“Europees biobrandstoffenbeleid schaadt wereldwijde voedselvoorziening”

(3 juni 2012) Wetenschappers: “Het (Europese) ‘biobrandstoffenbeleid’ gaat ten koste van de voedselvoorziening in de wereld. Door de productie van tarwe, maïs, palmolie en suikerbiet als grondstof voor biobrandstof, raakt de fosfaatvoorraad sneller op en is er minder kunstmest beschikbaar voor de (industriële) voedselproductie. Energieopwekking uit zonlicht, windkracht en biogas is een beter alternatief”.

(door Rob Bleijerveld)

Onlangs schreven de wetenschappers Lars Hein en Rik Leemans van de Wageningen University in het tijdschrift Ambio dat het produceren van gewassen als tarwe, maïs, palmolie en suikerbiet ten behoeve van biobrandstofproductie erg ongunstig uit zal pakken. De kosten van het produceren van biobrandstoffen zijn (door het sneller uitputten van de wereldwijde fosfaatvoorraden) hoger dan de baten (door de veronderstelde afname van CO2-uitstoot). Het gebruik van duurzame energie op basis van zonlicht, windkracht en biogas is een veel beter alternatief. Daarom moeten de beleidsdoelstellingen voor het bijmengen met biobrandstoffen worden herzien, aldus Hein en Leeman.

Fosfaat is grondstof voor kunstmest, en kunstmest op zijn beurt is van groot belang voor de wereldvoedselproductie (uitgaande van het huidige industriele landbouwsysteem, red.). De productie van biobrandstoffen verbruikt nu 2% van de wereldproductie aan fosfaat en dit percentage zal de komende jaren snel toenemen door de verplichting tot bijmenging van biobrandstof in benzine en diesel. In Nederland wordt ongeveer 4% biobrandstof bijgemengd per liter.

De Europese verplichting tot bijmenging gaat uit van de veronderstelling dat biobrandstoffen hernieuwbaar zijn en dat het gebruik daarvan leidt tot een lagere CO2-uitstoot. De onderzoekers stellen echter dat de productie van de huidige biobrandstoffen (mogelijk) dramatische effecten heeft op voedselprijs en het milieu. Zelfs bij een optimistische aanname over de hoeveelheid nog beschikbare fosfaat, zijn de negatieve effecten van fosfaatuitputting veel groter dan de positieve effecten van verminderde CO2-uitstoot.

Tal van onderzoeken toonden overigens al aan dat de productie van biobrandstoffen onder andere tot honger leidt en schade aan milieu en natuur. In Nederland voert Milieudefensie campagne tegen luchtvaartmaatschappijen die biobrandstof mengen met ruwe olie.

Bronnen:
– “Biobrandstof bedreigt wereldvoedselproductie,” 1 juni 2012.
– “Klimaatbaten van huidige biobrandstoffen lager dan kosten fosfaatuitputting,” 1 juni 2012.

(verkorte weblink: https://www.supermacht.nl/?p=512)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.