24 jan. 2014: Conferentie ‘Voedselsoevereiniteit, een kritische dialoog’ (ISS, Den Haag)

TNI-agrarian_justice(20 november 2013) Op 24 januari 2014 organiseren de Initiatives in Critical Agrarian Studies van de ISS (ICAS), het ICCO, het Transnational Institute, Food First en het Journal of Peasant Studies in Den Haag een dialoog over voedselsoevereiniteit. Een aantal inleiders met klinkende namen zullen daaraan deelnemen en er wordt veel tijd uitgetrokken voor discussie. Voor de registratie geldt: wees er snel bij.

(door Matt Hermers)

Voedselsoevereiniteit is een onderwerp waarover de laatste 20 jaar veel is gediscussieerd. Dat vindt zijn weerslag in tal van politieke campagnes, alternatieve projecten, een sociale beweging en een analytisch kader. Aan de discussie wordt deelgenomen door werknemers, wetenschappers en andere intellectuelen, organisaties van boeren en landarbeiders, NGO’s en mensenrechtenactivisten in Noord en Zuid.

Het begrip ‘voedselsoevereiniteit’ is breed gedefinieerd en wordt op zeer verschillende manier uitgelegd. Het beslaat het recht van bevolkingsgroepen op het demokratisch vormgeven en beheren van hun voedselsysteem, en op het produceren van voldoende en gezond voedsel op cultureel passende en ecologisch duurzame manieren in of vlakbij hun leefgebied. Het raakt aan onderwerpen als voedselbeleid, agro-ecologie, landhervorming, bio-brandstoffen, genetisch gemanipuleerde organismen, stadslandbouw, de patentering van levensvormen, arbeidsmigratie, het voeden van veranderlijke steden, ecologische duurzaamheid en recht op levensonderhoud (‘subsistence rights’)..

Een eerste conferentie over dit onderwerp vond op 14 en 15 september plaats op de Amerikaanse Yale University (New Haven, CT). Daar werd door voorstanders en sceptici op productieve en kritische wijze gediscussieerd over de idee van voedselsoevereiniteit. Het doel van de bijeenkomst was na te gaan wat voedselsoevereiniteit kan betekenen, op welke verschillende wijzen het tot stand kan komen en wat voor beleid (landgebruik, handelsbeleid, voedselbeleid, etc) nodig is. Ook richtte de dialoog zich op de vraag of het thema ‘voedselsoeveiniteit’ een “intellectuele toekomst” heeft binnen kritische landbouwstudies en – indien dat het geval is – onder welke voorwaarden.

Op de Yale Universiteit waren ongeveer 250 wetenschappers en activisten aanwezig. Voor de gelegenheid werden 82 rapporten en artikelen online beschikbaar gesteld. (Meer hierover, zie de Yale conference website).

Uit deze conferentie kwam het intitiatief voort om op kleinere schaal een soortgelijke bijeenkomst in Europa te houden. Dat wordt dus het eendaagse colloquium op 24 januari 2014 op het International Institute of Social Studies (ISS) te Den Haag. Het wordt mede georganiseerd vanuit de afdeling Critical Agrarian Studies Colloquium Series.

Inleiders, voorzitters en presentatoren die hebben toegezegd zijn onder meer: Paul Nicholson, Susan George, Teodor Shanin, Olivier de Schutter, Marc Edelman, Philip McMichael, Annette Desmarais, Jennifer Clapp, Peter Rosset, Annie Shattuck, Tanya Kerssen, Eric Holt-Gimenez, Jan Douwe van der Ploeg, Karine Peschard, Isabella Giunta, Ryan Isakson, Ian Scoones, Ben White, Wendy Wolford, Bridget O’Laughlin, Priscilla Claeys, Alexander Nikulin, Sofia Monsalve, Antonio Onorati, Michael Windfuhr, Nora McKeon en Flavio Valente. Een korte biografie van deze mensen is hier te vinden.

Binnenkort zal een conceptprogramma online te vinden zijn. De inleidingen zullen relatief kort zijn, zodat er meer tijd is voor debat.

Tijdens de bijeenkomst zal ook worden stilgestaan bij drie belangrijke verjaardagen: La Vía Campesina bestaat dit jaar 20 jaar, het Journal of Peasant Studies en het Transnational Institute beiden 40 jaar.

Wanneer: 24 januari 2014 van 09 tot 18 uur
Waar: International Institute of Social Studies, Kortenaerkade 12, Den Haag
Organisatie: Initiatives in Critical Agrarian Studies (ICAS)(tel: 070 426 0460)
Registratie: iss [dot] icas [at] gmail [dot] com

Achtergrondinformatie:
Food sovereignty 2013 conference papers series
ASEED brochure “Op weg naar voedselsoevereiniteit” (juni 2013)

Bron: “Food Sovereignty: A Critical Dialogue, 24 Jan 2014 Colloquium”, ISS, sept 2013

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=3071)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.