Aldi Süd reageert op maatschappelijke druk en eist lager glyfosaatgehalte in huismerken

(15 maart 2017) Foodwatch Duitsland meldde begin maart dat discounter Aldi Süd van zijn huismerkleveranciers eist dat ze het gehalte aan glyfosaat terugbrengen tot onder de wettelijke normen. Glyfosaat is een belangrijk ingrediënt van het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup van de Amerikaanse chemiegigant Monsanto. Foodwatch vindt dit echter niet genoeg en wil dat de Europese Commissie het voorzorgsprincipe toepast. Ondertussen maken de rechters van het Monsanto Tribunal zich op om hun eindclusies en aanbevelingen te presenteren.

(door Matt Hermers)

Foodwatch Duitsland publiceerde onlangs een vertrouwelijke brief [1] van Aldi Süd aan zijn huismerkleveranciers. In de brief – die foodwatch toegespeeld kreeg – eist de discounter dat zijn leveranciers maatregelen nemen om het glyfosaatgehalte te reduceren in de huismerkproducten die ze aan Aldi leveren.

Aldi Süd schrijft in de brief onder meer dat ¨mogelijke gezondheidsrisiko´s door glyfosaat en het effect van glyfosaat op het milieu bijzonder omstreden zijn en dat de media voortdurend over deze werkzame stof berichten¨.  Het bedrijf eist daarom van zijn leveranciers dat die maatregelen nemen op basis van het ALARA-principe (As Low As Reasonable Achievable). Het doel is de verlaging van het glyfosaatgehalte in de huismerkproducten die ze aan Aldi leveren. In de brief worden vervolgens richtwaarden aangegeven voor een aantal productgroepen. Ook kondigt Aldi aan steekproeven te zullen houden om de glyfosaatgehaltes te meten in de eindproducten.

In de EU gelden wettelijke grenswaarden voor glyfosaatresiduen in voedsel. Aldi Süd wil volgens foodwatch op de middellange termijn bereiken dat zijn huismerkproducten hooguit 20% van de toegestane waarden aan glyfosaat bevatten. Dit is natuurlijk geen echte doorbraak in de strijd tegen de inzet van pesticiden in de landbouw, maar uit de brief blijkt wel dat het onderwerp glyfosaat in de branche een rol ´speelt´. Het initiatief dat Aldi richting zijn leveranciers neemt, laat zien dat de maatschappelijke druk tegen het gebruik van glyfosaat effect sorteert, aldus de Duitse voedselwaakhond .

Voorzorgsprincipe in plaats van welwillendheid bedrijven

Foodwatch vindt met Aldi dat het gebruik van glyfosaat erg omstreden is. Kankeronderzoekers van  de WereldGezondheidsorganisatie WHO hebben deze werkzame stof aangemerkt als ¨waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen¨. Toch is de Europese Voedsel Autoriteit EFSA die mening niet toegedaan. Foodwatch vindt dat in dat soort gevallen het Europese voorzorgsprincipe zou moeten gelden. Dat principe gaat ervan uit dat een bepaalde stof niet mag worden toegepast als er ernstig wordt getwijfeld aan de veiligheid ervan. En glyfosaat is zo´n geval.

Foodwatch: ¨Het is bijzonder dat Aldi Süd verder gaat dan de Europese Commissie (lees: EFSA). Dat geeft te denken. Wij eisen echter dat de EU de bescherming van de algemene gezondheid niet over laat aan ondernemingen! Want het moet niet zo zijn dat consumenten moeten wachten tot een of ander handelsconcern of producent zich een keer, heel misschien, verantwoordelijk op zal stellen. Vermijdbare gezondheidsrisiko´s moeten vermeden worden! En zolang er twijfel is aan de veiligheid van glyfosaat en andere werkzame stoffen in pesticiden, mag er geen sprake zijn van toelating. We roepen de consumenten op om deze eis te steunen door onze brief aan de Europese Commissie te ondertekenen¨.


Actieoproep foodwatch

De brief van foodwatch aan de Europese Commissie die consumenten kunnen ondertekenen, is hier te vinden:
https://www.foodwatch.org/de/informieren/glyphosat/e-mail-aktion/
Een volledig Nederlandse versie is hier te vinden:
https://www.foodwatch.org/nl/onze-campagnes/onderwerpen/glyfosaat/e-mailactie-noodoproep-glyfosaat/?sword_list%5B0%5D=glyfosaat

Monsanto Tribunal: uitspraak op 18 april [2]

De organisatie rond het Monsanto Tribunal verklaarde deze maand dat de rechters van dit tribunaal op 18 april hun conclusies en wettelijke aanbevelingen in Den Haag bekend zullen maken. Een panel van vijf rechters uit verschillende delen van de wereld hoorde in oktober ruim 30 getuigen en experts over hun ervaringen met resp. hun analyses over de schadelijke effecten van de producten (waaronder glyfosaat) en de praktijken van het bedrijf Monsanto.

Het organiserend comitee van het Monsanto Tribunal kwam met nog meer glyfosaat gerelateerd nieuws.

Zo wordt volgende maand ook een uitspraak verwacht van de Europese anti-kartel commissie over een verzoek van Bayer om te mogen fuseren met Monsanto. Het comitee schreef die commissie een brief waarin ze eist dat bij goedkeuring de onderneming Bayer tenminste de wettelijke aansprakelijkheid van Monsanto overneemt. Men wijst erop dat de onderneming Dow Chemical tot op de dag van vandaag weigert om de volledige verantwoording te accepteren voor de ramp in Bhopal. Het Amerikaanse bedrijf nam in 2011 het Indiase bedrijf Union Carbide Corporation over dat eigenaar was van een chemische fabriek die in 1984 ontplofde. Het dodelijk gas dat toen vrij kwam ontketende een menselijke en economische ramp waarvan de effecten nu nog worden gevoeld en waarvoor nooit voldoende compensatie is betaald.

En in januari is een belangrijk onderzoek [3] gepubliceerd dat aantoont dat glyfosaat ernstige leverbeschadigingen kan veroorzaken in doses die duizenden keren lager zijn dan wat wettelijk is toegestaan!

Meer lezen (foodwatch):
– ¨Geen hernieuwde toelating glyfosaat totdat veiligheid is vastgesteld¨.
–  ¨Meer info¨ (over glyfosaat).
– ¨
Actuele nieuwsberichten over glyfosaat¨.

Meer lezen (GMWatch):
– ¨California judge rules against Monsanto, allows cancer warning on Roundup¨, GMWatch 11 maart 2017.
– ¨EU experts accused of conflict of interest over herbicide linked to cancer,¨ GMWatch, 7 maart 2017.
– Zoeklijst met GMWatch-artikelen over glyfosaat: http://www.gmwatch.org/search?searchword=glyphosaTE&searchphrase=all

Meer lezen (Corporate Europe Observatory):
– ¨Monsanto Lobbying: an attack on us, our planet and democracy,¨ CEO, 13 oktober 2016.
– ¨Scientific scrutiny on EFSA’s work, at last?,¨ CEO, 14 december 2016.
– ¨Food and agriculture section¨
– ¨EFSA section¨

Noten:
[1] Zie hier: http://www.foodwatch.org/fileadmin/Themen/Glyphosat/Dokumente/2017-03_glyphosat-brief_aldi_sued_an_lieferanten.pdf
[2] ¨Juridisch oordeel van het Monsanto Tribunaal: dinsdag 18 april¨, Monsanto Tribunal.
[3] ¨Scientist’s ground-breaking research uncovers new risks of GMOs, glyphosate,¨ The Organic & Non-GMO Report, 26 januari 2017.

Bronnen:
– ¨Internes Schreiben: Aldi Süd macht Druck auf Lieferanten,¨ foodwatch, 4 maart 2017.
– ¨Door maatschappelijke druk, Aldi Süd eist lager glyfosaat gebruik van leveranciers,¨ Boerenbusiness, 6 maart 2017.

(Verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=6856)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *