Aldi, bonden en werknemers aan de slag met betere arbeidsomstandigheden en stijl van leidinggeven

(6 juli 2014) Jarenlang legde de bedrijfsleiding van Aldi klachten van personeel en bonden over misstanden op de werkvloer naast zich todat de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) vorig jaar eindelijk ingreep en een onderzoek begon. In oktober werd Aldi opgedragen te komen met een stappenplan ter verbetering van de werkomstandigheden. Begin juli kwamen CNV Dienstenbond en FNV Handel met het bericht dat Aldi een plan van aanpak heeft opgesteld en dat op basis daarvan met de bonden zal worden samengewerkt. De vakbondsvertegewoordigers zijn verheugd dat er verandering komt in de houding van Aldi, maar dringen er bij de werknemers op aan om zich actief te bemoeien met de inhoud van dat plan en de uitkomst ervan.

(door Rob Bleijerveld)

Naar nu bekend is gemaakt heeft discounter Aldi een Plan van Aanpak opgesteld en dat aangeboden aan de bonden en de arbeidsinspectie. Het gaat in op de 9 kritiekpunten van de arbeidsinspectie over de omgang van Aldi met haar medewerkers. De kritiek ging met name over ´ongewenste omgangsvormen´ en een te hoge werkdruk. De negen Nederlandse BV’s van Aldi [1] zullen nu naar eigen inzicht verbetervoorstellen doen en de bonden worden daarbij actief betrokken.

CNV

CNV Dienstenbond wil dat de Aldi-medewerkers constant betrokken blijven bij het proces en actief moeten kunnen bijdragen aan de verbeterplannen. Daarom gaat de bond onder eigen regie aan de slag met werkgroepen die concrete plannen moeten aandragen maar ook moeten zorgen voor meer openheid binnen de gesloten bedrijfscultuur van Aldi. Samen met de medewerkers kan de bond zo toezien op het doorvoeren van verbeteringen. Vakbondvertegenwoordigster Roos Rahimi: “Hopelijk durven de medewerkers hierdoor steeds vaker en duidelijker hun stem te laten horen”.

Volgens de bond heeft Aldi in dit kader zelfs een HRM-afdeling opgezet op holdingniveau. ¨Een mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf. Nooit eerder was er sprake van een professioneel en actief personeelsbeleid bij Aldi. Zo zie je dat het bespreekbaar maken van een bedrijfscultuur, gepaard met de nodige druk en het actief betrekken van medewerkers, voor verandering kan zorgen,¨ aldus Rahimi.

Relativering

In het NRC wordt deze inschatting van een nieuw HRM-beleid overigens gerelativeerd. Een Aldi-woordvoerder zou hebben gemeld dat het ging om de aanstelling van een manager personeelszaken en geen afdeling HRM. Volgens Aldi zou eigen ´psychosociaal onderzoek´ overigens hebben aangetoond dat het bedrijf het niet op alle vlakken slechter doet dan ´vergelijkbare organisaties´.

FNV

Naar aanleiding van het onderzoek vorig jaar door de arbeidsinspectie liet Aldi een personeelsenquête opstellen door Arbodienst Rienks. Daaruit kwam volgens Bondgenoten naar voren dat er bij iedere BV sprake is van (struktureel) overwerk, vermoeidheid en te zware fysieke belasting. Een ander punt van aandacht is de stijl van leidinggeven.

De vakbonden CNV en FNV hebben de uitkomsten van de enquête en het plan van aanpak eerder al gezien en besproken. volgens de FNV zal Aldi nu met de medewerkers moeten komen tot een definitief plan van aanpak voor de verschillende BV´s om te zorgen dat er op een gezonde en goede manier kan worden gewerkt. Ook de FNV roept haar leden op actief mee te denken om tot goede oplossingen te komen. Daarover stuurde FNV Handel hen een brief.

In die brief staat ook meer over enquête en Plan van Aanpak.

Uit de enquête van Rienks blijkt dat zich niet bij elke BV exact dezelfde klachten voordeden en dat er ook verschillen waren per functiegroep. De overeenkomsten waren bij iedere BV: overwerk, vermoeidheid en te zware fysieke belasting. Ook meldden filiaalleiders dat er vaak te weinig tijd was om pauzes op te nemen. Naar de mening van de werknemers zou de leiding veel meer rekening moeten houden met hun gezondheid en ontwikkelingsmogelijkheden. Ook wensen ze meer meer inspraak in het werk en meer tijd om nieuwe collega’s in te werken.

Stappen van Aldi

FNV Handel meldde in haar brief dat Aldi tot nog toe een aantal stappen heeft gezet:
– alle RI&E´s (risico-inventarisatie&evaluatie) zijn geactualiseerd
– een landelijke projectgroep is opgericht waarin alle BV´ zijn vertegenwoordigd
– begeleidingsgroepen per BV zijn opgericht (klankbordgroep, met als doel ´de vloer´ een stem te geven)
– de AWVN (algemene werkgeversvereniging) is als projectleider gecontracteerd
– de adviesrelatie met Rienks is geïntensiveerd, en
– per 1 december 2014 wordt een Human Resource-manager aangesteld (manager personeelszaken).

Verder heeft Aldi een Plan van Aanpak opgesteld, waarin zijn opgenomen:
– een beleid mbt. ongewenste omgangsvormen, een vertrouwenspersoon en een klachtenregeling.
– werkplanningen die moeten uitgaan van afstemming van de hoeveelheid werk en taakverdeling op elkaar en die moeten zorgen voor voldoende afwisseling zodat gezond kan worden gewerkt.
– werkoverleg, voorlichting en instructies, opdat medewerkers voldoende goed worden voorgelicht en geïnstrueerd.
– zorg voor bekendheid en juiste toepassing van cao in het hele bedrijf
– maatregelen zodat iedere werknemer ergonomisch gezond kan werken en bekend is met de risico’s van fysieke belasting.
– inwerktrajecten die moeten uitgaan van voldoende mogelijkheden
– maatregelen zodat iedereen volgens vastgelegde bedrijfsregels wordt beoordeeld en begeleid.
– verandering van stijl van leidinggeven, waarbij bedrijfsgedragsregels op begrijpelijke manier zijn geschreven en waarbij wordt gezorgd dat iedere medewerker ze kent en er naar handelt.
– maatregelen die ervoor zorgen dat alle leidinggevenden beschikken over de vastgestelde competenties en gerichte praktijk managementsvaardigheden.

Kritiek FNV

De FNV is blij met deze opzet, maar wijst wel op bepaalde knelpunten in de opzet van Aldi. Zo zouden in de nieuw opgezette groepen de verschillende functiegroepen apart van elkaar functioneren. De FNV vindt dat niet wenselijk omdat ¨het ene werk namelijk altijd het andere werk beïnvloedt¨. De bond wil dat er gezamenlijk wordt overlegd. Verder is het niet in iedere BV voor iedereen duidelijk wie en waarom diegene gevraagd is voor de klankbordgroep.

Op andere punten zou er rekening gehouden moeten worden met de beschikbaarheid van voldoende tijd en mogelijkheden voor de uitvoering. Bijvoorbeeld waar het gaat om het inwerken van een nieuwe werknemer. Nu gaat dit vaak ten koste van andere werkzaamheden

Wat betreft de bedrijfsgedragsregels meldt de FNV dat er nu teveel zaken in staan die met de huidige bezetting niet op een juiste manier zijn uit te voeren. Nieuwe regels moeten wel voor de medewerkers uit te voeren zijn.

Meer lezen:
– ¨FNV Bondgenoten daagt discounter Aldi voor de rechter,¨ Supermacht, 21 maart 2007.
– ¨Ingezonden brief: Slechte behandeld achter de Aldi-kassa,¨ Supermacht, 3 november 2007.
– ¨FNV-enquete: ALDI-directie schendt CAO-afspraken,¨ Supermacht, 22 maart 2010.
– ¨Personeel van Aldi pikt het niet meer,¨ Supermacht, 8 november 2012.
– ¨Inspectie SZW controleert Aldi,¨ Arbo Online, 11 december 2012.
– ¨Der Spiegel: bespionering van personeel en klanten, en angstklimaat bij Aldi,¨ Supermacht, 7 januari 2013.
– ¨Klachten-meldpunt over Aldi een succes. Komen er acties in de winkels?,¨ Supermacht, 22 januari 2013.
– ¨Arbeidsinspectie onderzoekt behandeling personeel door Aldi,¨ Supermacht, 23 juni 2013.
– ¨Aldi krijgt forse tik van de Arbeidsinspectie,¨ Arbo Online, 18 oktober 2013.
– ¨CNV Dienstenbond: nog steeds klachten Aldi-werknemers, maar directie zegt beleid te willen veranderen,¨ Supermacht, 5 december 2013.
– ¨CNV vraagt Aldi-personeel mee te denken over verbeterplan op werkvloer,¨ Supermacht, 2 mei 2014.

Noten:
Aldi is volgens Planet Retail wereldwijd de grootse discounter. De omzet in 2013 was €61.132 miljoen. Het bedrijf heeft 9781 winkels wereldwijd.
Lidl-omzet nadert Aldi,¨ Distrifood, 27 juni 2014)

Bronnen:
– ¨Arbeidsinspectie en Arbo dienst bevestigen bevindingen FNV Handel bij Aldi,¨ FNV Bondgenoten, 1 juli 2014.
Brief aan de FNV-leden werkzaam bij Aldi.
– ¨Aldi zet eerste, concrete stap naar beter personeelsbeleid,¨ CNV Dienstenbond, 1 juli 2014.
– ¨Aldi neemt manager personeelszaken aan,¨ NRC, 1 juli 2014.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=4035)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *