Ontslagen werkneemsters bij Bio Sol (Spanje) vragen supermarkten en consumenten om steun

150618-hongerstakende_vrouwen_re_Biosol(7 juli 2015)(update 7 november 2015) Het Spaanse Bio Sol Portocarrero, dat biologische groente en fruit levert aan supermarkten in heel Europa, behandelt zijn arbeiders erg slecht. Migrantenvakbond SOC roept Europese inkopers en retailers daarom op geen producten van dat bedrijf meer te kopen totdat het ontslag van 5 Marokkaanse vakbondsleden ongedaan is gemaakt. Ook wordt de steun gevraagd van consumenten(organisaties) en certificeringsinstanties.

Vertaling/bewerking van ¨Lutte pour la rëintegration des femmes licienciées¨ (¨Strijd voor reintegratie van ontslagen vrouwen¨)
Van: Federico Pacheco (SOC-SAT Almería)
In: Archipel nr 238, juni 2015 [1]

De industriële landbouwsector van Almería (zuidoost Spanje) floreert door de uitbuiting van migranten die vanwege hun moeilijke situatie naar Europa zijn gekomen. De strijd van de werkneemsters bij Bio Sol Portocarrero s.l. [2], illustreert het slechte sociale klimaat ter plekke. Bio Sol is een middelgrote agrarische onderneming die biologisch groenten en fruit produceert, inpakt en verkoopt en waar een paar honderd mensen werkzaam zijn.

Vier jaar van strijd door een groep Marokkaanse arbeidsters tegen onterechte ontslagen en slechte arbeidsvoorwaarden mondde in juli 2012 uit in een akkoord [3] tussen Bio Sol en het SOC, de migrantenvakbond Syndicat de Obreros/as del Campo, dat uitging van verbetering van de werkomstandigheden en respect voor vakbondsrechten. De reden dat Bio Sol uiteindelijk aan de onderhandelingstafel verscheen was een golf van solidair consumentenprotest uit heel Europa [4] en de druk die werd uitgeoefend door enkele supermaktketens en een biologische certificeringsinstantie.

Ondanks het tekenen van het akkoord met het SOC accepteerde Bio Sol echter nooit de aanwezigheid van een vakbondsafdeling binnen het bedrijf. In juli 2014 ontsloeg de onderneming vijf vakbondskaders, waaronder de SOC-vertegenwoordigster, die allemaal een vast contract hadden. Bio Sol liet weten zich gekwetst te voelen door de uitspraken van de vrouwen in de documentaire ´Bio-illusie´ die de Duits-Franse zender ARTE in juni 2014 uitzond [5].

SOC-steunmanifestatie BioSol-vrouwen

Door bemiddeling van de certficieringsinstantes BioSuisse uit Zwitserland en Ecovalia uit zuid-Spanje was Bio Sol bereid om opnieuw te onderhandelen met het SOC. Het bedrijf bood aan om de vrouwen een hogere schadevergoeding te geven dan ze via een rechtbank zouden kunnen krijgen. Ook zouden ze een onzeker/flexibel contract krijgen bij een ander bedrijf. Bio Sol weigerde echter hun ontslag ongedaan te maken. Ook wilde het bedrijf niet ingaan op een voorstel van BioSuisse dat uitging van reintegratie in ruil voor reguliere sancties, iets waar de vakbond wel akkoord mee wilde gaan.

De vijf vrouwen hielden desondanks – en in onderlinge solidariteit – vast aan hun eis van reintegratie van alle vijf en startten een rechtszaak wegens onterecht ontslag. De rechtszaak van de eerste 3 vrouwen zou aanstaande vrijdag 10 juli plaats vinden, maar is wegens gebrek aan voldoende rechters uitgesteld tot 11 september [6]. De zaak van de overige 2 dient in oktober.

BioSuisse besloot daarop Bio Sol het recht te ontnemen om twee jaar lang producten te verkopen onder de merknaam ´Bourgeon´. Dat zorgt er voor dat Bio Sol gedurende die tijd geen producten meer mag leveren aan de COOP-winkels in Zwitserland [7]. Zelfs als de verkoop van Bio Sol-producten door gaat via andere markten, zal het bedrijf daar ook moeten rekenen op de mogelijkheid van soortgelijke maatregelen.

solidariteit_met_Bio_Sol-vrouwen

De vijf ontslagen vrouwen zijn  nu al ruim 10 maanden zonder werk. Dankzij een (lage) uitkering en de steun van hun familie en de vakbond hebben ze het al die tijd financieel kunnen redden. Ze ervaren hun situatie echter wel als vernederend en intimiderend en ze voelen zich in de steek gelaten door de andere werknemers. Bovendien zijn ze niet in staat om elders in de regio werk te vinden omdat ze op de ´zwarte lijst´ staan. Afgelopen 7 mei zei een van deze SOC-kaderleden: ¨We willen hun geld niet, we vechten voor onze banen en tegen de onrechtvaardigheid jegens ons.¨

Ondanks de standvastige houding van BioSuise hebben de andere certificeringsinstanties geen stelling genomen. Zo kan Bio Sol in heel Europa ongestoord door gaan met de verkoop van zijn producten onder andere biologische labels. En kan het doorgaan met het in dienst nemen van precaire arbeid(st)ers, hetgeen het vakbondswerk enorm bemoeilijkt. Bovendien heeft het SOC na het ontslag van de vijf vrouwen geen vakbondsvertegenwoordiging meer bij Bio Sol.

Solidariteitsoproep

Het SOC vraagt retailers en bio-certificeerders om de verkoop van Bio Sol-producten tegen te gaan.

Consumenten(organisaties) kunnen dit steunen door de onderstaande protestbrief door te sturen:
LETTER OF SUPPORT; BIOSOL DISPUTE

SOC-SAT Andaluz

Update 7 november 2015

De rechter heeft zich inmiddels uitgesproken over de zaak die de vijf vrouwen aanspanden tegen Biosol Portocarrero en heeft hen in het gelijk gesteld. Zie hier ¨Succesvol verzet van Zwitserse consumenten tegen sociale dump in Spaanse industriële landbouw¨


Meer lezen:

– ¨Einigung Arbeitskonflikt marokanischen Landarbeiterinnen-Biosol Portocarrero, 6. Mai 2011 Dank breiten Unterstützung und Importstopps COOP!,¨ Plattform für eine Sozial Nachhaltige Landwirtschaft, 26 mei 2011.
– ¨Landarbeidsters in Spanje weren zich: Nederlandse steun van vakbonden en consumentenorganisaties gewenst!,¨ Supermacht, 5 augustus 2011.
– ¨Suisse, standards sociaux en agriculture : les grands distributeurs doivent être responsabilisés!,¨ Vía Campesina, 12 februari 2013.
– ¨´Goodness guaranteed ´ (SOMO): duurzaamheidscertificaten garanderen geen fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor landwerkers,¨ Supermacht, 24 mei 2015.
– ¨To: Supermarkets, marketing agents and organic certifiers – An urgent and just solution to the Biosol labour conflict,¨ SOC-SAT Andalucía, 1 juni 2015.
– ¨Huelga de hambre en defensa de su puesto de trabajo,¨ SOC-SAT Almería, 16 juni 2015.
– ¨Campaña de Apoyo a la Lucha de las Trabajadoras de Biosol en Almería,¨ Radioactividad Granada, 19 juni 2015.
– ¨Comunicado de Bio Sol Portocarrero SL sobre la manifestaciones cinco extrabajadoras,¨ Almería 24h, 23 juni 2015.

Noten:
[1] Het artikel is (nog?) niet te vinden op de website van Archipel.
[2] Bio Sol Portocarrero.
[3] ¨El Soc-SAT y la empresa BIOSOL llegan a un acuerdo y termina el conflicto laboral,¨ SOC-SAT Almería, 26 juli 2012.
[4] ¨Las trabajadores de Bio Sol logran hacer valer sus derechos,¨ SOC-SAT Almería, 6  mei 2011
[5] ¨Die Bio-Illusion, Massenware mit Öko-Siegel,¨ ARTE, 3 juni 2014.
[6] ¨Aplazamiento del juicio de Biosol hasta el 11 de septiembre 2015,¨ SOC-SAT Almería, 27 juni 2015.
[7] ¨Das COOP-Biogemüse und die Arbeitsrechte,¨ WOZ, 26 mei 2011 en ¨Coop und BioSuisse stärken Rechten von Gemüsearbeitern, ¨Tagesanzeiger 24 mei 2011

Bron:
¨Lutte pour la rëintegration des femmes licienciées,¨ Federico Pacheco (SOC-SAT Almería), Archipel nr 238, juni 2015.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=5060)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *