Conferentie over voedselverspilling laat grootste verspiller onbesproken

(19 juni 2015) Deze week vergaderen in Den Haag zo’n 400 afgevaardigden uit de hele wereld over voedselverspilling. Staatssecretaris Dijksma organiseert de conferentie. In haar openingstoespraak sprak zij mooie en ferme woorden. We moeten allemaal, dringend minder voedsel weggooien en verspillen. Toch bleef een van de grootste problemen taboe: de enorme verspilling van voor mensen geschikt voedsel voor de productie van veevoer.


(ingezonden bericht van Geert Laugs, Directeur Compassion in World Farming Nederland, 18 juni 2015)

In de rijke landen vullen we onze prullenbakken met vlees, groenten of zuivel die nog niet eens bedorven zijn. Dat is een schandaal, zeker in een wereld waar elke dag 870 miljoen mensen honger hebben en nog veel meer mensen leven op een ongezond want onvolledig dieet.

9 miljard monden

Maar niet alleen de honger is een groot probleem. Naar verwachting zal de wereldbevolking in 2050 gegroeid zijn tot 9 miljard mensen, die allemaal recht hebben op voldoende, gezond voedsel. Vorige week nog zei Dijksma in Rome dat we om meer mensen te kunnen voeden, meer voedsel moeten produceren. Dat is echter een mythe, die als we haar niet ontzenuwen rampzalige gevolgen heeft.

Omgekeerde voedselfabriek

De werkelijkheid is dat de aarde nu al genoeg voedsel levert om ruim anderhalf maal de huidige wereldbevolking te kunnen voeden, als we het maar beter zouden gebruiken. De grootste, en in Den Haag compleet onderbelichte, verspilling is het massale gebruik van voor mensen geschikt voedsel voor de productie van veevoer. Meer dan een derde van het graan en 90% van de soja op aarde worden gebruikt als voer voor dieren in de vee-industrie. Dit is een zeer inefficiënte manier van voedselproductie. Van elke 100 calorieën graan die gevoerd wordt aan kippen krijgen we slechts 12 calorieën aan vlees terug. Voor varken en rund zijn deze cijfers respectievelijk 10 en 3. De vee-industrie is dus een omgekeerde voedselfabriek!

Duurzame veehouderij

Om de problemen werkelijk aan te pakken moeten we de vleesconsumptie in de rijke landen terugdringen en overschakelen op een duurzamere veehouderij. Die concurreert niet met mensen om voedsel maar voedt dieren met producten die niet voor mensen bruikbaar zijn, zoals gras, oogstoverschotten en (behandelde) etensresten. Zo springen we veel zorgvuldiger om met de schaarse natuurlijke bronnen op aarde. We maken meer voedsel beschikbaar voor mensen en we beschermen milieu en dierenwelzijn.

CIWF

Meer lezen rondom dit thema (red. Supermacht):
– ¨Voedselproductie is het probleem, niet voedselverspilling,¨ Joris Lohman (Trouw), 16 juni 2015.
– ¨Wereldwijde actie voedselverspilling en voedselverlies in Den Haag,¨ Rijksoverheid, 11 juni 2015.
– ¨Background note Conference No more food to waste – Policy note,¨ No more food to waste, 7 april 2015.
– ¨How the Great Food War Will Be Won,¨ Jonathan Latham (Independent Science News), 12 januari 2015.
– ¨No waste network¨ (Ministerie van Economische Zaken, Alliantie Verduurzaming Voedsel, Wageningen UR en andere stakeholders).

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=4954)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.