Verloop, strategie en achtergronden bij Walmart-staking van 23 november. Hoe verder?

(26 november 2012) Op 23 november werd in ongeveer 100 Amerikaanse steden door enkele strike4a-walmarthonderden Walmart-werknemers gestaakt. De staking was niet bedoeld om Walmart plat te leggen of om economische eisen te stellen. Het was een protest tegen represailles door ’s werelds grootste supermachtketen tegen werknemers die in oktober staakten. De actie was succesvol door een groeiend aantal actieve werknemers, de ruime media-aandacht en de steun van vele duizenden vakbondsleden en andere activisten. Walmart bleek niet in staat het gebeuren in eigen voordeel om te buigen. Ofwel: een flinke klap voor aanzien en positie van ’s werelds grootste discounter en werkgever. Wordt vervolgd! Lees verder“Verloop, strategie en achtergronden bij Walmart-staking van 23 november. Hoe verder?”

Historische ‘Black Friday’: er wordt gestaakt bij Walmart-vestigingen in de VS

strike2-walmart

(23 november 2012) Vandaag is het vrijdag 23 november: Black Friday, de dag waarop in de VS de kerstinkopen beginnen. En juist vandaag is een keerpunt bereikt in de strijd van werknemers en hun organisaties tegen de grootste werkgever ter wereld, Walmart. Ondanks zware intimidatie en sankties hebben de werkers doorgezet, met steun van solidaire vakbonden, organisaties en consumenten, en wordt er nu gestaakt in tal van Walmart-vestigingen in de hele VS. De eis: erkenning van het recht om je te uiten en te organiseren als werknemer.

(door Rob Bleijerveld)

Hier is de onvertaald tekst van de petitie en brief aan de Walmart-directie

I’m Standing with the Strikers
Van: “Making Change at Walmart”

Sign the Letter!

Today, while the rest of us are enjoying the company of our friends and family, courageous Walmart workers are on strike across the country. Watch this video on their courageous actions.

These workers are on strike to protect their most basic right: The right to speak out for what they believe without intimidation or the threat of retaliation.

Time-and-time again, when Walmart workers have come together to call on the company to address issues with understaffing, scheduling, wages, benefits, safety and just plain respect in the workplace, the company has retaliated against them and attempted to silence them.

Workers like Jerry Paladin have been punished for speaking out. A husband and father of two young children, Jerry has worked at Walmart for six years. He was injured on the job earlier this year. When he went to speak with his supervisor safety hazards in his store, his supervisor ignored him.

But Jerry didn’t back down. He and his co-workers signed a petition calling for the store manager to address broken equipment and to make employee safety a priority.

After receiving the petition, the store manager yelled at Jerry and threatened him, saying “The next time we have to talk about safety, heads are going to roll.”

No one should have to face this type of intimidation in the workplace for speaking out. Let’s make sure that this time Board Chairman and Walmart heir Rob Walton hears the calls for change from workers like Jerry.

Sign a letter to Rob Walton demanding that he listen to his workers and put an end to illegal retaliation.

In Solidarity,
Making Change at Walmart
———————
strike3-walmart
Brief aan directie Walmart:

Respect Your Employees Right to Speak Out
Sign below to tell Rob Walton to end retaliation against workers who speak out for change.
Dear Rob Walton & Walmart Executives:

For over a year, Walmart workers and workers throughout Walmart’s supply chain have been coming together to speak out for change. They have called on the company to ensure safe working conditions, adequate hours, sufficient staffing, a living wage, regular schedules, and above all, respect in the workplace.

Instead of listening and learning from your workers, you have sought to silence them and retaliate against those who dare to speak up. Warehouse workers who work for your contractors have also experienced retaliation for speaking out. Now, your workers and our communities have had enough.

Walmart makes close to $16 billion in profits and its executives brought home more than $10 million each. Six members of your family, who own half the company, are worth more than the bottom 42% of American families combined.  Those profits are made by keeping all workers in poverty.

We call on you to immediately end your illegal retaliation against Walmart workers who speak out for change and mandate your warehouse contractors to do the same. You must improve standards for Walmart’s retail, warehouse and supply chain workers now.

Sincerely,

[Add your name!]

solidarity_workers_walmart

Bronnen:
– Een overzicht van waar er gestaakt wordt.
LabourStart’s nieuwspagina en dossier over Walmart.
Live-stream video van plekken waar gestaakt en gedemonstreerd wordt.
videobeelden
Petitie “Justice at Walmart, Stand with Walmart Strikers on Black Friday”.
– De hashtag voor het twitteren van solidairteitsberichten: #WalmartStrikers
– Een Facebook App voor het steunen van de stakers.
– Een website-script voor jouw vakbond zodat alle leden de stakingsvoortgang kunnen volgen op.
– “Scattered Walmart strikes don’t dent bottom line“, 23 november 2012, Statesman Journal.
– “UPDATE 1-Walmart protests draw crowds, shoppers largely unfazed,” Reuters, 23 november 2012.
– “Black Friday Begins (Early): Walmart Workers Already Striking in Six States,” Nation, 23 november 2012.
– “Walmart Strikers Arrested in SoCal Civil Disobedience (Updated 3:30 PM),” Nation, 23 november 2012.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=535)

Albert Heijn ‘repareert’ privacybeleid van ‘Mijn Bonus’ om sankties CBP te ontlopen. Maar is dat genoeg?

(15 november 2012) Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens kan het privacybeleid rond de bonuskaart van Albert Heijn niet door de beugel. De super heeft nu een en ander aangepast om sankties te voorkomen. Met de expliciete toestemming van zijn klanten, kan AH daarna gewoon doorgaan met verzamelen en verwerken van persoonsgegevens om de concurrentie voor te blijven… Kan nieuwe EU wetgeving de privacy van de consument garanderen? Lees verder“Albert Heijn ‘repareert’ privacybeleid van ‘Mijn Bonus’ om sankties CBP te ontlopen. Maar is dat genoeg?”

Blijft de zondagtoeslag bestaan voor supermarktmedewerkers onder Rutte-2?

(10 november 2012) Het Vakcentrum Detailhandel wil af van de toeslag zondagsopeningen nu Rutte-2 de gemeentes laat bepalen of de winkels op zondag open mogen zijn. De bonden zijn het daar niet mee eens. Wie wint die strijd?
Lees verder“Blijft de zondagtoeslag bestaan voor supermarktmedewerkers onder Rutte-2?”

Personeel van Aldi pikt het niet meer

(8 november 2012) Personeel van Aldi-vestigingen komt langzamerhand in opstand tegen de wantoestanden die daar al jaren heersen. In oktober voerde personeel van winkels en distributiecentrum actie bij de poort van het distributiecentrum in Best tegen de hoge werkdruk en intimidatie op de werkvloer. Chauffeurs van Aldi Drachten boden eind september een petitie aan waarin ze klaagden over gebrek aan respect, intimidatie en het niet nakomen van de cao en de wet. Op 6 november boekten de laatsten een voorlopige overwinning toen een teamleider zijn excuses aanbood en beterschap beloofde. De vakbonden (Bondgenoten en Dienstenbond) hopen dat meer werknemers ‘de moed zullen opbrengen’ om in actie te komen tegen wantoestanden bij Aldi. Lees verder“Personeel van Aldi pikt het niet meer”

Van 4 – 11 nov.: 17e Dorcas Voedselinzamelingsactie bij supermarkten, kerken en scholen

(5 november 2012) Deze week is de zeventiende (jaarlijkse) Dorcas Voedselactie van start gegaan. Duizenden vrijwilligers zamelen op meer dan 1100 locaties voedsel in ten behoeve van de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Bij deze actie zijn ruim 450 kerken, 550 supermarkten en zestig scholen betrokken.

(door Matt Hermers)

In de supermarkten worden deze week voedsellijstjes uitgedeeld met daarop producten die in het Dorcas voedselpakket gaan. Klanten kunnen die producten bij de kassa kopen en ze daarna inleveren bij de vrijwilligers. Ook in de kerken en scholen zamelen vrijwilligers voedselpakketten in. Vorig jaar bracht de voedselactie ruim 51000 voedselpakketten op. Nu wordt ingezet op 55000 pakketten waarvan er 20000 al voor de kerst worden afgeleverd.

Dorcas

Dorcas is een christelijke internationale hulporganisatie die in achttien landen in Oost-Europa en Afrika 180 projecten ondersteunt. Naar eigen zeggen helpt Dorcas de allerarmsten in de wereld en werkt ze bij voorkeur met lokale partnerorganisaties, zoals plaatselijke kerken of organisaties. De organisatie levert niet alleen noodhulp (zoals in het geval van de voedselpakketten), maar ook strukturele hulp, sociale hulp en financiële adoptie. Een subdoel van de jaarlijkse voedselinzamelingsactie is om in eigen land betrokkenheid en draagvlak te creëren via publieke bewustwording van de armoedeproblematiek in de wereld.
De organisatie is lid van Partos, de branchevereniging voor Nederlandse particuliere organisaties die bezig zijn met armoedebestrijding, humanitaire hulpverlening, mensenrechten en duurzame ontwikkeling.

Discussie over hulpmethode

In kringen van Partos werd in 2010 en 2011 gediscussieerd over de vraag of de voedselinzamelingsactie van Dorcas wel past binnen de definitie voor hulp die Partos hanteert. De discussie werd aangezwengeld door Trouw-journalist Han Koch die in november 2010 Partos opriep om Dorcas aan te spreken op haar werkwijze. Dorcas zou zich volgens hem schuldig maken aan ‘foute hulp’. Koch: “Het transport met potten jam, pakken suiker en tandenborstels is duurder dan de waarde van de vervoerde goederen. Het vervoer is (onnodig) milieuonvriendelijk. Voedselhulp schaadt de lokale economie behoorlijk. Aankopen in de regio zelf leveren ‘meer waar voor je geld’ op. En draagvlak-vergroting door betrokkenheid is mooi maar kan ook via meer relevante acties”. Hij vond dat Partos uitgaande van de doelstellingen van 2004 (“Kwaliteit van de hulp verbeteren en acties meer coördineren”) Dorcas zou moeten aanspreken en mogelijk zelfs zou moeten schorsen.

In 2011 was het uitkomen van het WRR-rapport ‘Minder pretentie, meer ambitie’ voor publicist Marc Broere aanleiding om op de ViceVersa-website te pleiten voor een gedragscode voor particuliere en ‘professionele’ organisaties. Hij refereerde ondermeer naar de discussie rondom Dorcas die niet had geleid tot disciplinaire stappen door Partos. Het creëren van draagvlak onder de Nederlandse bevolking zou nooit een argument mogen zijn om slechte hulp te geven volgens Broere. Een gedragscode zou hierover duidelijkheid kunnen verschaffen. Broere zei ervan overtuigd te zijn dat slechte hulp altijd leidt tot vermindering van draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking.

Reactie

Dorcas heeft zich tegen deze krtitiek verweerd via een open brief getiteld “Reactie Dorcas op column in Trouw”. Daarin stelt de organisatie onder meer dat verreweg de meeste hulp die zij verstrekt structurele hulp is die geen afhankelijkheid creëert. Verder gaat het verstrekken van voedselpakketten als onderdeel van de sociale hulp uit van het tijdelijk sponsoren van gezinnen, en die gezinnen (waaronder Roma-families) worden tevens begeleid naar een zelfstandig bestaan met een eigen inkomen. Dorcas: “Alle voedselpakketten gaan naar de allerarmsten die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Daaronder zijn ook ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Deze laatste groep is te arm om zelf het voedsel te kopen, zodat het geen negatieve gevolgen heeft voor de lokale economie”.
De voedselhulp vanuit Nederland omvat overigens slechts een klein deel van de totale voedselhulp die Dorcas jaarlijks verstrekt. In 2009 zijn bijna 10 miljoen maaltijden in de projectlanden lokaal ingekocht.

Dorcas: “Onze jaarlijkse voedselactie is ten slotte ook een heel laagdrempelige manier om Nederlanders te betrekken bij de armoedeproblematiek in de wereld. Vele van de vrijwilligers die bij de actie zijn betrokken, zetten zich door het jaar heen ook in om bijvoorbeeld via werkgroepen, collectes en de Dorcas Winkels geld in te zamelen voor onze structurele projecten. Als organisatie voldoen wij aan de criteria van Partos en wij delen ook de breed gedragen visie dat ontwikkelingshulp voornamelijk gericht moet zijn op structurele hulp.”

Meer over de discussie rondom Dorcas:
– “Han Koch, ‘Partos moet schorsing Dorcas en Save the Children overwegen’,” ViceVerseOnline, Marc Broere, 15 november 2010
– “Reactie Dorcas op column in Trouw,” Nationale Voedselactie, 16 november 2012
– “Een eenvoudige boodschap voor gewone mensen,” ViceversaOnline, Bente Meindertsma, 17 november 2010
– “Een gedragscode moet niet alleen voor particuliere initiatieven gelden,” ViceVersOnline, Marc Broere, 3 januari 2011

Meer informatie over de voedselinzamelingsactie (actielocaties, veelgestelde vragen, kleurwedstrijd en bijpassende boekje).
Dorcas Voedselinzamelingsactie

Overige bronnen:
– “Volgende week Dorcas Voedselactie“, Dorcas, 1 november 2012
– “Voedselinzameling op meer dan duizend locaties, Dorcas Voedselactie start 1 november 2012,” Zwartewaterkrant, 25 oktober 2012
– “Wat is Dorcas?

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=528)