FNV Handel: urgent maatregelen nodig bij Lidl tbv. beter, gezonder en veiliger werk!

(6 juni 2015) Op 2 juni overhandigde FNV Handel een rapport over de grote werkdruk bij Lidl aan CFO Bziuk. Uit onderzoek blijkt dat de werkdruk daar ruim 3 keer hoger is dan het landelijk gemiddelde en dat 4x zo veel medewerkers problemen ondervindt door het werktempo als bij andere bedrijven. Volgens de Lidl-kadergroep bij Lidl, de FNV en TIE Netherlands moet er snel een eind komen aan deze ongezonde situatie. Ze doen daartoe een aantal aanbevelingen voor maatwerkoplossingen in de winkels en de distributiecentra.

(door Matt Hermers)

De groei- en omzetcijfers van Lidl Nederland zijn goed (voor de aandeelhouders) en het marktaandeel van de discounter groeit meer dan dat van de concurrenten. Er wordt veel geld geïnvesteerd in de bouw van nieuwe distributiecentra. Lidl is nu één van de grootste prijsvechters in de Nederlandse supermarktsector. En op internationaal niveau is het moederbedrijf zelfs nummer 4.

Maar FNV en TIE Netherlands zijn niet tevreden over Lidl waar het gaat om de behandeling van de werknemers. In hun rapport ¨Minder werkdruk voor een betere kwaliteit bij Lidl Nederland¨ van 29 mei stellen ze dat de situatie van de Lidl-medewerkers niet goed is. Zo is er ondanks diverse onderhandelingsgesprekken nog steeds geen nieuwe cao afgesloten. En er is nog veel te verbeteren wat betreft de arbeidsomstandigheden.

Werkdruk en werktempo veel te hoog

Uit een onderzoek in 2014 [1] van de Lidl-kadergroep van de FNV – in samenwerking met andere Lidl-medewerkers en TIE Netherlands – bleek dat het personeel te hoog en te zwaar moet stapelen en tillen en dat de werkdruk structureel te hoog is [2]. Een groot aantal Lidl-medewerkers houdt hier ernstige lichamelijke en psychische klachten aan over.

Dit jaar is er weer onderzoek gedaan naar de werkdruk en de gevolgen voor veilig en gezond werken binnen Lidl. Daarbij is een landelijke enquête [3] gehouden om de werkdruk en de gevolgen ervan binnen Lidl beter in kaart te kunnen brengen. De resultaten staan in het nieuwe rapport met de titel ¨Minder werkdruk voor een betere kwaliteit – Rapport over werkdruk en de gevolgen hiervan voor veilig en gezond werken binnen Lidl Nederland¨ [4].

Een relatief groot percentage van Lidl-medewerkers ervaart de werkdruk als veel te hoog, ook in vergelijking met het landelijke gemiddelde van de werkende beroepsbevolking in Nederland [5]. Deze hoge werkdruk [6] pakt negatief uit voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een groot deel van de medewerkers, zowel in de distributie als in de winkels.

Uitputtend en soms onbetaald werken

Veel medewerkers voelen zich aan het einde van de werkdag uitgeput, kunnen zich na thuiskomst moeilijk ontspannen en willen veelal met rust gelaten worden. De werkdruk heeft dus ook negatieve gevolgen voor de privésfeer, aldus FNV en TIE. Daarnaast blijkt eenderde van de geënqueteerden lichamelijke klachten over te houden aan het werken bij Lidl. Tevens zijn er vele medewerkers die onbetaald (over)werkt zodat ze aan de hoge opgelegde productienormen kunnen voldoen.

De Lidl-kadergroep van de FNV wil dat hier een einde aan komt. Alle Lidl-medewerkers moeten kunnen werken onder (gegarandeerd) veilige, gezonde en duurzame arbeidsomstandigheden. En ze moeten dan ook nog na het werk kunnen genieten van hun vrije tijd zonder dat werkproblemen mee worden genomen in de privésfeer. Bovendien moeten er realistischer productienormen komen zodat het personeel zich niet gedwongen voelt om onbetaald werk te verrichten.

¨Wij willen een lagere werkdruk voor een betere kwaliteit!¨

Het Lidl-management heeft weliswaar een aantal van de aanbevelingen uit het onderzoek van 2014 (“Lidl vertil je niet aan je succes”) doorgevoerd. Dat is mooi, maar de kadergroep vindt dat het nog beter kan en moet. Er is urgent behoefte aan het doorvoeren van de overige voorgestelde verbeterpunten. De nu afgenomen enquête bevestigt de te hoge werkdruk en de gevolgen.

De Lidl-kadergroep en opstellers van het rapport doen daartoe een aantal aanbevelingen voor urgente verbeterpunten:

• Gezamenlijk onderzoek door werknemers en filiaalmanagers naar de meest gezonde en duurzame productiviteit voor het filiaal in kwestie, ook uitgaande van de gemiddelde besteding van de klant en filiaalspecifieke problemen.
• Per filiaal de mogelijkheden van optimale benutting van de winkel vaststellen in plaats van het opleggen van een standaardformule.
• De productiviteit structureel lager instellen om de werkdruk op filiaalniveau te verlagen.
• Meer mensen inzetten op de werkvloer om de werkdruk individueel te verlagen.
• Bepaalde kostenposten (opleidingsuren, balansuren en de uren van de filiaalmanager) niet ´meenemen´ binnen de productiviteit, zodat meer mensen kunnen worden ingepland. Het gaat hier om mensen die niet daadwerkelijk productie draaien op de werkvloer.
• Filiaalmanagers en assistent-filiaalmanagers moeten het onbetaald doorwerken buiten de klok om stoppen. En dus meer mensen inplannen om de werkdruk van de (assistent-)filiaalmanagers te verlagen.
• Beter toezien op de naleving van bestaande regelgeving die tegengaat dat vers-verantwoordelijken en bakeoff-verantwoordelijke moeten bijspringen bij de kassa.
• Werkroosters in goed overleg met de medewerkers opstellen en tenminste 3 weken van tevoren in de kantine ophangen.
• Een duidelijke procedure instellen die voorkomt dat de verantwoordelijkheid wordt afgewenteld op de werknemers – in plaats van op het management – zodra er minder mensen op de werkvloer zijn dan ingeroosterd.
• Er moeten oplossingen komen voor specifieke klachten (zoals betere kassastoelen tegen rugklachten).
• Distributiecentra en filialen stimuleren om meer met elkaar samen te werken, in plaats van met elkaar te concurreren.
• De verschillende afdelingen in de distributiecentra moeten beter onderling comuniceren om het logistieke proces te stroomlijnen waardoor de werkdruk daalt.
• Medewerkers meer perspectief bieden door ze vaste banen aan te bieden in plaats maximale tijdelijke contracten zonder perspectief. Hierdoor daalt ook de werkdruk, want je hoeft niet elke keer nieuwe mensen in te werken.

Meer lezen:
– ¨Lidl is wereldwijd de vierde grootste retailer,¨ Gondola, 3 juni 2015.
– ¨Petitie: ´Lidl zorg voor leefbare lonen onderin garnalenketen Thailand!´,¨ Supermacht, 21 april 2015.
– ¨Werknemers Lidl distributiecentrum eisen onderzoek naar ´voice-picking´ en verbetering van arbeidsomstandigheden,¨  Supermacht, 2 november 2014.
– ¨Werknemers distributiecentrum Lidl Tiel in actie,¨ FNV Bondgenoten, 30 oktober 2014.
– ¨Lidl-oprichter Schwarz nu rijkste Duitser,¨ Distrifood, 24 juli 2014.
– ¨Lidl kaderleden in actie, mede-geïnspireerd door internationale uitwisseling,¨ Supermacht, 19 mei 2014
– ¨Kadergroepen AH winkels en Lidl bundelen de krachten,¨ FNB Bondgenoten, 17 april 2014.
– ¨LIDL kadergroep in Chili: “Tezamen leren we van elkaar” (TIE-Netherlands),” Supermacht, 7 november 2013.
– ¨Uitwisseling in supermarktsector: “Minder werken, meer verdienen!” (dmv ‘productiemapping’),¨ Supermacht, 17 oktober 2013.
– ¨Miljoenenboete voor Lidl wegens spionage van zijn medewerkers,¨ Supermacht, 7 september 2009.
– ¨Lidl onder vuur?,¨ Supermacht, 1 juli 2007.
– ¨Europees tegen Lidl?,¨ Supermacht, 27 juni 2007.

Noten:
[1] Rapport 2014, ¨Lidl vertil je niet aan je succes¨.
[2] TIE Netherlands leverde een bijdrage door een uitwisselingsproject tot stand te brengen met Walmart-medewerkers in Chili waarbij de kadervorming en organisatie werd gestimuleerd via de ´productiemapping methode´. Zie: ¨Vakbondsopbouw in je supermarkt: ‘Productie-mapping’ binnen LIDL Nederland en Wal-Mart-Chili,¨ TIE Netherlands, 6 maart 2015.
[3] FNV Handel: ¨In 2014 en 2015 is gedurende vier maanden een enquête gehouden onder Lidl-werknemers. In totaal hebben hier 304 mensen aan deelgenomen in de functiegroepen winkelmedewerkers, filiaalmanagers, assistent-filiaalmanagers en distributiemedewerkers. De in het rapport genoemde landelijke gemiddelden zijn afkomstig uit de ‘Benchmark Algemene beroepsbevolking’ van onderzoeksbureau SKB. Deze benchmark bevat gegevens van 104.672 medewerkers uit de periode 2009 t/m 2013. De resultaten van de enquête zijn verwerkt door SKB in opdracht van FNV Handel.¨
[4] Rapport 2015, ¨Minder werkdruk voor een betere kwaliteit¨.
[5] Uit het meest recente rapport: ¨Het aantal Lidl medewerkers wat problemen heeft met het werktempo binnen Lidl ligt maar liefst bijna 4 keer zo hoog in vergelijking met het gemiddelde van werkend Nederland. Ruim drie keer zoveel Lidl medewerkers heeft problemen met de werkdruk in vergelijking met het landelijk gemiddelde.¨
[6] Uit hetzelfde artikel: Per functie verschilt de beleving van werktempo en werkdruk. Vooral in de distributiecentra liggen werkdruk en -tempo veel te hoog. Eén van de mogelijke redenen is dat er voor de voornamelijk Poolse uitzendkrachten collinormen gelden ondanks dat die er officieel niet zijn.

Bronnen:
– ¨FNV Handel: Maatwerkoplossingen per Lidl-filiaal nodig om werkdruk te verlagen,¨ FNV, 29 mei 2015.
– ¨Minder werkdruk voor een betere kwaliteit – Rapport over werkdruk en de gevolgen hiervan voor veilig en gezond werken binnen Lidl Nederland,¨ FNV, TIE Netherlands en FNV Bureau Beroepsziekten, 29 mei 2015.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=4886)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *