Wageningen, 6 mei: verkiezingsdebat EU landbouw- en handelsbeleid (´Mens en milieu boven winst´)

(3 mei 2014)(Update over TTIP, 5 mei 2014) Op 6 mei is er in Wageningen een verkiezingsdebat met kandidaten voor het Europese Parlement. Het thema van dit debat is het Europese landbouw- en handelsbeleid (toegespitst op landbouw en voedsel), met speciale aandacht voor de TTIP-onderhandelingen tussen de EU en de VS, en voor de landbouwparagraaf van the Alternative Trade Mandate (ATM).

De Europese verkiezingen op 22 mei dreigen te gaan om een keuze tussen vóór Europa of tégen Europa. Helaas is er nog te weinig debat over hoe dat Europa er eigenlijk uit moet zien. Wij willen het wél over de inhoud hebben en pleiten samen met een brede coalitie uit heel Europa voor een alternatief voor het huidige Europese handels-, landbouw- en investeringsbeleid: The Alternative Trade Mandate (*), met de slogan: Mens en milieu boven winst.

Dit vormt ook de basis voor een alternatief voor Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Het TTIP is een vrijhandelsverdrag, met als doel ‘handelsbarrières’ te verwijderen tussen de EU en de VS. Dit betreft onder andere importtarieven en sociale- en milieuwetgeving. Ook wil men de belangen van multinationale investeerders beschermen tegenover nationale lidstaten.

Het debat op 6 mei wordt georganiseerd door Stichting Otherwise, de Boerengroep Wageningen, ILEIA, Platform Aarde Boer Consument en XminY. Het vindt plaats van 19.30-22.15 uur aan de Droevendaalsesteeg 2 in het Forum-gebouw (zaal C222) te Wageningen.
De toegang is gratis, graag hier aanmelden.

Deelnemers aan het debat zijn de volgende kandidaten voor het Europees Parlement:
Jan Huitema (VVD), Eric Smaling (SP), Annie Schreijer (CDA), Leon Meijer (CU), Corinne Cornelissen (PvdD), Marijke Vos (GL), Paul Sneijder (PvdA)(ovb.)

Verder zullen namens maatschappelijke – en boerenorganisaties spreken:
Sieta van Keimpema (Dutch Dairymen Board en European Milk Board), Klaas Johan Osinga (LTO Nederland), Burghard Ilge (Both Ends) (ovb.) en Guus Geurts (o.a. XminY ).

Gespreksleiding: Hanny van Geel (La Via Campesina)

Het gaat om twee rondes van een uur en een kwartier, met een korte pauze er tussen. In iedere ronde zijn er twee korte toespraken van inleiders (5-10 minuten) om het thema te verduidelijken en hun visie te geven. Daarna geven in iedere ronde de aanwezige politici hun reacties, en is er onderling debat aan de hand van de stellingen. Daarna is er ruimte voor reacties op het debat van de twee inleiders en ruimte voor vragen en opmerkingen uit het publiek.

19.30 uur: opening.
19.35 uur: 1e ronde ´Analyse van het huidige landbouw- en handelsbeleid´ waaronder aandacht voor de kansen en gevaren van TTIP.
Inleiders: Sieta van Keimpema (DDB/ EMB) zal haar mening over het huidige landbouw- en handelsbeleid en de TTIP in het bijzonder geven. Burghard Ilge van BothEnds is gevraagd om zijn mening over TTIP te geven.
20.45 uur: pauze.
21.00 uur: 2e ronde ´Alternatieven´, waaronder aandacht voor the Alternative Trade Mandate (ATM).
Presentatie ATM-voorstellen op gebied van landbouw door Guus Geurts, die was betrokken bij het opstellen van de ATM. Klaas Johan Osinga van LTO Nederland zal zijn mening geven over het huidige EU-beleid en de voorstellen van de The Alternative Trade Mandate in het bijzonder.
22.15 uur: Afsluiting en borrel.

Voor aanmelding en meer informatie: Guus Geurts (email)

Aanvulling van Supermacht over het ondemokratische karakter van TTIP (5 mei 2014):
Het beoogde, nieuwe handels- en investeringsakkoord tussen de VS en de EU zal tot grote veranderingen leiden voor het maken van beleid in de EU. En de invloed van de burger in de EU zal nog verder afnemen.
  *  Bestaande Europese standaards voor milieu, arbeid en consumentenbescherming zullen uit de weg worden geruimd door ze te bestempelen als ¨handelsbarrière¨. Wellicht leidt dit verdrag ook verdere afbraak van bestaande publieke voorzieningen door privatisering.
  *  Door een nieuwe geschillenregeling kunnen ondernemingen overheden aanklagen als ze vinden dat hun winstverwachtingen gevaar lopen door nieuw beleid. Ze kunnen dan hoge schadevergoedingen eisen. En hun aanklachten worden niet door een gewone rechtbank behandeld, maar door een deskundigenforum dat alleen uitgaat van economische belangen. Mogelijk gevolg: overheden zullen zeer terughoudend worden om beleid te formuleren dat uitgaat van de belangen van de gewone burger.
  *  Het demokratische gehalte bij de Europese beleidsbepaling is al niet hoog, maar door het TTIP zal dit nog verder afnemen. Nu mag alleen de (ongekozen) Europese Commissie wetsvoorstellen voorbereiden en doen. Het Parlement mag veranderingen voorstellen, maar kan uiteindelijk alleen ja of nee zeggen tegen zo´n wetsvoorstel.
Het handelsverdrag tussen EU en VS zal een soort nieuwe regelgevende laag aanbrengen nog boven het Commissie-niveau! Deze instelling, bestaande uit hoge ambtenaren en vertegenwoordigers van grote ondernemingen uit de EU en de VS, zal dan de inhoud van wetsvoorstellen bepalen die door de Commissie wordt ingebracht.
De onderwerpen hebben betrekking op handel en investeringen. Dat betekent dat het verdrag een direkte invloed heeft op alle facetten van het leven de burger in de EU (en VS). Het gaat dus ook over de hele voedselketen (toelevering van groente en fruit, be-/verwerking tot voedsel, verkoop in de winkels, en het beleid daaromheen).

Noot ABC:
(*) Toelichting Alternative Trade Mandate:
De ATM is tot stand gekomen binnen een Europees platform van maatschappelijke – en boerenorganisaties en sociale bewegingen (de onderschrijvers vind je op de laatste pagina van genoemde Nederlandstalige pdf). Het beslaat alle onderdelen van de economie, waaronder landbouw en voedsel. In de aanloop naar de verkiezingen zullen kandidaat EP’ers gevraagd worden of ze een aantal voorstellen willen onderschrijven. Dit is de zogenaamde pledge campaign; 60 Europarlementariërs hebben al getekend. Hier een overzicht van wie al heeft getekend.
Burgers worden opgeroepen om politici te verzoeken deze voorstellen te onderschrijven. Hier vind je al onze voorstellen binnen de Nederlandstalige versie van Alternative Trade Mandate.
De Europese website vind je hier: www.alternativetrademandate.org

Meer lezen:
– ¨Jumbo stuurt leveranciers kortingsbrief,” Retail news, 19 maart 2013.
– ¨Transcriptie, audio en weblinks van rondetafel ‘inkoopmacht’ (14 nov., Tweede Kamer),¨ Supermacht, 16 november 2013.
– ¨Maatschappelijke organisaties eisen andere basis voor Europees handels- en investeringsbeleid (ATM),¨ Supermacht, 2 december 2013.
– ¨Consortium overhandigt 40.000 handtekeningen aan Eurocommissaris Barnier
Pak oneerlijke handelspraktijken van supermarkten aan,¨ SOMO, 9 december 2013.
– ¨
21+22 febr., Wageningen: Conferentie ‘Naar eerlijke voedsel- en landbouwsystemen’ (‘Voedsel Anders’-netwerk),¨ Supermacht, 20 december 2013.
– ¨Hugo Byrnes, Ahold: ‘We kunnen eisen dicteren’,¨ VMT, 16 april 2014.
– ¨‘Lage kostprijs Nederlandse teelt via AH naar België’,¨ GF Actueel, 28 april 2014.
– ¨Europese Unie trekt 23,3 miljoen uit voor bevordering afzet landbouwproducten,¨ Agriholland, 30 april 2014.
– ¨Boeren in Colombia opnieuw op straat tegen lage prijzen,¨ Vilt, 30 april 2014.
– ¨Spaanse melkveehouders willen actie tegen retail,¨ Boerenbusiness, 30 april 2013.
– ¨Shohrab Ali uit Bangladesh: ‘Shoppers beseffen ernst uitbuiting textielarbeidsters niet’,¨ Mo*, 3 mei 2014.

Bron: ¨6 mei Wageningen: verkiezingsdebat over het EU landbouw- en handelsbeleid¨, Platform Aarde Boer Consument, 22 april 2014.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=3768)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.