Dreigende kaalslag van Belgische ´supermarktlandschap´?

(22 juni 2014) Een pas aangekondigde reorganisatie bij de grote retailer Delhaize lijkt de aanzet voor een algehele verandering van het Belgische ´supermarktlandschap´. De komst van Albert Heijn, het succes van discounter Lidl, en een groeiende aanbod van voedsel via andere kanalen zijn daar onder meer debet aan, met op de achtergrond de crisis. Vakbonden en leveranciers vrezen de gevolgen van meer prijsdruk en van ´prijsoorlogen´ die het gevolg zullen zijn. Komt er kaalslag zoals in Nederland?

(door Rob Bleijerveld)

Op 11 juni deelde de leiding van de Belgische supermarktreus Delhaize [1] mee dat de retailer de komende drie jaar veertien van zijn franchise-winkels gaat sluiten (want ´niet-rendabel´) en 2500 werknemers zal ontslaan (want ´te duur´, lees: te oud). Ook wil het bedrijf de lonen verlagen en arbeidsvoorwaarden verslechteren [2].

Delhaize´s ¨Toekomstplan¨

De opbrengst van de keten is volgens de directie de afgelopen jaren teveel onder druk komen te staan. Dat komt door de financieel-economische crisis, de snel toenemende concurrentie en de ¨groeiende structurele kostenhandicap op het vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden in de activiteiten in eigen beheer¨. De crisis heeft de koopkracht van de consument aangetast en deze doet daarom eerder en vaker boodschappen bij de discounters Colruyt, Aldi en Lidl. De prijs is nu een bepalende factor geworden [3]

De loonkostenpost is volgens de concernleiding nu 15 tot 30% hoger dan die bij de belangrijkste concurrenten en de rentabiliteit van de Belgische tak is de laatste drie jaar met 30% achteruitgegaan, vooral door de hogere (loon)kosten bij de winkels in eigen beheer. Die hogere kosten kan men niet meer compenseren met hogere prijzen.

Daarom acht het bedrijf de sluiting van een veertiental winkels, het ontslag van zo´n 2500 laaggeschoolde medewerkers en de ¨aanpassing¨ van de loon-en arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers noodzakelijk. Concreet betekent dat laatste dat de personeelsleden in lagere loonschalen worden geplaatst (zoals bij de concurrenten) en dat er allerlei vormen van flexibilisering worden ingevoerd (zoals de inzet op drukke klantenmomenten en minder daarbuiten). Verder zijn de invoering van technologische innovaties en automatisering nodig om het personeelsbestand uit te dunnen. De aangekondigde transformatie moet de toekomst van Delhaize veiligstellen, aldus de directie [4].

Leveranciers

Delhaize werkt veel met leveranciers uit eigen streek en de reorganisatie treft hen daarom ook [5]. Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) spreekt over versterking van de neerwaartse prijsspiraal die al was ingezet met de entree van Albert Heijn in België. Door een verhevigde onderlinge concurrentie zullen retailers uitgaan van kleinere marges en zullen ze leveranciers dwingen te leveren voor steeds lagere prijzen, zelfs onder inkoopniveau. Dat leidt tot inkomensverlies voor veel landbouwbedrijven en toenemend verlies van werk voor land- en tuinbouwers.

Ook zuivelcoöperatie Milcobel verwacht dat de herstructurering bij Delhaize gevolgen voor haar achterban zal hebben.

Vakbonden

De vakbonden [6] noemen het een ¨shocktherapie met als uiteindelijke doel sociale dumping¨. Volgens hen hebben de werknemers de laatste jaren al heel wat offers gebracht, zoals akkoord gaan met een CAO met polyvalentie (flexibele functieindeling). Ook mocht er geen nieuw personeel worden aangenomen.

Ze zijn kwaad dat het personeel van Delhaize de dupe wordt van het snijden in de kosten. De nettowinst van de Delhaize-groep steeg vorig jaar nog met 71,8 procent (tot 179 miljoen euro) en het concern zit niet in de rode cijfers. Ook verlieten niet al te lang geleden een aantal managers Delhaize waarbij ze een premie meekregen van samen 19 miljoen euro. Een van de vakbondsmensen: ¨Hoe valt uit te leggen aan het kassapersoneel dat hun lage loon nog verder zal afnemen?¨

Het verlies van een deel van de identiteit en het klantenbestand wijten ze aan eerder genomen maatregelen die de concurrentie in de kaart speelden, zoals de uitbreiding van de openingsuren, het lanceren van eigen discountmerken en het terugschroeven van de aangeboden dienstverlening. Al enige jaren trekken de bonden naar eigen zeggen regelmatig aan de bel over het onduidelijke beheer en het gebrek aan een samenhangende commerciële strategie van Delhaize. Zelfs de huidige bewering van de Delhaize-directie dat het bedrijf niet kan standhouden tegen de concurrentie, wordt volgens hen niet gestaafd met een duidelijk commercieel plan hoe om te gaan met de concurrentie.

Stakingen

Op de dag van de bekendmaking van de reorganisatieplannen legde het personeel in zo´n 50 winkels spontaan het werk neer. Ook waren er acties bij het distributiecentrum te Zellik. Tot aan maandag 16 juni bleven een paar tiental winkel gesloten wegens staking. Op woensdag 18 juni was een bijzondere ondernemingsraadszitting over het conflict in het hoofdkantoor van Delhaize in Molenbeek gepland. Die ging niet door omdat de vakbondsvertegenwoordigers daar slechts een verzoek deponeerden tot uitstel van de behandeling tot na de zomer en zich daarna mengden onder de 300 demonstranten die zich voor het gebouw hadden verzameld. Onder de demonstranten was ook een delegatie van Albert Heijn-werknemers.

Een geinterviewde Delhaize-werknemer zei: ¨Ik werk al 38 jaar voor Delhaize. In die tijd is er veel veranderd. Vroeger werden we als mensen behandeld. Nu zien ze ons niet meer als mensen, maar als geld waarmee ze kunnen spelen. De rijken worden rijker en de rest doet er niet toe¨ [7]

Toekomst van de Belgische retailmarkt?

Hoe gaat het met de Belgische voedseldistributiemarkt en hoe ziet de toekomst eruit? In de Belgische media kwamen de afgelopen maanden verschillende retailexperts aan het woord.

Het rapport van het Prijzenobservatorium over 2013 [8] dat in maart dit jaar uitkwam, geeft een beeld van de Belgische retailmarkt ten opzicht van die in de buurlanden. Aan de hand van de prijsniveaus van A-merken wordt geconcludeerd dat de Belgische consument meer betaalt dan de Franse (9,2%), Duitse (8%) en Nederlandse (13%) en dat de prijskloof steeds groter wordt. Redenen voor de verschillen: de beperkte omvang van de Belgische markt, de inkoopvoorwaarden, de loonkosten en de hogere btw.

´Te hoge lonen´

Door de kleinere afzetmarkt zijn de inkoopvolumes van de supermarkten lager en kunnen er minder grote kortingen worden bedongen bij de leveranciers. De loonkosten in Duitsland en Nederland liggen veel lager omdat daar veelal met resp. ¨mini-jobs¨ en studenten wordt gewerkt. Ook worden er in Nederland al jarenlang veelvuldig prijzenslagen uigevochten, iets dat in België tot nu toe nauwelijks voor kwam.

Naar aanleiding van dit rapport adviseert Peter Haegeman, hoofdeconoom van de retailfederatie Comeos [9], om de loonkosten te verlagen en de arbeid in de supers te flexibiliseren.

´Maatschappelijke keuzes´

Ruben Mooijman, chef economie van de krant De Standaard [10], benadrukt daarentegen dat hoge productkwaliteit en goede productieomstandigheden een prijskaartje hebben. Er is een obsessie om uit te gaan van steeds lagere prijzen, maar natuurlijk is voedsel duurder als we tegen hormoonvlees, kinderarbeid, boontjes uit Kenia, chemische conserveringsmiddelen zijn.

Daarbij stelt hij vraagtekens bij de ¨sociale keerzijde¨ van de prijzenoorlog tussen supermarktketens. Een kwart van de werknemers in Duitse supermarkten heeft een mini-job. In Nederland gaat het vaak om scholieren achter de kassa´s en mensen met nul-urencontracten die alleen worden opgeroepen bij grote drukte in de winkel. In Frankrijk zijn alle buurt- en dorpswinkels in de verre omtrek door megawinkels kapotgeconcurreerd, en deze hypermarchés zijn vaak vele autokilometers ver verwijderd van de klant.

De supermarktprijzen zijn volgens Mooijman een weerslag van het nagestreefde maatschappijmodel. Voorbeelden: door de melktoeslag bij extreem lage melkprijzen kunnen boeren in het kleinschalige Belgische landschap overleven en strikte arbeidsregels laten weliswaar weinig flexibiliteit toe maar geven wel een relatieve arbeidszekerheid. Verder kunnen lage consumentprijzen destructief zijn door vermindering van een gevarieerd en kleinschalig aanbod en vergroting van de ¨boodschappen-afstand¨.

´Moordende prijsconcurrentie´

De Jonathan Reynolds, directeur van het Oxford Institute of Retail Management, spreekt in De Morgen [11] over de moordende prijsconcurrentie in de sector en een doorslaggevende rol van de consument. De consument wil steeds meer ¨kwaliteit voor de beste prijs¨ en is mede door de crisis (verminderde koopkracht) toenemend prijsbewust (geholpen door prijsvergelijkingen op het internet). Handelaars en retailers moeten steeds opnieuw met aanbiedingen komen en zo onstaat er een vicieuze cirkel, een neerwaartse spiraal, waarbij de marges steeds kleiner worden en het aanbod verschraalt.

Een vlucht in huismerken zoals in de UK, werkt volgens hem niet. In dat ¨hyperconcurrentiële¨ land verloren de supermarktketens de laatste jaren ondanks deze aanpak toch marktaandeel aan discounters en aan onlineverkoop. Ook gingen veel leveranciersbedrijven failliet doordat ze een grens bereikten qua prijsdaling. Hij denkt dat hooguit drie of vier grotere spelers zullen overblijven met een goedkope en ongevarieerd aanbod (hoewel er altijd plaats zal blijven voor een niche met nieuwe, verfrissende producten of een nieuwe aanpak).

Rondje retailexperts

Kort na de aangekondigde reorganisatie bij Delhaize vroeg de krant De Morgen een aantal retailspecialisten naar hun mening [12].

Patrick Roquas, retailspecialist bij de Rabobank, beschouwt de maatregelen van Delhaize België als voorafspiegeling van de toekomst van de sector: het terugschroeven van arbeids- en loonvoorwaarden en een minder omvangrijk personeelsbestand. Er is nog redelijk wat ruimte voor scherpere prijzen. In tegenstelling tot Nederland en ook elders was er in Belgie nog geen sprake van een felle strijd om de consument op prijsniveau.

De Belgische markt was lange tijd in de greep van Colruyt met een alleenrecht op lage prijs. De komst van Albert Heijn verandert dat, want zijn formule is vergelijkbaar met die van Delhaize en Carrefour, maar de prijs zit (deels) onder het Colruyt-niveau. ¨Het worden moeilijke jaren voor de retail. Hard werken en minder verdienen,¨ aldus Roquas.

Pascale Weber, analist bij KBC Securities, ziet een sneeuwbaleffect optreden: bij een beperkte economische groei blijft de consument voorzichtig. Ondertussen neemt de prijsdruk door de opmars van Albert Heijn (doel AH: in 2016 50 winkels) en Lidl (effectief aanbod van een paar kwaliteitsproducten voor een niet al te hoge prijs) toe. Delhaize kampt met een reputatie van degelijke en kwaliteitsvolle maar ook duurdere keten, en Colruyt heeft te maken met het relatief goedkopere aanbod door Albert Heijn en kan concurrentie verwachten van door een aggressievere aanpak door Delhaize met ´pilot shops´ [13].

Hoewel de Belgische supermarkt nu al ´lean & mean´ is, kunnen de niet- of minder rendabele supermarktfilialen volgens Weber nog worden gesloten. Omdat België nog duurder is dan de landen om ons heen, is er nog marge-ruimte. Hij gaat er van uit dat de prijzenoorlog de komende jaren volop zal woeden. Met name de kleinere supermarkten zullen het slachtoffer worden.

Jorg Snoeck, hoofdredacteur van het vakblad RetailDetail, is het eens met Frans Muller, CEO van de Groep Delhaize, die zei dat er in België per inwoner te veel supermarkten en winkels zijn (5500 supermarkten). In Nederland waren dat er in 2012 4300 op een bevolking die bijna de helft groter is. Snoeckj is overigens van mening dat er nog geen sprake is van een prijzenoorlog, maar dat die wel aanstaande is in België. Hier is nog geen sprake van een ¨echte kaalslag¨ zoals in Nederland.

Een prijzenoorlog eeft gevolgen voor de werkgelegenheid, eerst in de kleinere winkels, daarna in de retailsector. Op korte termijn is er winst voor de consument, op lange termijn gaat het ten koste verlies van productkwaliteit en banen, aldus Snoeck.

E-commerce en andere aanbieders

Alle drie wijzen ze op een toenemend aantal ¨andere retailpunten die voeding aanbieden¨ zoals non-food retailers (zoals Hema en Action), speciaalzaken en tankstations. Ook via de steeds populairder wordende internetwebsites (en hun 24/7-bereikbaarheid) zal de druk op de verkoop in gewone winkels verder toenemen. Recent voorbeeld: Amazon Fresh dat in Duitsland ´s avonds maaltijden levert die ´s morgens zijn besteld. Alle retailers zijn of gaan bezig om activiteiten op dat vlak te ondernemen, Delhaize nu ook.

De experts geven aan dat behalve de kleine winkelondernemers ook de leveranciers de gevolgen van de gewijzigde verhoudingen tussen de retailers zullen ondervinden. De leveranciers zullen meer onder druk worden gezet te leveren tegen nog lagere prijzen zodat de retailers hun marges minimaal kunnen houden. In de leverancierssector is dan ook de volgende herstructurering te verwachten.

Met vervroegd pensioen?

De demissionaire Belgische federale regering heeft ondertussen een ´taskforce´ ingesteld die vakbonden en directie van Delhaize kan bijstaan als nieuwe wetgeving nodig is die het dossier-Delhaize overstijgen en de distributiesector als geheel aan gaan. Volgens minister De Coninck zijn er ¨spanningen in de retailsector die structurele oplossingen vragen.¨ Punten die in dat verband eerder al door de vakbonden naar voren werden geschoven zijn precaire contracten en erkenning van toeristische centra (zondagsopeningen). Naar aanleiding van de Delhaize-kwestie komen nu vanuit de politiek voorstellen voor een ´brugpensioen´ (werkloosheid met bedrijfstoeslag) en voor het minder sterk maken van de link tussen loon en anciënniteit [14]. Ook de Nationale Bank bemoeit zich ermee en stelde dat België dringend iets moet doen aan de loonkosten van oudere werknemers.

Ondertussen bij de concurrentie…

Een verwacht nieuw prijsbeleid bij Delhaize en een hardere concurrentie in de keten kan ook voor prijsvechter Colruyt gevolgen hebben, zo wordt verwacht. Beurs.com meldde overigens dat Colruyt aanstaande maandag voor het eerst een daling van de winst zal aankondigen. ¨Een historisch dieptepunt, en een gevolg van de prijzenoorlog onder de supermarkten,¨ aldus de website. Afgelopen vrijdag aankondigde het concern nog aan dat het over tien jaar 180 Okay-buurtsupermarkten wil uitbaten.

Niet alleen bij Colruyt dient zich de noodzaak tot beleidsaanpassing aan: hypermarktketen Cora dat te maken heeft met een blijvende winstdaling gaf deze week aan zijn kosten te moeten verlagen om een herstructurering te voorkomen. Het bedrijf wil zijn werknemers flexibiler kunnen in zetten, vertrekkende werknemers niet meer vervangen en het brugpensioen gebruiken om oudere medewerkers af te laten vloeien.

….. en bij de achterban van Delhaize

Nadat op 19 juni toch nog een tweede Delhaize distributiecentrum voor 1 dag op slot ging door een staking, lieten op 21 juni ook klanten van de retailer van zich horen. Zo´n 250 klanten en ‘fans’ betoogden tegen de aangekondigde sluiting van ‘hun’ warenhuis in Schaarbeek. In een brief vragen ze Delhaize om hen precies uit te leggen waarom deze vestiging dicht zou moeten en wat er met de ontslagen personeelsleden gaat gebeuren. Ze vragen de retailer ook om hen de jaarrekening, auditverslag en belastingopgave op te sturen.

Sinds 1966 is Delhaize Verhaeren een sociaal bindmiddel in hun wijk en de klanten zijn erg tevreden. ‘Waarom straft de baas van Delhaize ook trouwe klanten?’, vraagt woordvoerster Bouffioux van het ‘Comité Delhaize Verhaeren’ zich af [16].

Meer lezen:
– ¨Wat doen Belgische supermarkten op het vlak van duurzame ontwikkeling? ,¨ Supermacht, 10 december 2006.
– ¨Waarom Belgische supermarkten zo duur zijn,¨ Knack, 9 mei 2012
– ¨Amazon wil ook voedingsmarkt veroveren,¨ Vilt, 19 juni 2013.
– ¨Winstalarm Colruyt voorbode van prijzenslag?,¨ Gondola, 4 februari 2014.
– ¨ ´Race naar de bodem van supermarkten is onethisch´,¨ Vilt, 10 februari 2014.
– ¨Vande Lanotte: ´Vleessector is nu concurrentiëler´,¨ Vilt, 27 maart 2014.
– ¨Ondanks klein marktaandeel zorgt Albert Heijn in België voor veranderende marktverhoudingen en veel onrust ,¨ Supermacht, 30 maart 2014.
– ¨ ´Contractteelt reduceert Amerikaanse boer tot horige´,¨ Vilt/Boerderij, 2 april 2014.
– ¨ ´TTIP is reëel risico voor verlaging EU-standaard´,¨ Vilt, 26 mei 2014.
– ¨Duitsers beducht voor vrijhandel met Canada,¨”Vilt, 3 juni 2014.
– ¨Over marktwerking, omzetstagnatie en verhoudingen in de voedselretail,¨ Supermacht, 5 juni 2014.

(video) ¨Alvo wil Delhaizes overnemen,¨ HLN, 13 juni 2014.
– ¨Europese e-commercemarkt plust zestien procent in 2013,¨ Retail News, 17 juni 2014.

– ¨ ´Lidl in 2018 grootste supermarkt van West-Europa´,¨ Retail News, 17 juni 2014.
– ¨Aandeel Delhaize blijft wegglijden op Brusselse beurs,¨ HLN, 18 juni 2014.

Noten:
[1] Delhaize heeft in België en Luxemburg 854 winkels (waarvan ruim 600 gerund door zelfstandigen) en ruim 15000 personeelsleden. De omzet in 2013 was 5,1 miljard euro en het marktaandeel 25,5%. Wereldwijd telde het bedrijf in 2013 3534 winkels met ongeveer 160000 personeelsleden. Het is ook gevestigd in Griekenland, Roemenië, Bulgarije, Bosnië & Herzegovina en de VS. Delhaize wordt samen Carrefour en Colruyt gerekend tot de ´Grote Drie´ van België.
[2] Een vooraankondiging van de maatregelen werd al gedaan tijdens de aandeelhoudersvergadering op 22 mei (¨Delhaize gaat besparen,¨ Gondola, 26 mei 2014.
[3] Delhaize heeft daarbij het imago duur te zijn. Dat is volgens  expert Billiet, verbonden aan het Gondola-magazine, ondermeer het gevolg van de strategische keuze van een paar jaar geleden om zich te onderscheiden op toegevoegde waarde (bijvoorbeeld via lokale kwaliteits- en bioproducten) en minder op het aanbieden voor een lagere prijs (zoals andere retailers deden). Ook kon Delhaize zijn prijzen lokaal nauwelijks aanpassen, hetgeen prijsvechter Colruyt wel lukt.
[4] Joram De Bock van Gondola vergelijkt deze stap van Delhaize met de herstructurering die het Franse Carrefour vier jaar geleden doorvoerde: ¨Net zoals bij Delhaize nu waren de werknemers te duur, en zijn het geïntegreerde winkels die gesloten of verzelfstandigd zullen worden. Een bijna identiek scenario dus¨. Het verschil: bij de Franse retailer was het destrijds ¨vijf voor twaalf¨ en was het voortbestaan van concern in gevaar. Delhaize maakt nu nog winst, maar wil op tjjd zijn met de reorganisatie (hoewel de vakbond en anderen vinden dat er al eerder maatregelen hadden moeten worden genomen). (¨Delhaize: het Carrefour-scenario herhaald?,¨ Gondola, 12 juni 2014.
[5] Bioboer en ABS-woordvoerder Guy Depraetere: Delhaize koopt 70% van zijn producten in bij lokale producenten in België. Door de toenemende prijzenoorlog tussen de supermarkten zullen de leveranciers nog meer van hun prijs moeten afdoen. Lidl, Aldi en Albert Heijn in België bieden nauwelijks of geen alternatief voor de afzet van de lokale boeren, want zij verkopen voornamelijk buitenlandse producten. ¨Een voedselmaatschappij die alleen kiest voor het goedkoopste, zal op termijn haar eigen doodvonnis tekenen.¨ (¨Afslanking steekt bioboer in zak en as – lokale leverancier ongerust over sluitingen bij Delhaize,¨ HLN, 16 juni 2014. Zie ook: ¨Delhaize werkt nauw samen met 400 lokale landbouwers,¨ Vilt, 9 juli 2013.
[6] Het gaat met name om de socialistische en christelijke ¨bediendebonden¨ BBTK/SETCa, LBC en CNE. De liberale vakbond ACLVB wijst het besluit van de Delhaize-directie ook af, maar stelt zich gematigder op.
[7] Voor meer over de stakingen: zie www.hln.be .
[8] ¨Analyse van de prijzen: jaarverslag 2013,¨ Federale Belgische overheid
[9] ¨Kloof Belgische supermarktprijzen en buurlanden groeit,¨ Vilt, 6 maart 2014
[10] ¨´Lageprijzencultus is spiegel voor de maatschappij´.¨ Vilt 7 maart 2014.
[11] ¨´Retail zit in een vicieuze cirkel´,¨ Vilt, 31 maart 2014.
[12] – ¨De supermarktoorlog? Die moet nog losbarsten,¨ Weekendbijlage Economie, De Morgen, 14 juni 2014 en ¨Concurrentiestrijd in retail moet nog beginnen,¨ Vilt, 16 juni 2014.
[13] ¨Delhaize test winkelconcept waar klant centraal staat,¨ Vilt, 23 april 2014.
[14] ¨Regering richt taskforce voor Delhaize op,¨ HLN, 13 juni 2014 en ¨´Brugpensioen voor jonge vijftigers moet kunnen´,¨ HLN, 15 juni 2014 en ¨´Oudere werknemers moeten goedkoper worden´,¨ HLN, 13 juni 2014.
[15] ¨Supermarktketen Okay plant 80 nieuwe filialen,¨ De Tijd, 18 juni 2014 en ¨Prijzenslag kan ook Colruyt treffen,¨ De Tijd, 11 juni 2014 en ¨Ook Cora vraagt inspanningen van werknemers,¨ Gondola, 16 juni 2014 en ¨Distributiegroep moet morgen winstdaling aankondigen,¨ Beurs com, 22 juni 2014.
[16] (video) ¨Drankbevoorrading Delhaize ligt plat,¨ De Morgen, 19 juni 2014 en ¨250 Delhaize-klanten betogen tegen sluiting van hun winkel,¨ Nieuwsblad, 21 juni 2014 en (video) ¨Delhaizeklanten houden protestmars,¨ Standaard, 21 juni 2014.

Bronnen:
– ¨Kloof Belgische supermarktprijzen en buurlanden groeit,¨ Vilt, 6 maart 2014
– ¨´Lageprijzencultus is spiegel voor de maatschappij´.¨ Vilt 7 maart 2014.
– ¨´Retail zit in een vicieuze cirkel´,¨ Vilt, 31 maart 2014.
– ¨Dalende rentabiliteit dwing Delhaize tot sluitingen,¨, Vilt, 10 juni 2014.
– ¨Sociale chaos bij Delhaize: schandalige houding van de directie,¨ BBTK, 11 juni 2014.
– ¨Delhaize schrapt 2500 banen. ´Dit is een shocktherapie´,¨ DeWereldMorgen, 11 juni 2014.
– ¨Eén op de zes jobs bij Delhaize België bedreigd,¨ Vilt, 11 juni 2014.
– ¨Een niet-stoppende prijzenslag eist zijn tol,” ABS-VZW, 12 juni 2014.
– ¨Vijftig Delhaize winkels in staking na ontslagplan,¨ Levensmiddelenkrant, 12 juni 2014.
– ¨De supermarktoorlog? Die moet nog losbarsten,¨ Weekendbijlage Economie, De Morgen, 14 juni 2014.
– ¨Concurrentiestrijd in retail moet nog beginnen,¨ Vilt, 16 juni 2014.
– ¨Vakbonden: ´Nood aan commerciële boost, niet aan sociaal drama´,¨ HLN, 17 juni 2014.
– ¨Milcobel verwacht impact besparingen Delhaize,¨ Gondoal, 18 juni 2014.
– ¨Bonden Delhaize willen onderhandelingen over de zomer tillen,¨ HLN, 18 juni 2014.
– ¨Personeel Delhaize houdt actie voor de zetel in Molenbeek – ´Vroeger werden we behandeld als mensen´,¨ Nieuwsblad, 19 juni 2014.

 

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=4004)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *