´Europese Commissie laat kans lopen om oneerlijke handelspraktijken in voedselketen aan te pakken´

(29 januari 2016) Volgens Fair Trade Advocacy Office (Brussel) en Traidcraft (UK) heeft de Commissie er voor gekozen om het misbruik in het zakelijke verkeer door oneerlijke praktijken niet aan te pakken. Zo blijven vele hardwerkende boeren, arbeiders en bedrijven in en buiten Europa en daarbuiten daarvan de negatieven gevolgen ondervinden. 

Nieuw rapport van de Europese Commissie over oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen door campagnevoerders aangeduid als ¨een geniste kans¨.

Persverklaring Fair Trade Advocacy Office (Brussel), 29 januari 2016

(vertaling: redactie Supermacht)

De Europese Commissie publiceerde vandaag het rapport ¨Unfair Business-To-Business Trading Practices (UTPs) in the Food Supply Chain¨. Het in Brussel gevestigde Fair Trade Advocacy Office en de Fair Trade organisatie Traidcraft uit de UK vinden dat de Commissie de gelegenheid niet heeft aangegrepen om de leiding te nemen in het tegengaan van misbruik in het zakelijke verkeer dat negatieve gevolgen heeft voor vele hardwerkende boeren, arbeiders en bedrijven in Europa en daarbuiten. Integendeel, de Commissie heeft haar verantwoordelijkheid uit handen gegeven aan een vrijwillig initiatief dat is opgezet door de particuliere sector en aan de EU-lidstaten.

Sergi Corbalán, Uitvoerend Directeur van het Fair Trade Advocacy Office, zei hierover: ¨In heel Europa zien we dat de verkoop van levensmiddelen geconcentreerd is in de handen van een steeds geringer aantal bedrijven. Retailers die in meerdere EU-lidstaten actief zijn, hebben hun toelevering gecentraliseerd waardoor de nationale mededingingsautoriteiten steeds minder mogelijkheden hebben om Oneerlijke Handelspraktijken aan te pakken die onder hun rechtrechtsbevoegdheid vallen. We roepen de Commissie daarom op om samenwerkingsstructuren op te zetten ter bevordering van uitwisseling van informatie en gezamenliijk onderzoek tussen de EU-lidstaten. Alle boeren en telers die de Europese markt bevoorraden zouden in staat moeten zijn om anoniem klachten in te dienen, ongeacht uit welk land ze afkomstig zijn, binnen of buiten de EU

Fiona Gooch, Senior Beleidsadviseur bij Traidcraft voegde toe: ¨Juist eerder deze week verklaarde de supermarkt-waakhond uit de UK, de Groceries Code Adjudicator, Tesco schuldig aan het consequeunt onderbetalen of te laat betalen van toeleveranciers om hierdoor op kunstmatige wijze hun eigen winsten op te schroeven. Tesco dat is actief in heel Europa heeft zich schuldig gemaakt aan deze schandalioge praktijken ondanks dat het bedrijf zich al in een vroeg stadium aansloot bij het vrijwillige Supply Chain Initiative. Marktinformatie veronderstelt dat mogelijk ook andere retailers zich op een soortgelijke wijze hebben misdragen om op die manier concurrerend te blijven. Gebrek aan ingrijpen door de Europese Commissie maakt dat Leveranciers kwestbaar zijn voor oneerlijke handelspraktijken (UTPs) waaronder te late betalingen, eenzijdig opgelegde contractwijzigingen en het oneerlijk afschuiven van risiko´s op de leveranciers. Onderzoek laat zien dat wanneer supermarktondernemingen de risiko´s afschuiven op hun leveranciers in the vorm van uitgestelde betalingen of extra kosten, dat die risiko´s vaak verder naar beneden in de voedselketen worden doorgegeven. Dit kan uiteindelijk leiden tot de uitbuiting van arbeiders en producenten in ontwikkelingslanden. De gevolgen voor de consument van dit gedrag zijn minder productinnovatie en een grote risiko op het voorkomen van zaken als het paardenvleesschandaal

50,000 Europese burgers hebben de Make Fruit Fair!-petitie getekend om bij Commissaris Bieńkowska aan te dringen om met een wetsvoorstel te komen om Oneerlijke Handelspraktijken aan te pakken.

//

Over het EC rapport:
Het EC rapport over ¨Unfair Business to Business Trading Practices in Food Supply chains¨ van 29 januari 2016 is hier te vinden: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8648&lang=en

Over het FTAO:
Meer informatie over de ´Power in Supply Chains campagne´ van het FTAO is hier te vinden: http://www.fairtrade-advocacy.org/power

Over Tesco:
De Groceries Code Adjudicator (GCA) in de UK rapporteerde op 26 januari over haar onderzoek ¨Tesco breached Code¨ naar de inbreuk die supermarkt Tesco maakte op de Groceries Supply Code of Practice, een code voor eerlijke inkooo. Het GCA voerde een diepgaand onderzoek uit over de periode van 25 juni 2013 tot en met 5 februari 2015 en vond dat de retailer op onredelijke wijze is omgegaan met zijn leveranciers door vaak langdurige uitstel van betaling en soms door het eenzijdig doorvoeren van leverancierskortingen.
De Tesco Group Food division is in 2010 opgezet als de centrale afdeling voor sourcing (toelevering) van vers voedsel en huismerkproducten. Tesco haalt producten uit ruim 70 landen die weer worden verkocht via de verschillende supermarktformats in de landen waar het bedrijf actief is.

Alternatief beleidsvoorstel:
Een rapport van het British Institute of International and Comparative Law uit april 2014 geeft aan hoe Oneerlijke Handelspraktijken in de Europese voedselketen gestopt kunnen worden: ¨Fair Relations in the Food Supply Chai Establishing Effective European Enforcement Structures¨

Meer lezen op Supermacht.nl:
– ¨Oneerlijke handelspraktijken in de Europese bananenketen en de gevolgen voor boeren, arbeiders en consumenten¨, Supermacht, 13 november 2015.
– ¨EU-wetgeving en afstemming tegen oneerlijke handelspraktijken in voedselketen?,”Supermacht, 23 september 2015.
– ¨Wie heeft de macht? Nieuwe studie bevestigt disbalans in landbouw-bevoorradingsketens,¨ Supermacht, 20 november 2014.
– Zoeklijst ¨Oneerlijke handelspraktijken¨

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=5562)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *