Woensdag 29 oktober: steunactie voor Andy Hall, aanklager van mensenrechtenschendingen in Thaise ananassector

fairfood-hotspot_pineapple(28 oktober 2014)(Update 2 nov.) Mensenrechtenactivist Andy Hall hangt een boete van ruim 10 miljoen dollar en zeven jaar gevangenisstraf boven het hoofd! Hij is gedaagd voor een Thaise rechtbank omdat hij publiceerde over de zeer slechte behandeling van werkers in de Thaise voedselindustrie. Op 29 oktober wordt hiertegen wereldwijd geprotesteerd. Fairfood International organiseert een dergelijk protest in Den Haag (van 10-12 uur bij de Thaise ambassade aan de Laan Copes van Cattenburch 123) en nodigt uit om deel te nemen.


(door Rob Bleijerveld)

Namens tal van andere maatschappelijke organisaties biedt Fairfood International [1] de Thaise ambassadeur dan een protestbrief aan.
In de brief dringen de ondertekenaars bij de Thaise regering aan om onderzoek te doen naar ernstige schendingen van mensen- en arbeidsrechten bij het ananasverwerkende bedrijf Natural Fruit Co Ltd.

Uit onderzoek door Andy Hall kwam naar voren dat bij dit bedrijf sprake is van slechte arbeidsomstandigheden, maar ook van uitbetaling van lonen beneden het wettelijk minimum, van inbeslagname van officiële documenten, van kinderarbeid en van extreem veel overuren. De regering van Thailand moet hier een eind aan maken, aldus de NGOs. Ook moet Thailand er voor zorgen dat arbeiders zich vrijelijk kunnen uitspreken over mensenrechtenschendingen en dat ze dat kunnen doen zonder bang te hoeven zijn voor juridische repressailles.

Uitbuiting in Thailand

Op 2 september startte het proces tegen Andy Hall [2]. De zaak tegen hem is aangespannen door het Thaise bedrijf Natural Fruit Co., Ltd. Sinds eind augustus wordt er door uiteenlopende organisaties campagne gevoerd [3] tegen dit bedrijf, de Thaise regering en de TPIA (Thai Pineapple Industry Association). Men riep hen op de aanklachten tegen Hall in te trekken. Ook werd bij andere ondernemingen uit de levensmiddelensector aangedrongen om in hun aanvoerketens de arbeidsrechten en mensenrechten te garanderen.

Om aan te geven dat dit de wereld op zijn kop is – de vervolging van een aanklager van mensenrechtenschendingen terwijl de dader vrijuit gaat en door kan gaan met zijn wandaden – krijgt de ambassadeur woensdag ook een omgekeerde taart aangeboden. Eentje met kaarsjes en slagroom aan de onderkant.

Intimidatie van onderzoekers

Niet alleen wordt Andy Hall ten onrechte gedaagd, maar een veroordeling van hem zal ook andere journalisten en NGOs die in Thailand werkzaam zijn ernstig afschrikken zich nog kwetsbaar op te stellen. En dat lijkt nou net de bedoeling.

Een reden temeer om mee te doen aan het protest in Den Haag. Als je niet aanwezig kunt zijn, kun je toch meedoen. Bijvoorbeeld door het ondertekenen van de petitie van SomOfUs ¨Dole: time to take a stand on human rights¨ of deze van Labourstart (voor vakbondsleden) ¨Thailand: Drop the charges against Andy Hall¨.

Wie is Andy Hall?

Hij is een 34-jarige Britse onderzoeker naar mensenrechtenschendingen die het heeft opgenomen voor migranten die in de Thaise exportindustrie werkzaam zijn, zAndy_Hall(fofo-Fairfood)oals de ananas- en garnalensector. In 2013 bracht hij samen met de Finse NGO Finnwatch een rapport uit [4] over ernstige schendingen van arbeidsrecht bij verschillende ondernemingen. Een van die bedrijven is het Thaise Natural Fruit Co., Ltd. In plaats van het opstarten van een eigen onderzoek naar de vermeende schendingen, klaagde het bedrijf Hall aan wegens smaad.

Hall: ¨De Thaise exportgerichte economie is al bijna 30 jaar afhankelijk van miljoenen buitenlandse migrantenwerkers, vooral uit Myanmar (voormalig Birma) en Cambodja. Het gaat veelal om verarmde en laag opgeleide arbeiders die zijn gevlucht voor militaire dictatuur of economische stagnatie. Ze maken 10% (of meer) uit van de totale Thaise arbeidsmarkt. En nemen ruim 50% van de arbeidsplaatsen in de laaggeschoolde intensieve voedselindustrie (en elders) voor hun rekening en dit percentage neemt steeds meer toe.¨

Thaise ellende ook in onze supermarkt

En: ¨Er is sprake van wijdverspreide en systematische uitbuiting door werkgevers, ambtenaren en koppelbazen. De migranten houden zich over het algemeen stil om mishandeling en onderdrukking te voorkomen. Opkomen voor je rechten en vechten voor betere omstandigheden kan hun leven in gevaar brengen. Wereldwijd kopen consumenten producten uit Thailand, maar ze zijn meestal niet of nauwelijk bewust van de wanpraktijken in de Thaise productieketens.¨

Hall werkte al tien jaar in het land en steunde vooral migrantenwerkers uit Myanmar. Hij hielp bij de oprichting van het Migrant Worker Rights Network (MWRN). Hij ondervond naar eigen zeggen nooit problemen totdat Finnwatch begin 2013 het rapport ¨¨Cheap has a high price¨ [4] publiceerde waaraan hij mee werkte. Dat rapport gaat over de slechte arbeidsomstandigheden bij de verwerking van tonijn- en ananas voor export naar Finland. Omdat hij in Thailand woont, was hij een gemakkelijk doelwit en werd hij in 2013 aangeklaagd door mensenrechtenschender Natural Fruit Company Ltd. Hij kwam (voorlopig) vrij na betaling van een dwangsom maar mag het land niet verlaten in afwachting van zijn zaak.

Oproep aan consument, importeur en supermarktketen

Door de solidaiteitsacties is de aandacht van consumentenorganisaties en importeurs steeds meer gericht op de uitbuiting van migrantenwerkers in de bedrijven die onze supermarkten voorzien met levensmiddelen. Hall: ¨It’s time for change in Thailand, and it’s time for consumers, purchasers and retailers to take a stand against abuse of workers, particularly migrants. It’s time for Thai industry to face the reality of the situation, address challenges they face, weed out bad guys and promote the good guys.¨

Update 2 november
(overgenomen uit persbericht Fairfood 30 oktober 2014: ¨Britse onderzoeker vrijgesproken in eerste zaak in Thaise Rechtbank¨)

Door een vormfout in de bewijsvergaring heeft het Thaise Prakanong Hof in Bangkok mensenrechtenverdediger Andy Hall op 29 oktober vrijgesproken van ¨het belasteren van de Thaise onderneming Natural Fruit Co Ltd¨. De rechtszaak was de eerste in een reeks van vier tenlasteleggingen, ingediend tegen Hall voor zijn poging om ernstige mensenrechtenschendingen in het Thaise ananas-verwerkingsbedrijf aan de kaak te stellen. Hoewel deze eerste zaak een positieve uitkomst heeft, wijzen NGO´s wereldwijd op de ernst van de overige rechtszaken. Met deze zaken staat immers de vrijheid van het monitoren en rapporteren van misbruik van werknemers in onze voedselketen op het spel.

Verschillende NGO´s bezochten op dag van de rechtszaak de Thaise ambassades in Washington DC, Helsinki, Londen en Den Haag om hun ongerustheid tegen de rechtszaken te uiten. Mede namens meer dan 30 NGO´s uit de hele wereld, overhandigden zij een brief aan de Thaise ambassadeurs, die de Thaise regering vraagt om de ernstige schendingen van de mensenrechten en de rechten van werknemers gepleegd door de Thaise ananasproducent Natural Fruit Co Ltd., te onderzoeken. Omdat Andy Hall die dag jarig was, werd de brief vergezeld met een omgekeerde ananastaart. Deze symboliseerde de onbalans in de rechtszaak: één man die vecht voor de mensenrechten en wordt aangeklaagd door een machtig bedrijf, terwijl deze zich schuldig maakt aan het schenden van die mensenrechten.

In Den Haag overhandigde Fairfood International de brief en taart aan de Thaise Charge d´Affaires, mevrouw Sirilak Niyom. De zaakgelastigde toonde haar dankbaarheid voor onze bezorgdheid en kondigde aan dat het Thaise Ministerie van Arbeid de beweringen (over mensenrechteschendingen) uit het onderzoek van Hall serieus neemt en onderzoekt. Anselm Iwundu, Directeur Fairfood International zei: “We zijn blij voor Andy dat zijn eerste lasterzaak is afgewezen. Echter roepen we de Thaise overheid op om een duidelijk standpunt in te nemen ter verdediging van de mensenrechten. We hopen verder dat de Thaise overheid op korte termijn maatregelingen neemt ter bescherming van alle werknemers in de Thaise voedselindustrie.”

(…) Hoog resolutie foto’s van de acties over de hele wereld, waaronder Den Haag, is te vinden op ¨International Day of Action for Andy Hall´s photo stream¨.¨

Zie ook:
– ¨Finnwatch researcher Andy Hall trial in Thailand: Charge is dismissed due to unlawful interrogation process,¨ FINNWATCH Persbericht, 29 oktober 2014.
– ¨Defamation Case Dismissed: Andy Hall Team Calls for Thailand to Enforce Worker Rights,¨ Phuket Wan, 29 oktober 2014.

Meer lezen over Andy Hall en Natural Fruit Co:
–  ¨Ongoing serious rights abuses found in export orientated pineapple factories in Thailand,¨ Finnwatch.  
–  ¨Serious human rights violations at Natural Fruit factory,¨ Prachataim, 21 januari 2013.  
– ¨Rights group out to protect Andy Hall,¨ The Nation, 8 augustus 2014.  
– ¨Thailand: Public support for activist Andy Hall grows; trial for case filed by Natural Fruit begins 2 Sept. Business Humanrights.  
–  ¨International Day of Action for human rights defender Andy Hall,¨ Fairfood International, 24 oktober 2014.

Meer lezen over uitbuiting in de (Filippijnse) ananasindustrie:
– ¨Fairfood Sinterklaasactie geslaagd: Del Monte belooft openheid,¨ Supermacht, 11 december 2006.
– ¨Fair Food vraagt 450 bedrijven om openheid over merkproducten,¨ Supermacht, 7 maart 2007.
– ¨Ondersteun verbod op gebruik van Endosulfan-gif door Filippijnse ananasproducenten !,¨ Supermacht, 18 augustus 2008.
ICCO roept op tot aktie tegen ‘foute’ ananassen in de supermarkt …,¨ Supermacht, 24 augustus 2009.
– ¨SOMO-rapport: Bittere bijsmaak van fruit bij Albert Heijn,¨ Supermacht, 8 januari 2010.
– ¨Debating pineapples,¨ Fairfood Internatonal, 11 oktober 2011.  
–  ¨Greetings from the Land of Promise (NL)¨, Fairfood Internatonal, 20 augustus 2013.
– ¨Welcome to the Land of Promise,¨ Fairfood Internatonal, 26 augustus 2013.
– ¨UPDATE: MakeFruitFair-campagne ´Help misbruik van inkoopmacht door supermarkten te stoppen´,¨ Supermacht, 14 januari 2012.
– ¨The Land of Promise – The pineapple industry in Mindanao is causing great environmental and social disruption
Documentaire ¨The Land of Promise?¨
– ¨Paradise Lost – Bitter reality behind working in Philippine pineapple industry,¨ Fairfood Internatonal, 16 oktober 2014
(ook als pdf verkrijgbaar via Supermacht)
– ¨Fairfood ageert tegen onderbetaling bij ananasproductie van Del Monte en Dole in de Filipijnen,¨ FoodHolland, 17 oktober 2014.

Meer lezen over uitbuiting in de (Thaise) garnalenindusttrie:
– ¨Albert Heijn en WNF: schone schijn met duurzame(?) vis,¨ Supermacht, 30 augustus 2011.
– ¨Fairfood International calls for improved working conditions in Thai seafood industry – A joint call to action for key decision makers
Fairfood International, 2 juni 2014.
– ¨Tegengaan van slavernij in de garnalenproductieketen vraagt om deelname en inzet van alle stakeholders,¨ Supermacht, 14 juni 2014.

fairfood-logo
Noten:
[1] Fairfood International is een internationale non-profit organisatie die de sociaal-economische situatie van kwetsbare mensen (kleinschalige boeren, arbeiders (met name vrouwen) en consumenten) wil helpen verbeteren en duurzame voedselproductie en -consumptie bevordert.
[2] Tegen hen werden in februari en juli 2013 een civiele en een strafzaak aangespannen. In juni 2014 werd hij formeel aangeklaagd wegens ¨criminele laster¨. Hij werd daarna op borgtocht vrijgelaten maar zijn paspport is ingenomen. In september 2014 startte zijn proces en op 29 oktober zal het eerste van vijf veroordelingen worden uitgesproken.
[3]  Ondermeer door Walk Free, Labourstart, SumOfUs.
[4] ¨Cheap has a high price – Responsibility problems relating to international private label products and food production in Thailand,¨ Finnwatch, januari 2013 en ¨Out of a Ditch, into a Pond”- Follow-up Research on the Effects of the Finnwatch Report Cheap Comes With A High Price,¨ Finnwatch, begin 2014.

Bronnen:
– ¨Support activist’s fight for human rights in Thai food industry,¨ Fairfood International, 1 September 2014.
– ¨Invitation to join the International Day of Action for human rights defender Andy Hall,¨ Fairfood International, 23 oktober 2014.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=4225)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.