurders en vakbondsleden in een Coronaveilig kantoor. En de FNV-ers braken de vierde ronde op 1 december af nadat de werkgevers met een ´negatief loonbod´ kwamen.

´Negatief loonbod´ van werkgevers

Terwijl de bonden 5 procent loonsverhoging eisen [2] boden de werkgevers een loonsverhoging van 1,5 procent per 1 januari 2021 en een van 2,5 procent per 1 maart 2022, een maand voor het aflopen van de cao [3].

Volgens Mari Martens, sectorhoofd FNV Handel, is die 1,5 procent bij de geraamde inflatie van 1,4 procent in 2021 ¨een ¨schijntje waarbij iedereen erop achteruit gaat¨. Daarbij moeten werknemers van 21 jaar en ouder volgend jaar ook hogere pensioenpremies betalen zodat alles bij elkaar neerkomt op een verlies van nettoloon. Bovendien willen de bazen de zondagstoeslag halveren. Een ´negatief loonbod´ dus, aldus de FNV-er.

Personeel als ´kostenpost´

Hij voegde toe dat er niet wordt onderhandeld maar dat de werkgevers alleen dictaten geven. Er is volgens hem ¨iets grondig mis met de houding van de werkgevers in de branche ten opzichte van hun medewerkers. De retailers zien hun personeel als kostenpost, als grondstof en daar sturen ze ook op. Zo krijgen winkelmanagers die hun personeelsbudget overschrijden intern de wind van voren en degene die onder dat budget blijft wordt beloond¨.

Kwade achterban

Volgens de FNV-bestuurder het werkgevers aanbod van 1 december bij zijn achterban in als een bom. Op 2 december overlegden de kaderleden over de ontstane situatie en werd unaniem besloten om een ultimatum te stellen aan de werkgevers. Vandaag, 3 december, werd een ´pre-ultimatum´ aangeboden met als deadline maandag 7 december om 12 uur en als er dan geen beter loonbod is gedaan, komt er een definitief ultimatum dat op woensdag 12 december om 7 uur afloopt. Als geen goed bod komt kunnen we deze maand nog acties volgen.

FNV mailbox loopt over

Zo´n 14 duizend supermarktmedewerkers volgen elke stap in het onderhandelingsproces op de voet en ze zijn kwaad op hun werkgevers. FNV ondersteunt alle supermarktmedewerkers die vanaf woensdag in actie willen komen. Medewerkers kunnen zich aanmelden via waardeeronswerk [at] fnv [dot] nl. Martens: ¨Sinds gisteravond loopt onze mailbox over met aanmeldingen van leden en niet-leden.¨

CNV: ´werkgevers zijn kruideniers´

Volgens de NOS wil CNV Vakmensen pas weer praten als het voorstel over de aantasting van de toeslag voor zon- en feestdagen van tafel gaat. Bestuurder Jacqueline Twerda zei eerder dat de CNV-leden er geen enkel begrip voor hebben dat er voor de feestdagen geen toeslag meer zou gelden.

Bestuurder Twerda noemt de werkgevers ¨zuinig¨ en ¨kruideniers¨. Ze willen volgens haar zo goedkoop mogelijk inkopen en de kosten zo laag mogelijk houden. Twerda: ¨Ze wachten af totdat een concurrent toegeeft en als eerste komt met een voorstel voor een hoger cao-bod voorstellen. En bewegen pas als iedereen dat doet¨.


Meer lezen:

FNV Supermarkt op Facebook.
Video´s van FNV Handel op Facebook.
Supermacht artikelen over de cao supermarkten.

Noten:
[1] Zie ¨Nieuwe supermarkt-cao: beetje meer loon, gelijke werkdruk en méér ´modernisering,¨ Supermacht, 16 januari 2020.
[2] De supermarktbedrijven kunnen dat volgens de bonden wel opbrengen want hun omzetten stegen het afgelopen half jaar gemiddeld met 16 procent.
[3] Volgens Patricia Hoogstraten, directeur van het Vakcentrum, brancheorganisatie van MKB-winkeliers en franchisenemers, gaat het personeel er in twee jaar 7,5 procent op vooruit gaat, onder meer door een loonstijging van vier procent. Wel zal – door de lage rente – de pensioenpremie flink omhoog gaan.

Bronnen:
– ¨Unanieme beslissing achterban voor-ultimatum is naar supermarktwerkgevers,¨ FNV, 3 december 2020.
– ¨Supermarkten blijven zuinig met loon voor eigen personeel,¨ Trouw, 2 december 2020.
– ¨Overleg supermarkt-cao mislukt, ‘medewerkers gaan erop achteruit’,¨ NOS, 1 december 2020.
– ¨FNV stopt cao-onderhandeling supermarkten na bod waarmee personeel geld inlevert,¨ FNV, 1 december 2020.

(Verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=10148)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *