1-8 juli: ´Ground Control – Landbouw- & Klimaatactiekamp´ (Amsterdam)

landbouwactiekamp2015(18 juni 2015) Deze zomer is er weer een goede voedingsbodem voor actie! In een actiekamp in de regio Amsterdam kan iedereen een week lang werken aan een ander landbouwsysteem en campagnes tegen klimaatverandering. Kom mee doen!
.
(overgenomen uit ´SEEDmail #35 – Yes we camp!´ en Groundcontrol)

Al decennia vinden er internationale toppen plaats om iets te doen aan  milieuvervuiling en klimaatverandering. Dit resulteert tot nu toe alleen in schijnoplossingen. De onderliggende problemen worden niet aangepakt. Hoewel alle voorgaande bijeenkomsten zo goed als niets hebben opgeleverd, zullen in december de zogenaamde “wereldleiders” in Parijs bijeenkomen voor weer een VN-klimaattop: COP21. Ondertussen is de gemeente Amsterdam van plan de activiteiten in haar haven te laten groeien, terwijl het al de op één na grootste kolenoverslag van Europa en vele andere zwaar vervuilende bedrijven herbergt.

We kunnen niet stil aan de zijlijn blijven aanzien hoe zij hun spelletje spelen. We gaan meespelen, maar dan wel met onze eigen spelregels. Meer info hier.

Op de website staat inmiddels ook meer over het programma dat je tijdens het actiekamp kunt verwachten. Een gedetailleerd overzicht met workshops en tijdens zal spoedig volgen.

Programma Ground Control

We werken met een open en flexibel programma, met een mix tussen discussies en praktische activiteiten. In de eerste dagen zal er voor de nieuwkomers een introductieprogramma zijn zodat iedereen zijn of haar plek in het kamp weet te vinden. Hierbij wordt ingegaan op consensus besluitvormingstechnieken en het vormen van basisgroepen. Ook kunnen mensen zich voorbereiden op de Climate Games op zaterdag 4 juli door middel van presentaties over de kolencentrale, overslag van kolen en olie, de sojafabriek en andere vuile activiteiten. Die eerste dagen zullen ook diverse praktische trainingen worden aangeboden.

Na de zaterdag ligt de focus van het workshopprogramma meer op achtergronden over diverse landbouw- en klimaatgerelateerde onderwerpen en discussies over toekomstige campagnes en eigen alternatieven.

Van de volgende onderwerpen is al zeker dat ze aan bod zullen komen tijdens  het programma van  Ground Control:

– industriële landbouw en de macht van grote bedrijven
– agro-ecologie, permacultuur, stedelijke landbouw, communautair gesteunde
landbouw

– Community Supported Agriculture, voedsel collectieven, en andere alternatieve
landbouwprojecten

– zaden, zadenwetten en patenten
– het belang van gezonde bodem
– bijenhouden
– TTIP
– de kolenindustrie
– de invloed van landbouw op klimaatverandering
– campagnes en actieplannen rond de VN-klimaattop in Parijs
– online privacy en veiligheid
– tactical frivolity
– Degrowth…
– …en nog veel meer!

Daarnaast zullen er ook een kinderprogramma, excursies, films en live muziek zijn.

Zou jij graag je ervaringen willen delen over een campagne, een project of een gemeenschap waar je deel van bent? Zou je graag een documentaire willen laten zien of muziek willen spelen op het kamp? Een circusvoorstelling geven? Wil je graag je kennis binnen een specifiek veld delen, zoals bijvoorbeeld media-activisme, landbouw, hernieuwbare energiebronnen of wat dan ook? Of wil je een bijdrage leveren in de vorm van een bar shift, vertalingen van teksten of workshop-verslagen schrijven? Neem contact met ons op, we willen graag van je horen! (https://www.groundcontrolcamp.net/en/contact/)

Naast de geplande activiteiten, zal er wat vrije tijd en ruimte expres worden overgelaten zodat deelnemers ter plekke workshops kunnen geven.

The Bla team zal *waarschijnlijk* aanwezig zijn op Ground Control. The Bla team levert apparatuur en ondersteuning voor gelijktijdige vertolking in meertalige bijeenkomsten. Het is een non-profit autonoom collectief gevormd en onderhouden door vrijwilligers betrokken bij grassroots activistische groepen en netwerken over heel Europa. Concreet gesproken houdt dit in dat een presentatie gegeven in het Nederlands of Engels gelijktijdig kan worden vertaald in de taal geselecteerd door de deelnemers en beluisterd door een klein draagbaar radiosysteem, en hetzelfde geldt voor de vragen of tussenkomsten van de deelnemers.

Laat ons weten wat je taalbehoeften zijn zodat we dit samen kunnen voorbereiden met the Bla team, en neem een kijkje op hun website voor meer informatie over dit geweldige collectief.

Over Ground Control

Pak de tent en sta klaar voor actie! Ground Control – een landbouw- & klimaatactiekamp – zal in de regio Amsterdam plaatsvinden tussen 1 en 8 Juli 2015!

De “wereldleiders” zullen voor COP21 tezamenkomen in Parijs in december (samen met vertegenwoordigers van multinationals) – nog een internationale klimaattop na de vorige mislukkingen. Klimaatexperts, wetenschappers, milieuorganisaties en activisten hebben al jaren de waarschuwing gegeven omtrent de snelheid en de omvang van antropogene (door de mens veroorzaakte) klimaatverandering en de dramatische gevolgen, maar geen sterke beslissingen zijn gemaakt om hier tegenin te gaan.

Waarom deze status quo?

Ons economisch systeem is gebaseerd op de fetisj van de groei: een onbereikbaar verlangen om oneindig lang te produceren en te consumeren op een planeet met beperkte middelen. Bovendien is klimaatverandering intrinsiek gerelateerd aan dit verouderde economische systeem dat gebouwd is op het geloof dat vooruitgang mogelijk is of mogelijk is gemaakt slechts door de intense exploitatie van fossiele brandstoffen, voor alle doeleinden. Na talloze energiecrisissituaties en sociale en ecologische rampen, geloven wij niet langer in deze mythe.

Sinds de milieukwestie het politiek debat is ingekomen, zijn wij getuigen geweest van de ontwikkeling van snelle oplossingen om om te gaan met de symptomen van klimaatverandering. Aan de ene kant worden de onderliggende oorzaken van het probleem – de massieve en groeiende uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer en de vernietiging van koolstofputten – niet direct aangepakt. Tegelijkertijd resulteren valse oplossingen uit eerdere klimaattoppen, zoals de implementatie van koolstofkredietsystemen, slechts in nieuwe zakelijke mogelijkheden en winstverhogingen voor de meest vervuilende industrieën.

Wij wijzen green washing campagnes af die proberen bevolkingen te overtuigen dat meer “business as usual” de klimaatcrisis waarmee de wereld wordt geconfronteerd zal oplossen. Woorden als “duurzaam”, “groen” en “milieuvriendelijk” worden betekenisloos wanneer deze worden gebruikt door corporaties als Monsanto en Nestlé.

Klimaatverandering en landbouwactiviteiten

Over Monsanto gesproken; de agrarische sector is een grote speler als het gaat om klimaatverandering. Ontbossing, veeteelt, zwaar gebruik van op olie gebaseerde meststoffen en vervoer, naast andere werkwijzen, maken het een van de belangrijkste industrieën verantwoordelijk voor de milieuproblemen waarmee de wereld vandaag de dag wordt geconfronteerd. Landbouwactiviteiten, met het buitensporig landgebruik, zijn verantwoordelijk voor ten minste ongeveer een kwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Desondanks heeft recentelijk het gebruik van de zin “climate-smart landbouw” terrein gewonnen zonder dat al te veel aandacht wordt besteed aan de verschillen tussen industriële landbouw en kleinschalige landbouw. In de landbouwindustrie worden mono-teelt, teelt van genetisch gemodificeerde organismen, en landbouwbedrijfswerkwijzes vaak gelabeld als “climate-smart”, waardoor deze dus kunnen worden gedefinieerd als verbetering die eigenlijk alleen ten goede komt aan de aandeelhouders van deze bedrijven.

Tegelijkertijd hebben de nadelige gevolgen van klimaatveranderingen een grote invloed op land en landbouw: denk aan toename van onvoorspelbare regenpatronen, extreme weersomstandigheden en droogtes, de invoering van nieuwe plagen, ziektes, schimmels en onkruid… Kleinschalige boeren worden gedwongen zich hieraan aan te passen en hebben het meest te lijden van deze ingrijpende veranderingen, terwijl de industriële landbouw doorgaat met het intensiveren van het gebruik van vervuilende inputs en technieken om de situatie te confronteren. Het is inderdaad een vicieuze cirkel.

Geconfronteerd met de dringende behoefte aan actie tegen klimaatveranderingen en de toestand van ons landbouwsysteem, zijn wij niet van plan om te wachten tot politici mogelijk beslissingen nemen in Parijs terwijl hun onbekwaamheid om het probleem aan te pakken keer op keer bewezen is in de afgelopen decennia. COP21 in Parijs zou een cruciaal moment kunnen zijn voor wat goed voorbereid activisme. We zullen ervoor zorgen dat we niet stille waarnemers zullen zijn, maar deelnemers, van dit risicovolle spel!

Amsterdam

Bovendien vertegenwoordigt de stad Amsterdam de grootschalige neiging van het stimuleren van fossiele brandstoffen en verwoestende landbouwpraktijken. Op dit moment is de stad al de gastheer van de een na grootste doorvoer van kolen in Europa – na Rotterdam – en het is van plan deze stroom uit te breiden, waarbij sommige van ’s werelds meest vervuilende bedrijven al aan het werk zijn ondanks de groene publieke discours die getoond wordt in de media. Kool, olie, graan en chemicaliën worden geïmporteerd, verwerkt en teruggestuurd voor export op een dagelijkse basis. Met andere woorden: naar voedsel wordt gevoed door vuile energie in ruil voor een hoger Bruto Binnenlands Product (BBP) tegen onaanvaardbare milieukosten.

Indien we willen dat er verandering komt, moeten we deze activiteiten blootleggen en standvastig zijn daartegen. Deze zomer zal er een gelegenheid zijn om precies dat te doen, tijdens de tweede editie van “The Climate Games”, die zullen plaatsvinden tijdens een bewogen en inspirerend landbouw- en klimaatactiekamp!

Als een open collectief van individuen willen wij in beeld stappen, onze zorgen laten horen, en gezamenlijk nadenken over positieve alternatieven, welke gelet op de verhitte politieke agenda van dit jaar ook een blauwdruk zou kunnen zijn voor toekomstige actie.

De tijd is gekomen om landbouw en klimaatactie te combineren, tijdens Ground Control! Het kamp zal plaatsvinden tussen 1 en 8 Juli, in de regio Amsterdam.

Wat zijn de doelen van Ground Control?

– Convergentie van mensen en netwerken

Het kamp is een ruimte voor allerlei mensen, afkomstig uit verschillende achtergronden en plaatsen, om samen te komen in een stimulerende omgeving. Tijdens het kamp zullen we de kans hebben om deel te nemen in open en constructieve discussies die klimaat- en landbouwonderwerpen en activistische gemeenschappen met elkaar verbinden. Klimaatrechtvaardigheid en voedselsoevereiniteit zijn met elkaar verbonden. Samen zijn we sterk, en daarom moeten we onze bestaande netwerken versterken en nieuwe connecties tot stand brengen.

– Effectieve verandering: laten we samen oefenen

Voor één week lang, zullen wij ons kamp de vorm geven op de manier waarop wij onze wereld vorm willen geven. We streven naar het opbouwen van een collectieve en inclusieve ruimte om te experimenteren met alternatieven voor het huidige zelfvernietigende landbouwsysteem, de economie gebaseerd op fossiele brandstoffen, en verticale politiek.

We zullen collectieve actiemiddelen en organisatie in de praktijk brengen. Dit betekent een deels open programma van activiteiten waarbij participatie van iedereen welkom is op verschillende niveaus: het delen van ervaring en kennis, koken, opruimen, opbouwen van de infrastructuur, vertalen van workshops, en alles wat je maar kan bedenken.

Er zijn werkelijk vele duurzame manieren om voedsel te produceren, energie te gebruiken, en negatieve menselijk impact op het milieu te vermijden, en tegelijkertijd gemeenschappen op te bouwen. Kom je kennis delen en leer van de alternatieven van andere mensen!

– Weerstand en actie!

Deze zomer zullen we baanbrekende actie ondernemen. Breng ideeën en motivatie: de tijd is gekomen om luid en duidelijk te zeggen waar wij voor staan en deel te worden van een alternatief systeem gebaseerd op rechtvaardigheid en solidariteit, wat al aan het ontstaan is. Of je bekent bent met verschillende types activisme of niet – op het kamp zal je nuttige informatie vinden met betrekking tot de worsteling in het verleden en in de toekomst, en zul je betekenisvolle ontmoetingen hebben.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=4944)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *