VoedselAnders 12 febr. Wageningen: Towards Food Sovereignty that Works

logo-groot_VoedselAnders(7 februari 2016)(Update 2 maart: verslag, dia´s en presentaties) Het VoedselAnders-netwerk organiseert op 12 en 13 februari in Wageningen de conferentie ´Op naar een duurzaam en eerlijk voedsel- en landbouwsysteem´. Het doel is aan te tonen dat een ander systeem mogelijk is en dat er al aan wordt gebouwd. Supermacht draagt bij door het organiseren van drie activiteiten, waaronder een workshop over hoe de eis van voedselsoevereiniteit kan worden gecombineerd met de eisen van fatsoenlijk werk.

Op deze pagina zijn na de aankondiging het verslag, dia´s en presentaties te vinden.
(At this page you´ll find report, slides and presentations after the announcement)


Aankondiging: Towards Food Sovereignty that Works:

How to connect struggles for food sovereignty with struggles for decent work?
(English below)

Voedselsoevereiniteit gaat over sociale rechtvaardigheid en een voedselsysteem dat gecentreerd is rondom de aspiraties van allen die voedsel produceren, distribueren en consumeren. Maar hoe passen boerderij- en voedselarbeiders politiek gezien en qua begrippenkader in het plaatje? Een panel bestaande uit Giulio Iocco (voedselactivist en onafhankelijke onderzoeker) en Karin Astrid Siegmann (Senior Lecturer op het International Institute of Social Studies in Den Haag) wil het debat hierover verder brengen.

Giulio Iocco introduceert het coöperatieve project ´Sfrutta Zero´ (Zuid-Italië) voor de teelt, verwerking, certificering en vermarkting van tomatensaus van hoge kwaliteit. Sfrutta Zero is een vorm van Community Supported Agriculture dat loonarbeiders fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden verschaft en dat opereert buiten de conventionele markten om. Giulio zal ook spreken over de coöperatie SOS Rosarno waarin arbeiders en boeren samenwerken.

Karin Astrid Siegmann presenteert het Fair Food Program (FFP) van de Coalition of Immokalee Workers, een Amerikaanse tomatenplukkersorganisatie. Door in te zetten op fatsoenlijk werk, betere lonen en de stem van de arbeiders in beslissingen over hun arbeid, vormt het FFP een model van Werkers-gestuurde Sociale Verantwoordelijkheid in de voedselketen.

De presentaties zullen worden afgesloten met overwegingen over hoe de eis voor voedselsoevereiniteit kan worden gecombineerd met eisen voor fatsoenlijk werk. De aanwezigen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie.

Moderatie: Rob Bleijerveld (Supermacht.nl)

Wat: Workshop Towards Food Sovereignty that Works (Engelstalig)
Waar: Ruimte C0435, Forum-gebouw, Droevendaalsesteeg 2, Gebouw 102, Universiteit van Wageningen
Wanneer: Vrijdag 12 februari van 16.15 tot 17.30 uur

Achtergrondinfo:
Sfrutta Zero op YouTube en op Facebook
SOS Rosarno
Fair Food Program (FFP)
Worker-driven Social Responsibility
– ASEED brochure ¨Op weg naar voedselsoevereiniteit¨ (juni 2012)

VoedselAnders Conferentie 2016 (er zijn nog kaarten verkrijgbaar)
Aankondiging VoedselAnders Conferentie 2016
Programma VoedselAnders Conferentie 2016
VoedselAnders Conferentie 2014
Manifest VoedselAnders


Update 2 maart:

Verslag workshop (Engels)
Notities bij presentatie van Karin Astrid Siegmann (Engels)
Uitgebreide weergave van presentatie Giulio Iocco (Engels)
– Dia´s van Karin A. Siegmann en van Giulio Iocco
Extra links voedselsoevereiniteit

———————-

ENGLISH:
Announcement: Towards Food Sovereignty that Works.

How to connect struggles for food sovereignty with struggles for decent work?

Food sovereignty is about social justice and a food system centered around the aspirations of all those who produce, distribute and consume food. But how do agricultural and food workers fit in politically and conceptually? A panel consisting of Giulio Iocco (food activist and independent researcher) en Karin Astrid Siegmann (Senior Lecturer at the International Institute of Social Studies in The Hague) seeks to advance this debate.

Giulio Iocco introduces the cooperative project ´Sfrutta Zero´ (Southern Italy) for the cultivation, processing, certificating and marketing of high quality tomato sauce. Sfrutta Zero is a form of Community Supported Agriculture, employing wage labourers under decent conditions and operating outside of conventional markets. Giulio will also speak about the cooperation SOS Rosarno in which workers and farmers work together.

Karin Astrid Siegmann presents on the Fair Food Program (FFP) of the US tomato pickers´ organisation Coalition of Immokalee Workers. Aiming for decent work, better wages and workers’ voice in labour governance, the FFP represents a model of Worker-driven Social Responsibility in the food chain.

The presentations will conclude with reflections on how the demand for food sovereignty can be combined with demands for decent work, inviting the audience to join the discussion.

Moderation: Rob Bleijerveld (Supermacht.nl)

What: Workshop Towards Food Sovereignty that Works (English spoken)
Where: Room C0435, Forum-building, Droevendaalsesteeg 2, Gebouw 102, University of Wageningen
When: Friday 12 February from 16.15 till 17.30 h.


Background infos
:
– Sfrutta Zero on YouTube and on Facebook
SOS Rosarno
Fair Food Program (FFP)
Worker-driven Social Responsibility
– ASEED brochure ´Towards Food Sovereignty´ (june 2012)

FoodOtherwise Conference 2016 (tickets are still available)
Announcement FoodOtherwise Conference 2016
Program FoodOtherwise Conference 2016
Report VoedselAnders Conferentie 2014 (NL + ENG)
FoodOtherwise Manifesto

Update 2 March

Report workshop (English)
Notes to presentation by Karin Astrid Siegmann (English)
Extensive account of presentation by Giulio Iocco (English)

Slides by Karin A. Siegmann and Giulio Iocco
Extra weblinks food sovereignty

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=5592)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *