Agrarische, sociale en andere organisaties wijzen CETA af aan vooravond kamerdebat

stop-ceta-newint(13 september 2016) Morgen overlegt de vaste kamercommissie voor BuHA-OS met minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking over twee (beoogde) nieuwe handels- en investeringsverdragen: CETA en TTIP. Diverse organisaties (agrarisch, milieu, ontwikkeling, sociaal en onderzoek) – waaronder Supermacht .nl – richtten zich tot de minister met vragen en kritiek. Protesteer mee tegen CETA en de voorlopige inwerkingtreding en ondersteun morgenochtend van 10 tot 11:30 uur de Twitter- en Facebook´storm´ (zie: *)

(Rob Bleijerveld)

Op 14 september wordt een belangrijke parlementaire bijeenkomst gehouden over het Nederlandse (en Europese) handelsbeleid. De vaste kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bespreekt dan de voorstellen van de Europese Commissie over het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA [1]) en het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP [2]). Ook komt het Nederlandse kabinetsstandpunt aan de orde. De besprekingen over CETA tussen de EU en Canada hebben al een kant-en-klare verdragstekst opgeleverd, terwijl over het TTIP wordt nog door de EU onderhandeld met de VS.

Voorlopige inwerkingtreding?

Na jaren van geheime onderhandelingen, vele gelekte documenten, vele vragen en ook beschuldigingen van leugens en misleiding aan het adres van Ploumen, zal de minister morgen het kabinetsstandpunt verdedigen. Het kabinet wil CETA voorlopig inwerking laten stellen waarbij ratificatie door het parlement pas achteraf plaats vindt. Dat komt overeen met het standpunt van de Europese Commissie. Een standpunt dat wordt bekritiseerd door een toenemend aantal maatschappijke organisaties,  ondernemers en politici.

Kritiek

Punten van kritiek gaan ondermeer over mechanismen als het ISDS/ICS [3] en de Regulatory Cooperation [4]. Maar ook over ondeugdelijke clausules voor ´uitzonderingen´ [5] en het weghalen van alle importtarieven op agarische producten [6]. Een ander kritiekpunt is dat CETA en TTIP ´levende´ akkoorden zijn die ten alle tijden kunnen worden aangevuld en veranderd, bijvoorbeeld door het opnemen van bepalingen waartegen nu veel kritiek is! Bovendien – mocht CETA worden ingevoerd –  dan kunnen bedrijven uit de VS met een registratie in Canada gebruik maken van alle faciliteiten zonder het TTIP af te wachten.

Deze alomvattende verdragen introduceren dus een geheel nieuw en vergaand handelsbeleid.

Agrariërs, milieu en sociaal

Deze maand riep een coalitie van diverse agarische organisaties, Milieudefensie, FNV Agrarisch Groen en Platform Aarde Boer Consument minister Ploumen op om haar ´resetknop´ in te drukken voor wat betreft de handelsverdragen met de Verenigde Staten en Canada. In hun ogen bieden CETA en TTIP geen gelijk speelveld en zullen zowel Nederlandse landbouwers en veehouders als de werknemers in de landbouw de verliezers zijn.

Voedselproducten worden in de VS en Canada tegen aanzienlijk lagere dierenwelzijns-, milieu-, arbeids- en voedselveiligheidsstandaarden geproduceerd. Bij het wegvallen van importheffingen of het instellen van tariefvrije importquota komen deze producten tegen lage prijzen de Europese markt op. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en een verslechtering van de inkomenspositie van de landbouwers en veehouders, die in Nederland vaak al een hogere kostprijs hebben dan hun Europese collega’s.’

Milieu, ontwikkeling en onderzoek

Andere organisaties (Bothends, SOMO, TNI en Supermacht) stuurden de minister een brief met indringende vragen over het Nederlandse handelsbeleid en de Nederlandse inbreng in het Europese handelsbeleid. Op basis van het EU-Canadaverdrag en het EU-Vietnamverdrag is de EU bezig met onderhandelingen met een zestal andere landen [7] (of bereidt die voor).

Hun vragen [8] gaan over de zogenaamde reset-knop, de competentieverdeling tussen Commissie en lidstaten, de opname van verplichte mensenrechtenevaluaties en duurzaamheidsbepalingen, het hinderen van opkomende industrieën in ontwikkelingslanden door de negatieve lijstbenadering, het garanderen van ILO arbeidsnormen bij grensoverschrijdende inkoop door retailers en het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken door retailers.

* Tweet en Facebook mee!

Twitterstorm van Milieudefensie met hashtag #CETAalarm. Zie https://twitter.com/freeksels/status/775369748179783680
Voor facebook, zie https://www.facebook.com/events/1751175608490006/


Meer lezen:

– ¨Rethinking bilateral investment treaties: critical issues and political choices,¨ Both Ends, Madhyam, SOMO (maart 2016).
– ¨(Update 28 april:) Manifest(atie) ´Houd de boerderij TTIP-vrij´ en Tweedekameroverleg,¨ Supermacht, 25 april 2016.
– ¨(Update: TTIP) EU-Richtlijn ´Bescherming handelsgeheimen´, een bedreiging voor de demokratie !,¨ Supermacht, 30 maart 2016.
– Diverse Supermacht-artikelen over CETA en TTIP.
– ¨Europese Commissie wil handelsverdrag Canada al in werking laten treden voordat Tweede Kamer erover besluit,¨ TNI, 13 mei 2016.

– ¨Canadese onderzoekers waarschuwen Europeanen voor handelsverdrag CETA,¨ The Council of Canadians. 30 augustus 2016.
– Diverse TNI-artikelen over CETA en TTIP.
– ¨Onbekend handelsverdrag TiSA schadelijker dan TTIP,¨ SOMO, 8 september 2016.
– Diverse SOMO-artikelen over TTIP.

– ¨Landbouw verliezer bij vrijhandelsverdragen,¨ NAV, 2 juli 2016.
– ¨Manifestatie 22-10: Stop Foute Handelsverdragen,¨ Milieudefensie, september 2016.
– ¨Aanbiedingsbrief bij de geannoteerde agenda voor de Informele Raad Buitenlandse Zaken (RBZ),¨ Rijksoverheid 7 september 2016.
– ¨Bijlage ´Voortgangsrapportage handelsakkoorden´,¨ Rijksoverheid 7 september 2016.
– ¨Potential Economic Effects of TTIP for the Netherlands and the EU,¨ CEPS, 8 september 2016.
– ¨Op de bres voor landbouw (SGP),¨ Boerderij, 8 september 2016.
– ¨Een lokaal lapje scharrelvlees? Niet met deze handelsverdragen,¨ NRC (Wijffels, van der Weijden, Seidel), 9 september 2016.
– ¨20 september: Stop CETA en TTIP in Brussel,¨ Globalinfo, 9 september 2016.

– ¨Beantwoording Kamervragen (SP) over bericht dat onderhandelingen over het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS (TTIP) mislukt zijn,¨ Rijksoverheid, 9 september 2016.
– ¨´Boer heeft geen behoefte aan TTIP en CETA´,¨ VILT, 9 september 2016.
– ¨FNV wil dat CETA niet ondertekend wordt én eist openheid over TiSA,¨ FNV, 12 september 2016.
– ¨Beantwoording Kamervragen (SP) over de voorlopige toepassing van het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA),¨ Rijksoverheid, 12 september 2016.
– ¨Kamerbrief Nederlandse standpunt inzake ondertekening CETA,¨ Rijksoverheid, 13 september 2016.

– ¨Beantwoording Kamervragen (SP) over over de negatieve gevolgen van het vrijhandelsverdrag (TTIP) voor de volksgezondheid,¨ Rijksoverheid, 13 september 2016.

Noten:

[1] Informatie door de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
[2] Informatie door de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
[3] Dit maakt het eenzijdig aanklagen van staten door investeerders mogelijk. Dat gebeurt in een tribunaal zonder onafhankelijke rechters maar wel met vonnissen die uit gaan boven elke andere vorm van bestaande rechtsspraak. De suggestie dat er (voorlopig) geen ISDS zal worden ingevoerd is misleidend!
[4] Grote bedrijven kunnen in een vroegtijdig stadium nieuwe wetgeving laten wijzigen overeenkomstig hun belangen nog voordat de Commissie deze als wetsvoorstellen voorlegt aan de EU lidstaten en parlement. Overheden die zelf nieuwe wet- en regelgeving willen invoeren moeten bovendien bewijzen dat dit niet tegen bedrijfsbelangen ingaat. Ook zullen overheden regelmatig moeten aantonen dat bestaande wet- en regelgeving nog steeds ¨noodzakelijk¨ zijn.
Deze informatie is afkomstig uit het hoofstuk Regulatory Coherence van het vergelijkbare TPP, een handels- en investeringsverdrag tussen de VS en andere landen rondom de Pacifische Oceaan.
[5] De uitzonderingen in CETA en TTIP zijn gebaseerd op het GATT-artikel XXIV van de WTO. waar de hormoonvlees- en GMOs-veroordelingen tegen de EU heeft aangetoond dat het niet houdbaar is.
[6] Deze maatregel neemt de laatste bescherming van agrariërs tegen oneerlijke concurrentie uit Canada en de VS weg.
[7] Chili, Mexico, Indonesië, Filippijnen, Australië en Nieuw-Zeeland.
[8] Naar aanleiding van een consultatiebijeenkomst op het ministerie van Buitenlandse Zaken op 1 september jl die te weinig bruikbare antwoorden opleverde.

Bronnen:
– ¨Herziene Convocatie AO RBZ Handel 14/9, i.v.m. toevoeging agendapunten,¨ Tweedekamer, 13 september 2016.
– ¨TTIP en landbouw-coalitie roept minister Ploumen op om resetknop te gebruiken,¨ NAV, 9 september 2016.
– ¨Brief aan minister Ploumen: Vragen over handelsakkoorden,¨ Both Ends, SOMO, TNI en Supermacht.nl, 13 september 2016.
– Bijlage bij deze brief: ¨Vragen TNI en SOMO m.b.t. OS -beleid en de onderhandelingen over nieuwe handels – en investeringsverdragen met o.a. de Filippijnen, Indonesië en Mexico¨ (5 september 2016.

(Verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=5854)

Een gedachte over “Agrarische, sociale en andere organisaties wijzen CETA af aan vooravond kamerdebat

  1. Dit prima artikel gaat over het CETA-handelsverdrag. Het verdrag met Canada is omstreden en er worden beloftes gedaan na het sluiten ervan, die moeilijk waargemaakt kunnen worden. Ja, dit is een zaak van de nationale politiek. Maar zij kunnen weinig zonder de mensen in het land. Als u duidelijke signalen geeft, zullen de landelijke politici een en ander in overweging moeten nemen.

    Als bezorgde burgers in Rotterdam en omgeving, willen we extra aandacht schenken aan dit verdrag. En we proberen het tegen te houden!
    Hopelijk wilt u ons steunen. Kijk en steun ons op https://www.facebook.com/events/1626135051028163/
    Tot 21 januari in Rotterdam!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *