Nieuw voorbeeld van schofterige behandeling van medewerker door Albert Heijn

(5 november 2013) Op de website van FNV Bondgenoten is een brief te lezen van een cassière van Albert Heijn die het zwaar te verduren kreeg. De vrouw (Myrinca) werkte 22 jaar naar eigen zeggen met plezier in de vestiging in Breukelen. Maar ze kreeg wel te maken met vele onregelmatigheden en pesterijen. Hield toch vol, todat haar contract door de rechter werd ontbonden. En zit nu thuis met een (lagere) uitkering.

In haar brief schrijft ze over hoe de leidinggevenden van haar af probeerde te komen. Ze roosterden haar zó in dat ze te weinig uren over hield. En ze werd – tegen de afspraken in – ingezet op dagen dat ze elders werkzaam was (1). Om te onderstrepen dat ze maar vrijwillig ontslag moest nemen (2), werd ze ook op andere wijze stelselmatig getreiterd. Bijvoorbeeld door het urentekort tegen de cao-regels in te verrekenen met ADV, TVT en toeslaguren.

Ook verplichtte AH haar om meer uren beschikbaarheid te zijn (om hun eigen rooster rond te krijgen), waarbij geen rekening werd gehouden met haar wensen en mogelijkheden. Daarbij werd echter wel de cao overtreden. Nadat ze een advokaat in de arm nam (en gelijk kreeg van de kantonrechter) ging het treiteren gewoon verder. Zelfs haar aanbod om een andere vestiging in de buurt te zoeken om daar verder te werken, werd afgewezen.

Myrinca: “Ondanks de vele onregelmatigheden en pesterijen van de kant van AH ben ik steeds bereid geweest om gewoon mijn werk te hervatten. Ik heb immers een hypotheek die betaald moet worden.” Dat duurde tot juli 2013 toen Albert Heijn haar contract door een rechter liet ontbinden (hoezo voldoende rechtsbescherming als werknemer?).
Ze is nu werkloos en heeft gezien haar leeftijd weinig kans om weer betaald aan de slag te gaan.

Een zeer wrange ervaring, maar ook een voorbeeld van de alledaagse praktijk bij AH. Zie bijvoorbeeld het Supermacht-artikel “Ernstige klachten over de behandeling van personeel bij Albert Heijn-vestigingen (update)” en de lezersbrieven.

Zie ook:
– “Ernstige klachten over de behandeling van personeel bij Albert Heijn-vestigingen (update),” Supermacht, 2 mei 2013.

Noten:
(1) Volgens Bondgenoten-columnist Levin van Zühlke-Van Hulzen past Albert Heijn de taktiek van ‘overbodige roosterconflicten’ vaker toe: “Er worden voortdurend nieuwe mensen aangenomen. Geen wonder als je ziet hoe snel jongeren ook weer op straat staan. De cao schrijft voor dat de werkgever eerst rekening hoort te houden met de vaste uren en voorkeur van het bestaande personeel. Nieuwe collega’s kunnen de resterende uren vullen. Maar nee hoor. Bij Albert Heijn zien ze dan hun kans schoon.”
(2) Levin van Zühlke-Van Hulzen: “Het lijkt er op dat ze bewust mensen aannemen voor die dagen, waarop er al genoeg personeel is, zodat ze vervolgens van ‘dure’ volwassenen of zelfbewust personeel af kunnen komen.”

Bronnen:
– “Lees Levin (15) Hoe Albert Heijn trouwe werknemers waardeert,” FNV Bondgenoten, 4 november 2013
/15_levins_blog_hoe_ah_trouwe_werknemers_waardeert/
Brief Myrinca Valkenburg aan Marcel Nuyten (FNV BG) 2013

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=2963)

 

2 gedachten over “Nieuw voorbeeld van schofterige behandeling van medewerker door Albert Heijn

  1. Zowel klant als personeel slecht behandeld

    Drie weken geleden werd in “mijn” A.H.-filiaal twee derde van de kassa`s ingeruild voor “zelfscanners”. Ik dacht onmiddellijk aan de consequenties die dit moest hebben voor het personeel: WEER meer mensen de tent uit op den duur. Nu staan deze mensen er nog om de klanten bij het zelfscannen te helpen; als de klanten aan dit systeem zijn gewend, kan ik al voorspellen wat er dan gebeurt.

    Heel veel ouderen als ik zelf willen “gewoon” aan de kassa betalen – met persoonlijk contact. Doorgaans zijn maar één of twee “gewone” kassa`s geopend, waardoor daar lange rijen mensen staan terwijl het personeel dat de “zelfscanners” moet bewaken, duimen staat te draaien. Door mijn goede contacten binnen dit filiaal weet ik heel veel van wat er hier gebeurt, zoals van “het klantvriendelijke beleid” om klanten over te halen om naar de ¨zelfscanners´ te gaan. Op bevel van “hogerhand” moet het personeel klanten opzettelijk in rijen laten wachten voor de ¨gewone kassa`s en ze dan aanspreken of ze de zelfscanner willen proberen. Het is het personeel uitdrukkelijk verboden om meteen in te springen en achter een extra kassa te gaan zitten.

    Ik ben daar des duivels over. Ik ben heel mondig en recht voor haar raap en heb uiteindelijk met de filiaalhouder over deze idiote gang van zaken gesproken. Die werd pislink en begon vervolgens te schreeuwen; “IK ben hier de BAAS en IK bepaal wat HIER gebeurt. DAAR heb JIJ je NIET mee te bemoeien”. Toen ik dreigde deze gang van zaken te gaan melden bij het hoofdkantoor van Albert Heijn. waren de rapen helemaal gaar. Ik werd ronduit door hem geïntimideerd: “Als JIJ dat doet; DAN leer je MIJ van een andere KANT kennen”. Ik kan al raden wat dit voor mij zal betekenen: EEN WINKELVERBOD!

    Ook de vakkenvullers hebben het moelijk in dit filiaal. Het aantal wisselingen in vakkenvullers valt niet bij te houden! Jonge jongens en meiden van amper 15 jaar die niets van een supermarkt afweten, worden zonder enige voorlichting aan het werk gezet; als je ze als klant iets vraagt, weten ze vaak NIET waar je het over hebt! De jongeren geven zelf aan dat ze als “wegwerpmateriaal” worden behandeld; alle menselijkheid ontbreekt. Ik weet werkelijk niet wat ik als klant moet doen. Ik ga hierover ook de FNV benaderen!

  2. Dit is typisch AH, ook in Belgie, ik heb er twee maanden gewerkt, en inderdaad, het is nooit goed, geen tijd voor een deftige opleiding, want het opleidingsteam voor een nieuwe winkel, was steeds overbelast, of op vakantie, geen kwaad woord echter over dit opleidingsteam, want als er iemand was die zijn/haar best deed om je zoveel mogelijk mee te geven zijn zij het wel, verder is het plantrekken, om daarna onder je voeten te krijgen omdat je het niet juist doet, terwijl het desbetreffende nooit deftig is uitgelegd, je doet dus wat je kan om betreffende klant goedgeluimd de deur uit te krijgen, en toch doe je niet goed, eigen schuld dikke bult, tenslotte zenuwziek moeten afhaken eind juli, het heeft tot begin november geduurd tot de franchisenemers eindelijk de nodige formulieren in orde brachten voor mijn ziekteuitkering (meer dan drie maanden zonder inkomen, en ze vinden dat maar normaal), ben uiteindelijk via de vakbond verkregen dat ze het toch deden…verder paranoïde teamleidster en bazen, resultaat, hun nieuwe winkel draait voor geen meter, want de mensen die echt met hun winkel inzaten, en er zich ten volle voor wilden inzetten, hebben ze buitengepest, of simpelweg ontslagen…ik heb er zelf een zware depressie aan over gehouden, zit nu bij een concurrent (carrefour), die wel weet hoe hij zijn personeel moet behandelen…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.