VoedselAnders: ´Vrijhandel funest voor voedselzekerheid en duurzame voedselproductie´

Aardappeloogst in de Hunza-vallei, Pakistan (foto: Guus Geurts)

(8 december 2017) Op 10 december begint in Buenos Aires de elfde WTO-top en landbouw staat daarin opnieuw centraal. Sinds 1995 hebben afspraken binnen de WTO grote gevolgen voor het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en zorgen ze voor averechts en ineffectief beleid. Voedsel Anders doet een oproep tot een trendbreuk en lanceert de komende maanden een serie van tien mythes over landbouw en voedsel. De stelling is dat vrijhandel een probleem is en geen plossing voor wereldwijde voedselzekerheid.

(overgenomen van VoedselAnders.nl, door Guus Geurts)

Heikel punt tijdens de moeizame onderhandelingen is onder meer de inperking van handels-verstorende landbouwsubsidies in de Europese Unie en de Verenigde Staten. De EU en de VS hebben er echter voor gezorgd dat de meeste subsidies buiten schot blijven. Zelfs bij een akkoord zal de dumping van landbouwproducten in ontwikkelingslanden dus voortduren.

Tevens willen ontwikkelingslanden zoals India – terecht – boeren een minimumprijs bieden en tegelijkertijd voedsel betaalbaar houden voor de armsten. Dit soort plannen liggen echter onder vuur van de WTO, die de belangen van de multinationale agribusiness om markten binnen te dringen laat prevaleren boven lokale voedselzekerheid.

Tien mythes over landbouw en voedsel

Beide voorbeelden tonen aan dat de mythe dat vrijhandel ten goede komt aan allen nog altijd de boventoon voert binnen de WTO, en dat dit tot zeer ongewenste resultaten leidt. Daarom presenteert het netwerk Voedsel Anders juist nu het eerste artikel in de serie ’Tien mythes over landbouw en voedsel’, getiteld ‘Vrijhandel bevordert de mondiale voedselzekerheid’.

Waarom is dit een mythe? Decennia van liberalisering hebben wereldwijd geleid tot kaalslag onder familiebedrijven. Boeren krijgen geen kostendekkende prijzen en kunnen zo ook niet investeren in duurzame voedselproductie. Een deel van de Afrikaanse boeren die de concurrentie met Europese producten niet aan kunnen, trekken vervolgens naar Europa.

Ondertussen zorgt de huidige geglobaliseerde en industriële voedselvoorziening voor een grote bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd heeft juist de voedselproductie het meest te lijden onder klimaatverandering, vooral in ontwikkelingslanden. Kleinschalige boeren hebben daar ook al te maken met land grabs van multinationals die zich richten op de export van luxeproducten als biobrandstoffen en veevoer.

Alternatieven

Voedsel Anders geeft in de weerlegging van deze eerste van tien mythes ook een aanzet voor een alternatieve kijk op landbouwbeleid. Het is belangrijk om deze discussie nu te voeren, aangezien de Europese commissaris voor landbouw Phil Hogan vorige week zijn plannen presenteerde voor een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf 2021.

De komende jaren kunnen we dus werken aan een alternatief landbouwbeleid dat onder meer zal leiden tot een veel effectievere inzet van landbouwsubsidies. Boeren in Noord en Zuid kunnen dan wél kostendekkende prijzen krijgen voor hun inspanningen, terwijl de kosten met betrekking tot milieu, sociale omstandigheden en dierenwelzijn in de consumentenprijs kunnen worden geïnternaliseerd.

Lees hier de weerlegging van VoedselAnders van de mythe ‘Vrijhandel bevordert de mondiale voedselzekerheid’. In januari 2018 presenteert de organisatie het volgende artikel in deze serie, die zal gaan over de mythe: ‘De industriële landbouw kan de wereld voeden’.

Voor vragen en opmerkingen: Guus Geurts, auteur van het artikel en lid van het kernteam van Voedsel Anders Nederland (guusgeurts [at] yahoo [dot] com) tel 06 – 4397 9849

2018: Voedselkaravaan: de stad in en de boer op!

Van 25 januari tot en met oktober 2018 gaat Voedsel Anders de stad in en de boer op met een Voedselkaravaan die door vijf streken van Nederland trekt. In elke regio halen we nieuwe verhalen en aanbevelingen op over de transitie naar een duurzaam en rechtvaardig voedselsysteem. En jij kunt meedoen!

Deze Voedselkaravaan is bedoeld om:
– vernieuwende voedselinitiatieven zichtbaar maken; nieuwe voedselverhalen vinden en verbinden die robuuste oplossingen bieden voor de voedselvraagstukken van nu en de toekomst;
– aanbevelingen ophalen voor de voedseltransitie in beleid, praktijk en onderzoek;
– de beweging voor een eerlijke, duurzame voedselvoorziening verdiepen en verbreden.
Meer daarover lees je hier: ¨Voedselkaravaan 2018: de stad in en de boer op!,¨ VoedselAnders 29 november 2017.

Bron:
– ¨Voedsel Anders roept op tot trendbreuk in handelsbeleid voor voedsel en landbouw,¨ VoedselAnders, 5 december 2017.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=7397)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *