Protestacties in Sierra-Leone en Duitsland tegen palmolieplantages en -productie

sierra-leone-boeren-tegen-landroof
Boeren Sierra-Leone willen hun land behouden (foto Rettet den Regenwald e.V.)

(2 november 2013) Bijna alle levensmiddelen in de supermarkt bevatten palmolie. De olie wordt gewonnen uit de vruchten van de oliepalm afkomstig van plantages in Azië, Latijnsamerika en Afrika. Tegenover de winsten van bosbouwbedrijven, exporteurs, levensmiddelenindustrie en retailers staan de aantasting van oerwoud en biodiversiteit en de verdrijving en verarming van de lokale bevolking. In Sierra-Leone en Duitsland wordt daartegen geprotesteerd. Rettet den Regenwald en Robin Wood vragen om steun hiervoor.

Landroof, mensenrechtenschendingen en verzet in Sierra-Leone

RSPO- 'Wij vergroenen de aarde'
“Vergroeningsproject” van de Round Table on Sustainable Palm Oil. Hoezo? Is het bestaande bos al niet duurzaam en groen genoeg?

Rettet den Regenwald besteedt op zijn website aandacht aan het lot van de lokale bewoners en het oerwoud in Sierra-Leone (Afrika). Het Belgisch-Luxemburgse bedrijf Socfin exploiteert in het Afrikaanse land uitgestrekte palmolieplantages. Inmiddels is al zo’n 65 km2 regenwoud gekapt en beplant; binnenkort komt daar nog 50 km2 bij. De palmolie is een product dat vooral naar Europa wordt geëxporteerd, onder meer om te worden geraffineerd en verwerkt in Duitsland (Wilmar).

Robinwood- kaalslag voor aanleg palmolieplantages
Oerwoud en biodiversiteit verdwijnen…

Het gevolg van dit alles is de verdrijving van de plaatselijke bevolking van hun grond. Dat gebeurde onder bedreiging en zonder compensatie. Het gaat feitelijk dus om landroof. Bewoners en hun belangenvertegenwoordigers die zich hiertegen verzetten worden door Socfin aangeklaagd en vervolgens opgesloten in de gevangenis. Zelfs maatschappelijke organisaties, journalisten en media die over de landroof en mensenrechtenschendingen berichten worden vervolgd.

Oproep voor steun

Robinwood-na geweld en landroof, de armoede
Na geweld en landroof blijft de armoede

De Franse Bolloré-groep is de grootste aandeelhouder van de Socfin-groep. Twaalf internationale organisaties (1) beschuldigden oprichter Vincent Bolloré en directeur Hubert Fabri van voortdurende intimidatie en het indienen van aanklachten tegen lokale bewoners, organisaties en pers in Sierra-Leone (2).

De activisten in Sierra-Leone vragen met klem om steun vanuit Europa. Steunen kan door het opsturen van protestbrieven aan de Socfin-groep, de Bolloré-groep en de justitie-autoriteiten van het West-Afrikaanse land. Op de website van Rettet den Regenwald e.V. is een petitie (3) te vinden.

Actie tegen Wilmar Duitsland Robinwood-protest120917-1

In Duitsland wordt ook actie gevoerd. Zo blokkeerde de organisatie Robin Wood in 2012 de poorten van de Duitse palmolieproducent Wilmar. Wilmar is ’s werelds grootste palmolieproducent en -handelaar. Het concern levert goedkope tropische olie aan bedrijven als Unilever.

Robinwood-protest120917-2 Wilmar probeert net als Bolloré milieubeschermers te intimideren door hen aan te klagen. Robin Wood liet eind oktober weten dat een proces dat Wilmar aanspande tegen acht activisten is geschorst. De acht waren aangeklaagd wegens het hinderen van vrachtwagenverkeer en het blokkeren van poorten van de Wilmar-raffinaderij. Dat gebeurde op 17 september 2012 in het Noord-Duitse Brake (bij Oldenburg).

Robinwood-protest120917-3 Na een procesgang van zo’n 7 uur trok de officier van justitie plotseling en zonder enige verkaring de aanklacht in en diende zelfs geen definitieve schadeclaim in… Het is nog onduidelijk of het proces in latere instantie zal worden voortgezet.

Maar de protestacties tegen Wilmar wegens het ondersteunen van roofbouw in Robinwood-protest120917-4Afrika (en elders) gaan gewoon door als het aan Robin Wood ligt.


Meer lezen:

– “Met MTCS kiest overheid bewust voor onduurzaam hout,” Milieudefensie, 3 oktober 2013
– “Petitie: Nog méér Filippijnse palmolie (supermarktvoedsel) vernietigt bestaansgrond lokale bewoners en biodiversiteit,” Supermacht, 29 mei 2013
– “100% duurzame palmolie: de norm in 2015 – de inzet Nederlandse bedrijven,” TaskForce Duurzame Palmolie, april 2013
– “Geen landroof met ons geld! Earth Alarm,” Milieudefensie
– “Gigantisch landgebruik over de grens om onze overconsumptie in stand te houden,” Supermacht, 12 maart 2012
– “‘Duurzaam Voedsel’: publiek-private groenwas-operatie,” Supermacht, 16 april 2011
– “The ‘greening’ of a shady business – Roundtable for Sustainable Palm Oil,” World Rainforest Movement, 13 oktober 2010
– “Protesteer mee tegen gebruik van palmolie door fabrikant Henkel,” Supermacht, 5 november 2009
– “Hebben de multinationals de grote natuur- en milieuorganisaties in hun greep?,” Supermacht, 9 februari 2009
– “Oproep Regenwald: teken protestbrief ‘Geen Wereldbankkredieten voor de palmolieindustrie’,” Supermacht, 4 november 2008
– “Kom in aktie: SMS tegen het kappen van oerbos voor boodschappen,” Supermacht, 12 november 2007
– “Palmolie als biomassa oliedom,” rapport Milieudefensie, juli 2007

Palmoilleaks- 'Stop Wilmar'-campagne
Noten:

(1) Zie: “End intimidation around Sierra Leone oil palm project“, GRAIN, 3 juni 2013.
Voor meer informatie, zie de Sierra-Leone pagina op de website van het Oakland Instituut. Zie: hier.
(2) Aan soortgelijke praktijken heeft Socfin/Bolloré zich ook in Liberia, Kameroen en Cambodia schuldig gemaakt. Ook Franse journalisten die schreven over de landroof en rampzalige arbeidsomstandigheden bij Socfin in Afrika werden wegens laster voor de rechter gedaagd.
– “Op weg naar duurzame palmolie,” Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, juli 2013?
(2) Zie hier.

Bron:
– “Sierra Leone: Für Palmöl-Protest in den Knast,’ Rettet den Regenwald, 25 oktober 2013.
– “Palmöl-Prozess in Brake ausgesetzt,” Persverklaring Robin Wood, 31 oktober 2013. Bevat ook links naar relevante informatie.
– “Stop Wilmar-Campaign“, Palmoil Leaks.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=2929)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *