EU geeft groen licht voor nog 5 jaar kankerrisico’s

Monsanto Tribunal hoorzitting 2016

(2 december 2017 – update 190322) Maandag 27 oktober kreeg het Commissievoorstel om het mogelijks kankerverwekkende glyfosaat voor 5 verdere jaren toe te laten een nipte (gekwalificeerde) meerderheid vanwege de lidstaten, 65.71% waar 65% vereist is. Deze krappe meerderheid kwam er door de ommezwaai van Duitsland, dat zich voordien onthield. België was tegen, Nederland voor.

(Door Herman Michiel, overgenomen van AnderEuropa)

De EU toont hiermee aan dat haar fameus “voorzorgsprincipe” (het weren van producten waarvan de deugdelijkheid niet bewezen is) minder om het lijf heeft dan de propaganda voorwendt. Het principe is blijkbaar niet bestand tegen het gelobby van Monsanto, het Amerikaans bedrijf dat leeft van glyfosaat, het werkend bestanddeel van zijn onkruidverdelger Roundup.

In 2015 vond het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IACR)[1] dat glyfosaat het DNA verandert, en waarschijnlijk bij de mens kankerverwekkend is. Men komt nu tot de merkwaardige toestand dat glyfosaatproducten verboden zijn voor de tuin van particulieren, maar toegelaten zijn waar ze het meest gebruikt worden, namelijk voor de landbouw…

De gezondheid van de Europeaan blijkt uiteindelijk van een aantal toevalligheden af te hangen. De ommezwaai van Duitsland komt er waarschijnlijk niet toevallig nadat de coalitiegesprekken met de Grünen afgesprongen zijn, en ook de op handen zijnde overname van Monsanto door het Duitse Bayer [2] zal geen geringe rol gespeeld hebben.

Friends of the Earth [1] wijst erop dat het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) weliswaar groen licht gaf voor glyfosaat, maar zich daarbij liet leiden door de beweringen van de producenten zelf; Monsanto kon zelfs beroep doen op de dubieuze medewerking van sommige academici. Maar Monsanto is niet tevreden met de hernieuwing voor 5 jaar: het bedrijf had op 15 jaar gehoopt.

Meer lezen:
¨Screening of new Monsanto Papers – Batches released 27/28 oktober 2017,¨ Corporate Europe Observatory, 8 november 2017.

Noten:
[1] ¨EU fails to seize opportunity to end glyphosate,¨ Friends of the Earth Europe, 27 november 2017.
[2] ¨Bayer-Monsanto merger could harm EU food sector,¨ EU Observer, 19 september 2017.

Bron:
– ¨EU geeft groen licht voor nog 5 jaar kankerrisico’s,¨ Ander Europe, 28 november 2017 (link tijdelijk buiten gebruik: http://www.andereuropa.org/eu-geeft-groen-licht-voor-nog-5-jaar-kankerrisicos/). Zie daarom hier: SAP-Rood)

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=7386)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *