CNV Dienstenbond: nog steeds klachten Aldi-werknemers, maar directie zegt beleid te willen veranderen

(5 december 2013) Half oktober kreeg Aldi een brief van Inspectie SZW over klachten van werknemers. Die klachten gaan vooral over fysieke problemen en intimidatie, zowel in de winkels als in de distributiecentra. Aldi moet van de inspectie haar beleid aanpassen en binnen een half jaar met een Plan van Aanpak komen. Volgens CNV Dienstenbond komen er nog steeds klachten binnen, maar heeft de Aldi-directie al een paar maatregelen in de goede richting” genomen. 

(door Matt Hermers)

Eind 2012 startte de CNV Dienstenbond met een meldpunt voor klachten van (oud-)werknemers van Aldi. De CNV hierover: “Meer dan 500 klachten leidden tot een onderzoek van de Inspectie SWZ, die de klachten gegrond heeft verklaard: Aldi moet haar werkomstandigheden verbeteren.”

Volgens de bond gaven Aldi-vertegenwoordigers Vink (Aldi Holding) en Schepers (directeur Aldi Groenlo) in gesprekken aan dat de Aldi “er naar streeft om het beleid aan te passen zodat een herhaling van de recente gang van zaken nooit meer zal gebeuren.” Maar ook dat “een dergelijke verandering niet ‘even’ snel gerealiseerd kan worden in een grote organisatie als Aldi.”

De CNV is blij met deze opmerkingen en vindt ook dat “er hard gewerkt zal moeten worden om de koers van de olietanker te verleggen”. Aldi lijkt het eens te zijn met de opvatting van de CNV dat het niet alleen gaat om maatregelen om de 9 gebleken tekortkomingen recht te zetten, maar dat ook om een drastische wijziging van de organisatiecultuur.

Maatregelen door Aldi

Aldi laat komende maanden onderzoek doen naar de “psychosociale arbeidsbeleving” van alle Aldi medewerkers op basis van anonieme vragenlijsten. In sommige vestigingen is daar al mee gestart. De Dienstenbond roept de werknemers op daar aan mee te werken, ook degenen die het eng vinden om zo’n vragenlijst in te vullen. Want “hier ligt een enorme kans, de enige kans, om een goed beeld te krijgen van hoe Aldi wordt ervaren door alle werknemers.”

Ingesleten gedrag en nieuwe klachten

De Dienstenbond is van mening dat het in dit proces gaat om het veranderen van (soms lang ingesleten) gedrag van alle betrokkenen. En dat het flinke inspanningen en veel tijd zal kosten om het wederzijdse vertrouwen te herstellen. De bond zegt zowel positieve als negative signalen te hebben ontvangen over hoe het nu gaat. Daarom gaat ze door met het verzamelen van klachten.

Een maatregel die tot klachten kan leiden, is de verandering van werkroosters die de Aldi nu doorvoert in verband met aangepaste werk- en openingstijden. De CNV benadrukt dat Aldi niet geheel eenzijdig de werktijden kan aanpassen, zeker niet als men al heel lang werkt volgens een bepaald patroon. Ook kan werken op zondag niet verplicht worden gesteld. De bond verwijst hiervoor naar de regels in artikel 6 van de CAO VGL.

Bepaalde districtsleiders zouden desondanks doorgaan met het maken van negatieve stemming tegen de Dienstenbond. Maar de Aldi-directie zou de bond hebben verzekerd dat zij afstand neemt van dergelijk gedrag.

6 december: Landelijke Aldi Ondernemingsraad-dag

Op 6 december organiseert CNV Dienstenbond, samen met scholingsinstituut SBI, de landelijke Aldi OR dag. Bond en OR’s gaan dan “met input van zeer ervaren OR trainers aan de slag naar aanleiding van de eisen van de inspectie.”

“Arbeidsinspectie gaf in 2007 niet thuis na klachtmeldingen”

Niet iedereen is tevreden over de Inspectie SZW. Naar aanleiding van de Inspectiebrief aan Aldi van 12 oktober, reageerde een lezer van Supermacht verbolgen over het afschuifbeleid in 2007 van de toenmalige arbeidsinspectie.

Deze briefschrijver stapte in 2007 naar de arbeidinspectie met klachten over slechte behandeling van zijn broer door Aldi. Maar de arbeidsinspectie-medewerker verwees zijn broer naar de leiding van Aldi voor een (langdurige) klachtenprocedure en deed verder niets. De briefschrijver vervolgt: “Ik ben van mening dat de arbeidsinspectie het werknemers door haar werkwijze en procedures moeilijk maakt om daadwerkelijk een vuist te maken tegen uitbuiting door werkgevers en dat hierom de Arbeidsinspectie medeverantwoordelijk is voor evt. arbeidsongeschiktheid die uit het gedrag van het management van de Aldi is voortgekomen.”

Meer lezen:
– ‘Aldi beter af zonder huidige directie‘, Leeuwarder Courant, 18 oktober 2013.
– “Aldi moet misstanden arbobeleid verbeteren,” NU, 18 oktober 2013.
– “Aldi overtreedt Arboregels, Inspectie tikt Aldi op de vingers,” RTL Update, 18 oktober 2013.
Brief van Inspectie SZW aan supermarktketen Aldi (12 oktober 2013).
– “Klachten Aldi-medewerkers gegrond,” CNV Dienstenbond, oktober 2013.
– “Achtergrond Aldi-klachtendossier,” CNV Dienstenbond, 2013.
– “Arbeidsinspectie onderzoekt behandeling personeel door Aldi,” Supermacht, 23 juni 2013.
– “Klachten-meldpunt over Aldi een succes. Komen er acties in de winkels?,” Supermacht,  22 januari 2013.
– “Personeel van Aldi pikt het niet meer,” Supermacht, 8 november 2012.
– “FNV-enquete: ALDI-directie schendt CAO-afspraken,” Supermacht, 22 maart 2010.
– “Ingezonden brief: Slechte behandeld achter de Aldi-kassa,” Supermacht, 3 november 2007.
– “FNV Bondgenoten daagt discounter Aldi voor de rechter,” Supermacht, 20 maart 2007.
– “Documentaire over slechte arbeidsomstandigheden in supermarkten,” Supermacht, 8 oktober 2006.

 

Bron:Zonder onze gezamenlijke inzet wordt het niet beter bij Aldi, CNV Dienstenbond,” CNV Dienstenbond, 3 december 2013.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=3173)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *