Petitie tegen aantasting van zaden-soevereiniteit en landbouw-biodiversiteit in de EU (Update)

free_our_seeds_titom(30 april 2013 – Updates 8 mei en 20 oktober) Op 6 mei neemt de Europese Commissie een beslissing over de aanpassing van de Europese zadenwetgeving. Het wetsvoorstel pakt heel slecht uit voor de biodiversiteit en regionale soortenontwikkeling in de landbouw. Maar ook voor kleine boeren, onafhankelijke zaadkwekers en -bedrijven die zaden voor groente, fruit en granen ontwikkelen en gebruiken.
De Campagne voor Zaden Soevereiniteit roept burgers en belangengroepen in de EU op om hiertegen te protesteren. Dat kan door door brieven te sturen aan de Commissieleden en door een online petitie te tekenen.
Update 8 mei: De actie maakte veel kritiek los. En het uiteindelijke voorstel dat de Commissie op 6 mei presenteerde voldoet nog steeds niet in de ogen van de critici.
Updates 20 oktober: Over oproep van Campagne tot ondertekening van Open Brief om critici binnen de AGRI Commissie (EP) te steunen, en over het symposium  ‘Greed for Seeds’ en een rapport over het ondermijnen van het recht op voedsel door de Europese politiek.

Niet alleen bij de distributie van levensmiddelen is er sprake van afname van consumentkeuze en toename van marktdominantie. Dat is ook het geval bij de ontwikkeling en productie van groente-, fruit- en graanzaden, de basis voor veel van ons voedsel.

Het ‘ministerie’ van de Europese Commissie voor Gezondheid en Consumentenzaken (DG SANCO) wil de wetgeving voor zadenproductie aanpassen. Het voorstel daarvoor is grotendeels geschreven door een medewerkster van een Franse lobbyorganisatie van grote zadenbedrijven…

Een groot aantal belangenorganisaties in Europa voert campagne tegen deze wetswijziging. Ze zijn van mening dat die heel slecht zal uitpakken voor de positie van kleine boeren, onafhankelijke zaadkwekers en -bedrijven. Maar ook voor de biodiversiteit en regionale soortenontwikkeling in de landbouwsector.

Ondertussen bleken er ook bezwaren te zijn tegen het wetsvoorstel bij twee andere ‘ministeries’ van de Europese Commissie, die van Landbouw (DG AGRI) en van Milieu (DG ENVI). Om tegemoet te komen aan de belangen van grote Europese bedrijven die snel een beslissing willen en om de impasse in eigen gelederen te doorbreken, neemt de Europese Commissie op 6 mei aanstaande al een beslissing over deze zaak.

Afgelopen week bleek dat het voorstel dat nu bij de Commisseleden op tafel ligt, zelfs nòg slechter is dan het  oorspronkelijke! Daarom hebben de tegenstanders met spoed een online petitie opgezet (in verschillende talen) waarmee Europese burgers en belangenorganisaties kunnen protesteren bij de Commissie. Ook zijn er brieven beschikbaar die online gestuurd kunnen worden naar de afzonderlijke Commissieleden.

 

Update 8 mei:

ASEED: “Op 6 mei heeft de Europese Commissie na maanden van onderhandelingen en lobbywerk haar uiteindelijke voorstel voor de nieuwe Europese regelgeving voor zaai- en pootgoed gepresenteerd. De afgelopen weken hebben maatschappelijke organisaties en ‘seed savers’ over dit onderwerp voor veel ophef gezorgd. Veel mensen hebben petities ondertekend en het onderwerp was in diverse landen volop in de media. Dit heeft de uiteindelijke versie van de tekst van de Europese Commissie ongetwijfeld hebben beïnvloed. Maar over het algemeen genomen is het nog steeds een slecht voorstel dat niet in het voordeel is van de biodiversiteit en de kleinschalige veredelaars, zaadbedrijfjes en individuele ‘seed savers’.
Veel organisaties hebben afgelopen dagen op de tekst gereageerd. Via de volgende weblink kun je een selectie van deze reacties vinden:Kritiek op voorstel Europese Commissie voor zadenwetgeving,” ASEED, 8 mei 2013.

Petitie (Engels):
https://www.openpetition.de/petition/online/seed-diversity-under-threat-no-european-seed-regulations-for-the-benefit-of-the-seed-industry#googtrans%28de|en%29

Petitie (Duits):
https://www.openpetition.de/petition/online/saatgutvielfalt-in-gefahr-gegen-eine-eu-saatgutverordnung-zum-nutzen-der-saatgut-industrie

Meer achtergrondinformatie over deze kwestie:
– “Ophef over Europese zadenwetgeving – Actie noodzakelijk om vrije zaden voor landbouw en moestuin te behouden!,” ASEED Europe, 25 april 2013.
– “Important EU Seed Law Vote: 6 May,” Bifurcated Carrots, 25 april 2013.
– “Open letter on the conflicts of interest with the seed industry of a national expert seconded to DG SANCO,” Corporate Europe Observatory, 25 april 2013.
– “Toekomst zaaien, diversiteit oogsten (Saatgutkampagne NL),” Campagne voor Zaden Soevereiniteit.

 

Updates 20 oktober:

1: Op 16 oktober organiseerden ICCO, FIAN International en Brot fur die Welt een symposium getiteld ‘Greed for Seeds’ (*). Een week eerder publiceerden ze een gezamenlijk rapport (‘Alternatives and Resistance to Policies that Generate Hunger’ (**)) dat in gaat op politieke ontwikkelingen die het recht op voedsel ondermijnen en honger en ondervoeding tot gevolg hebben. Directeur Verweij van ICCO hierover (***): “De huidige tendens in onder meer de Europese Unie is om zaden verder te vercommercialiseren. Boeren in ontwikkelingslanden kunnen daardor hun eigen landbouwzaad niet meer gebruiken, maar moeten zaden kopen van een grote, westerse bedrijven. Dat kunnen veel boeren niet opbrengen. Toch onderstreept De International Convention on Phylogenetic Sources uit 2001 de rechten van boeren om zelf zaden te kruizen, te ruilen en te vermeerderen.”

Noten:
(*) “Greed for Seeds – 16 Oktober 2013“, FIAN
(**) “Right to Food and Nutrition Watch 2013
(***) “Patenten op landbouwzaad funest voor boeren,” ICCO, 8 oktober 2013

 

2: De Campagne voor Zadensoevereiniteit maakte op 10 oktober bekend (I) dat een aantal Europarlementariërs uit de AGRI commissie op 30 september (II) kritiek hebben geuit op het “Voorstel voor een verordening betreffende de productie en het op de markt aanbieden van teeltmateriaal” van de Europese Commissie (III). De organisatie juigt dit toe.

Op 24 november zal het wetsvoorstel voor zadenregulering weer worden besproken in de AGRI-commissie. De Campagne voor Zadensoevereiniteitroept de burgers in de EU op om de druk op te voeren door de open brief “Zadendiversiteit wordt bedreigd” te ondertekenen (IV). Daarin zijn de vlgende eisen opgenomen:
– regulering moet uitsluitend betrekking hebben op handel in zaden boven een vastgestelde grens
– boerenzaden, traditionele of zeldzame zaden moeten worden vrijgesteld van regulering
– biologische variëteiten moeten ook buiten de regelgeving vallen en vereisen aparte procedures
– volledige transparantie over moderne kweekmethodes

Noten:
(I) “Europarlementariers uiten kritiek op de nieuwe Europese zadenwetgeving,” Seed Sovereignty, 10 oktober 2013. Een initiatief van het Europese Burger Forum en de Duitse ‘BUKO-Campagne tegen biopiratery”. Het verbindt zaad-activisten en boeren in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland, en werkt samen met andere organisaties en individuen in deze landen, maar ook in Zweden, Denemarken, de UK, Ierland, Nederland, Portugal, Griekenland, Bulgarije, Romanië, Hungarije, Kroatië, Slovenië, Tsjechië en Letland.
(II) Videoverslag.
(III) Voorstel van Commissie voor zadenregulering.
(IV) Ondertekening van de open brief “Zadendiversiteit wordt bedreigd” kan hier.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=1434)

5 gedachten over “Petitie tegen aantasting van zaden-soevereiniteit en landbouw-biodiversiteit in de EU (Update)

  1. Als 77-jarige neem ik nooit chemische medicijnen. Gezonde voeding en een gezonde levensstijl volstaan. Goedkoop voor mezelf en voor de hele samenleving.

    1. Gezonde voeding en gezonde levensstijl zijn zeker belangrijk, maar welke directe verbinding ziet u met de bedreigde biodiversiteit, regionale soortenontwikkeling en met de kwestie van zeggenschap waarover het artikel gaat?

  2. zaden soevereiniteit ja! Neen tegen het voorstel van europese zaden wetgeving. Dit voorstel ruikt te sterk naar manipulatie welke sterk lijkt ingegeven te zijn door de grote agro landbouwlobby. Men veegt met dit voorstel meteen ook de eewenoude opgebouwde kennis en een brede natuurlijke zaden selectie en collectie door de eeuwen heen van de baan. FOEI! Erwin

  3. Ik wens geen gemanipuleerde groente te eten. Ben medicatievrij dankzij de onbespoten groente en het fruit dat ik nu eet en dat wil ik zo houden!!!!

  4. De regering mag geen macht krijgen over het geen wat wij eten! vergiftigen met al die troep mag zoals aspartaam! Dit kan zo niet langer zogenoemde democratie die je laat denken alsof je een keuze hebt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.