Oproep aan Europese supermarkten: maak sinaasappelsap eerlijk!

151127-Ondersteunende actie Berlijn(28 november 2015) Terwijl de retailers in Europa enorme winsten maken met de verkoop van hun huismerksinaasappelsap, leven de meeste arbeiders en telers die het fruit oogsten en verwerken in bittere armoede. Ook is de sinaasappelsapproductie zeer schadelijk voor het milieu door het excessieve gebruik van pesticiden. Supply Cha!nge voert een petitieactie om hier wat aan te doen. (foto: Actie Berlijn 27 nov. 2015)

.
Stop het uitpersen – voor eerlijke sinaasappelsap! Oproep aan de Europese supermarkten: maak sinaasapelsap eerlijk!

Van al het sinaasappelsap dat in Europa wordt verkocht, is 80% afkomstig uit Brazilië. En 66% daarvan wordt door retailers als Aldi, Lidl, Kaufland en Tesco verkocht via een huismerklabel. De rol van supermarkten is dus van doorslaggevend belang: niet alleen bepalen zíj wat er wordt toegelaten op de Europese sinaasappelsapmarkt, maar ze zijn ook degenen die de contracten opstellen voor hun eigen huismerkproductie. Daarom moeten ze hun verantwoordelijkheid nemen voor de arbeidsvoorwaarden en de ecologische gevolgen in hun hele keten.

De SUPPLY CHA!NGE-campagne [1] startte daarom op 27 november – de wereldwijde KoopNietsDag – een petitieactie met een oproep aan de Europese supermarkten: erken dat de voorwaarden voor arbeiders en boeren en de milieuimpact van de sinaasappelsapproductie onacceptabel zijn. En zorg ervoor dat de mensen die het voedsel produceren dat al dan als huismerk in jullie winkels wordt verkocht in waardigheid kunnen leven en werken.

151009-Global2000-sinaasappelketen in beeld
De belangrijkste schakels in de sinaasappelsapketen (Global2000)


Om de sociale situatie in de ketens voor huismerk-sinaasappelsap te verbeteren moeten de supermarkten:

– zich inspannen voor een effectieve toepassing van mensenrechten door te zorgen dat schendingen worden vastgesteld, verzacht, verminderd en voorkomen en dat daarvoor verantwoording wordt genomen;
– geloofwaardige toezichtsprocedures instellen door daarbij op directe wijze vakbonden, de arbeiders zelf en andere stakeholders te betrekken. De betreffende organisaties moeten op gelijke wijze vertegenwoordigd zijn op alle besluitvormende niveaus tot aan het hoogste niveau toe. Ook moet er een goed functionerend klachtensysteem worden opgezet en een systeem voor onafhankelijke verificatie;
– samenwerken met vakbonden, plaatselijke arbeiders en andere stakeholders bij het bepalen van een ´living wage´ voor sinaasappelplukkers in relevante regio´s, (met name in de Braziliaanse deelstaat Sâo Paulo) en van een fatsoenlijk inkomen/eerlijke prijs voor kleinschalige telers;
– verzekeren dat de vrijheid van vereniging wordt geëerbiedigd door alle onderaannemers en in alle schakels van de productieketen;
– verzekeren dat er sprake is van een vrije keuze bij de werkgelegenheid in alle schakels van de keten (dus geen gedwongen werk of slavenarbeid);
– verzekeren dat er op de werkvloer niet wordt gediscrimineerd; en
– openbaar maken van de volledige lijst van leveranciers in Brazilië.

Daarnaast moeten supermarkten zich proactief en blijvend inzetten om de milieugevolgen van de sinaasappelproductie te verminderen:

– door het meten van de impact via transparente en internationaal geaccepteerde  methoden, zoals de ISO 14040 serie [2] of de EU Product and Organisational Environmental Footprinting standards [3].
– door de toepassing van erkende milieubeheerssystemen, zoals het European Eco-Management and Auditing Scheme (EMAS) [4]

Stop de uitbuiting van arbeiders en de milieuvernietiging in de hele sinaasappelsapketen en wel nu meteen!

Supply Cha!nge

Petitie ´Stop the Squeeze out! [5]

Deze petitie zal nog doorgaan tot en met het voorjaar van 2016. De resultaten zullen daarna wordenb aangeboden aan de retail-stakeholders.

Rapport ´De waarheid achter de sinaasappelsap´

De NGO´s Christliche Initiative Romero e.V. en Global 2000 brachten op 9 oktober dit jaar een rapport uit over de missstanden, getiteld ¨SQUEEZE OUT: The truth behind the orange juice business¨ [6].

Zie ook:
– ¨SQUEEZE OUT – Behind the Orange Juice Business¨ (samenvatting)
– ¨MACHT SUPERMÄRKTE FAIR¨ (27 november 2015)
Leuk videootje

Noten:
[1] Organisatie: Christliche Initiative Romero e.V.
[2] http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1019
[3] http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/product_footprint.htm
[4] http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
[5] http://supplychainge.org/campaign/stop-the-squeeze-out/?L=en
[6] Dat rapport is hier te vinden.
Een Duitstalige samenvatting, getiteld ¨(Kurzfassung) AUSGEPRESST: Hinter den Kulissen der Orangensaftindustrie¨, is hier te vinden.

Bron:
– ¨STOP THE SQUEEZE OUT – Make Orange Juice Fair!¨

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=5473)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *