´Puur & Eerlijk´, echt een niveau te hoog voor Albert Heijn…

fairfoodlabel(12 januari 2015) Supermarktconcern Albert Heijn maakte de afgelopen week bekend dat het een van zijn keurmerken – het Puur&Eerlijk label – uitfaseert, zonder overigens duidelijk aan te geven waaróm deze stap is genomen. Het grootwinkelbedrijf komt nu met een nieuw label – AH Biologisch. Dat moet inspringen op de veranderde wensen van de consument en zal een uitgebreid assortiment aan biologische producten omvatte . Kritiek op Albert Heijn roept de vraag op hoe puur en eerlijk het supermarktconcern is…

(door Rob Bleijerveld)

AH gaf ook aan dat het Puur&Eerlijk merk nu biologische, ecologische, fair trade en scharrelproducten omvat [1]. De biologische producten [2] zullen geleidelijk aan gaan vallen onder het AH Biologisch label. En het scharrelvlees, de fair trade en de ecologische producten zullen in de loop van 2015 worden opgenomen in het AH Huismerk-assortiment ¨met behoud van keurmerk en kwaliteit¨. Voor de Puur&Eerlijk-producten die verdwijnen komt ¨een goed A-merk alternatief in de plaats¨.

Volgens een artikel in de NRC [3] staat het concern onder druk door omzetverlies, stagnerend marktaandeel [4] en reputatieschade (zoals door kritiek op ‘nieuwe Hollandse kip’-introductie [5], een rechtszaak door franchisenemers [6], een mislukte bonuskaartbeleid [7], en de fameuze avocadoloze gaucamole [8]). Volgens deze krant is AH in het defensief gedrongen en moet het zijn toevlucht nemen tot tal van afleidingsmanoeuvres.

Zo werd onlangs na jaren van trouwe dienst de populaire ¨supermarktmanager Van Dalen¨ opgeofferd. En wordt er ingezet op aanpassingen aan de tijdsgeest, zoals een ¨betere broodbeleving¨ [9], verkoop van ´superfoods´ [10] en ´misvormde´ groenten en fruit [11]. En als laatste fenomeen: het afschaffen van het bekritiseerde Puur&Eerlijk label en daarvoor in de plaats de introductie van een biologisch [12] label.

AH verwoordde een en ander onlangs als volgt: ¨Ook staan er diverse nieuwe ontwikkelingen aan te komen op het gebied van assortiment [13], winkelbeleving [14] en betalen [15] met als motto ¨het dagelijkse betaalbaar, het bijzondere bereikbaar¨ maken.¨ In de nieuwe opzet heeft AH vier eigen merken: AH Basic (laagste prijs), AH Huismerk (middensegment), AH Excellent (premium) en AH Biologisch.

Puur en Eerlijk?

De producten die AH sinds mei 2009 [16] aanbiedt onder de naam Puur&Eerlijk producten zouden zijn geproduceerd ‘met extra zorg voor mens, dier, natuur of milieu’ zodat de klant gemakkelijk kan kiezen voor ¨een verantwoord alternatief¨.

Food watch: Puur&Eerlijk is misleidend

De zelfbenoemde ¨voedselwaakhond¨ Food Watch noemde het Puur&Eerlijk label van AH in 2013 echter misleidend [17]. Ze maakte bekend dat onderzoek uit wees dat van de samengestelde producten die AH onder het Puur&Eerlijk-label worden verkocht niet alle ingrediënten biologisch danwel eerlijk verhandeld zijn.

speaker-foodwatch¨Bij de enkelvoudige producten [18] is het helder,¨ aldus Food Watch, ¨die zijn óf biologisch, óf bijvoorbeeld eerlijk verhandeld. Maar bij de samengestelde producten gaat het fout. Het logo puur&eerlijk zegt bij zo’n product alleen dat minstens één ingrediënt verantwoord is. De rest kan net zo goed bestaan – en bestaat ook werkelijk – uit smaakversterkers, E-nummers, dieronvriendelijk vlees of melk uit de bio-industrie.¨ Ook was de voedselwaakhond van mening dat er bij puur&eerlijk geen sprake is van een onafhankelijke instantie die bepaalt welk product aan de vooraf opgestelde criteria voldoet, zoals bij een echt keurmerk het geval is. Slechts één ingrediënt dient gecertificeerd zijn en AH bepaalt verder zelf wat ‘puur&eerlijk’ is.

De organisatie voerde via email en facebook actie waardoor AH een flinke PR-deuk op liep.

De eisen aan de grootgrutter op een rijtje [19]:
1. Alle Puur&Eerlijk-producten moeten zijn gemaakt met respect voor mens én dier én milieu én natuur. Een onafhankelijke instantie moet de vooraf opgestelde criteria toetsen en er op toezien dat ze worden nageleefd;
2. Puur&Eerlijk-producten moeten aantoonbaar biologisch zijn;
3. In visschotels met ASC- of MSC-gecertificeerde vis moeten de overige ingrediënten biologisch zijn’;
4. In de producten mogen geen overbodige – en zeker geen mogelijk schadelijke – E-nummers of andere kunstmatige toevoegingen zitten;
5. Waar relevant moeten altijd fairtrade-ingrediënten worden gebruikt; en
6. Op de verpakking moeten consumenten alle relevante en helder uiteengezette productinformatie kunnen vinden.

Reactie Albert Heijn

De onderneming vindt de aantijgingen van Food Watch ¨onjuist en onterecht¨ onder meer omdat ¨de duurzaamheid van iedere categorie wordt gegarandeerd door een onafhankelijk/bij wet bepaald keurmerk of kenmerk, zoals EKO/EU-blaadje, Fairtrade Max Havelaar, ASC/ MSC, Beter Leven kenmerk en Nordic Swan/Blaue Engel. Deze onafhankelijke keurmerkinstanties garanderen dat AH puur&eerlijk zich houdt aan de door hun gestelde eisen van extra zorg voor mens, dier, natuur of milieu.¨ En ¨Met het merk Albert Heijn puur&eerlijk maken we de klant het gemakkelijk een duurzamere keuze te maken en stimuleren we duurzamere consumptie.” [20]

Overleg mislukt

Op 27 augustus 2013 was er een bespreking tussen Albert Heijn en Food Watch. Volgens laatstgenoemde was de inzet om de eis te bespreken om het Puur&Eerlijk merk écht puur en eerlijk te maken. Maar Albert Heijn kwam niet met verbeterpunten maar hield een pleidooi over hun duurzaamheidsbeleid. Het bedrijf probeerde zich te verschuilen achter Europese wetgeving en de bal terug te spelen naar Food Watch met de opmerking dat de standpunten van Food Watch over de samengestelde Puur&Eerlijk-producten subjectief waren. Toevoegingen als suiker, smaakversterkers en kleurstoffen zouden niet in strijd zijn met de pretentie puur en eerlijk te zijn (en nodig voor om het product aantrekkelijk of smaakvol te maken). Albert Heijn weigerde vervolgens om aan te geven wat de definitie van ´puur´ is en wat de woorden ´puur´ en ´eerlijk´ suggereren [21].

CIW: Unfaire behandeling van landarbeiders

Ook op een ander vlak is het duidelijk dat Albert Heijn nog ver verwijderd is van daadwerkelijk Puur en Eerlijk. Zo bekritiseert de Amerikaanse organisatie van tomatenplukkers, de Coalition of Immokalee Workers (CIW), het Ahold-concern waaronder Albert Heijn valt, al jarenlang wegens zijn weigering deel te nemen aan hun Fair Food programma [22].

Dat programma omvat een keurmerk dat telersbedrijven grondig controleert op vormen van uitbuiting en arbeidsschendingen (onder meer door audits op de velden). Ook zorgt het keurmerk ervoor dat de plukkers een klein bedrag per kilo extra verdienen waardoor hun loon verdubbelt en boven de armoedegrens uit komt. Daarnaast zorgt het voor verbetering van arbeidsomstandigheden en voorziet het in veiligheids-, onderwijs en gezondheidscursussen voor de veelal ongeschoolde arbeiders. Lijst_tekenaars_FF

Keer op keer weigert Ahold echter om aan de eisen van de CIW tegemoet te komen, ondanks dat afgevaardigden van de plukkers jaar na jaar hun eisen nog eens netjes verduidelijken tijdens de Ahold-jaarvergaderingen in Amsterdam, waarbij ze gesteund worden door sympatiserende organisaties in Nederland. Het supermarktconcern beweert doodleuk – en overigens zonder dit concreet aan te tonen – dat de telers in Florida waarvan het tomaten afneemt voldoen aan een eigen keurmerk van Ahold en vindt dat daarmee de kous af is.

Ook dit jaar zal er actie worden gevoerd tegen Ahold met de eis om eindelijk het Fair Food programma (en label [23]) van de CIW te accepteren.

En unfaire behandeling van Nederlands supermarktpersoneel…

En in eigen ´huis´ zijn er ook veel werknemers die erg kwaad zijn over hoe ze door AH worden behandeld. Lees bijvoorbeeld de ingezonden brieven op Supermacht, onder het artikel ¨Ernstige klachten over de behandeling van personeel bij Albert Heijn-vestigingen (update)¨.


Meer lezen:

– ¨Albert Heijn introduceert AH Biologisch, puur&eerlijk verdwijnt,¨ AGF, 9 janauri 2015,
– ¨AH draait huismerk ‘Puur en Eerlijk’ de nek om,¨ Volkskrant, 8 januari 2015,
– ¨AH stopt met Puur&Eerlijk en start biologische lijn,¨ EVMI, 8 januari 2015.

Noten:
[1] In 2013 kwam de categorie duurzame vis nog voor in dit rijtje.
[2] Zie onder meer ¨Albert Heijn geeft biologisch een flinke impuls,¨ Albert Heijn, 8 januari 2015 en ¨AH puur&eerlijk,¨ Albert Heijn, januari 2015.
[3] ¨Albert Heijn zoekt het in afleidingsmanoeuvres,¨ NRC, 10 januari 2015.
[4] ¨´3 redenen waarom Albert Heijn marktaandeel verliest´,¨ Z24, 22 april 2014 en ¨Albert Heijn grote verliezer 2014?,¨ Nationale Franchise Gids, 6 januari 2015.
[5] ¨Albert Heijn misleidt over ‘verantwoorde’ kip,¨ Wakker Dier, 15 juli 2014 en ¨Facebook Albert Heijn bestookt door ‘plofkip’ridders van Wakker Dier,¨ Supermacht, 14 mei 2012.
[6] ¨Franchisers doen dagvaarding Ahold deur uit,¨ Distrifood, 6 januari 2015 en ¨Nieuwe gedragscode franchisesector laat op zich wachten; AH-franchisers dagen Ahold ondertussen voor rechter,¨ Supermacht, 20 november 2014.
[7] ¨Omgang AH met bonuskaart ‘onthutsend’,¨ Distrifood, 5 januari 2015 en ¨Stekker uit AHnoniem-app na dreigement Albert Heijn (privacybescherming, onzin… of niet?),¨ Supermacht, 6 mei 2014.
[8] ¨Albert Heijn haalt avocado-arme guacamole dip uit de schappen,¨ Consumentenbond, 22 juli 2014.
[9] ¨Albert Heijn start brood-offensief,¨ Bakkerswereld, 17 maart 2014.
[10] ¨6 euro voor gojibessen: doe eens normaal!,¨ RTL, 14 mei 2014.
[11] ¨AH introduceert “Buitenbeentjes”, Kromkommer, 16 december 2014.
[12] Biologisch landbouw is gericht op steun voor en instandhouding van bodemgezondheid, ecosystemen en mensen (geen kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen of gentechnologie; wel diervriendelijke veehouderij en zoveel mogelijk biologisch veevoer), maar het kan toch – anders dan ecologische landbouw een grote negatieve impact hebben op ecosysteem door milieubelasting, gronduitputting en energieverbruik. Ecologisch is ook altijd biologisch, maar het omgekeerde is niet altijd waar. (bron: ¨Wat is biologisch, bio-dynamisch, ecologisch?,¨ Eerlijke Kost.
[13] ¨Inspelen op de nieuwe koers van Albert Heijn,¨ Food for Food,  17 september 2014.
[14] ¨Albert Heijn experimenteert met neuromarketing,¨ FoodHolland, 8 januari 2015 (nu dode link; was http://www.foodholland.nl/nieuws/artikel.html?id=166124). Zie ook ¨Waarom Albert Heijn neuromarketing gebruikt,¨ Gondola, 9 november 2014, en ¨Waarom neuromarketing de perfecte aanvulling is op bigdatamarketing,¨ Marketingfacts, 17 juli 2014.
[15] ¨Albert Heijn rolt contactloos betalen uit bij AH to go’s,¨ Managements Team, 25 apr 2014
[16] ¨Albert Heijn puur&eerlijk,¨ Eten en Drinken, 28 november 2009.
[17] ¨Albert Heijn puur&eerlijk,¨ Food Watch, augustus 2013.
[18] Zoals koffie, suiker en rijst
[19] ¨FoodWatch roept op tot protest bij Albert Heijn tegen diens ‘misleidende en verwarrende’ Puur&Eerlijk-keurmerk,¨ Supermacht, 17 augustus 2013.
[20] ¨Albert Heijn reageert,¨ Food Watch, 14 augustus 2013.
[21] ¨Gesprek met Albert Heijn grote teleurstelling,¨ Food Watch, 29 augustus 2013.
[22] Zie onder meer:
– ¨The three lies CEOs tell themselves about social responsibility (that only they believe), brought to you by Royal Ahold!,¨ CIW, 27 april 2013,
– ¨BREAKING NEWS: Fresh Market signs Fair Food agreement with CIW!,¨ CIW, 8 januari 2015,
– ¨Royal Ahold executives sidestep the call for Fair Food — again!,¨ CIW, 3 mei 2014,
– ¨´This is not a film about oppression, it’s actually a film about transformation´,¨ CIW, 21 november 2014,
– ¨Verslag Ahold jaarvergadering 2014 mbt Fair Food Program (CIW),¨ Supermacht, 17 april 2014, en de catgeorie ¨Tomatenplukkers – Ahold¨.
[23] ¨New Fair Food Label takes off!,¨ CIW, 27 oktober 2014.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=4429)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.