16 oktober: wereldwijde zadenadoptieactie voor voedselsoevereiniteit (La Vía Campesina)

(16 oktober 2018) De rechten van kleine boeren op het vrije gebruik, uitwisselen, verkopen en beschermen van hun zaden wordt bedreigd. Daarmee ook de biodiversiteit en de basis voor gezonde en gevarieerde voeding. Ter gelegenheid van de Internationale Actiedag voor Voedselsoevereiniteit en tegen Multinationals start La Vía Campesina een Wereldwijde Zadencampagne en een zaad-adoptieactie op.

Persverklaring La Vía Campesina, Harare, 16 oktober 2018
(vertaling Supermacht.nl)

Zaden van kleine boerenbedrijven zijn een erfenis van de verschillende volkeren ten dienste van de mensheid. Ze vormen de basis van de globale voedselproductie doordat ze de keuterboeren in staat stellen te produceren en de consumenten voorzien van gezond en gevarieerd voedsel. Door zaden kunnen we weerstand bieden, onze voorouderlijke culturen behouden en onze identiteit als keuterboer verdedigen.

Bedreigingen

Maar deze levengevende zaden worden bedreigd door de zadenpolitiek van de rijke landen, door vrijhandelsverdragen en agribusiness. Onder het voorwendsel van het ¨verbeteren¨ van de zaadproductie zette de agribusiness een neo-liberaal zaadsysteem op dat leidt tot de homogenisering, verarming en monopolisering van zaden. Dit leidt op zijn beurt tot het verlies van driekwart van de zaadverscheidenheid, een diversiteit die gedurende 10.000 jaar is ontwikkeld door de arbeid van kleine boeren.

Drie multinationale bedrijven – Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina en Dupont-Dow- controleren ruim 50% van ´s werelds handelszaden en die zaden worden in toenemende mate genetisch gemodificeerd om herbicides te weerstaan door de productie van insecticides. Onder de paraplu van de Wereldhandelsorganisatie, de Wereldbank en het IMF en via vrijhandelsverdragen en wetgeving die zaden en rechten van veredelaars beschermen (zoals de UPOV-standaards), is alleen de circulatie van hun eigen zaad toegestaan. Het is verboden voor kleine boeren om zaden te bewaren, uit te wisselen, te doneren en te verkopen.

Arrestaties

Vele boeren hebben nu al een groot deel van hun zelf geproduceeerde zaden verloren. Er zijn boeren gearresteerd omdat ze hun zaden ruilden en verkochten, er waren politieinvallen en zaden zijn in beslag genomen. Daarnaast is de biodiversiteit ernstig aangetast door het gebruik van chemische kunstmest, hybride zaden en GMOs ontwikkeld door genoemde multinationale ondernemingen. Het is voor burgers moeilijk geworden om toegang te krijgen tot gezond en gevarieerd voedsel.

La Vía Campesina

La Vía Campesina en zijn bondgenoten strijden voor de verandering van deze situatie. Wereldwijd zetten we ons steeds meer in voor het geven van trainingen, onderwijs, wederzijdse hulp en zadenuitruil. We vechten voor nationale wetgeving en internationale verdragen die garanderen dat boeren het recht behouden om hun zaden te bewaren, gebruiken, uit te wisselen, te verkopen en te beschermen en om zich te verweren tegen biopiraterij en genetische vervuiling.

We schrijven ook boeken over de geschiedenis van zaden, doen onderzoek en brengen zaden in kaart. Daarnaast zetten we agro-ecologische scholen op, organiseren we uitwisselingsmarkten voor keuterboeren, oefenen we ons recht van zelf-determinatie uit bij het selecteren van zaadvariëteiten die we willen planten, en verwerpen we variëteiten die economisch, ecologisch en cultureel een gevaar vormen.

Dit zijn allemaal rechten die zijn erkend door het International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture en de United Nations Declaration on Peasants’ Rights die onlangs is aangenomen door de Human Rights Council in Geneve. Het is dan ook de enige manier om consumenten te verzekeren van gezond voedsel, om de biodiversiteit te beschermen en om voedselsoevereiniteit te verkrijgen.

Zadencampagne

Het is in deze geest dat we in 2001 te Rome de ´International Campaign of Peasant Seeds, a heritage of peoples in the service of humanity´ startten met als doel de bevordering van het herstel van traditionele systemen voor conservering, beheer en uitwisseling van plaatselijke zaden en het herstel van de onvervreemdbare collectieve rechten van keuterboeren wereldwijd. Op deze 16 oktober 2018 – ter gelegenheid van de Wereldwijde Actiedag voor Voedselsoevereiniteit van Volkeren en tegen Multinationals – herlanceren we de deze campagne en ook de ´adopteer een zaad´-actie.

Zaadadoptieactie

We roepen alle keuterboeren, boerengezinnen en gemeenschappen op om deel te nemen door een varieteit van een planten- of dierenzaad te adopteren en daarvan de bewaarder te worden zodat de voortplanting, reproductie en distributie ervan is verzekerd. En om deel te nemen aan de gezamenlijke verdediging van het recht om de zaden te gebruiken, uit te wisselen, te verkopen en te beschermen. Zo zetten we een groot netwerk op van boerenzaden dat zeldzame zaden kan redden en de productie kan uitbreiden in de richting van voedselsoevereiniteit van volkeren.

Door het adopteren van een zaad, kunnen boerengezinnen hun identiteit, territorium en manier van leden behouden. Ze claimen het historische geheugen en de voorouderlijke cultuur van zaadbeheer ter bevordering van stedelijke en rurale ecologische landbouw die de wonderen reproduceert van méér zaden en voedsel van betere kwaliteit, smaak en voedingswaarde.

Geen enkele regering kan de collectieve rechten van boeren beperken om hun zaden te zelf gebruiken, uit te wisselen en te verkopen. Vrije instemming onder boeren moet zonder beperking worden toegpast.

La Via Campesina
Zonder zaden geen landbouw; zonder landbouw geen voedsel; en zonder voedsel geen mensheid
We voeden de mensen en bouwen aan een beweging om de wereld te veranderen!

Bron:
– ¨16 October: La Vía Campesina relaunches ´Global Campaign for Seeds, a heritage of Peoples in the Service of Humanity´, La Vía Campesina, 16 oktober 2018.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=8307)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *