Gigantisch landgebruik over de grens om onze overconsumptie in stand te houden

revBilly_com-stopshopping
revBilly_stopshopping
foto: Reverend Billy ‘Stop shopping’

(12 maart 2013) Volgens de milieuorganisatie Friends of the Earth Europe verbruikt Nederland erg veel landbouwland buiten de EU. Dat leidt onder meer tot vernietiging van oerwouden en verdrijving van lokale gemeenschappen. Dat moet en kan anders. Bijvoorbeeld door vermindering van de consumptie van vlees, zuivel en biobrandstoffen en door andere grondstoffen te kiezen voor de productie van veevoer.

(door Rob Bleijerveld)

Friends of the Earth Europe (FoEE), de moederorganisatie van Milieudefensie, liet afgelopen week weten dat de overconsumptie in Europa een enorm beslag legt op landbouwgrond in de rest van de wereld. De Europese landen gebruiken indirect zeer veel land voor de teelt van landbouwgoederen die op hun beurt worden gebruikt bij de productie van levensmiddelen en biobrandstoffen. In het rapport dat FoEE hierover uitbracht staan cijfers vermeld voor de EU en Nederland. De Europese Unie gebruikt netto in totaal 121 miljoen hectare land buiten de EU om in de consumptie van de Europeanen te kunnen voorzien. Dat komt neer op 45% van de totaal benodigde landbouwgrond. Voor Nederland is dat 11,6 miljoen hectare land, ofwel 85% van het door Nederland gebruikte areaal. En dat komt neer op 7000 vierkante meter per Nederlander.

“Nederland en andere Europese landen leggen met hun overconsumptie een te groot beslag op grond in de rest van de wereld,” aldus Klaas Breunissen van Milieudefensie, “Daardoor komt landbouw voor lokale voedselvoorziening elders in de knel en wordt natuur opgeofferd om aan de groeiende behoefte naar landbouwgrond te kunnen voldoen.”

Milieudefensie vindt dat het landgebruik door Europese landen drastisch omlaag moet. Volgens Breunissen kan dat door minder land-vretende producten als vlees en zuivel te consumeren. Zo is voor de teelt van soja als veevoer bijvoorbeeld veel grond nodig. Als gevolg van de grootschalige sojateelt in landen als Brazilië verdwijnt het oerwoud aldaar en wordt de landbouw voor de lokale voedselvoorziening verdreven. Brazilië is met 1 miljoen hectare het land waar de meeste grond gebruikt wordt voor productie voor Nederlandse consumptie.
Een vergelijkbaar situatie geldt voor het gebruik van palmolie uit Indonesië.

Daarnaast moet er in Europees verband meer dichter bij huis verbouwd worden. Daar is voldoende land voor. Milieudefensie is samen met Jongeren Milieu Actief een campagne gestart om zuivelproducten op de markt te brengen waarbij veevoer is gebruikt dat dichter bij huis is geteeld. Volgens de milieuorganisatie is dit een belangrijke manier om schadelijke effecten van landgebruik in Zuid-Amerikaanse landen door westerse consumptie aan banden te leggen.

Rapport Friends of the Earth Europe “Hidden impacts – How Europe’s resource overconsumption promotes global land conflicts,” Milieudefensie, 7 maart 2013 (http://www.milieudefensie.nl/publicaties/rapporten/hidden-impacts-how-europes-resource-overconsumption-promotes-global-land-conflicts)
Grafiek over het Europees landgebruik

Meer lezen:
– “Ontwikkelingssamenwerking,” standpunt VNO-NCW, 2 december 2010.
– Recensie van het boek “Wereldvoedsel, pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening” van Guus Geurts (2011).
– “Nigerian farmer leader talks about resistance to land grabs,” Farmlandgrab, 11 augustus 2011.
– “Margarine-industrie en Ahold scoren goed in WNF Scorecard voor palmolie,” Vette Feiten, 7 december 2011.
– “Violence in Indonesia – but Unilever is indifferent to victims of palm oil business,” Rainforest Rescue, 20 januari 2012.
– “Green Veneer, WWF Helps Industry More than Environment (part 2),” Der Spiegel, 29 mei 1202.
– “Europe’s Global Land Use and its Impacts,” Friends of the Earth Europe, mei 2012.
– “In 10 jaar tijd verkocht land kan 900 miljoen mensen voeden,” Oxfam-Novib, 4 oktober 2012.
– “Our land Our lives – Time out on the global land rush,” Oxfam-NOvib, oktober 2012.
– “Reactie op Wij Willen Actie,” Gevoel voor Humus, 20 november 2012.
– “Down2Earth 100 – Een bijeenkomst voor 100 bodemliefhebbers” (23 maart 2013).(oude link: http://www.netwerkplatteland.nl/kalender/bijeenkomst-voor-100-bodemliefhebbers-op-de-eemlandhoeve)

Zie ook:
De Palmolie Link.
Werkgroep Voetafdruk Nederland.
Gevoel voor humus.

Bron:
-“Europese overconsumptie legt internationaal gigantisch beslag op landbouwgrond,” Milieudefensie, 7 maart 2013.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=583)

Een gedachte over “Gigantisch landgebruik over de grens om onze overconsumptie in stand te houden

  1. De overconsumptie wordt mede in de hand gewerkt door het toenemende aandeel van de industriële landbouw.
    Andere landbouwsystemen als agro-ecologie kunnen hiervoor een alternatief zijn.
    Op 18 maart is er in Wageningen een lezing over agro-ecologie. Zie: http://www.clm.nl/nieuws/debatreeks-2013-it-s-the-food-stupid/debatavond-3
    Er is ook een brochure van ASEED Europe waarin dit thema aan bod komt: “Het is tijd voor voedselsoevereiniteit” (http://www.aseed.net/pdfs/Brochure_Op_weg_naar_voedselsoevereiniteit_%28ASEED%29.pdf).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *