Van 4 – 11 nov.: 17e Dorcas Voedselinzamelingsactie bij supermarkten, kerken en scholen

(5 november 2012) Deze week is de zeventiende (jaarlijkse) Dorcas Voedselactie van start gegaan. Duizenden vrijwilligers zamelen op meer dan 1100 locaties voedsel in ten behoeve van de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Bij deze actie zijn ruim 450 kerken, 550 supermarkten en zestig scholen betrokken.

(door Matt Hermers)

In de supermarkten worden deze week voedsellijstjes uitgedeeld met daarop producten die in het Dorcas voedselpakket gaan. Klanten kunnen die producten bij de kassa kopen en ze daarna inleveren bij de vrijwilligers. Ook in de kerken en scholen zamelen vrijwilligers voedselpakketten in. Vorig jaar bracht de voedselactie ruim 51000 voedselpakketten op. Nu wordt ingezet op 55000 pakketten waarvan er 20000 al voor de kerst worden afgeleverd.

Dorcas

Dorcas is een christelijke internationale hulporganisatie die in achttien landen in Oost-Europa en Afrika 180 projecten ondersteunt. Naar eigen zeggen helpt Dorcas de allerarmsten in de wereld en werkt ze bij voorkeur met lokale partnerorganisaties, zoals plaatselijke kerken of organisaties. De organisatie levert niet alleen noodhulp (zoals in het geval van de voedselpakketten), maar ook strukturele hulp, sociale hulp en financiële adoptie. Een subdoel van de jaarlijkse voedselinzamelingsactie is om in eigen land betrokkenheid en draagvlak te creëren via publieke bewustwording van de armoedeproblematiek in de wereld.
De organisatie is lid van Partos, de branchevereniging voor Nederlandse particuliere organisaties die bezig zijn met armoedebestrijding, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en duurzame ontwikkeling.

Discussie over hulpmethode

In kringen van Partos werd in 2010 en 2011 gediscussieerd over de vraag of de voedselinzamelingsactie van Dorcas wel past binnen de definitie voor hulp die Partos hanteert. De discussie werd aangezwengeld door Trouw-journalist Han Koch die in november 2010 Partos opriep om Dorcas aan te spreken op haar werkwijze. Dorcas zou zich volgens hem schuldig maken aan ‘foute hulp’. Koch: “Het transport met potten jam, pakken suiker en tandenborstels is duurder dan de waarde van de vervoerde goederen. Het vervoer is (onnodig) milieuonvriendelijk. Voedselhulp schaadt de lokale economie behoorlijk. Aankopen in de regio zelf leveren ‘meer waar voor je geld’ op. En draagvlak-vergroting door betrokkenheid is mooi maar kan ook via meer relevante acties”. Hij vond dat Partos uitgaande van de doelstellingen van 2004 (“Kwaliteit van de hulp verbeteren en acties meer coördineren”) Dorcas zou moeten aanspreken en mogelijk zelfs zou moeten schorsen.

In 2011 was het uitkomen van het WRR-rapport ‘Minder pretentie, meer ambitie’ voor publicist Marc Broere aanleiding om op de ViceVersa-website te pleiten voor een gedragscode voor particuliere en ‘professionele’ organisaties. Hij refereerde ondermeer naar de discussie rondom Dorcas die niet had geleid tot disciplinaire stappen door Partos. Het creëren van draagvlak onder de Nederlandse bevolking zou nooit een argument mogen zijn om slechte hulp te geven volgens Broere. Een gedragscode zou hierover duidelijkheid kunnen verschaffen. Broere zei ervan overtuigd te zijn dat slechte hulp altijd leidt tot vermindering van draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking.

Reactie

Dorcas heeft zich tegen deze krtitiek verweerd via een open brief getiteld “Reactie Dorcas op column in Trouw”. Daarin stelt de organisatie onder meer dat verreweg de meeste hulp die zij verstrekt structurele hulp is die geen afhankelijkheid creëert. Verder gaat het verstrekken van voedselpakketten als onderdeel van de sociale hulp uit van het tijdelijk sponsoren van gezinnen, en die gezinnen (waaronder Roma-families) worden tevens begeleid naar een zelfstandig bestaan met een eigen inkomen. Dorcas: “Alle voedselpakketten gaan naar de allerarmsten die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Daaronder zijn ook ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Deze laatste groep is te arm om zelf het voedsel te kopen, zodat het geen negatieve gevolgen heeft voor de lokale economie”.
De voedselhulp vanuit Nederland omvat overigens slechts een klein deel van de totale voedselhulp die Dorcas jaarlijks verstrekt. In 2009 zijn bijna 10 miljoen maaltijden in de projectlanden lokaal ingekocht.

Dorcas: “Onze jaarlijkse voedselactie is ten slotte ook een heel laagdrempelige manier om Nederlanders te betrekken bij de armoedeproblematiek in de wereld. Vele van de vrijwilligers die bij de actie zijn betrokken, zetten zich door het jaar heen ook in om bijvoorbeeld via werkgroepen, collectes en de Dorcas Winkels geld in te zamelen voor onze structurele projecten. Als organisatie voldoen wij aan de criteria van Partos en wij delen ook de breed gedragen visie dat ontwikkelingshulp voornamelijk gericht moet zijn op structurele hulp.”

Meer over de discussie rondom Dorcas:
– “Han Koch, ‘Partos moet schorsing Dorcas en Save the Children overwegen’,” ViceVerseOnline, Marc Broere, 15 november 2010
– “Reactie Dorcas op column in Trouw,” Nationale Voedselactie, 16 november 2012
– “Een eenvoudige boodschap voor gewone mensen,” ViceversaOnline, Bente Meindertsma, 17 november 2010
– “Een gedragscode moet niet alleen voor particuliere initiatieven gelden,” ViceVersOnline, Marc Broere, 3 januari 2011

Meer informatie over de voedselinzamelingsactie (actielocaties, veelgestelde vragen, kleurwedstrijd en bijpassende boekje).
Dorcas Voedselinzamelingsactie

Overige bronnen:
– “Volgende week Dorcas Voedselactie“, Dorcas, 1 november 2012
– “Voedselinzameling op meer dan duizend locaties, Dorcas Voedselactie start 1 november 2012,” Zwartewaterkrant, 25 oktober 2012
– “Wat is Dorcas?

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=528)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *