VoedselAnders 13 febr: Oplossingen voor oneerlijke handel en machtsverhoudingen in voedselketens

logo-groot_VoedselAnders(8 februari 2016)(Update 1 september) Het VoedselAnders-netwerk organiseert op 12 en 13 februari in Wageningen de conferentie ´Op naar een duurzaam en eerlijk voedsel- en landbouwsysteem´. Het doel is aan te tonen dat een ander systeem mogelijk is en dat er al aan wordt gebouwd. Supermacht draagt bij door het organiseren van drie activiteiten, waaronder een workshop over oplossingen voor oneerlijke handelspraktijken en de machtsverhoudingen in de voedselketens. (toegevoegd: verslag)

Naar oplossingen voor oneerlijke handelspraktijken en machtsverhoudingen in voedselketens

Deze workshop gaat over de oneerlijke handelspraktijken en machtsverhoudingen waarmee Nederlandse akkerbouwers en primaire producenten van buiten de EU te maken hebben in de voedselproductie- en distributieketen. De sprekers geven aan hoe de belangrijkste problemen in de keten zijn aan te pakken, anders dan door de huidige Nederlandse en Europese aanpak.

Keimpe van der Heide, landelijk bestuurslid van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, geeft aan met welke oneerlijke praktijken de Nederlandse akkerbouwers te maken hebben en wat de gevolgen voor hen zijn. Hij licht ook de resultaten toe van een enquête onder NAV-leden over de pilot ´Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken´ waarvan de evaluatie zeer binnenkort verwacht wordt.
De stelling van Keimpe: geen enkele vrijwillig of wettelijk opgelegde gedragscode kan het belangrijkste probleem van de agrariërs oplossen. Boeren en telers krijgen namelijk nog steeds geen eerlijke prijs voor hun product. Een eerlijke prijs die op de langere termijn ook goed zou zijn voor de consument.

Sanne van der Wal, senior onderzoeker voedsel en landbouw bij St. Onderzoek Multinationale Ondernemingen, geeft voorbeelden van oneerlijke praktijken door Europese ondernemingen tegen producenten van buiten de EU en schetst welke gevolgen die hebben voor boeren, telers en boerderijwerkers.
Hij licht toe waarom de huidige aanpak in EU en NL geen oplossing biedt voor oneerlijke handelspraktijken voor producenten van buiten de EU. Sanne gaat ook in op de vraag wat geschikte maatregelen tegen oneerlijke handelspraktijken kunnen zijn en hoe die zich verhouden tot eerlijke prijzen of meer evenwicht in de ketens.

De aanwezigen worden uitgenodigd mee te praten over wat ´eerlijke prijzen´ en ´eerlijke handelsverhoudingen´ zijn, hoe we daar komen en wat we er zelf aan kunnen bijdragen.

Moderatie: Rob Bleijerveld, redacteur Supermacht.nl

Wat: Workshop Naar oplossingen voor oneerlijke handelspraktijken en machtsverhoudingen in voedselketens
Waar: Ruimte C4042 – Orion-gebouw, Bronland 1, Gebouw 103, Universiteit van Wageningen
Wanneer: Zaterdag 13 februari van 15.15-16.30 uur

VoedselAnders Conferentie 2016 (er zijn nog kaarten verkrijgbaar)
Aankondiging VoedselAnders Conferentie 2016
Programma VoedselAnders Conferentie 2016
VoedselAnders Conferentie 2014
Manifest VoedselAnders

Update 23 maart:
Hier is de presentatie van Keimpe vander Heide (NAV) en hier die van Sanne vander Wal (SOMO) te vinden.
Een verslag van de workshop is hier beschikbaar.
(De verslagen van alle VoedselAnders-workshops is hier te vinden

(Verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=5601)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *