3 december (13-14 uur): persconferentie Monsanto Tribunaal

logo_Monsanto-Tribunal(3 december 2015)(Update juli 2016) Vandaag was er een persconferentie in Parijs over het Tribunaal tegen Monsanto dat van 14 -16 oktober dit jaar plaats vindt in Den Haag. De sprekers: Vandana Shiva (Navdanya), Marie-Monique Robin (World According Monsanto), Hans Herren (Biovision, Millennium Institute), Arnaud Apoteker (OGM-consultant), Valerie Cabanes (End Ecocide), Ronnie Cummins (Organic Consumers Association) en Andre Leu (IFOAM Organics International). De persconferentie was via een Live Stream-verbinding te volgen. Achtergrondinformatie en weblinks zijn hier te vinden.

.
Monsanto Tribunaal in Den Haag – 14 tm 16 oktober 2016
(vertaling Supermacht op basis van: http://www.monsanto-tribunal.org/home/why-a-tribunal/ en http://www.monsanto-tribunalf.org/pourquoi/)

Het aantal mensen dat Monsanto beschouwt als het symbool van de industriële landbouw neemt overal ter wereld toe. Deze intensieve, chemische productievorm verontreinigt het milieu, versnelt het verlies aan biodiversiteit en draagt enorm bij aan de opwarming van de aarde.

Vanaf het begin van de 20e eeuw ontwikkelde Monsanto, een in de VS gevestigde onderneming, een aantal zeer giftige producten die voortdurend zorgen voor de vervuiling van het milieu en die hebben geleid tot ziekte en overlijden van duizenden mensen. Een paar van die producten zijn:

* PCB´s (Polychloorbifenyl), een van de twaalf Persistent Organic Pollutants (POP´s) die de vruchtbaarheid van mens en dier aantasten;
* Het 2,4,5 T (2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur), een dioxinehoudend bestanddeel van het ontbladeringsmiddel Agent Orange dat door het Amerikaanse leger werd gebruikt tijdens de Vietnam Oorlog en dat nog steeds afwijkingen bij baby´s en kanker veroorzaakt;
* Lasso, een herbicide die nu veboden is in Europa;
* en RoundUp, de wereldwijd meest toegepaste herbicide en bron van het grootste gezondheids- en milieuschandaal in de moderne geschiedenis. Deze giftige onkruidverdelger wordt gebruikt in combinatie met genetisch gemodificeerde RoundUp Ready zaden (GMO) in grootschalige monoculturen, voornamelijk bij de productie van sojabonen, maïs en raapzaad ten behoeve van diervoeding en agrobrandstoffen.

Monsanto bevordert een agroindustrieel model dat bijdraagt aan tenminste eenderde van de wereldwijde uitstoot van door de mens veroorzaakte broeikasgassen; het bedrijf is ook grotendeels verantwoordelijk voor de uitputting van de bodem en watervoorraden, voor het uitsterven van soorten en het afnemen van de biodiversiteit, maar ook voor de verdrijving van kleinschalige boeren wereldwijd. Dit is het model dat de voedselsoevereiniteit van mensen bedreigt door de patentering van zaden en het privatiseren vn het leven.

Volgens zijn critici stelde Monsanto´s strategie van de systematische verhulling het bedrijf steeds in staat om de menselijke en ecologische schade te ontkennen veroorzaakt door zijn producten en om door te gaan met zijn vernietigende activiteiten. De onderneming doet dat door het belobbyen van regelgevende instanties en regeringen; door zijn toevlucht te zoeken in leugens en corruptie; door het financieren van frauduleuze wetenschappelijke onderzoeken; door het onder druk zetten van onafhankelijke wetenschappers; door het manipuleren van pers en media; etcetera. De geschiedenis van Monsanto zou daarenboven een schoolvoorbeeld zijn van straffeloosheid van profiterende transnationale ondernemingen en hun leidinggevenden, wiens activiteiten bijdragen aan crisis van climaat en biosfeer en die de veiligheid van de aarde bedreigen.

Het Monsanto Tribunaal, dat van 12 tot en met 16 oktober 2016 in Den Haag zal plaats vinden, heeft als doelstelling om deze beschuldigingen aan het adres van Monsanto te beordelen en om de schade veroorzaakt door dit transnationale bedrijf te evalueren. Het tribunaal gaat uit van de ¨Guiding Principles on Business and Human Rights¨ die de VN in 2011 goedkeurde. Het zal tevens nagaan of er sprake is van strafbaarstelling op basis van het Statuut van Rome (2002) waarop het Internationale Strafhof te Den Haag is gestoeld. Maar ook of hervorming van het internationale strafrecht nodig om ecocide te erkennen als strafbaar misdrijf en om strafvervolging in te kunnen stellen tegen natuurlijke personen die verantwoordelijkheid dragen voor deze misdaad.

Erkenning van ecocide als misdaad is de enige manier om het recht van mensen op een gezond milieu en het recht van de natuur op bescherming te garanderen.

Zich bewust van het grote belang voor de planeet, doen de initiatiefnemers van het Monsanto Tribunaal een oproep aan maatschappelijke organisaties en aan burgers wereldwijd om deel te nemen door dit unieke project te financieren via de grootste internationale crowd-funding campagne die ooit is opgezet.

De verdediging van de veiligheid van de planeet en de voorwaarden voor het leven zelf betreft ons allen. Alleen ons opschrikken en gezamenlijk in actie komen, kan deze vernietigingsmachine doen stoppen!

* Live Stream was vandaag van 13 – 14 uur op:
http://www.glowbl.com/placetob-tribunal

* Hier alvast de weblinks (binnenkort zullen er websites bijkomen in nog meer talen):
– Web English: http://www.monsanto-tribunal.org/
– Web Francais: http://www.monsanto-tribunalf.org/

* De persdossiers:
– Engels: https://www.supermacht.nl/wp-content/uploads/151203-Monsanto-Tribunal_English-press.pdf
– Frans: https://www.supermacht.nl/wp-content/uploads/151203-Monsanto-Tribunal_Fran%C3%A7ais-Presse.pdf

* Er was al een vooraankondiging in La Liberatión: http://www.liberation.fr/planete/2015/12/02/monsanto-pour-que-justice-germe_1417833

Help mee om het Tribunaal tot een succes te maken. Op de website kun je ondertekenen en geld storten.

Update juli 2016

Medio 2016 is de datum van het Tribunaal aangepast. Van 14 tm 16 oktober vinden het Monsanto Tribunaal en het People´s Assembly plaats in Den Haag.
Meer informatie in de nieuwsbrief van oktober van het Monsanto Tribunal:
http://en.monsantotribunal.org/main.php?name=nieuwsbrief&obj_id=455200929  

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=5498)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *