Professor pleit voor eerlijke boerenprijs en beter markttoezicht

(24 oktober 2015) De Belgische professor Johan de Tavernier brak onlangs een lans voor eerlijke prijzen voor boeren en voor beter toezicht door mededingingsautoriteiten. Hij deed dat tijdens de jaarvergadering van de Europese Zuivelsector in Edinburgh. Volgens hem zitten boeren economisch gezien nog steeds in een achtergestelde positie.

(door Matt Hermers)

Tijdens het jaarcongres van de Europese Zuivel Vereniging EDA in Edinburgh [1] sprak professor Johan de Tavernier van de Katholieke Universiteit te Leuven (België) [2] over het tekortschietende prijsmechanisme voor de betaling van boeren [3].

Niet goed functionerende markt

Alle boeren – dus niet alleen melkveehouders – zijn volgens hem het slachtoffer van een disfunctionele markt. Ze krijgen steevast te weinig betaald voor hun producten door de afnemers die inkopen voor de verwerkende industrie en supermarkten.

Hij gaat ervan uit dat die verwerkers en supermarkten daarvan op de hoogte zijn. Naar aanleiding van de boerenprotesten in de afgelopen maanden, voerden supermarkten namelijk snel prijscorrecties door die boeren iets meer opleverden voor hun producten.

´Het prijsmechanisme moet eerlijker´

Johan De Tavernier hield zijn gehoor in Edinburgh voor dat er een eerlijker prijsmechanisme moet komen. Hoewel de productiekosten niet voor alle bedrijven in een sector gelijk zijn, kan er over de hele linie worden gekozen voor het betalen van extra bedragen bovenop die productiekosten.

Betere marktregulering

Hij pleitte ook voor de instelling van speciale marktregulator naar voorbeeld van de toezichthouder voor de drinkwater- en energiemarkt in Groot-Brittannië [4][5]. De huidige wetgeving voor de regulering van de agrarische markt functioneert namelijk niet. Zo grijpen de mededingingsautoriteiten niet, te weinig of te laat in zodat boeren structureel op achterstand worden gezet.

Structurele achterstand

Hij vergeleek de huidige achtergestelde economische positie van boeren met die van boeren in de Middeleeuwen. Ook toen moesten ze tegen te lage prijzen produceren voor de burgerij.

Meer lezen:
– ¨World Food Security and Agriculture in a Globalizing World: Challenges and Ethics,¨ Prof. Eric Tollens en Prof. Johan De Tavernier, K.U. Leuven, 2006.
– Video ¨Utopia-avonden Metaforum KU Leuven: Johan De Tavernier: Een duurzame wereld zonder onrecht,¨ Metaforum KU Leuven, 9 januari 2015 (23 minuten).
– ¨Who´s got the power? – Tackling imbalances in agricultural supply chains,¨ Fair Trade Advocacy Office, 17 november 2014.

Noten:
[1] In de uitnodiging voor de EDA-bijeenkomst stond onder meer dit: ¨2015 brings fundamental changes in European dairy as the end of the milk quota regime opens up new challenges and opportunities for the industry. Join the European and global ‘lactosphère’ to discuss a new start for European dairy and what the future holds for our sector.¨
[2] Prof Johan de Tavernier (University of Leuven).
Hij is ook lid van het uitvoerend comité van EurSafe (European Society for Agricultural and Food Ethics), een discussieforum over ethische kwesties rondom sociale, economische en wettelijke aspecten van voedselproductie en -consumptie.
[3] ¨Session 2 ¨Ethics and Animal Agriculture¨, 15 oktober 2015: Ethics and animal agriculture expert Professor Johan de Tavernier (University of Leuven) will give an in-depth and thought-provoking lecture on the challenges of animal agriculture.¨.
[4] OFGEM en OFWAT
[5] Zie ook ¨NAV: machtsongelijkheid voedselketen aanpakken door ‘producentenwaakhond’ en telersafspraken,¨ Supermacht, 21 maart 2014.

Bron: ¨‘Boeren slachtoffer van disfunctionele markt’,¨ Boerderij, 16 oktober 2015.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=5388)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *