Redt poep de koe? (CIWF-pleidooi voor maximeren melkproductie per koe tbv. minder mest en beter dierenwelzijn)

melkkoe-met-volle-uier-foto-ciwf-vrij-van-rechten(9 juni 2015) Opiniestuk Geert Laugs, directeur CIWF (Compassion in World Farming Nederland).

.
.
Nederlandse koeien poepen te veel. Dat weten we al langer. Vooruitlopend op de afschaffing van het melkquotum breidde de Nederlandse melkveehouderij echter zó sterk uit dat de hoeveelheid poep nu de spuigaten uitloopt. Ingrijpen door Europa dreigt en staatssecretaris Dijksma bezint zich op maatregelen.

Die maatregelen zijn onvermijdelijk nu de sector het afgelopen jaar meer fosfaat (een belangrijk en vervuilend bestanddeel van mest) produceerde dan met Europa was afgesproken. Het is immers niet aannemelijk dat een bedrijfstak die zó onverantwoord uitbreidde, en die daar nog steeds mee bezig is, binnen een maand kan garanderen het probleem zelf op te lossen, zoals Dijksma vraagt.

De staatssecretaris denkt nu na over 3 mogelijkheden:  het invoeren van dierrechten, van fosfaatrechten of het maximeren van de melkproductie per bedrijf of per dier. Ik hoop van harte dat de regering de durf heeft voor die laatste optie te kiezen.

De hoge melkgift van de moderne koe zorgt immers voor veel gezondheids- en welzijnsproblemen. De immense uiers maken het koeien lastig normaal te lopen en dragen bij aan kreupelheid. Het vaak voorkomen van uierontsteking hangt ook samen met de hoge melkgift en het altijd binnen houden van koeien (omdat krachtvoer meer melk oplevert dan gras) leidt vaak tot pootgebreken.

De huidige situatie biedt de staatssecretaris de mogelijkheid met een moedig besluit twee vliegen in één klap te slaan. Door de melkproductie per dier te beperken kan het mestoverschot worden teruggedrongen en de gezondheid en het welzijn van de koeien worden verbeterd.

CIWF

Meer lezen rondom dit thema (red. Supermacht):
– ¨Mogelijkheden evenwichtiger fosfaatbalans Nederland,¨ WUR project 1 januari 2013 tot 31 december 2015.
– ¨Zuivelsector grijpt in bij fosfaatproductie,¨ Boerenbusiness, 5 juni 2015
– ¨Groot bedrijf geen bedreiging voor welzijn koe,¨ Boerderij, 4 juni 2015.
– ¨Noordelijke provincies willen onder fosfaatplafond voor landbouwers uit,¨ RTV Drenthe, 4 juni 2015.
– ¨Dagboek en ander voer tegen hoge fosfaatproductie; ‘Zodat koeien minder mineralen uit poepen’,¨ RTV Drenthe, 2 juni 2015.
– ¨Verplicht stellen Kringloopwijzer voor alle bedrijven; geen oplossing voor overschrijding fosfaatplafond,¨ NMV, 1 juni 2015.
– ¨Twee maatregelen en overleg in zuivelsector over fosfaat,¨ Boerderij, 1 juni 2015.
– ¨Kamerbrief over 2e prognose Nederlandse fosfaatproductie 2014,¨ TweedeKamer, 1 juni 2015.
– ¨Trends in beweiden en opstallen van melkkoeien en het effect op emissies naar lucht,¨ CBS, mei 2015.
– ¨Dijksma geeft megastallen melkvee ruim baan, Voor duizenden koeien dreigt een levenslange opsluiting,¨ PvdD, 24 april 2015
– ¨Zet een koe in de wei voor een gezonde veehouderij,¨ Milieudefensie, 2015.
– ¨Duurzame Zuivelketen¨ (2015)
– ¨Weidegang,¨ CBL, 2015.
Meer koeien in de wei ondanks schaalvergroting,¨ CBS, 3 november 2014.
– ¨Fosfaatoverschot 9 miljoen kilo groter,¨ Boerderij, 16 september 2013.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=4896)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *