Manifest ´Bescherm boeren, werknemers, consumenten, dieren en planeet tegen huidige vrijhandelsverdragen´

Aanbieding Manifest tegen vrijhandelsverdragen, 1 oktober 2019 (foto Handel Anders)
Aanbieding Manifest tegen vrijhandelsverdragen, 1 oktober 2019 (foto Handel Anders)

(4 oktober 2019 – update 191007) Op 1 oktober, de dag van het grote boerenprotest [1], boden vertegenwoordigers van boerenorganisaties [2], FNV en Milieudefensie een manifest tegen de huidige vrijhandelsverdragen aan aan Tweedekamerleden. Het is getiteld ´Manifest: Bescherm boeren, werknemers, consumenten, dieren en de planeet tegen de huidige vrijhandelsverdragen´ en is mede ondertekend door ongeveer 20 andere organisaties en bedrijven [3].

In het manifest wordt de Nederland opgeroepen om CETA weg te stemmen, Nee! te zeggen tegen het EU-Mercosur-verdrag, de deal met Trump terug te draaien en een andere weg in te slaan met Australië, Nieuw Zeeland, Indonesië en andere handelspartners.

Deze handelsverdragen leiden onder meer tot oneerlijke concurrentie voor boeren, ze brengen de voedselveiligheid in gevaar en hebben negatieve gevolgen voor milieu en klimaat, arbeidsnormen, mensenrechten en dierenwelzijn.

Het móet en kán anders. De ondertekenaars van het manifest streven naar een duurzame en rechtvaardige voedselvoorziening waarbinnen boeren wereldwijd een eerlijke prijs krijgen voor een zo milieu- en diervriendelijk mogelijk product, werknemers een fatsoenlijke beloning krijgen, en burgers van gezond voedsel en een gezonde leefomgeving kunnen genieten.


Tekst Manifest ´Bescherm boeren, werknemers, consumenten, dieren en de planeet tegen de huidige vrijhandelsverdragen´

Met zeker vijf nieuwe vrijhandelsverdragen zet de EU onze boeren en werknemers verder onder druk, neemt het wereldwijde dierenleed toe, groeit de onzekerheid over voedselveiligheid en neemt vervuiling, ontbossing en opwarming van de aarde toe. Dit betreft:

• Het vrijhandelsverdrag CETA tussen de EU en Canada. Dit is al voorlopig ingevoerd, maar de Tweede Kamer kan het dit najaar nog tegenhouden.
• Het Mercosur verdrag. De onderhandelingen met Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay zijn net afgerond, maar het verdrag moet nog beoordeeld worden door de Europese Raad.
• Met Trump is deze zomer een deal gesloten over de import van rundvlees, na een WTO-geschil over de weigering van de EU om hormoonvlees uit de VS toe te laten.
• Met Australië, Nieuw Zeeland en Indonesië zijn de afgelopen jaren ook onderhandelingen over nieuwe handelsverdragen begonnen.

Wij, boerenorganisaties, met ondersteuning van maatschappelijke organisaties, vakbonden en bedrijven, roepen Nederland op om CETA weg te stemmen, Nee! te zeggen tegen het EU-Mercosur-verdrag, de deal met Trump terug te draaien en een andere weg in te slaan met Australië, Nieuw Zeeland, Indonesië en andere handelspartners.

In 2017 heeft het Europees Parlement ingestemd met CETA een vrijhandelsverdrag met Canada. In datzelfde jaar is het vrijhandelsdeel van het verdrag voorlopig in werking getreden, wat grote negatieve efecten voor Europese boeren zal gaan hebben. Er worden immers Canadese landbouw- en veehouderijproducten toegelaten die tegen lagere standaarden zijn geproduceerd en zo een oneerlijke concurrentie vormen. Het betreft met name rund- en varkensvlees en akkerbouwproducten, zoals granen en oliezaden.
Dit gaat ten koste van de inkomens van Europese boeren, de veiligheid van ons eten, de rechten van werknemers, de kwaliteit van het milieu en het dierenwelzijn. Maar ook de Canadese melkveehouders hebben last van Europese import van zuivelproducten. De Canadese overheid heeft ter compensatie $ 1,75 miljard beschikbaar gesteld aan deze boeren.

In het rapport  ́TTIP en CETA een gevaar voor de hoogwaardige Nederlandse en Europese landbouw, veehouderij en voedselvoorziening ́ vindt u de details van de analyse van de gevolgen van CETA, met bronvermelding.

In juni 2019 werd er ook een voorlopig vrijhandelsakkoord met de Mercosur-landen gesloten. Dat zal leiden tot minstens zo grote negatieve gevolgen als CETA, met name voor akkerbouwers en rundvee-, pluimvee- en varkenshouders.

Het EU-Mercosurverdrag zal de productie van vlees, soja (indirect via de export van vlees uit de Mercosur) en biobrandstofen uit de Mercosur-regio verder aanjagen, ten koste van mensenrechten, milieu en klimaat. Voor het vergroten van het benodigde areaal wordt in de Amazone op grote schaal regenwoud gekapt en worden in andere provincies savannes ontgonnen, met rampzalige gevolgen voor biodiversiteit en het klimaat wereldwijd. Ook gaat deze exportgerichte landbouw ten koste van de landrechten van inheemse volkeren en kleine boeren, die met geweld van hun land worden verdreven.

De Handel Anders!-coalitie heeft onlangs een verzoek om dit verdrag te onderwerpen aan een analyse met betrekking tot de VN-duurzaamheidsdoelen en de SER-meetlat, naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin geven wij onze bezwaren uitgebreider weer.

Binnen de huidige vrijhandelsverdragen mogen geen eisen worden gesteld aan de wijze van productie van importproducten op het gebied van milieu, arbeidsnormen en dierenwelzijn. De productiekosten zijn mede hierdoor een stuk lager dan in de EU. Slechts de voedselveiligheid van importproducten wordt (in beperkte mate) als maatstaf erkend. Maar wat dat betreft is het zeer verontrustend dat er in zowel Canada als Mercosur-landen pesticiden worden gebruikt die in de EU verboden zijn.

We maken ons ook grote zorgen over het ontbreken van een Identificatie & Registratie-systeem binnen de veehouderijsector in de VS, Canada en de Mercosur-landen, waardoor het zeer moeilijk is na te gaan of dierlijke producten zonder in de EU verboden hormonen of antibiotica tot stand zijn gekomen. Ook zijn groeihormonen niet in het vlees traceerbaar als hier een maand voor de slacht mee gestopt wordt.

Tenslotte willen wij u wijzen op de Brexit. Deze dreigt ook zeer negatieve gevolgen te hebben voor onze boeren.

Genoemde vrijhandelsverdragen zullen die situatie alleen maar verergeren omdat de afgesproken import gericht zal zijn op een kleinere Europese markt. Minimaal zouden de importquota hierop aangepast moeten worden.

Wij streven naar een duurzame en rechtvaardige voedselvoorziening waarbinnen boeren wereldwijd een eerlijke prijs krijgen voor een zo milieu- en diervriendelijk mogelijk product, werknemers een fatsoenlijke beloning krijgen, en burgers van gezond voedsel en een gezonde leefomgeving kunnen genieten. De huidige vrijhandelsverdragen maken dit onmogelijk.

Daarom roepen wij u op:
Bescherm boeren, werknemers, consumenten, dieren en de planeet tegen de huidige vrijhandelsverdragen!
///

Het manifest is hier en daar te vinden.

Meer lezen:
– ¨Handel is prima, maar dan wel met spelregels´,¨ NAV, 31 augustus 2019.
– ¨Boerenorganisaties ook in actie tegen vrijhandel,¨ Boerderij, 1 oktober 2019.
– ¨Sustainable Development Goals halen met EU-Mercosur handelsverdrag?,¨ Handel Anders, 2 september 2019.
– ΅TTIP en CETA een gevaar voor de hoogwaardige Nederlandse en Europese landbouw, veehouderij en voedselvoorziening´ (2e ed.), rapport TTIP- en landbouwcoalitie, 22 februari 2019

Noten:
[1] Voor een nieuws en achtergrond hierover zie de website Agractie en het dossier van Boerderij. Zie ook:
– ¨
‘Weer protesten als Kamer niets doet met eisen’,¨ Boerenbusiness, 1 oktober 2019.
– ¨Agractie wil geen tweede LTO zijn,¨ Boerenbusiness, 3 oktober 2019.
– ¨Is de versnippering slecht voor belangenbehartiging?,¨ Boerenbusiness, 4 oktober 2019.
– ¨Nieuwe actie boeren FDF tegen ‘corrupte overheid’,¨ Boerenbusiness, 7 oktober 2019.
[2] Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Dutch Dairymen Board, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Platform Aarde Boer Consument en Vereniging voor Biologische-Dynamische Landbouw en Voeding
[3] Boer-Burger Beweging, Boeren&Buren, World Animal Protection, ASEED Europe, Behoud de Parel, Compassion in World Farming, TNI, De Nieuwe Graanschuur, OVN, Platform DSE, NVLV, Saka Mese Nusa AlifUru, Dier&Recht, Eyes on Animals, SOMO, Dierencoalitie, UDAPT en Varkens in Nood.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=9246)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *