foodwatch roept consumenten op tegen CETA-verdrag te tekenen

(19 november 2019 – update 191120) Foodwatch roept op om vóór december mee te doen aan de e-mailactie Stop CETA!: ¨Nederland heeft NU de kans om CETA af te keuren. Stop dit ondemocratische handelsverdrag, dat ten koste gaat van mens, dier, klimaat en milieu!¨
Update: Milieudefensie cs. roepen op om voorstemmers en twijfelaars in de Tweede Kamer te mailen, tweeten etc (zie onderaan).

(overgenomen van de website van foodwatch (*))

E-mailactie Stop CETA!

Het handelsverdrag tussen de EU en Canada, CETA, breng risico’s voor onze voedselveiligheid, biodiversiteit, dierenwelzijn en pesticidengebruik met zich mee. Wij, als consumenten, zullen de gevolgen van CETA moeten dragen. Maar toch worden consumenten en volksvertegenwoordigers niet betrokken bij de onderhandelingen. Die vinden plaats achter gesloten deuren en in geheime comités. CETA gaat over óns voedsel en milieu, maar is toch extreem ondemocratisch!

  • Geen bescherming: Het Europees voorzorgsbeginsel, dat ‘beter voorkomen dan genezen’ centraal plaatst, krijgt onder CETA een grote deuk. We kunnen risicovolle stoffen niet meer zomaar verbieden, tenzij we bereid zijn om torenhoge schadevergoedingen te betalen aan bedrijven.
  • Geen inspraak: De onderhandelingen worden niet gevoerd door onze volksvertegenwoordigers, maar door geheime ‘comités’ of werkgroepen. Het Europees Parlement wordt buiten spel gezet, terwijl dit de enige instelling van de EU is die direct door burgers wordt gekozen. Hetzelfde geldt voor de nationale parlementen van de verschillende lidstaten.
  • Geen controle: De leden van de verdrag-comités blijven geheim, net als wat zij onderling bespreken. De leden kunnen dus in nauw overleg gaan met het bedrijfsleven, zonder dat dit gecontroleerd kan worden. Dit is achterkamertjespolitiek van de bovenste plank!

We mogen ons voedselbeleid niet overlaten aan geheime comités en bedrijven. Nederland heeft nog een laatste mogelijkheid om CETA af te keuren. Geen bescherming, inspraak en controle? Dan ook geen goedkeuring! Teken nu en Stop CETA!

De e-mailtekst aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer:

Geachte leden van de Eerste en Tweede Kamer,

Zeer binnenkort stemt u over de definitieve goedkeuring van CETA. Daarmee hebben de Nederlandse parlementariërs eindelijk de mogelijkheid om mee te beslissen over een handelsverdrag, dat op ondemocratische wijze tot stand is gekomen.

Naast de bij u bekende argumenten tegen CETA wil ik u als volksvertegenwoordiger wijzen op het feit dat CETA slecht is voor onze democratie. CETA leidt tot achterkamertjespolitiek van de bovenste plank. De onderhandelingen zijn sinds de start niet transparant geweest. Ook is er geen democratische controle door de lidstaten en het Europees Parlement. Eenmaal in uitvoering gaan de afspraken op Europees niveau boven de nationale wetgeving en heeft Nederland er niets meer over te zeggen.

Het Europese Parlement is buiten spel gezet bij de handelsverdragen. Onderhandelcomités hebben de besluitvormende rol overgenomen en ook de nationale parlementen zijn niet betrokken bij het besluitvormingsproces: dat is een slechte zaak.

Apart van de totstandkoming van dit verdrag wil ik u als bezorgde consument tevens wijzen op het voorzorgsprincipe. Dit principe is vastgelegd in Europese wetgeving, maar niet in de Canadese. De gevolgen hiervan zijn niet te overzien voor onze voedselveiligheid en gezondheid.

Ik wens u veel wijsheid toe in uw besluitvorming over CETA en hoop dat u dit verdrag weet te stoppen.

Hoogachtend,

—————-

Handelsverdragen: Ondemocratisch en problematisch

Dit is het probleem

Handelsverdrag? Een handelsverdrag zoals TTIP, CETA, of MERCOSUR heeft als doel handelsbelemmeringen tussen landen of continenten weg te nemen. Hier gaan talrijke onderhandelingen aan vooraf, zoals over voedselveiligheid, plantgezondheid, dierenwelzijn en pesticidengebruik.

Het probleem? De onderhandelingen zijn niet democratisch, terwijl ze verstrekkende gevolgen en risico’s voor ons voedsel- en milieubeleid met zich mee kunnen brengen. Ondanks de risico’s voor de bevolking, worden de onderhandelingen niet gevoerd door onze volksvertegenwoordigers, maar door ‘geheime comités’. De leden van deze comités blijven geheim, net als wat zij onderling bespreken. De leden kunnen dus in nauw overleg gaan met het bedrijfsleven, zonder dat dit gecontroleerd kan worden. Meer weten over dit ondemocratische proces? Klik hier.

Wat is de stand van zaken?

In 2016 hebben Canada en de EU het CETA-verdrag ondertekend. CETA kan echter pas helemaal in werking treden als ook de parlementen in de verschillende lidstaten, waaronder Nederland, het volledige verdrag goedkeuren. In december stemt de Tweede Kamer over CETA. Daarna moet de Eerste Kamer het nog goedkeuren. De parlementariërs moeten echter stemmen over een complex handelsverdrag, terwijl ze nauwelijks inzicht krijgen in de onderhandelingen. Daardoor kunnen ze geen geïnformeerde beslissing nemen.
Wat wil foodwatch?

Nederland kan een streep trekken door dit internationaal verdrag, dat de macht van multinationals vergroot ten koste van mens, dier, klimaat en milieu. Nederland kan de kloof tussen de Europese instellingen en de burgers weer dichten. Door op te komen voor de consument en te stemmen tegen CETA. Stop CETA!

– . – . – . – . –

(*) Wat is foodwatch?
¨foodwatch Nederland komt op voor het recht van consumenten op eerlijk, veilig en gezond voedsel. foodwatch stelt misstanden in de voedselindustrie aan de kaak en lobbyt bij de Nederlandse overheid voor oplossingen die consumenten echt beschermen.
We willen dat bedrijven hun klanten open en eerlijk voorlichten over de voedselproducten die ze verkopen. En we willen dat de overheid hiervoor de voorwaarden schept via wet- en regelgeving. Alleen dan kunnen consumenten zelf kiezen wat ze eten.¨

Update 20 november 2019: Mail en tweet Tweedekamerleden

Op de website ¨Wij stoppen CETA!¨ van Milieudefensie en anderen staat te lezen: ¨Dit najaar heeft Nederland de kans om het CETA-verdrag te stoppen. Als we dat niet doen, wordt de macht van multinationals nog veel groter. Ten koste van mens, dier, milieu en klimaat.

Nederland kan CETA stoppen.
Hoe zat het ook alweer met CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada? Heeft Nederland er nog iets over te zeggen? Jazeker! Want de Tweede Kamer stemt binnenkort over CETA. En als een meerderheid tegenstemt, stoppen we het hele verdrag. Voor Nederland, voor de rest van de EU, voor Canada, voor iedereen. En dat is mogelijk, want er is nog geen meerderheid voor. Als we de twijfelaars overtuigen, is het gedaan met CETA.
Roep de Kamerleden nu op: stem CETA weg en kies voor onze toekomst. KOM IN ACTIE!

(Er zijn nu al ruim 30 duizend mails gestuurd…)

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=9379)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *