Transcriptie, audio en weblinks van rondetafel ‘inkoopmacht’ (14 nov., Tweede Kamer)

(16 november 2013) Op deze pagina zijn een transcriptie, audio-opnames en andere informatie te vinden van de rondetafel over misbruik van inkoopmacht in de agrofood-keten die op 14 november jl. werd gehouden door de vaste kamercommissie voor Economische Zaken. (Update 25 december)

(door Rob Bleijerveld)

* Rondetafel Inkoopmacht (leveranciers & afnemers):
Deze rondetafel-bijeenkomst, ook wel hoorzitting genoemd, vond plaats op 14 november 2013. Het ging over inkoopmacht (meer specifiek: over misbruik van inkoopmacht door inkoopcentrales en supermarktconcerns in Nederland en de EU). Organisator van de rondetafel was de vaste commissie voor Economische Zaken.

Blok 1: Afnemers (15.00- 16.00 uur)
Blok 2: Leveranciers (16.00 – 17.00 uur)
Blok 3: Discussieronde deelnemers blok 1 en 2 (17.00-18.00 uur)

Aanwezige kamerleden: mv. S. Gesthuizen (SP), dhr. J. Geurts (CDA), mv. Vos (PvdA), dhr. K. Verhoeven (D’66, kwam later binnen), dhr. B. De Liefde (VVD, vz), mv. C. Dik-Faber (verhinderd).

Aanwezige gasten:
Blok 1: mv. M. Vander Stichele (SOMO) en dhr. E. de Bruine (NEVI)
Blok 2: dhr. M. Boerstra (FNLI), dhr. W. van der Lans (Sweetpoint), dhr. H. Raaijmakers (LTO).
Blok 3: dhr. M. Jansen (CBL, oorspronkelijk Blok 1, maar zeer verlaat; spreekt hier ook namens Albert Heijn en een tweede supermarktketen)
Aansluitend discussie met alle deelnemers.


* Audio:

De geluidsopnamen zijn te vinden op het Internet Archive.
Hieronder is de indeling (minuten:seconden) te vinden van de 3 MP3-bestanden die daar zijn te downloaden of te beluisteren:

Audiobestand deel 1:
00:00 – intro voorzitter
01:14 – intro gasten (mv. M. Vander Stichele (SOMO) en
dhr. E. De Bruine (NEVI))

10:15 – 1e vraagronde
17:16 – 1e antwoordronde
39:32 – 2e vraag- en antwoordronde
55:20 – sluiting deel 1

– Audiobestand deel 2:
00:00 – intro gasten (dhr. M. Boerstra (FNLI), dhr. W. van der Lans
(SweetPoint) en dhr. H. Raaijmakers (LTO))

10:08 – 1e vraagronde
14:01 – 1e antwoordronde
32:23 – 2e vraagronde
36:38 – 2e antwoordronde
43:10 – sluiting deel 2

– Audiobestand deel 3:
00:00 – intro vz van dhr. M. Jansen (CBL)
00:55 – intro gast (dhr. M. Jansen)
04:50 – 1e vraagronde
09:15 – 1e antwoordronde
15:00 – 2e vraag- en antwoordronde
23:08 – algemene discussie (alle kamerleden en gasten)
52:55 – sluiting deel 3


* Transcriptie:

Een licht bewerkte tekstweergave van de geluidsopnamen is hier te vinden:
Transcriptie_Rondetafel_Inkoopmacht_compleet


* Tekstbijdragen van de gasten aan de kamerleden
:

(De gasten werden per email gevraagd hun bijdrage aan Supermacht.nl te sturen).
Blok 1: SOMO-inbreng (mv Vander Stichele) , NEVI-kernboodschap (dhr de Bruine) en NEVI-bijlage (dhr de Bruine).
Blok 2: FNLI-inbreng (dhr Boerstra), LTO-inbreng (dhr Raaijmakers), Van Sweetpoint nog niets ontvangen.
Blok 3: dhr. M. Jansen (CBL) Deze liet weten geen schriftelijke inbreng te hebben geleverd).


* Diverse relevante teksten en intiatieven:

NMa Visiedocument Inkoopmacht (dec 2004)
Consultatie Europese Commissie mbt. een Groenboek inzake oneerlijke handelspraktijken in food- en non-food toeleveringsketen tussen ondernemingen
European Supply Chain Initiative
Nederlandse Pilot Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken
14 november, Tweede Kamer: Rondetafelgesprek over de gevolgen van inkoopmacht in de ‘voedselketen’ (Marktwerking en Mededinging)(zie ook de bijbehorende weblinks)


* Update LTO:
Volgens het blad Boerderij riep de LTO Nederland op 20 november agrarische ondernemers, producentengroepen en hun afzetorganisaties op om gevallen van oneerlijke handel te melden. De organisatie geeft aan dat dit melden mogelijk is in het kader van het pilotproject Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken Agrofood. De LTO kan daarbij namens meerdere partijen in de agrarische sector desgewenst (anonieme) klachten bundelen. Klachtprocedures zijn ook mogelijk op Europees niveau, maar dan alleen voor ondernemingen die zich hebben ingeschreven. Zowel de klachtindieners als de aangesproken bedrijven moeten daarvoor geregistreerd zijn. Hier is uitgebreide LTO-informatie over de procedure te vinden.
Bron:LTO: oneerlijke handel melden,” Boerderij, 21 november 2013

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=3046)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.