FNV: supermarktketens schenden cao en intimideren werknemers

(6 januari 2013) Volgens FNV Bondgenoten zijn C1000, Jumbo en Albert Heijn “koploper” bij het schenden van de cao voor de supermarkten. En medewerkers die hiertegen protesteren en die opkomen voor hun rechten, krijgen te maken met ontslag of intimidatie.

(door Rob Bleijerveld)

Begin januari beklaagde FNV Bondgenoten zich over de supermarktketens, en vooral over C1000, Jumbo en Albert Heijn. Ze voeren volgens de bond een “kostenoorlog over de rug van het personeel”. Dat doen ze door de cao-afspraken [1] niet na te komen [2].

Ontslag en intimidatie

Medewerkers die daartegen protesteren en die in aktie komen, krijgen te maken met ontslag of intimidatie. Zo zijn er voorbeelden van medewerkers die geen verlenging kregen van hun tijdelijke contract. En van vaste contracters die onder druk werden gezet om minder uren te gaan werken. Of die bedreigd werden met overplaatsing als ze verder niet hun mond zouden houden.

Ook is er een recent voorbeeld van een cao-onderhandelaarster die op staande voet werd ontslagen wegens – zo schrijft de bond – een “futiliteit”. Zij was vorig jaar betrokken bij een petitie voor betere arbeidsomstandigheden bij de franchiser in Almere waar ze werkte.

Weer een ander voorbeeld is dat van de voorzitter van een ondernemingsraad die uit zijn funktie werd gezet door de directie nadat hij zich kritisch uitliet over het beleid van het bedrijf.

‘Gewoon Goed Werk’

De bond blijft pleiten voor ‘Gewoon Goed Werk’. Op het internet is enquête te vinden voor supermarktpersoneel. Daar kunnen ze nagaan of hun werk zeker, veilig en gezond is, en of ze daarvoor een fatsoenlijk loon krijgen [3].

Noten:
[1] De “supermarkt cao” bestaat eigenlijk uit twee verschillende cao’s: die voor de Grote Levensmiddelenbedrijven en die voor het Levensmiddelenbedrijf (franchisers). Bijna alle regelingen zijn gelijk voor beide cao’s, en de onderhandelingen vinden ook tegelijkertijd plaats. Daarom wordt gesproken over “de” supermarkt cao.
[2] In het artikel hierover (zie bron) legt Bondgenoten niet uit welke cao-afspraken worden geschonden en in welke mate. Maar op de website van Bondgenoten zijn diverse nieuwsartikelen te vinden over dit soort schendingen. Zie “Jumbo“, “C1000” en “Albert Heijn“.
Zie ook “Supermarkten houden discriminatie in stand; werkgevers overtreden wetgeving bewust,” CNV Dienstenbond, 17 december 2012.
[3] Gewoon Goed Werk Merk.

Meer lezen:
– “Winkelpersoneel en distributiewerkers komen op voor zichzelf,” Supermacht, 13 juli 2012.

Bronnen:
– “Supermarktketens maken potje van naleving cao,” FNV Bondgenoten, 3 januari 2013.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=539)

Geplaatst in Cao

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *