‘LTO-voorman steunt TTIP en agribusiness; accepteert oneerlijke concurrentie tegen gezinsbedrijven in de landbouw’

(19 oktober 2015) Een aantal boerenorganisaties liet de Tweede Kamer weten dat ze de onderhandelingen tussen EU en VS over nieuwe handels- en investeringsafspraken (TTIP) afwijzen. Een aantal van die organisaties maakt deel uit van de land- en tuinbouworganisatie LTO. Blijkbaar getergd door de verdeeldheid binnen de LTO liet LTO-voorzitter Maat in Boerderij weten nog steeds achter het TTIP te staan. Hij haalde tevens uit naar ¨belangrijke initiatiefnemer van het gezamenlijk optrekken van de boerenorganisaties Guus Geurts, de man achter de stichting Platform Aarde Boer Consument¨.
Guus Geurts reageert hier.

Ingezonden brief van Guus Geurts (namens XminY betrokken bij Platform ABC)

Maat komt op voor de multinationale agribusiness niet voor gezinsbedrijven

Op 8 oktober haalde LTO-voorzitter Albert Jan Maat op Boerderij.nl [1] uit naar Platform Aarde Boer Consument (Platform ABC) [2] en naar ondergetekende. “Ik zou ervoor waken op te trekken achter deze man en stichting”, aldus Maat. We zouden ons volgens hem onder meer tegen de intensieve veehouderij richten. Dit alles naar aanleiding van een gezamenlijke brief [3] tegen het TTIP [4] die acht boerenorganisaties waaronder de vakgroepen Varkenshouderij en Pluimveehouderij van de LTO aan de Tweede Kamer stuurden. Graag wil ik één en ander rechtzetten en ook verduidelijken welke doelen Platform ABC heeft.

Platform ABC wordt gevormd door vertegenwoordigers van boerenorganisaties (NAV, NMV, de BD-vereniging) en maatschappelijke organisaties (Boerengroep Wageningen, WILPF, en XminY Solidariteitsfonds). Platform ABC wil verbindingen leggen tussen boer en consument en staat voor een duurzame landbouw. Eén van onze belangrijkste doelstellingen is dat boeren in en buiten Nederland een kostendekkende prijs krijgen voor hun product. Dat is in onze ogen alleen mogelijk door Europese marktregulering bestaande uit productiebeheersing en importheffingen. Pas dan kunnen boeren ook voldoen aan steeds hoger wordende maatschappelijke eisen en kunnen ze investeringen doen om in de toekomst een zo duurzaam mogelijk product te produceren.

Platform ABC is niet tegen de intensieve veehouderij. Wel zijn we tegen een verdere liberalisering die nog meer familiebedrijven de kop zal kosten en zal leiden tot nog meer intensivering in de veehouderij, zoals nu gebeurt in de melkveehouderij. In 2007 waarschuwden de NMV en Platform ABC al dat het afschaffen van de melkquotering een historische vergissing zou worden. We zijn nu een half jaar verder….

De structurele oorzaak van de huidige problematiek is de politieke keuze voor liberalisering binnen de WTO en het daaruit volgende EU landbouwbeleid sinds 1992. Maar in plaats van te leren van fouten gaat de Europese Commissie via TTIP nog een stap verder. Dit onder druk van de multinationale Europese agribusiness verenigd in Food Drink Europe en boerenorganisatie Copa Cogeca (waarvan LTO lid is) die dit verdrag gezamenlijk verwelkomen [5]. TTIP zal leiden tot het opheffen van de importheffingen die de Europese standaarden en boeren nu nog beschermen. Zij zullen vervolgens te maken krijgen met oneerlijke concurrentie van Amerikaanse producten die daar onder niet-bestaande dierenwelzijnseisen en veel lagere milieu- en hygiënestandaarden geproduceerd worden. Door wederzijdse erkenning van standaarden mogen die hier de markt op zonder dat de EU standaarden officieel verlaagd worden. Terecht trekken alle georganiseerde varkens- en pluimveehouders aan de bel, evenals de akkerbouwers van NAV, de BD-Vereniging, en de melkveehouders van NMV en DDB. Deze laatsten verwachten onder andere oneerlijke concurrentie van melk geproduceerd met BST-hormonen.

TTIP zal de crisis in de veehouderij alleen maar verergeren, onder andere omdat de export binnen Europa terug zal lopen. Daarbij valt de eventuele exportgroei die in de VS te behalen is in het niet. Over deze analyse zijn de acht organisaties het eens. Hopelijk beginnen nu ook andere LTO-leden zich af te vragen, of de juichverhalen van Maat wel kloppen en of hij wel opkomt voor hun belang.

Wij hopen vervolgens bij te dragen aan een brede maatschappelijke discussie op weg naar een landbouw die wel toekomstbestendig is. Zo dienen kringlopen van fosfaten gesloten te worden door meer Europese eiwit- en olieteelt in plaats van grootschalige soja-import, en dient het beslag op fossiele brandstoffen en de bijdrage aan klimaatverandering verminderd te worden. Maar vooral moet hierin plaats blijven voor gezinsbedrijven die voortaan eerlijk betaald worden. Dit alles komt overeen met het Europabrede samenwerkingsverband Alternative Trade Mandate, zie ´Handel: Hoog tijd voor een nieuwe visie´ [6].

Noten (NB toevoeging nr 1-4 door red. Supermacht):
[1] Zie ¨LTO niet helemaal blij met anti-TTIP-brief,¨ Boerderij, 8 oktober 2015 [voor niet-abonnees van Boerderij: zoek op titel op het internet].
[2] Website van Platform ABC: http://aardeboerconsument.nl
[3] De kritiek van LTO-voorman Maat richt zich tegen de ¨Brief aan de leden van de Commissies Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Economische Zaken (met name Landbouw en Visserij) en Infrastructuur en Milieu (met name Europese regels) in de Tweede Kamer, Betreft: Visie op TTIP-onderhandelingen door gezamenlijke boerenorganisaties, Amsterdam, 2 oktober 2015¨. Een kopie van deze brief (inclusief verbeterde weblinks) is hier te vinden.
[4] TTIP staat voor het Transatlantic Trade and Investment Partnership waarover de EU en VS achter gesloten deuren onderhandelen.
[5] ¨EU agri-food chain organisations call on negotiators to resolve key non-tariff (BILAT(13)6029EN5),¨ Copa-Cogeca and FoodDrinkEurope, 30 september 2013.
[6] ¨Handel: hoog tijd voor een nieuwe visie, het Alternative Trade Mandate,¨ SOMO, 27 maart 2014.
—————

Zie verder:
– ¨Verslag Algemeen Overleg van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met staatssecretaris Bleker van
Economische Zaken, Landbouw en InnovatieLandbouw- en Visserijraad, op 15 maart 2011 (21 501-32 Nr. 473)¨, Tweedekamer, 6 april 2011.
– ¨Stenogram van Algemeen Overleg van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met staatssecretaris Bleker van
Economische Zaken, Landbouw en InnovatieLandbouw- en Visserijraad, op 15 maart 2011 (21 501-32 Nr. 473),¨ Tweedekamer, 16 maart 2011.
– ¨TTIP heeft negatief effect op agrosector EU,¨ Boerderij, 9 september 2014.
– ¨50.000 demonstranten voor boeren en tegen TTIP in Berlijn,¨ Globalinfo, 20 januari 2015.
– ¨Schijnduurzaamheid, Kleine boeren komen in het nauw door vrijhandelsverdrag met de VS,¨ Joop, 22 februari 2015.
– ¨Duurzame landbouw wordt onmogelijk gemaakt door TTIP,¨ Sieta van Keimpema (European Milk Board) en Guus Geurts (XminY) op 9 oktober 2014 (in Vrouwvanboer, 2 maart 2015.
– ¨TTIP: wat je weggeeft ben je kwijt,¨ Boerderij, 3 april 2015.
– ¨Boerendebat, Gevolgen van TTIP voor landbouw en klimaat, mét alternatieven (15 april, Wageningen),¨ Biojournaal, 8 april 2015.
– ¨Goed handelsakkoord bevordert faire handel,” Trouw, 14 april 2015.
– ¨NVV bezorgd over vrijhandelsakkoord met VS,¨ Pigbusiness, 14 april 2015.
– ¨Vrije handelsverdrag EU en VS over rug van boer,¨ Boerenbusiness, 15 april 2015 (interview met Hanny van Geel van La Via Campesina Europa).
– ¨TTIP? Legalisering van oneerlijke concurrentie,¨ Reformatorisch Dagblad,
16 april 2015 (over TTIP‬-debat met vertegenwoordigers van boerenorganisaties, 15 april Wageningen).
– ¨’TTIP zal vleesmarkt ernstig verstoren’,¨ Boerderij, 17 april 2015.
– ¨‘TTIP desastreus voor varkenssector’,¨ Boerderij, 21 april 2015.- ¨Steeds meer boerenorganisaties tegen het TTIP vrijhandelsverdrag,¨ Platform Aarde Boer Consument, 22 april 2015.
– ¨Brussel bagatelliseert effect Russische boycot,¨ Boerderij, 25 augustus 2015 (met citaat van EU Commissaris Malmström: “Het verder openstellen van de Amerikaanse markt (één van de grootste importeurs van agrarische producten ter wereld) via TTIP zou extra kansen bieden voor de Europese boeren, ook hen die negatieve gevolgen ondervinden van de Russische boycot¨).
– ¨’Als TTIP doorgaat, zijn mijn boeren ten dode opgeschreven’,¨ RTL, 11 september 2015.
– ¨TTIP: een ratrace to the bottom – Stop de onderhandelingen over dit gevaarlijke verdrag,¨ Joop, 15 september 2015.
– ¨Boerenorganisaties tegen TTIP,¨ Boerderij, 5 okt 2015.
– ¨TTIP verdeelt politiek en landbouw,¨ Boerderij, 8 okt 2015.
– ¨Duizenden demonstranten in Amsterdam tegen TTIP – Omstreden handelsverdrag brengt grote groep tegenstanders op de been,¨ Joop, 10 oktober 2015.
– ¨TTIP krijgt steun van Belgische werkgeversorganisaties,¨ Vilt, 15 oktober 2015.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=5358)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *