Doe mee aan de picketline ´Ahold teken het Fair Food Programma!´ op 15 april (Amsterdam)

Mensenrechten-niet-gratis2(8 april 2015) (update) Op 15 april houdt supermarktconcern Ahold (moederbedrijf van Albert Heijn) haar jaarvergadering. De campagnegroep FairFoodforAhold organiseert kort van te voren een picketline. Daarbij worden aandeelhouders en bestuur opgeroepen om het Fair Food Program van de Coalition of Immokalee Workers te tekenen dat betere rechten en loon garandeert voor de landarbeiders aan de onderkant van de Ahold´s aanvoerketen. Doe mee en kom om 12 uur naar het Muziekgebouw aan het IJ te Amsterdam.

.
Oproep van het FairFood for Ahold coördinatieteam:
[English below]

Graag informeren we jullie hieronder over een belangrijk evenement ter ondersteuning van rechtvaardigheid voor landarbeiders op 15 april aanstaande. Wij hopen dat je mee kunt doen en dat je dit bericht ook verder verspreidt in je netwerken! Fijn als je ons wilt laten weten of je komt, via fairfoodforahold AT gmail.com.

Verder komt er ook nog een open brief aan die binnenkort ter ondertekening beschikbaar zal zijn. Als je een organisatie vertegenwoordigt die geïnteresseerd zou kunnen zijn in het ondertekenen daarvan, laat het ons weten via ons emailadres, dan sturen we de informatie aan je op.

De komende dagen volgen meer details op de campagnepagina op facebook en op de pagina van het evenement.

.
* 15 april 2015: Picket-line voor Fair Food, bij de aandeelhoudersvergadering van Ahold

Tijd
: 12.00 – 14.30 uur
Locatie: Muziekgebouw aan ‘t IJ, Piet Heinkade 1, Amsterdam

Waarom?
In de afgelopen 5 jaar hebben Nederlandse burgers en sociale bewegingen Ahold opgeroepen om een Fair Food overeenkomst te tekenen om bescherming te bieden tegen moderne slavernij in de aanvoerketen. Deze overeenkomst is onderdeel van een programma waar de stem van de werker een belangrijke plek heeft: het gaat hier om worker-driven social responsibility. Dit is ontwikkeld door de in Florida gevestigde landarbeidersorganisatie Coalition of Immokalee Workers (CIW), waarvan de leden, vaak in een situatie van uitbuiting, de tomaten plukken die in de winkels van Ahold in de VS verkocht worden. Sluit je aan bij de CIW en Nederlandse arbeiders en activisten met de eis aan Ahold om rechtvaardigheid in de keten te verzekeren en om druk uit te oefenen op het bedrijf om het Fair Food programma nu zonder verder uitstel te ondertekenen.

Welkom dus op een leuke en levendige picket op de 15e april. Als het kan, kom dan in Albert Heijn blauw (maar dat hoeft natuurlijk niet). Er zullen borden en spandoeken beschikbaar zijn; maar voel je vrij zelf wat mee te nemen.

Facebook evenementspagina: https://www.facebook.com/events/1421621918143931/

Ahold-1-cent-
Voor meer achtergrondinformatie op Supermacht, zie https://www.supermacht.nl/category/s22/c69-tomatenplukkers-ahold/


Update
overige campagneactiviteiten:

– De petitie ´Call to Ahold ´A responsible retailer listens to its workers´ (NL, ENG)´ kan nu worden getekend.

–  14 april van 9 – 11 uur: Discussie over strijd tomatenplukkersorganisatie CIW en hun Fair Food Programma. Plaats: kamer 4.42, International Institute of Social Studies, Kortenaerkade 12, Den Haag. Aanwezig: vertegenwoordigers van CIW en mensenrechtenorganisatie NESRI.

– (deze gaat niet door !) 14 april van 15 – 17 uur:  Discussie over strijd tomatenplukkersorganisatie CIW en hun Fair Food Programma. Plaats: Zolderruimte, Transnational Institute, De Wittenstraat 25, Amsterdam. Organisatie: Fairfoodforahold. Aanwezig: vertegenwoordigers van CIW en mensenrechtenorganisatie NESRI.

17 april: debat over activisme tegen transnationale ondernemingen en vrijhandelsakkoorden, naar het jaarthema van de internationale boerenbeweging La Via Campesina.
Vrijdag van 12:15-14:30 uur.
Sprekers: Lucas Benitez (medeoprichter van CIW), Martha Jane Robbins (PhD student aan het ISS, voormalig actvist van La Via Campesina en de National Farmers Union, Canada) en Liselotte Bredius (medeoprichter van Den Haag In Transitie). Moderator: Alberto Alonso-Fradejas.
Plaats: Atrium of International Institute of Social Studies, Kortenaerkade 12, Den Haag. Organisation: ISS Environmental Committee and Agrarian Food and Environmental Studies (AFES).

23 april (´s avonds): debat over de rol van mensenrechten, noodzaak van deelname aan Fair Food Programma door Nederlandse supermarktbedrijven en de positie van Nederlandse boeren/telers en landarbeiders in voedselketens. Organisatie: OtherWise/Boerengroep Wageningen (Meer info volgt).

– 30 april (vanaf 19:30 uur): filmvertoning ´Food Chains´ in Utrecht. (onderdeel ´Hungry for Justice´ films&debates serie) en debat met iemand van de fairfoodforahold-campagne. Organisation: FIAN Nederland, meer info hier.

Facebookpagina van de fairfoodforahold-campagne.
————————————————————————————————————————

IN ENGLISH:

Please see below for information on a critically important upcoming event in support of farmworker justice on the 15th of April. We hope you can participate, and please spread the word among your networks!

RSVPs would be appreciated to fairfoodforahold AT gmail.com.

Also, there is an organizational sign-on letter related to this campaign. If you represent an organization that might be interested in signing on, please let us know, and we will share it with you.

Further details will be added to the campaign’s facebook page in the coming days and to the event page.

.
* 15 April 2015: Rally for Fair Food at the Ahold Annual General Meeting

Time: 12:00-14:30 hr
Location: Muziekgebouw aan ‘t IJ, Piet Heinkade 1, Amsterdam

Why?: For the past 5 years, Dutch citizens and social movements have been calling upon Ahold to sign a Fair Food Agreement to protect against modern-day slavery in its supply chain. The Fair Food Agreement is part of a worker-run program developed by the Florida-based farmworker group the Coalition of Immokalee Workers (CIW), whose members pick the tomatoes sold into Ahold’s US-based stores, often under highly exploitative conditions. Join with the CIW and Dutch workers and activists in demanding fairness throughout Ahold’s supply chain and in pressuring Ahold to sign a Fair Food Agreement NOW.

Please join us for a fun and lively picket line on the 15th, and if possible, wear Albert Heijn-colored blue (though that’s optional). Signs and banners will be available, but feel free to bring your own as well.

Facebook event page: https://www.facebook.com/events/1421621918143931/

.
Update of other campaign activities:

– The petition ´Call to Ahold ´A responsible retailer listens to its workers´ (NL, ENG)´ can be signed now.

–  14 april from 9 – 11 uur: Discussion about the struggle of the tomatoe pickers organisation CIW and their Fair Food Programma. Location: room 4.42, International Institute of Social Studies, Kortenaerkade 12, Den Haag. Present: representatives of CIW and human rights organisation NESRI.

– (this one has been cancelled) 14 april from 15 – 17 uur:  Discussion about the struggle of the tomatoe pickers organisation CIW and their Fair Food Programma. Location: Attic, Transnational Institute, De Wittenstraat 25, Amsterdam. Present: representatives of CIW and human rights organisation NESRI.

17 april: debate on activism against transnational corporations and FTAs, in line with this year’s theme of the international peasant movement La Via Campesina.
Friday from 12:15 to 14:30 h.
Speakers: Lucas Benitez (Co-founder of CIW), Martha Jane Robbins (PhD Student at ISS, former activist in La Via Campesina and the National Farmers Union, Canada) and Liselotte Bredius (Co-founder of Den Haag In Transitie). Moderator: Alberto Alonso-Fradejas.
Location: Atrium of International Institute of Social Studies, Kortenaerkade 12, Den Haag. Organisation: ISS Environmental Committee and Agrarian Food and Environmental Studies (AFES).

23 april (´s avonds): debate about the role of human rights, the necessity of participation of Dutch supermarket chains and the position of Dutch farmers/growers and land workers within food chains. Organisation: OtherWise/Boerengroep Wageningen (More info will follow).

30 april (vanaf 19:30 uur): film screening ´Food Chains´ in Utrecht. (onderdeel ´Hungry for Justice´ films&debates serie) en debat met iemand van de fairfoodforahold-campagne. Organisation: FIAN Nederland, meer info hier.

Facebookpagina of the fairfoodforahold-campaign.

(verkort weblink: https://www.supermacht.nl/?p=4594)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *