VoedselAnders 12 febr. Wageningen: The Meat of the “Global Land Grab” Debate

logo-groot_VoedselAnders(6 februari 2016) (Update 23 maart) Het VoedselAnders-netwerk organiseert op 12 en 13 februari in Wageningen de conferentie ´Op naar een duurzaam en eerlijk voedsel- en landbouwsysteem´. Het doel is aan te tonen dat een ander systeem mogelijk is en dat er al aan wordt gebouwd. Supermacht draagt bij door het organiseren van drie activiteiten, waaronder een lezing over de gevolgen van stijgende vleesproductie voor honger, sociale ongelijkheden en milieu-onrechtvaardigheid.

(English below)

The Meat of the “Global Land Grab” Debate

Op vrijdag 12 februari houdt dr. Mindi Schneider, Assistent Professor bij het International Institute of Social Studies in Den Haag (Erasmus Universiteit Rotterdam) de lezing The Meat of the “Global Land Grab” Debate.

Om te kunnen voorzien in de toenemende wereldwijde vraag naar vlees zijn steeds meer land en hulpbronnen nodig om het benodigde veevoer te produceren. Mindi Schneider gebruikt gegevens uit de Chinese hervormingsperiode voor vleesrevolutie vanaf 1978 om te analyseren hoe de industriële productie van varkensvlees samen hangt met voedselzekerheid en de wereldwijde jacht op land. Ze stelt voor om ´meat grabbing´ als begrip te gebruiken om de onmiddelijke en langetermijn gevolgen te analyseren die de stijgende vleesconsumptie heeft op honger, sociale ongelijkheden en ecologische onrechtvaardigheid, en op de relatie tussen mensen en landbouw-ecologische systemen.

Mindi zal niet alleen spreken over de land deals waarbij grote oppervlaktes vruchtbare land worden verhandeld, maar ook over de enorme water- en bodemdegradatie die het gevolg is van de massale teelt van veevoergewassen ten behoeve van de industriële vleesproductie. En ze zal een verband leggen tussen landgrabbing, industriële vleesproductie en het beleid waarbij land wordt afgepakt van boerengemeenschappen ten behoeve van de vleesproductie voor met name de middelklasse en stedelijke bevolking in landen als China.

Moderatie: Rob Bleijerveld (Supermacht.nl)

Wat: Lezing The Meat of the “Global Land Grab” Debate ((Engelstalig)
Waar: Ruimte C0106, Forum-gebouw,  Droevendaalsesteeg 2, Gebouw 102, Universiteit van Wageningen
Wanneer: Vrijdag 12 februari van 14.30-15.45 uur

Achtergrondinformatie:
– “Feeding China’s Pigs: Implications for the Environment, China’s Smallholder Farmers and Food Security,” Mindi Schneider, IATP, 17 mei 2011.
– ¨Webinar ´China’s Meat Revolution: Agribusiness, Growth and Its Limits´¨, IATP Youtube, 10 februari 2014.
– “China’s Pork Miracle? Agribusiness and Development in China’s Pork Industry,” Shefali Sharma & Mindi Schneider, IATP, 17 februari 2014.

– ¨(Abstract of) Paper ´Developing the meat grab´¨, Mindi Schneider, The Journal of Peasant Studies, Volume 41, Issue 4, 17 june 2014.

VoedselAnders Conferentie 2016 (er zijn nog steeds kaarten verkrijgbaar)
Aankondiging VoedselAnders Conferentie 2016
Programma
VoedselAnders Conferentie 2014
Manifest VoedselAnders

Update 23 maart
Verslag workshop Meat of the land grabbing debate is hier beschikbaar. (diapresentatie is niet beschikbaar)
(De verslagen van alle VoedselAnders workshops is hier te vinden)

.

ENGLISH: The Meat of the “Global Land Grab” Debate

On Friday 12 February dr. Mindi Schneider, Assistant Professor at the International Institute of Social Studies in The Hague (Erasmus Universiteit Rotterdam) gives a lecture entitled The Meat of the “Global Land Grab” Debate.

To supply the world´s rising meat consumption, ever more land and resources are needed to produce livestock feed. Mindi Schneider uses China´s reform-era meat revolution to analyze how industrial meat production, food security, and the global land rush are connected. She proposes ´meat grabbing´ as a concept to analyze the immediate and longterm effects of rising meat consumption on hunger, social inequalities and environmental injustice, and the relationships between people and agroecosystems.

Mindi: ¨In addition to looking at the amount of land transferred in large-scale land deals, we also have to consider the land and water that are degraded after, since most land deals are undertaken for industrial agriculture.¨ In her lecture she also will link land deals to industrial meat production and the politics of taking land from farming communities in order to grow feed crops that will produce meat for largely middle and urban class consumers in places like China.

Moderation: Rob Bleijerveld (Supermacht.nl)

What: Lecture The Meat of the “Global Land Grab” Debate
Where: Room C0106, Forum-building,  Droevendaalsesteeg 2, Gebouw 102, University of Wageningen
When: Friday 12 February from 14.30 to 15.45 h.

Some relevant background infos:
– “Feeding China’s Pigs: Implications for the Environment, China’s Smallholder Farmers and Food Security,” Mindi Schneider, IATP, 17 mei 2011.
– ¨Webinar ´China’s Meat Revolution: Agribusiness, Growth and Its Limits´¨, IATP Youtube, 10 februari 2014.
– “China’s Pork Miracle? Agribusiness and Development in China’s Pork Industry,” Shefali Sharma & Mindi Schneider, IATP, 17 februari 2014.

– ¨(Abstract of) Paper ´Developing the meat grab´¨, Mindi Schneider, The Journal of Peasant Studies, Volume 41, Issue 4, 17 june 2014.

FoodOtherwise Conference 2016: (tickets are still available)
Announcement FoodOtherwise Conference 2016
Program
Report FoodOtherwise Conferentce 2014 (NL + ENG)

– FoodOtherwise Manifest

Update 23 march
Report workshop Meat of the land grabbing debate can be downloaded here. (slide presentation is not available)
(The reports of all VoedselAnders workshops are here to dowbload)

(Met verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=5579)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.