Aankondiging Tribunaal tegen Monsanto (Den Haag, mei 2016)

Foto_Monsanto-Tribunal_2016(Update 3 december 2015)

Aankondiging Tribunaal tegen Monsanto 2016

(speech van René Lehnherr, tijdens de Mars tegen Monsanto op 23 mei 2015 in Den Haag). Update: Het tribunaal vindt plaats in oktober 2016, zie hier.
.
¨Goedenmiddag allemaal,

Ik wil hier graag een oproep doen namens het comité dat in 2016 een internationaal Monsanto-Tribunaal gaat organiseren.

Het Monsanto Tribunaal zal in Den Haag plaatsvinden. Den Haag is natuurlijk symbolisch, omdat hier het Internationale Gerechtshof is gevestigd. Met dit tribunaal willen we Monsanto aanklagen wegens misdaden tegen de mensheid. Dat begon met de oorlog in Vietnam, waarvoor Monsanto het gif Agent Orange ontwikkelde en waardoor in Vietnam nu nog in de derde en vierde generatie zwaar misvormde baby’s ter wereld komen. En het gaat door tot en met de boeren in India, Colombia, Mali en vele andere landen die ook vandaag nog slachtoffer zijn van de praktijken van het bedrijf.

Eerst waren wij van plan een klacht in te dienen bij het Internationale Gerechtshof. Maar dat werkt alleen als de aangeklaagde fysiek aanwezig is. Omdat wij niet van plan zijn Monsanto managers gevangen te nemen en naar Den Haag te brengen, is dat dus geen optie. Maar er is nog een andere reden. De Verenigde Staten hebben zich onder president Bill Clinton begin 2000 als lid uit het Internationale Gerechtshof teruggetrokken. Ze zeiden dat het gerecht niet transparant is. En ze hebben een clausule in de statuten achtergelaten waarin staat dat, als een Amerikaanse burger ooit voor dit gerecht staat, de Amerikaanse president diegene middels een gewapende actie kan laten bevrijden. Leuk, toch?

De enige optie was dus ons eigen tribunaal te organiseren. Daarbij zullen enkele honderden mensen uit de hele wereld, die de afgelopen zestig jaar slachtoffer zijn geworden van Monsanto, getuigen. Nadat de rechters en juristen alle getuigen gehoord hebben, zullen ze een oordeel vellen. Als Monsanto schuldig wordt bevonden, dan moet het bedrijf uit Europa verbannen worden wegens de oprichting van een criminele vereniging. En dat moet dan ook in de verschillende Europese landen worden doorgezet, indien nodig met volksraadplegingen. Een belangrijk doel is natuurlijk ook dat dit een signaal uitzendt naar andere landen buiten Europa waar mensen zich tegen Monsanto verzetten.

Het tribunaal vindt plaats onder auspiciën van de Franse filmmaker en schrijfster Marie-Monique Robin. Zij maakte de films ¨The World According to Monsanto¨ en ¨How agroecology can feed the world¨ [1]. Verder zijn Vandana Shiva en haar instituut Vandanya (dat vele lokale zaadbanken heeft opgezet in India en dat strijdt voor voedsel- en zadensouvereiniteit) [2], Hans Rudolf Herren (alternatieve Nobelprijsdrager wegens de bevorderinmg van een veilige, zekere en duurzame mondiale voedselvoorziening) [3] en Olivier de Schutter (voormalig VN-rapporteur voor het recht op voedsel) [4] bij de voorbereiding betrokken, maar ook meerdere docenten van het International Institute of Social Studies hier in Den Haag [5]. Het Franse onderzoeksinstituut Criigen in Caen [6], een gerenommeerd instituut dat zich met onderzoek naar gentechnologie bezig houdt en waaraan de bekende wetenschapper Gilles-Eric Séralini is verbonden, is een van de mede-organisatoren. Een belangrijk aantal Europarlementariërs in Brussel ondersteunt het tribunaal ook. Met al die mensen zijn we dus in goed gezelschap.

Maar voor het welslagen van dit tribunaal is het nu ook heel belangrijk dat we veel steun krijgen van de lokale bevolking hier in Den Haag bij het verzorgen van onderdak voor de internationale delegaties, van transport, vertaling enzovoorts. Ik denk echt dat we enkele honderden mensen hier ter plekke nodig zullen hebben die ons ondersteunen. Natuurlijk hebben we ook geld nodig om dit allemaal te verwezenlijken, dus als je geen tijd hebt, kan je ons ook zó helpen. Daarvoor richten we binnenkort een stichting op, die het geld zal beheren.

Als jullie dus geïnteresseerd zijn om ons hiermee te helpen, kom dan even bij me langs voor meer details. Ik blijf hier even nog een uurtje in de buurt van het podium met een lijst waar zich mensen nu al kunnen inschrijven.

Verdere informatie kunnen jullie op onze website zien. www.monsanto-tribunal.org [7]. Tribunaal met een a, dus internationale versie.
Mailen kunnen jullie naar emailadres monsanto-tribunal

Alvast hartelijk bedankt voor jullie steun¨

Noten:
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Marie-Monique_Robin
[2] http://www.navdanya.org/
[3] http://www.zeit.de/wissen/2013-09/alternativer-nobelpreis-2013/seite-5
[4] http://www.srfood.org/
[5] http://www.iss.nl/
[6] http://www.criigen.org/About-us
[7] Onderaan op deze website is een bijgewerkte lijst van ondertekenaars te vinden. De Engelstalige initiatieftekst is hier te vinden: http://www.monsanto-tribunal.org/english/

————————————

Onderstaande tekst is binnenkort op de website te vinden:


Internationaal Tribunaal tegen Monsanto, wegens misdaden tegen de mensheid

Te houden in mei 2016, Den Haag

De Amerikaanse multinational Monsanto is wereldwijd marktleider op het gebied van biotechnologie en tegelijkertijd een van de meest omstreden ondernemingen van het moderne industriële tijdperk. Van de op dit moment verbouwde genetisch gemodificeerde gewassen, zoals soja, koolzaad en mais, is 90 procent afkomstig van dit bedrijf. Het lijkt erop dat Monsanto vroeg of laat de gehele voedselketen zal beheersen.

De activiteiten van Monsanto beperken zich echter bij lange na niet tot genetisch gemodificeerde gewassen. Zo is het bedrijf al sinds 1935 verantwoordelijk voor de wereldwijde verbreiding van pcb’s. Later verdiende het miljoenen aan het ontbladeringsmiddel Agent Orange en andere dioxine houdende producten. Monsanto is derhalve een van de grootste milieuvervuilers van de industriële geschiedenis.

De laatste tachtig jaar maakte Monsanto zich schuldig aan onder meer de volgende misdrijven:
– honderdduizenden mensen werden ziek of stierven na vergiftigd te zijn door producten van Monsanto;
– honderdduizenden boeren gingen failliet;
– in Vietnam worden in de vierde en vijfde generatie nog kinderen geboren met misvormingen die veroorzaakt worden door contact met Agent Orange, een ontbladeringsmiddel dat tijdens de Vietnamoorlog veelvuldig door de Amerikanen werd ingezet. Ook duizenden Amerikaanse oorlogsveteranen lijden aan ziektes die te wijten zijn aan dat middel.
– In Noord- en Zuid-Amerika zijn miljoenen hectaren land en enorme watervoorraden vervuild door het excessieve gebruik van onkruidverdelger Roundup.

Monsanto kon zijn meedogenloze bedrijfsvoering tot dusverre overwegend ongestraft verwezenlijken door een doelgerichte lobbystrategie en door infiltratie in het controleapparaat dat zich bezighoudt met de wetten en regels rond veiligheid, landbouw en gezondheid. Ook op het hoogste politieke niveau kan de multinational zijn macht doen gelden. In het boek De wereld volgens Monsanto en in de gelijknamige film, beide van de hand van de Franse documentairemaakster Marie-Monique Robin, wordt op indrukwekkende wijze getoond hoever de invloed van Monsanto reikt, vooral in Noord- en Zuid-Amerika, maar ook op andere continenten.

Tot nu toe is de invloed van het bedrijf in Europa beperkt, maar Monsanto probeert ook hier voet aan de grond te krijgen, bijvoorbeeld door een intensieve lobby tegen de regels die het verbouwen van genetisch gemodificeerde gewassen belemmeren. Het Transatlantic Trade and Investment Partnerschip (TTIP), een vrijhandelsverdrag tussen Europa, de Verenigde Staten en Canada, waarover op dit moment onderhandeld wordt, zou Monsanto heel goed van pas komen, net zoals Nafta dat deed, de North American Free Trade Agreement die in 1994 van kracht werd.

Hoe antidemocratisch Monsanto is, werd onlangs weer duidelijk in El Salvador. Het land kreeg bijna 300 miljoen dollar aan ontwikkelingshulp van de VS op voorwaarde dat de regering lokale maïssoorten van inheemse boeren zou vervangen door genetisch gemanipuleerde maïssoorten van Monsanto.

We moeten er alles aan doen te verhinderen dat Monsanto in Europa – en elders – nog meer invloed krijgt.

Een formele aanklacht tegen Monsanto bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag, wegens misdaden tegen de mensheid en tegen het milieu (ecocide), is juridisch niet mogelijk. We moeten dus ons eigen tribunaal organiseren!

Aan het tribunaal zouden alle groeperingen moeten deelnemen die geconfronteerd worden met de criminele machinaties van Monsanto: boeren, artsen, journalisten, wetenschappers, politici, ambtenaren, juristen, et cetera. Zowel individuele personen als organisaties van deze groeperingen kunnen zich aansluiten.

Het tribunaal zou als volgt kunnen verlopen:

– In de aanloop naar het tribunaal zullen op een speciaal daarvoor gecreëerde website de aanklachten tegen Monsanto verzameld worden.
– De aanklachten worden ingedeeld naar land of naar Monsanto-product. Rond elk land of product wordt een panel samengesteld.
– De panels zullen de aanklachten drie dagen lang bespreken. Hierna zullen gedurende twee dagen de aanklachten gepresenteerd worden en zal het uiteindelijke oordeel geveld worden door een (nog samen te stellen jury.

De nagestreefde uitkomst is dat Monsanto een Europaverbod krijgt opgelegd. Dankzij omvangrijke berichtgeving in de media zal het tribunaal en zijn oordeel onder de aandacht komen van een breed publiek. Een veroordeling van Monsanto in Europa zal zeker ook een signalerende werking hebben op andere continenten.

Op dit moment zoeken wij personen en organisaties die deel willen uitmaken van ons ondersteunend comité.

Wij zouden heel blij zijn met uw steun en nodigen u uit hieronder te tekenen.

Met vriendelijke groet, namens het organiserend comité,

René Lehnherr

Onder auspiciën van Marie- Monique Robin

Amsterdam, februari 2015.

Voor meer informatie: emailadres monsanto-tribunal

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=4838)

7 gedachten over “Aankondiging Tribunaal tegen Monsanto (Den Haag, mei 2016)

 1. I think everyone is aware of the exploitation of farmers and the mandatory use of pesticides in countries such as the USA, India and Bananarepublics and the influence on Octrooibureau’s of Monsanto. Soon we have again the 4th March against Monsanto, where around 3 million people world-wide will participate at. Also in the Hague there will be this year hold the Tribunal against Monsanto. There people from all over the world will report on the misery that the company has caused. So far the conclusion is that all those actions hardly have had no (or to little) affect on the “power” of the company. Would it not be a good thing to join all these activities, with the intention to sue the compagny for compensate the affected farmers for all the misery that Monsanto has caused.
  To start such a process it will, I think, be necessary to creat a foundation.
  Via crowfunding, where sympathizers could contribute just some dollars at, one could
  contribute in the cost of such a process. Comments and proposals how to organize this?. This proposal I also send to the organizers of the Tribunal and the March against M.

 2. In Oeganda worden de hutten, onder druk van de overheid, met DDT bespoten als middel tegen de malariamuggen. De kosten zijn veel hoger dan de aanschaf van muskietennetten. Het bespuiten heeft een nadelige invloed op de vaak toepaste biologische landbouw in dat land. Burgers die bezwaar tegen het spuiten maken moeten er op rekenen dat ze naar het politiebureau moeten gaan en straf krijgen. Het DDT is in de moedermelk aangetoond.
  In India is de overheid op een eiland eigenaar van DDT fabrieken. Het gebruikte en verontreinigde water wordt in rivieren geloosd met als gevolg dat de visstand nagenoeg uitgestorven is. Activisten worden aangevallen

 3. Het Tribunaal vindt pas in 2016 plaats. Zeer waarschijnlijk zullen er zeer belangrijke zaken mbt zowel Monsanto, en ik hoop ook Syngenta, BASF en Bayer, vastgesteld worden, en hoe zaken rondom gmo en pesticides en het omgaan met patentrechten anders zouden moeten. Wat zo jammer is, is dat de bevindingen waarschijnlijk niet meegenomen zullen worden bij de handelsverdragen; en dat zou eigenlijk toch moeten.
  Het is begrijpelijk dat het organiseren van een dergelijk Tribunaal veel effort kost.

 4. Medio februari 2012 was Monsanto is in het Franse Lyon schuldig bevonden aan de vergiftiging van een Franse boer. De graanboer ademde in 2004 dampen in van het product Lasso, een Monsanto onkruidverdelger. In mei 2005 toonde onderzoek aan dat zijn lichaam sporen van chloorbenzeen en anachloor bevatte, de hoofdbestanddelen van het product. Drie jaar later werden zijn problemen erkend als een professionele ziekte. De graanboer startte daarop een procedure op tegen Monsanto.
  Hij verwijt Monsanto het niet verstrekken van adequate waarschuwingen op het etiket van het product. Monsanto zou er alles aan gedaan hebben het product op de markt te houden terwijl de risico’s van het product al in de jaren ’80 vastgesteld werden. Toen verbood o.a. Canada het product. Pas in 2007 werd Lasso ook van de Franse markt gehaald. Het is de eerste keer dat een fabrikant van pesticiden wordt veroordeeld voor vergiftiging. Deze uitspraak kan van grote waarde zijn voor andere zaken tegen fabrikanten van pesticiden.

 5. (ingekort door de redactie) Hoe het Zwitserse Syngenta Columbiaanse boeren uitbuit

  Niet alleen Monsanto buit arme boeren uit, ook Syngenta weet van wanten. In Columbia staan boeren onder financiele druk, en mogen alleen nog maar gecertificeerd zaadgoed gebruiken dat afkomstig is van bedrijven als Syngenta.
  In 2011 trad in Colombia resolutie 970 in werking. Volgens vicevoorzitter García Serna van de Nationale Vereniging van Colombiaanse boeren worden sindsdien de rechten van ca. 3,5 miljoen boerengezinnen massaal geschonden. Voorheen kon men zonder enige beperking zaden kopen en ook gebruiken. Sinds het handelsverdrag met de VS en de EU gesloten is, mag dat wettelijk niet meer. Boeren zijn gedwongen om gecertificeerde zaden van Syngenta, Monsanto of DuPont te kopen.

  Hoewel Colombia ondertekenaar is van het verdrag van de Internationale Vereniging voor de Bescherming van Kweekproducten (UPOV), zijn boeren sinds het handelsverdrag met de VS (1991) verplicht voor elke zaaiperiode nieuw zaad in te kopen anders is dat in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van de fabrikant. Syngenta berekent het zes-voudige voor een kilo maiszaad in Colombia. Maar dit gmo-zaad is, anders dan het lokale zaad, minder resistent tegen de tropische ziektes en behoeft extra veel dure perticides (van Syngenta, Monsanto en DuPont).

  Naar aanleiding van een klacht bij het Colombiaanse Constitutionele Hof, beslisten de rechters dat het omstreden artikel van UPOV 1991 niet in de vrijhandelsovereenkomst met de Verenigde Staten opgenomen had mogen worden. Daarover is namelijk geen referendum gehouden zoals de grondwet bepaalt. Volgens de rechter moet het copyrecht worden herzien, want bedrijven zoals Syngenta kunnen boeren wettelijk vervolgen, als ze zaad gebruikten dat ook maar enige overeenkomst vertoont met dat wat dat bedrijf produceert. De strafmaat – maximum gevangenisstraf tot acht jaar – wordt verder alleen toegepast tegen drugshandeleren die meer dan 20 kg cocaine dealden. Na de uitspraak was dat verboden.

  Een documentaire over de concrete gevolgen van resolutie 970 is te zien op :
  http://www.tageswoche.ch/de/2015_08/international/681279/Saatgut-Monopol-treibt-Bauern-in-den-Ruin.htm

  Het argument van de gmo-leveranciers dat gmo-zaden zullen bijdragen aan de strijd tegen de honger, wordt tegengesproken door de VN-organisatie UNCTAD, die stelt dat er al genoeg levensmiddelen worden geproduceerd om tot 14 mrd mensen te voeden.

 6. Het lijkt vrijwel uitgesloten om een claim voor schadevergoeding in te dienen voor mensen die getroffen zijn door het door Monsanto gemaakte Agent Orange. Want niet Monsanto, maar de Amerikaanse overheid heeft uiteindelijk willens en wetens het middel ingezet, en Clinton heeft ervoor gezorgd dat Amerikaanse overheden en burgers niet door het Internationaal Gerechtshof aangeklaagd kunnen worden.
  M. kan wel voor een schadeloosstelling aangeklaagd worden, o.a. wegens de blootstelling aan glyfosfaat. Daarbij moet dan onomstotelijke bewezen kunnen worden dat M. op de hoogte was van de schadelijke gevolgen op de gezondheid van de getroffen boeren in India elders. Maar niet alleen M. leverde glyfosfaat, ook bedrijven zoals Syngenta, BASF en Bayer enz. deden dat. Dus ook die zouden voor een schadeclaim aangeklaagd moeten worden. Het grote probleem zal zijn om een relatie tussen glyfosfaat en ziekteverschijnselen aan te tonen. Dat zal een zeer intensief onderzoek vergen, waarbij het verschil tussen de gezondheid voor en na gebruik onomstotelijk aangetoond moet worden. Dat vraagt om een juist gezondheids/ziektebeeld van de betrokkene; of dat in bv. India aanwezig is, is de vraag. Om de juiste criteria voor een beoordeling vast te leggen, zal de hulp van een of meerdere epidimologen nodig zijn. Ook zal het noodzakelijk zijn om de juiste, onafhankelijke en gedreven letseladvocaten beschikbaar te krijgen. Het Franse voorbeeld nemende, lijkt een klacht in het betroffen land zelf de beste optie, mits het bedrijf daar vertegenwoordigd is. Een klacht van het Europese Hof van Justitie is, met de Clinton-doctrine als voorbeeld, vrij moeilijk haalbaar.

 7. Het uiteindelijke resultaat van het Tribunaal zal hoogstwaarschijnlijk een opsomming zijn van kwalijke praktijken waaraan Monsanto zich schuldig heeft gemaakt. In hoeverre de bevindingen in de media en bij de politici uiteindelijk zullen aanslaan, is afwachten.

  Zou het daarom niet zinvol zijn om het bedrijf daar te raken waar het echt gevoelig voor zal zijn, namelijk het afromen van haar winsten; en dat door ook schadeclaims voor de getroffenen te gaan indienen? Dat betekent dan wel een jarenlang proces onder leiding van (waarschijnlijk geen goedkope letseladvocaten). Zulke proceskosten zullen in de miljoenen lopen.

  Zou het geen goed idee zijn om, via de organisatie van „March against Monsanto“ sympatisanten op te roepen om daarvoor enkele dollars te doneren?

  Als referentie voor de kans van slagen geldt misschien de collectieve klacht van Canadese rokers, die na een procedure van 17 jaar, ertoe geleid heeft dat, vanwege onjuiste voorlichting over het tabaksgevaar, een aantal tabaksproducenten aan ca. 900 duizend mensen een schadevergoeding van in totaal 15,5 mrd moeten betalen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *